2 thoughts on “Vào Trung tâm kiểm soát bệnh tật trộm cắp xe máy | Tập Hợp chủ đề nhắc đến trung tâm kiểm soát bệnh tật chi tiết

  1. huy cao says:

    Thời buổi giờ chạy xe của mình ra đường còn bị chặn xét hỏi! Còn th ngu kia dám lấy xe ăn cắp để chạy luôn thì hết nói!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.