[Update] Ground Zero, “At on… แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ขั้น ตอน การ เดินทาง โดย เครื่องบิน – Sonduongpaper

ขั้น ตอน การ เดินทาง โดย เครื่องบิน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

 

Ground Zero

 • จุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด [Hope]

At

 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า ” IBM AT ” [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]

one

 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • /HH W AH1 N/ [CMU]
 • (n) /wʌn/ [OALD]

point

 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • จุดประสงค์: จุดมุ่งหมาย [Lex2]
 • ประเด็น: ข้อ, แง่, หัวข้อ, เรื่อง [Lex2]
 • จุด: ปลาย [Lex2]
 • คะแนน: แต้มคะแนน, แต้ม [Lex2]
 • จุดสำคัญ[Lex2]
 • จุดเวลา[Lex2]
 • สถานที่: ตำบล, ตำแหน่งแห่งหน [Lex2]
 • ขั้น: ตอน [Lex2]
 • หัวลูกศร[Lex2]
 • ระดับ: สถานะ [Lex2]
 • ทิศทาง[Lex2]
 • ชี้: ชี้ให้ดู, ชี้ไปทาง, ชี้ทาง [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • ทำให้แหลม: ทำให้เรียวแหลม [Lex2]
 • (เรือ) แล่นรับลม: (เรือ) แล่นทวนลม, แล่นอิงลม [Lex2]
 • (พอยทฺ) n. จุด,จุดประสงค์,จุดเครื่องหมาย,จุดทศนิยม,สิ่งที่มีปลายแหลม,สถานที่,ตำแหน่ง,ทิศทาง,ขั้น,ตอน,สิ่งที่สำคัญที่เข้าใจ,ประเด็น,จุดสำคัญ,เอกลักษณ์,ข้อแนะ,ข้อคำขำ,หน่วย,หน่วยวัด,ขีด,คะแนน,การชี้,vt.,vi. ชี้,เล็ง,แจ้ง,ทำให้แหลม,เสริม,ใส่จุดทศนิยม -Phr. (inpoint เข้าประเด็น ทำได้,เกี่ยวข้อง) [Hope]
 • (n) จุด,ทิศทาง,ข้อ,จุดทศนิยม,ตำแหน่ง,ประเด็น,ใจความสำคัญ [Nontri]
 • (vt) ชี้,แสดงให้เห็น,เล็ง,แจ้ง,เสี้ยม,ใส่จุดทศนิยม [Nontri]
 • /P OY1 N T/ [CMU]
 • (v) /p’ɔɪnt/ [OALD]

I

 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /’aɪ/ [OALD]

was

 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD][be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]

assigned to

  [assign to]

 • มอบหมายให้ (มักใช้รูป passive voice): กำหนดให้ [Lex2]
 • จัดเตรียม[Lex2]
 • เป็นผลจาก[Lex2]
 • ระบุว่าเป็นหรืออยู่ในช่วง: ประกาศว่าเป็นของ [Lex2]

take

 • เอาไป: เอา [Lex2]
 • ยึด: เอาไปโดยใช้กำลัง [Lex2]
 • ควบคุมตัว[Lex2]
 • ถือ: จับ [Lex2]
 • ชนะ: พิชิต [Lex2]
 • เลือก: ซื้อ, เช่า [Lex2]
 • นำมา: ได้มา, ได้ [Lex2]
 • พาไป: นำไป [Lex2]
 • ทาน: กิน, ดื่ม, ดูด, รับประทาน [Lex2]
 • เข้าใจ: ตีความ [Lex2]
 • ใช้: ใช้เวลา [Lex2]
 • ยอมรับ: อนุมัติ [Lex2]
 • เรียน: เรียนรู้ [Lex2]
 • เดินทางโดย: โดยสารด้วย [Lex2]
 • ทำ: ปฏิบัติ, จัดการ [Lex2]
 • ได้รับ (ตำแหน่ง): ประสบความสำเร็จ, ทำงานสำเร็จ [Lex2]
 • วัดความถูกต้องของบางสิ่งด้วยเครื่องมือ: วัดอุณหภูมิ [Lex2]
 • จดบันทึก: จด [Lex2]
 • ถ่ายหนัง: ถ่ายภาพ [Lex2]
 • ขึ้นรถ: ลงเรือ [Lex2]
 • คัดลอก[Lex2]
 • ต้องการ[Lex2]
 • เจ็บป่วย[Lex2]
 • โกง[Lex2]
 • ร่วมประเวณี[Lex2]
 • การถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละครั้ง: ช่วงตอนของละคร [Lex2]
 • (เทค) {took,taken,taking,takes} vt.,vi.,n. (การ) เอา,เอามา,หยิบ,จับ,ยึด,นำ,ได้,ได้มา,พา,จัด,ใช้,จด,มีผล,ครอบครอง,อุทิศตัว,ไป,ไปยัง,กลายเป็น,สิ่งที่ถูกเอาไป (ทำไป,หยิบไป) ###SW. takable adj. takeable adj. taker n. -Phr. (take after คล้าย) – [Hope]
 • (vt) จับ,กิน,หยิบ,เอา,ดื่ม,นึก,ได้รับ,ทำให้หลงใหล [Nontri]
 • /T EY1 K/ [CMU]
 • (v) /t’ɛɪk/ [OALD]

Federal

 • สหพันธรัฐ: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ [Lex2]
 • เกี่ยวกับสหพันธรัฐ[Lex2]
 • (เฟด’เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร [Nontri]
 • /F EH1 D ER0 AH0 L/ [CMU]
 • /F EH1 D R AH0 L/ [CMU]
 • (j) /f’ɛdərəl/ [OALD]
See also  6 ช่องทาง ที่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้I ไปได้ตั้งแต่ 15-35 ปี | ชุด ไป เมืองนอก

Agents

  [agent]

 • ตัวกระทำ: สารที่ส่งผล, สารที่ทำให้เกิดปฏิกริยาเคมี [Lex2]
 • ตัวแทน: ผู้แทน, เอเย่นต์ [Lex2]
 • ผู้กระทำ[Lex2]
 • พนักงานของรัฐ[Lex2]
 • วิถีทาง: พาหะ [Lex2]
 • สายลับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • (เอ’ เจินทฺ) n. ตัวแทน, ผู้แทนจำหน่าย, แรงหรือสิ่งตามธรรมชาติที่ใช้เพื่อผลเฉพาะอย่าง, ยา, น้ำยา, พนักงานเจ้าหน้าที่, สายลับ, สารที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมี ###S. performer) [Hope]
 • (n) ตัวแทน,ผู้แทนจำหน่าย,นายหน้า,ตัวกระทำ [Nontri]
 • /EY1 JH AH0 N T/ [CMU]
 • (n) /’ɛɪʤənt/ [OALD]
 • /EY1 JH AH0 N T S/ [CMU]
 • (n) /’ɛɪʤənts/ [OALD]

around

 • ใกล้ๆ: ไม่ไกลนัก [Lex2]
 • โดยประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ที่มีชีวิตอยู่: หลายแห่ง [Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • รอบๆ: โดยรอบ [Lex2]
 • (อะเราน์ดฺ’) adv.,prep. รอบ, อ้อมรอบ,อ้อมผ่าน,อยู่รอบ ๆ , วกกลับ, กลับ,ผ่าน [Hope]
 • (adj) รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • (pre) ประมาณ,รอบ,ล้อม,อ้อมรอบ [Nontri]
 • /ER0 AW1 N D/ [CMU]
 • /ER0 AW1 N/ [CMU]
 • (a) /’ər’aund/ [OALD]

the

 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]

site

 • สถานที่ตั้ง: ไซต์งาน, สถานที่เกิดเหตุการณ์ [Lex2]
 • จัดตั้งขึ้นในสถานที่[Lex2]
 • (ไซทฺ) n. ตำแหน่ง,สถานที่,จุด,ที่ตั้ง,แหล่งที่ตั้ง,แปลงที่ดิน,ที่ทำเล,สถานที่เกิดเหตุ vt. ตั้งอยู่,ประจำอยู่,ติดตั้ง,เอาไปตั้งไว้. ###S. perch [Hope]
 • (n) แหล่ง,ที่ตั้ง,ตำแหน่ง,จุด,ทำเล,ที่เกิดเหตุ [Nontri]
 • /S AY1 T/ [CMU]
 • (v) /s’aɪt/ [OALD]

to

 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t’uː/ [OALD]

search for

 • ค้นหา: มองหา [Lex2]

black boxes

  [black box]

 • กล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ [Hope]

from

 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]

planes

 • /P L EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /pl’ɛɪnz/ [OALD][plane]
 • เครื่องบิน: เรือบิน [Lex2]
 • บินร่อน: ร่อน [Lex2]
 • (เรือ) แล่นแฉลบ: แล่นไปเหนือผิวน้ำ [Lex2]
 • พื้นราบ: ที่ราบ, แนวราบ, ผิวหน้าที่ราบ [Lex2]
 • ระนาบ: ราบ, แบนราบ, ตามแนวราบ [Lex2]
 • เกี่ยวกับแนวราบ[Lex2]
 • ปีกเครื่องบิน: แพนหางเครื่องบิน [Lex2]
 • ระดับ: สถานะทางสังคม, ชั้น, ขั้น [Lex2]
 • กบไสไม้[Lex2]
 • ไม้ปาดปูน[Lex2]
 • เครื่องไสโลหะ[Lex2]
 • ไสกบ[Lex2]
 • ทำให้เรียบ: ปรับพื้นให้เรียบ [Lex2]
 • (เพลน) n. พื้นราบ,หน้าราบ,แนวราบ,เครื่องบิน,กบ,กบไสไม้,ไม้ปาดปูน adj. ราบ,แบน vt. ไสกบ,ทำให้เรียบ [Hope]
 • (adj) ราบ,แบน,เป็นแนวราบ,เป็นพื้นระนาบ [Nontri]
 • (n) เครื่องบิน,ระนาบ,ระดับชั้น,ที่ราบ,กบไสไม้,แนวราบ [Nontri]
 • (vt) ไสไม้,ปรับให้เรียบ [Nontri]
 • /P L EY1 N/ [CMU]
 • (v) /pl’ɛɪn/ [OALD]

 

[NEW] ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน [คำถามคำตอบ | ขั้น ตอน การ เดินทาง โดย เครื่องบิน – Sonduongpaper

Statutory Declaration of Common-law Union : IMM 5409 (June 2019)
*เฉพาะสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส (Common-law partner)

See also  งดข้าวเย็น ลดพุง ลดโรค ลดอ้วน ไม่แก่ แถมอายุยืน สุขภาพดีมาก \"วิธี ลดอาหารมื้อเย็น \" ไม่กินข้าวเย็น 🍎 | งด ข้าว เย็น ผอม ไหม

ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ เฉพาะคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรอกเสร็จแล้วให้รับรองต่อหน้าทนายความผู้รับรองเอกสารในประเทศไทย (Notarial Services Attorney)

 

 

 

(3) ยื่นขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์ (ขั้นตอนโดยละเอียด)

Step 3.1 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีกับรัฐบาลแคนาดา (Register a GC account)
ไปที่เว็บไซต์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา (Immigration and Citizenship Canada) www.cic.gc.ca

• คลิ๊ก “English”

 

ผู้ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบมาก่อน
ให้เริ่มสร้างบัญชีออนไลน์

• คลิก “Sign in or create an account to apply online” เพื่อสร้างบัญชีออนไลน์

 

 

• ในช่อง “Don’t have an account?” (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)
• คลิ๊ก “Register”

 

• ในช่อง “Welcome to GC Key” 
• คลิก “Sign Up” (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)

 

• ในช่อง “Terms and Conditions of Use” 
• คลิ๊ก “I accept”

 

• ในหน้า “Create Your Password
• ตั้งรหัสลับ “Create Your Password”
*ไม่เกิน 8-16 ตัว ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเขียนเล็ก ตัวเลข ห้ามใช้อักขระและสัญญลักษณ์ต้องห้าม ห้ามใช้ตัวอักษรสามตัวติดกันที่เอามาจาก username
• ยืนยันรหัสลับ “Confirm Your Password”
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในหน้า “Create Your Recovery Questions, Answers and Hints
• เลือกคำถาม “Select a Recovery Question”
• สร้างคำตอบ “My Recovery Answer”
• คำถาม “My Memorable Person” (คำตอบเช่น อาจใส่ชื่อคุณแม่)
• คำถาม “My Memorable Person Hint” (คำตอบ เช่น “Mother”)
• คำถาม “My Memorable Date” (คำตอบ อาจระบุวันเกิดตนเอง)
• คำถาม “My Memorable Date Hint” (คำตอบ เช่น “Birthday”)
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในช่อง “GCKey Sign Up Complete” 
• คลิ๊ก “Continue”

Step 3.2 : สร้างบัญชีออนไลน์ (Create an account)
ขั้นตอนที่สอง สร้างบัญชีออนไลน์เพื่อยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดา ยื่นเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ที่เว็บไซต์ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา

• ในหน้า “Create an Account
• ใส่ชื่อจริง “Given name”
• ใส่นามสกุลจริง “Last name(s)”
• กรอกอีเมล์ติดต่อ “Email address”
• เลือกภาษา “English”
• คลิ๊ก “Continue”

• ในหน้า “Create your security questions” 
• คำถาม “”Security Question 1” (ระบุคำตอบ Answer 1 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 2” (ระบุคำตอบ Answer 2 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 3” (ระบุคำตอบ Answer 3 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 4” (ระบุคำตอบ Answer 4 “____” จดบันทึกไว้)
• คลิ๊ก “Continue”

• มาที่หน้า “Account” บัญชีส่วนตัวที่ได้สร้างไว้
• ดูหัวข้อ “Start an application
• คลิ๊ก “Apply to come to Canada”

 

• ในช่อง “I do not have a Personal Reference Code” 
• คลิ๊ก “Visitor visa, study and/or work permit”

 

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply” 
• คำถาม “”What would you like to do in Canada?” (คำตอบ “Visit”)
• คำถาม “How long are you planning to stay in Canada?” (คำตอบ “Temporarily – less than 6 months”)
• คำถาม “Select the code that matches the one on your passport” (เลือก “Thailand”)
• คำถาม “Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada” (คำตอบ “Thailand”)
• คำถาม “Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older?” (คำตอบ “No” หรือ “Yes” )
• คำถาม “”What is your date of birth?” (กรอก “วันเดือนปีเกิด”)
• คลิ๊ก “Next”

See also  การกรอกใบสมัครวีซ่าเชงเก้น(สวีเดน) | ตัวอย่าง การ กรอก วีซ่า สวีเดน

• ในช่อง “Your results
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในช่อง “Create your personal checklist” 
• คลิ๊ก “Continue”

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply
• คำถาม “”What is the main purpose of your visit?” (เลือก “Tourism”)
• คลิ๊ก “Next”

 

 

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply” 
• คำถาม “”What would you like to do in Canada?” (คำตอบ “Visit”) 
• คำถาม “How long are you planning to stay in Canada?” (คำตอบ “Temporarily – less than 6 months”) 
• คำถาม “Select the code that matches the one on your passport” (เลือก “Thailand”) 
• คำถาม “Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada” (คำตอบ “Thailand”) 
• คลิ๊ก “Next”

• ในช่อง “Review your answers” 
• ตรวจสอบ คำถามและคำตอบทุกข้อ
*หากต้องการแก้ไขคำตอบ คลิ๊กที่ “กล่องรูปดินสอ”
• คลิ๊ก “Continue”


นั่งเครื่องบินกลับใต้ | ขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน | จากดอนเมืองสู่หาดใหญ่


นั่งเครื่องบินกลับใต้
Facebook page : มณีรัตน์
https://www.facebook.com/มณีรัตน์104857434540328/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นั่งเครื่องบินกลับใต้ | ขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน | จากดอนเมืองสู่หาดใหญ่

อัพเดท! ขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียช่วงโควิด สำคัญมาก ต้องดู!!!


❗5 สิ่งที่ต้องรู้ก่อนขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชีย❗
1. ตรวจสอบมาตรการที่จังหวัดปลายทางกำหนดก่อนเดินทางทุกครั้งที่ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญจังหวัด/
2. แสดงเอกสาร ณ จุดเช็คอิน (การได้รับวัคซีน หรือ ผลการตรวจโควิคที่ได้การรับรอง หรือ เอกสารยืนยันการเข้ารับการรักษาและหายจากโควิด19 ไม่เกิน 90 วัน อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อกำหนดของปลายทาง)
3. แจ้งความจำเป็นการเดินทางผ่าน www.covid19.in.th
4. ผู้โดยสารจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง โดยสายการบินไม่อนุญาตให้สวมหน้ากากอนามัยชนิดที่มีวาล์วระบายอากาศ
5. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารรับประทานอาหารและเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่บนเครื่องบิน ยกเว้นกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็น

แอร์เอเชีย ขึ้นเครื่องบิน airasiathailand

📍หมายเหตุ: ข้อความ รูปภาพ คลิป หรือเนื้อหาที่ได้แสดงนี้ เป็นการสื่อสารในที่สาธารณะแบบส่วนตัวเท่านั้น และไม่ได้นำเสนอในนามขององค์กร

ฝากติดตาม…
👉Facebook📕
https://facebook.com/Juniethehighflyer/
👉Instagram📷
https://www.instagram.com/junenatthima

อัพเดท! ขึ้นเครื่องบินแอร์เอเชียช่วงโควิด สำคัญมาก ต้องดู!!!

ขึ้นเครื่องบินช่วงโควิดต้องเตรียมอะไรบ้าง? | อีบาส สเตชั่น


ขึ้นเครื่องบินช่วงโควิด อัพเดตเดินทางโดยเครื่องบิน ขึ้นเครื่องบินช่วงโควิท
เอกสารที่ต้องเตรียม
เอกสารการการฉีดวัคซีน ถ้าหากไม่ได้ฉีดวัคซีนใช้เอกสารการตรวจโควิดแบบ ATK หรือPCR ก็ได้ อย่างน้อย 72 ชั่วโมงหรือ3วัน

เช็คเวลาบินให้ดีๆนะครับ แนะนำให้ไปสนามบินอย่างน้อย 23 ชั่วโมงก่อนบิน
อย่าลืมพกหน้ากาก เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะครับ
ก่อนชมคิดค่าชมเป็นกดติดตามนะจ๊ะ
กด Subscribe กด Like กด Share

ขึ้นเครื่องบินช่วงโควิดต้องเตรียมอะไรบ้าง? | อีบาส สเตชั่น

พาขึ้นเครื่องบินภายในประเทศแบบ New Normal จากสนามบินสุวรรณภูมิ


หลังจากที่มีการคลายล็อคดาวน์ และเราสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว มาดูกันว่า การขึ้นเครื่องบินภายในประเทศเนี่ย ต้องทำยังไงบ้าง 🙂
คลิปนี้เราเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่โดยขึ้นเครื่องบินที่สนามบินสุวรรณภูมิค่ะ
เดินทางเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2563
=========================
FB :: https://www.facebook.com/i.wherever
Youtube :: https://www.youtube.com/previewii
Instagram :: https://www.instagram.com/previewii
Twitter :: https://twitter.com/previewii
Website : http://www.wherevergo.com

พาขึ้นเครื่องบินภายในประเทศแบบ New Normal จากสนามบินสุวรรณภูมิ

มาดูกัน นักบินทำอะไรบ้าง ตั้งแต่เครื่องขึ้น ยันเครื่องลง


มาดูกัน นักบินทำอะไรบ้าง ตั้งแต่เครื่องขึ้น ยันเครื่องลง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ขั้น ตอน การ เดินทาง โดย เครื่องบิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *