[Update] Checklist เดินทางต่างประเทศ เตรียมของครบ จบในใบเดียว! | เตรียมตัว ก่อน เดินทาง ไป ต่าง ประเทศ – Sonduongpaper

เตรียมตัว ก่อน เดินทาง ไป ต่าง ประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

สำหรับนักเดินทางหลาย ๆ คน ที่กำลังวางแผนเดินทางไปต่างประเทศ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากประเทศปลายทางมีการเพิ่มข้อกำหนดต่าง ๆ ออกมามากมาย เพื่อป้องกันให้ได้มากที่สุด จนส่งผลให้นักเดินทางเริ่มสับสนว่า จะเตรียมตัวและเก็บกระเป๋าเดินทางอย่างไร และอาจจะทำให้หลงลืมหยิบเอกสาร สิ่งของ และของใช้สำคัญได้ง่าย ๆ วันนี้ พี่เห็ด มัชรูมทราเวล มี Travel Checklist เดินทางต่างประเทศ ที่จะช่วยให้การเตรียมของเป็นเรื่องง่ายมาฝาก โดยจะแบ่งเป็น 5 กระเป๋าหลัก ดูตามนี้ได้เลยค่ะ

Nội Dung Bài Viết

พี่เห็ดมีใบ Travel Checklist ตัวช่วยให้จัดกระเป๋าเดินทางได้ง่ายขึ้นมาแจกด้วยนะ อยู่ที่ท้ายบทความเลยจ้าา

1. กระเป๋าของสำคัญ

– การตรวจสอบมาตรการการเดินทาง หรือ ข้อจำกัดของประเทศปลายทาง รัฐบาลแต่ละประเทศ จะมีมาตรการและข้อจำกัดที่แตกต่างกันไป และอาจจะจำกัดประเภทของวีซ่า ซึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศต้นทาง ดังนั้นจึงควรตรวจสอบข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูตของประเทศปลายทาง ซึ่งบางประเทศมีประจำการในประเทศไทย หรือเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศปลายทาง โดยเอกสารส่วนใหญ่ที่หลาย ๆ ประเทศกำหนด้ไว้ใน Checklist เดินทางต่างประเทศ เพื่อเข้าประเทศนั้น ๆ เช่น

 • ประเภทวีซ่ ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้ เมื่อทราบแล้ว ผู้เดินทางก็สามารถเตรียมเอกสารทำวีซ่าได้อย่างถูกต้อง

 • ใบรับรองแพทย์ (Fit to fly Health Certificate) ที่ยืนยันว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมาะสมต่อการเดินทาง
 • ใบรับรองผลการตรวจโควิดแบบ RT-PCR ซึ่งบางประเทศปลายทางจะระบุจำนวนวัน หรือ ชั่วโมง ก่อนการขึ้นเครื่องบิน เช่น ต้องทราบผลตรวจเป็นลบไม่เกิน 48 ชั่วโมง หรือ 72 ชั่วโมง เป็นต้น
 • หนังสือเซ็นยินยอมอนุญาตกักตัว ตามมาตรการกักตัวในประเทศปลายทาง โดยปัจจุบัน ศบค. กำหนดให้คนไทยจะต้องขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry – COE) ก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทย และผู้โดยสารชาวไทยที่จะเดินทางกลับประเทศไทย จะต้องสำรองที่พักในโรงแรม Altenative Quarantine (AQ) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองค่ะ บางประเทศมีข้อกำหนดว่า ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ครบ 2 เข็มแล้ว และต้องมีเอกสารรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค หรือเรียกว่า “วัคซีนพาสปอร์ต” ถึงจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศได้ ซึ่งปัจจุบัน ไทยมีสถานที่ออกเอกสารรับรองอยู่  4 หน่วยงาน ในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลองดูว่าเพื่อน ๆ สะดวกที่ไหน เช่น
  1. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี
  2. คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ
  3. ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  4. กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี
 • หนังสือยินยอมจากทางสถานทูต เรื่องยารักษาโรคประจำตัว เพราะแต่ละประเทศอาจมียารักษาโรคประจำตัวบางชนิดที่ผิดกฎหมาย หากสถานทูตไม่ยินยอม จะต้องปรึกษาแพทย์ประจำตัวใช้ยาอื่นทดแทนชั่วคราวก่อนค่ะ

– หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต (Passport) ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานกองหนังสือเดินทางกระทรวงต่างประเทศ เป็นเอกสารสำคัญมาก เพราะใช้แสดงความเป็นตัวเรา และ บันทึกการเดินทางเข้าออกประเทศต่าง ๆ ปัจจุบันอายุพาสปอร์ต มีแบบ 5 ปี และ 10 ปี พี่เห็ดแนะนำให้ตรวจสอบก่อน เก็บกระเป๋าเดินทาง อย่างละเอียดดังนี้ค่ะ

 • วันหมดอายุพาสปอร์ต

  ขอย้ำเลยว่า!! ห้ามลืมเช็กวันหมดอายุอย่างเด็ดขาด ก่อนที่จะทำวีซ่า และซื้อตั๋วเครื่องบิน

  โดยตามหลักสากลโลก นับวันและเดือนก่อนหมดอายุต้องไม่น้อยกว่า 6 เดือน จวบจนวันเดินทางกลับ ถึงอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้

 • ตรวจข้างในพาสปอร์ตทุกหน้าอย่างละเอียด

  ห้ามมีการปั๊มตรา หรือ ขีดเขียนใด ๆ ลงในพาสปอร์ตเด็ดขาด!

  เพราะเพื่อน ๆ จะถูกสายการบินปฏิเสธการเช็กอิน หรือ ตม.ในหลายประเทศจะกักตัวไว้ และ ปฏิเสธการผ่านเข้าประเทศ เพราะถือว่าไม่ใช่ตราทางราชการ และ ไม่ได้ออกโดย ตม. ถือว่าพาสปอร์ตเล่มนั้นชำรุด และใช้งานไม่ได้ ขั้นรุนแรงที่สุดคืออาจจะถูก Blacklist ไปเลยก็ได้ค่ะ

 • หน้าปกพาสปอร์ตที่เป็นตัวหนังสือสีทอง และตราครุฑ

  อย่าให้มีการหลุดลอก เลือนหาย เด็ดขาด เพราะจะทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพาสปอร์ตจากประเทศอะไร

  พี่เห็ด

  แนะนำให้เก็บใส่ซองกันน้ำเอาไว้ เพื่อป้องกันการลืม อีกทั้งยังช่วยให้พาสปอร์ตไม่ชำรุดเสียหายอีกด้วยค่ะ

 • บัตรประชาชน

  ถึงแม้ว่าเพื่อน ๆ จะมีพาสปอร์ตแล้ว แต่ก็ต้องนำบัตรประชาชนติดตัวไปด้วยนะคะ เพราะระหว่างเดินทางไปและกลับสนามบิน เพื่อน ๆ ยังอยู่ประเทศไทย อาจจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนก็ได้ค่ะ

– ตรวจสอบสายการบิน และ ออกตั๋วเครื่องบิน ที่จะใช้บริการเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ พี่เห็ดแนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียด ดังนี้

 • วันที่และเวลาเดินทางที่บิน ทั้งขาออกและขาเข้า รวมถึง ใช้ระยะเวลาบินนานแค่ไหน บินตรง หรือ ต่อเครื่องที่ประเทศไหนบ้าง ก่อนถึงประเทศปลายทาง เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน และขึ้นเครื่อง
 • มาตรการป้องกันโควิด-19 ของสายการบิน
 • น้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง และโหลดกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง
 • การบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • หากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องพกติดตัว ควรสอบถามกับสายการบินด้วย
 • สอบถามช่องทางการลงทะเบียน หรือเช็กอิน ผ่านช่องทางออนไลน์

การออกตั๋วเครื่องบิน เมื่อตรวจสอบสายการบินแล้ว ขั้นต่อมาคือการออกตั๋วเครื่องบิน ถึงแม้ในปัจจุบัน ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบ Electronic Ticket แต่พี่เห็ดขอแนะนำว่า ควรพิมพ์เป็นเอกสารติดตัวไว้ด้วย จะดีกว่าเก็บไว้ในมือถืออย่างเดียวค่ะ เพราะบางทีอาจเผลอลบไป หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ตขัดข้องค่ะ

– เอกสารจองโรงแรม ให้พิมพ์เป็นเอกสารเตรียมไปด้วย เพื่อเป็นหลักฐานที่อยู่ หากมีเจ้าหน้าที่ ตม. หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ขอดูเอกสารการจองที่พัก เราก็สามารถแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ทันที และใช้เอกสารจองโรงแรมนี้เข้าที่พักได้อย่างสะดวกราบรื่น

– ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ หรือ Comprehensive Travel Accident Insurance (CTA) ให้ความคุ้มครองที่หลากหลาย โดยคุ้มครองตั้งแต่ค่ารักษาพยาบาลทั้งจากอุบัติเหตุ และความเจ็บป่วยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง และอยู่ต่างประเทศ การสูญเสียหรือล่าช้าของสัมภาระ และทรัพย์สิน ความล่าช้าของสายการบิน รวมถึงการถูกยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน และควรซื้อการประกันที่ครอบคลุมโรคโควิด-19 ด้วย 

พี่เห็ด ขอจัด ประกันภัยการเดินทาง ให้อยู่ใน Checklist เดินทางต่างประเทศ ด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพียงแค่เพื่อน ๆ ก้าวขาออกจากบ้านก็มีความเสี่ยงแล้ว อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แล้วยิ่งเดินทางไปต่างประเทศ ยิ่งต้องสร้างความอุ่นใจ และความสบายใจ เพราะค่ารักษาพยาบาลที่ต่างประเทศนั้นมีราคาสูงมาก

– เงินสดและบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ก่อนออกเดินทาง เพื่อน ๆ ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่า ประเทศปลายทางใช้เงินสดสกุลเงินอะไร แล้วเตรียมแลกไปก่อน วันเดินทางก็นำเงินสดสกุลนั้นพกติดตัวไปด้วย หากไม่เตรียมไป แล้วไปแลกที่ต่างประเทศ เพื่อน ๆ อาจจะได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่า แต่ก็ไม่ควรแลกเงินสดติดตัวไว้มากเกินไป ซึ่งอาจทำให้ ผ่าน ตม.หรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองยาก จนจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปได้ ดังนั้นควรเตรียมไว้แค่พอดีสำหรับเที่ยวจะดีกว่าค่ะ หากเพื่อน ๆ กลัวใช้จ่ายไม่พอ ก็ควรนำบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ติดตัวไปด้วย เผื่อช้อปเพลิน จะได้มีบัตรไว้รูด ก็จะไม่เสียอารมณ์

2. กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ส่วนใหญ่นักเดินทางจะพกไปเที่ยวด้วยมีมากมาย แต่บางอย่างมีข้อจำกัดในการนำขึ้นเครื่องบิน ดังนี้

– มือถือ หรือ สมาร์ทโฟน และการใช้อินเตอร์เน็ต เป็นปัจจัยที่ 5 ในยุคปัจจุบัน และสำคัญสำหรับคนเดินทาง เพราะมือถือเครื่องเดียวก็ช่วยได้ทั้งการถ่ายรูป ทำบันทึก แปลภาษา ดูแผนที่ หรือใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กอัปเดตข่าวสารเมื่ออยู่ต่างประเทศ และยังให้ความบันเทิงระหว่างการเดินทาง ทั้งการดูหนัง ฟังเพลง และอย่าลืมตรวจสอบการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตในประเทศปลายทาง ไม่ว่าจะเป็น ซิมต่างประเทศ หรือ Pocket Wi-Fi ด้วยนะคะ

– พาวเวอร์แบงค์ สามารถนำขึ้นเครื่องได้ แต่ความจุและจำนวนที่พกพาต้องไม่เกินข้อกำหนด ตามมาตรฐานความปลอดภัยของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งข้อกำหนด มีดังนี้

 • ขนาดความจุ น้อยกว่า 20,000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้โดย ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
 • ขนาดความจุ มากกว่า 20,000 mAh แต่ไม่เกิน 32,000 mAh แบบนี้สามารถนำขึ้นเครื่องได้ ไม่เกิน 2 ชิ้น
 • ขนาดความจุ มากกว่า 32,000 mAh ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ทุกกรณี

วิธีนำพาวเวอร์แบงค์ขึ้นเครื่องบิน กำหนดให้ถือติดตัวขึ้นไปบนชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องในทุกกรณี

– กล้องถ่ายรูป จัดอยู่ใน Checklist เดินทางต่างประเทศ สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ อย่าลืมใส่กระเป๋าไปด้วยนะคะ เพราะจะได้ภาพสวย ๆ บันทึกความทรงจำดี ๆ เมื่อเราดูย้อนหลัง โดยวิธีนำกล้องถ่ายรูปขึ้นเครื่องบิน ต้องถือติดตัวขึ้นไปบนชั้นโดยสารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่อง

– ที่แปลงหัวปลั๊ก แต่ละประเทศจะใช้ปลั๊กไฟที่แตกต่างกัน เพื่อน ๆ ควรเช็กข้อมูลประเทศปลายทางว่าใช้หัวปลั๊กแบบไหน หรือ เพื่อความอุ่นใจ ควรเตรียมปลั๊กไฟแบบ Universal ที่สามารถปรับใช้ได้หลายรูปแบบจะดีที่สุด เพราะถ้าไม่เตรียมไป จะไม่สามารถใช้ชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ได้

3. กระเป๋าสุขภาพ ยาสามัญ และ ชุดปฐมพยาบาล

– ยาสามัญ เป็นยาที่ซื้อเองได้ตามร้านขายยาทั่วไป โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์ เพื่อใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดินทางต่างประเทศ เช่น ยาแก้ปวด แก้ไข้ ยาดม ยาหม่อง ยาแก้ไอ แก้แพ้ ยาแก้ท้องเสีย แก้ท้องอืดจุกเสียด เกลือแร่ เป็นต้น สำหรับยาประจำตัวที่รักษาอาการป่วยเฉพาะ ควรเช็กกับทางสถานทูตก่อนว่าเป็นชนิดที่ผิดกฎหมายหรือไม่ เพื่อที่จะได้ปรึกษาแพทย์ประจำตัวใช้ยาชนิดอื่นทดแทนก่อนชั่วคราวค่ะ 

– ชุดปฐมพยาบาล ชุดเล็ก ๆ ได้แก่ น้ำเกลือ สำลี พลาสเตอร์ปิดแผล ผ้าก๊อซ ควรมีติดกระเป๋าเดินทางไว้ เผื่อเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ อาจจะเกิดอุบัติเหตุ และยังไม่มีคลินิก หรือ โรงพยาบาลใกล้ ๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั้น จะช่วยทุเลาอาการบาดเจ็บได้ค่ะ

4. กระเป๋าเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย

การจัดกระเป๋าเป็นสิ่งสำคัญมากของการเดินทางเลยค่ะ เพราะต้องจัดน้ำหนักกระเป๋าให้อยู่ในข้อกำหนดตามตั๋วเครื่องบินที่เพื่อน ๆ ซื้อมา การแพ็คกระเป๋าขึ้นเครื่องบินแบ่งเป็น 2 แบบ คือ กระเป๋าถือติดตัวไปที่นั่งชั้นโดยสาร และ กระเป๋าใบใหญ่โหลดใต้ท้องเครื่อง ซึ่งน้ำหนักกระเป๋าจะเป็นไปตามแต่ละสายการบินกำหนด

– เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ก่อนออกเดินทางต้องเช็กสภาพอากาศก่อน เช่น ถ้าไปหน้าร้อน ควรเตรียมเสื้อผ้าเป็นผ้าฝ้าย หรือ เสื้อยืดธรรมดา ถ้าไปหน้าหนาว ควรเตรียม เสื้อโค้ท เสื้อคลุม เสื้อกันหนาว เสื้อไหมพรม ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้าแบบหนา ๆ เป็นต้น 

– รองเท้า ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของนักเดินทางเลย ควรเตรียมรองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าหุ้มส้น เพราะมีความทนทาน และแข็งแรงกว่ารองเท้าไม่หุ้มส้นที่อาจชำรุด และฉีกขาดได้ง่ายกว่าค่ะ รองเท้าหุ้มส้นจะช่วยให้เพื่อน ๆ เดินทางไม่มีสะดุด ถ้าหากเพื่อน ๆไปฤดูหิมะตก ควรนำรองเท้าบูทหุ้มส้นชนิดกันน้ำ และมีฐานรองเท้ายึดเกาะหิมะด้วย

– ร่มพับเล็ก ๆ และ ชุดกันฝน ควรจัดติดกระเป๋าเดินทางโหลดใต้ท้องเครื่องไปด้วย ไว้ใช้ป้องกันแสงแดด ฝนตก หรือ หิมะตกค่ะ

5. กระเป๋าของใช้ส่วนตัว

– ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ครีมนวดผม โฟมล้างหน้า เครื่องสำอาง ผ้าเช็ดตัว หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู่ ผ้าอนามัย แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ น้ำตาเทียม เป็นยี่ห้อที่เราใช้ประจำ เพราะหากเพื่อน ๆ ลืม เวลาอยู่ต่างประเทศอาจหาซื้อไม่ได้ ส่วนของเหลวที่อยู่ในภาชนะบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร ให้จัดอยู่ในกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องเท่านั้นนะคะ

แนะนำว่าควรจัดของใช้ส่วนตัวชุดเล็ก เพื่อพกพาติดตัวถือขึ้นไปบนชั้นโดยสาร ให้จัดใส่กระเป๋าแบบใสใบเล็กมีซิปรูดเพื่อหยิบใช้สะดวก และเจ้าหน้าที่มองเห็นของเหลวชัดเจนเมื่อเวลาเข้าเครื่องสแกน อาจมีแปรงสีฟัน ยาสีฟัน โฟมล้างหน้า ครีมบำรุงผิว ของเหลวถือขึ้นเครื่องจำกัดปริมาณให้อยู่ในภาชนะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร และหลายชิ้นรวมกัน ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร เท่านั้นค่ะ

– สมุดบันทึกข้อมูล และปากกา สำหรับจดข้อมูลสำคัญ ๆ อย่างเบอร์โทรฉุกเฉิน เวลาเดินทาง แผนการออกทริปของเพื่อน ๆ เผื่อเจ้าหน้าที่ในสนามบินถามว่าเดินทางมาทำอะไร ตั้งใจเเพลนไปเที่ยวที่ไหน จะได้อธิบายอย่างไม่มีติดขัด

พี่เห็ดทำใบ Travel Checklist มาแจก ใครอยากจะเซฟไว้ดู หรือพิมพ์ออกมาช่วยจัดกระเป๋า ก็จัดไปเลยจ้า

https://www.mushroomtravel.com/page/wp-content/uploads/2018/01/travel-checklist-Mushroom.png
ทั้งหมดนี้คือรายการเตรียมของที่พี่เห็ดได้รวบรวมเป็น Checklist เดินทางต่างประเทศ ให้เพื่อน ๆ ใช้เตรียมตัวเดินทาง และจัดเก็บกระเป๋าเดินทางได้ง่ายขึ้น เป็นตัวช่วยดี ๆ ที่จะทำให้ทริปนี้ไม่ลืมเอกสารและของใช้จำเป็น นอกจากนี้เพื่อน ๆ อาจเพิ่มกระเป๋าอุปกรณ์สร้างความบันเทิง กระเป๋าของกินติดตัว หรือกระเป๋าอุปกรณ์ถ่ายภาพ ตามความชอบของเราได้อีก แค่เช็กให้ครบ การเดินทางของเพื่อน ๆ ก็จะราบรื่นไม่มีสะดุดแน่นอน

ชอบ บทความ มัชรูมทราเวล ทำไงดี…?

1.

กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

2.Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

Mushroom Travel มีโปรแกรม

ทัวร์ต่างประเทศ

ให้เลือกมากที่สุด

โทร.

02-105-6234 (30 คู่สาย)

[email protected]

Line id

: @mushroomtravel

Travel Checklist เดินทางต่างประเทศ เตรียมของครบ จบในใบเดียว!

was last modified: by

[Update] 10 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อม ก่อนไปต่างประเทศ | เตรียมตัว ก่อน เดินทาง ไป ต่าง ประเทศ – Sonduongpaper

ข้อมูลควรรู้เพื่อการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ

ในการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่ละครั้งนั้น เราจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องอะไรบ้าง วันนี้เรามี 10 สิ่งที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนไปต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ และเพื่อเป็นการเตือนย้ำให้กับนักเดินทางที่เคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้ว แต่อาจจะหลงลืมเตรียมสิ่งเหล่านี้ เราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีอะไรที่ต้องเตรียมให้พร้อมบ้าง

1. พาสปอร์ต

passport-2642172_960_720-630x

สิ่งสำคัญอย่างแรกเลยที่เราต้องมี เวลาจะเดินทางออกนอกประเทศ นั่นก็คือ พาสปอร์ต ซึ่งทุกวันนี้การทำพาสปอร์ตก็ง่ายและสะดวกรวดเร็วมาก ๆ เพราะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้า จองคิวทำพาสปอร์ตได้ทางออนไลน์แล้ว 24 ชั่วโมง ทาง www.passport.in.th ส่วนคนที่มีพาสปอร์ตอยู่แล้วแต่สงสัยว่าอายุพาสปอร์ตจำเป็นต้องถึง 6 เดือนไหม ก่อนออกเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ขอบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศ ในความเชื่อเดิม ๆ ว่าต้องมีอายุพาสปอร์ต 6 เดือนจึงจะเดินทางได้นั้น จริง ๆ ไม่ใช่เช่นนั้น

เพราะประเทศปลายทางจะเป็นผู้กำหนดว่าต้องการอายุพาสปอร์ตเท่าไหร่ ซึ่งก็แล้วแต่ประเทศ แต่ทางตรวจคนเข้าเมืองและสายการบินไม่มีข้อห้ามตรงนี้เลย เพราะสายการบินบางสายการบินอาจจะให้เซ็นข้อตกลงว่าจะรับผิดชอบค่าโดยสารเองกรณีที่ต้องส่งกลับ ประเทศที่มักจะต้องการอายุพาสปอร์ต 6 เดือนจะเป็นประเทศแถวบ้านเรานี่แหละ ได้แก่ มาเลเซีย พม่า สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย ส่วนประเทศชั้นนำเช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ล้วนแต่ต้องการให้มีอายุพาสปอร์ตก่อนที่จะออกจากประเทศเขาก็พอ ด้านฮ่องกง มาเก๊า ทั้งสองที่ก็ต้องการแค่อายุพาสปอร์ตขาเข้าอย่างน้อย 1 เดือนเท่านั้น สรุปแล้วว่าไม่จำเป็นว่าต้องมีอายุพาสปอร์ต 6 เดือนจึงจะเดินทางได้

2. เช็คสภาพอากาศ

untitled-2

เวลาที่เราไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งเราไม่คุ้นเคยกับสภาพอากาศ เราจำเป็นต้องศึกษาสภาพอากาศของเมืองและประเทศที่เราจะไปให้ดีก่อน เพื่อเราจะได้เตรียมเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องใช้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ หากเราไปเที่ยวในโซนประเทศที่เราทราบอยู่แล้วว่ามีสภาพอากาศไม่ต่างจากเรามากนัก เราก็ไม่ต้องเตรียมการมากนัก แต่ถ้าเราไปเที่ยวในประเทศโซนอเมริกาหรือยุโรป ที่มีอากาศแตกต่างมากในช่วงฤดูหนาวหรือใบไม้ผลิแตกต่างไปจากบ้านเรามากเราก็ต้องเช็คสภาพอากาศก่อนออกเดินทางสัก 2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมการซื้อของใช้ที่จำเป็น

3. ภาษาการสื่อสาร

questions-2212771_960_720-632

เมื่อถึงเวลาต้องไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตาม อาจจะไปท่องเที่ยวหรือไปเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ ๆ การรู้ประโยคภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และประโยคเด็ดที่สามารถช่วยให้คุณเอาตัวรอดเมื่อเวลาต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติเมื่ออยู่ต่างประเทศ เริ่มต้นง่าย ๆ ก็คือถามก่อนว่าเขาสามารถพูดหรือสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษบ้างได้หรือไม่ (Do you speak English?) โดยคุณอาจคาดหวังว่าคำตอบที่ได้รับกลับมาว่า “Yes, of course!” หรือ “A little bit” หรือ “Not at all!” ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางที่มีคนใช้กันแพร่หลายในหลายประเทศ แต่ในบางประเทศ คนท้องถิ่นบางคนอาจจะไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เลยก็ได้ และเมื่อเวลาอยู่ต่างประเทศ คุณอาจจะหลงทางหรือต้องการความช่วยเหลือจากชาวท้องถิ่น คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้โดยการพูดประโยคง่าย ๆ ว่า (Can you help me?)

4. เงิน

bank-note-209104_960_720-631x

ปัจจัยสำคัญที่สุดของการเดินทางคือเงิน และการไปเที่ยวต่างประเทศก็จำเป็นต้องแลกเงินไว้ใช้จ่าย ฉะนั้นเราควรดูด้วยว่าประเทศปลายทางที่เราจะไปนั้นคือที่ไหน เงินบาทไม่ใช่ทุกประเทศจะยอมรับ และในหลายประเทศแม้ว่ายอมรับแลก แต่ก็อาจได้อัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่ดี เช่น ถ้าไปกลุ่มประเทศละติน หรือยุโรปตะวันออก การเอาเงินบาทไปแลกปลายทางมีความเสี่ยงที่จะหาแลกยาก หรืออัตราแย่มาก ถือเงินสหรัฐ เงินยูโรไปสะดวกกว่า รับแลกทุกที่ ซึ่งกรณีไม่ใช่เรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียว ประเด็นคือหาแลกได้ หรือไม่ได้ด้วยซ้ำ แต่ถ้าไปในประเทศที่นักท่องเที่ยวไทยนิยมไป เช่น สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เขารับแลกเงินไทยแน่นอน ดังนั้นก็ควรเตรียมตัวเรื่องเงินไว้ให้ดีด้วยล่ะ

5. ข้อมูลการท่องเที่ยว แผนที่ขนส่งมวลชน

underground-2725336_960_720-6

 

ในบางประเทศที่มีระบบขนส่งมวลชนดีเลิศ จะช่วยกำหนดเวลาในการเดินทางระหว่างสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ค่อนข้างดี แต่ด้วยความที่สะดวกมาก ๆ ระบบการซื้อตั๋วที่เราไม่คุ้นเคยหรือเส้นทางที่มีมากมายหลายสายก็อาจทำให้สับสนได้เช่นกัน จึงควรวางแผนเส้นทางล่วงหน้าอย่างละเอียดเพื่อจะได้ไม่หลงทางให้เสียเวลา เสียอารมณ์ และการไปเที่ยวจะสนุกมากขึ้นเมื่อเรารู้ว่าที่นั่นมีอะไรเจ๋ง ๆ ให้ดูบ้างในช่วงที่จะไป เช่น มีงานเทศกาลประจำปี นิทรรศการพิเศษ มีโปรโมชั่นถูกสุด ๆ ช่วงวันหยุด มีแหล่งท่องเที่ยวหรือร้านอาหารน่าสนใจอยู่ใกล้ ๆ ในระยะเดินถึงหรือเปล่า บางสถานที่มีแหล่งท่องเที่ยวอยู่ติด ๆ กันเป็นโซน เรียกว่าไปที่เดียวได้ทั้งความหลากหลายและคุณภาพ ลองเจียดเวลามาหาข้อมูลสักนิดจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในความพลาดทีหลัง

6. อาหารการกิน

japans-1618622_960_720-630x42

หลายคนที่อยากไปเที่ยวต่างประเทศ และพอมีโอกาสได้ไป ก็อยากจะลิ้มลองกับอาหารขึ้นชื่อของเมืองและประเทศนั้นที่ได้เดินทางไปแน่นอน อย่างเช่น ญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องปลาดิบ ซาซิมิ เหลือเกินนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นก็จะเตรียมข้อมูลแล้วว่าต้องไปกินที่ร้านไหน ย่านไหนอร่อยที่สุด ส่วนเกาหลีที่ขึ้นชื่อก็คงจะเป็นซันนักจี (ปลาหมึกสด) ที่ต้องลองสักครั้งในชีวิตถ้าได้ไปที่เกาหลีใต้ และแอบกระซิบว่าย่านฮงแดเด็ดที่สุดเลยล่ะกับเมนูนี้

7. เสื้อผ้า

shopping-606993_960_720-630x4

การเลือกเสื้อผ้าไปใส่ในต่างประเทศ ก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยนะ หากไปช่วงที่อากาศร้อน เสื้อผ้าที่เราใส่เป็นประจำในเมืองไทยก็สามารถนำไปประยุกต์ใส่ได้ แต่ถ้าไปในหน้าฝนล่ะก็เตรียมซื้อร่มได้เลย ส่วนหน้าหนาวก็จะจัดเต็มได้หน่อย ทั้งเสื้อโค้ท ผ้าพันคอ ถุงมือ ถุงเท้า เสื้อไหมพรม สารพัดแฟชั่นที่จะเตรียมไปแต่งกันที่ต่างประเทศ เรียกได้ว่าจัดเต็มแบบไม่ต้องแคร์ใครได้เลยล่ะ ข้อแนะนำก็คือดูด้วยนะว่าเราเดินทางไปกี่วัน จะไปที่ไหนบ้าง ก็ขอให้เตรียมไปให้เหมาะพอดี แต่ใช่ว่าจะจัดเต็มก็ขนไปซะจนเป็นภาระนะ อิอิ

8. ที่พัก

hotel-room-1447201_960_720-63

แน่นอนว่าการที่เราจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ในกรณีที่ไปเที่ยวโดยที่ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติพี่น้อง หรือว่ามีใครที่รู้จักอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว เราก็ต้องจองที่พักไว้ และในการจองที่พักในต่างประเทศทุกวันนี้ก็สะดวกมาก ๆ เพราะมีหลากหลายเว็บไซต์ หลากหลายโรงแรมให้เลือกจองเต็มไปหมด ที่พักราคาถูกก็มีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.traveloka.com ส่วนใครที่อยากจะรู้ลึกไปมากกว่าราคาที่พัก ก็สามารถหาดูรูปวิวที่พักต่าง ๆ ก่อนได้ ตามที่คนอื่นไปมาแล้ว แล้วเขามาแนะนำบอกต่อ ที่สำคัญก็ขอให้เลือกดูด้วยนะว่าที่พักปลอดภัยไหม อยู่ใกล้กับรถไฟฟ้า เดินทางสะดวกหรือไม่

9. ซิมการ์ดและอินเทอร์เน็ต

call-71169_960_720-630x420

เมื่อไปต่างประเทศ สิ่งที่จะขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือซิมการ์ดโทรศัพท์ไว้ติดต่อสื่อสาร และอินเทอร์เน็ตเอาไว้อัพรูปชิค ๆ ลงในโซเชียล มาเที่ยวต่างประเทศทั้งที ก็อย่าลืมเก็บภาพบรรยากาศมาเยอะ ๆ และอย่าลืมถ่ายภาพตัวเองคู่กับสถานที่ต่าง ๆ ที่เดินทางไปด้วยนะ

10. เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อม

smile-2928326_960_720-696x492

เหนือสิ่งอื่นใดสำคัญที่สุดก็คือร่างกายของเราว่าพร้อมแล้วหรือยัง เพราะถ้าหากเราป่วย หรือไม่สบาย ก็จะทำให้การเดินไปเที่ยวต่างประเทศของเรา ไม่สนุกเอาได้ แต่ถ้าร่างกายเราไม่ไหวจริง ๆ การไปเที่ยวต่างประเทศก็คงไม่สำคัญเท่ากับร่างกายแล้ว ฉะนั้นระหว่างที่จะเดินทางไปเที่ยวก็ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะทุกคน

Photo gallery


เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนไปต่างประเทศ – iT24Hrs


การเดินทางไปต่างประเทศในแต่ละทริป
หลายๆคนพลาด หลายๆคนลืมว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง บางทีจัดกระเป๋าพกของไปเกินความจำเป็นอัดแน่นเต็มกระเป๋า
เพื่อเตือนสติ!! ก่อนออกเดินทาง เรามีเทคนิคการเตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนไปต่างประเทศมาฝากค่ะ
ออกอากาศวันที่ 16 ธันวาคม 2561
รายการไอที 24 ชั่วโมง ออกอากาศ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 9MCOT HD และ Modern 9 TV เวลา 22.05 น.
ติดต่อโฆษณา [email protected] / www.it24hrs.com

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
facebook.com/it24hrs
twitter.com/panraphee
twitter.com/it24hrs
IG: panraphee

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เตรียมตัวให้พร้อม!! ก่อนไปต่างประเทศ - iT24Hrs

📍ควรรู้ก่อนเดินทาง !!!!! 11 สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ!! | ImPaeng


บอกเลยว่า ห้ามลืม‼️
ก่อนเดินทาง📍เรามาดูข้อมูลควรรู้เพื่อการเตรียมตัวไปต่างประเทศ
จะต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง👀
วันนี้เรา 2 คนเลยจัดคลิป…. 11 สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ มาให้ทุกคนกันคะ😍
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
ฝากกดติดตามพวกเรา อิ่มแป้ง ด้วยนะคะ
เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา
รับรองว่าจะมีคลิปดีๆออกมาให้ทุกคนรับชมถี่ๆเลยค่ะ🥰

YouTube : ImPaeng
Instagram : https://www.instagram.com/impaeng3/
สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปต่างประเทศ สิ่งที่ต้องเอาไปต่างประเทศ การเตรียมตัวไปต่างประเทศ เที่ยวต่างประเทศ เที่ยวญี่ปุ่น เที่ยวเกาหลี เที่ยวอังกฤษ เที่ยวอเมริกา เทีรวยไต้หวัน เที่ยวอินโดนีเซีย เที่ยวบาหลี ตมเกาหลี ผ่านตมเกาหลี ของที่ต้องเอาไปต่างประเทศ การท่องเที่ยว เข้าเกาหลีใต้ ตมเกาหลีใต้ สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปเกาหลี สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปญี่ปุ่น เที่ยวสิงคโปร์ ตม

📍ควรรู้ก่อนเดินทาง !!!!!  11 สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปเที่ยวต่างประเทศ!! | ImPaeng

VacaTalk Ep.3 : ตม. ผ่านยากไหม เขาพิจารณาอย่างไร ?


ตอบคำถาม เรื่องการผ่านด่าน ตม. ในต่างประเทศ บางคนกลัว บางคนกังวล ว่าเขาจะถามคำถามอะไร เราจะตอบได้ไหม แล้วถ้าภาษาอังกฤษไม่ได้เลย แบบนี้จะผ่านไหม ขิงเลยทำไกด์ Vacation Talk Ep.3 ออกมา เพื่อแนะนำเกี่ยวกับ หลักการพิจารณาของ ตม. ว่าเขาพิจารณาบุคคลอย่างไร ว่าจะให้ผ่าน หรือไม่ให้ผ่าน
อย่าลืมกด SUBSCRIBE › Vacation On นะคะ
ฝากกด กระดิ่ง ด้วยน้าา จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
➤ ช่องทางติดตามบน Facebook: https://www.facebook.com/VacationOn/
➤ ช่องทางติดตามบน Instagram:
https://www.instagram.com/vacaon/
➤ ติดต่องาน Sponsor ได้ที่
https://m.me/VacationOn/
Email: [email protected]
แล้วพบกัน! คลิปหน้า ขิงเย่ จะพาไปเที่ยวที่ไหน ต้องคอยติดตามมม

VacaTalk Ep.3 : ตม. ผ่านยากไหม เขาพิจารณาอย่างไร ?

6 ช่องทาง ที่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้I ไปได้ตั้งแต่ 15-35 ปี


การไปทำงานในต่างประเทศนั้นไม่อยากอีกต่อไป วันนี้เปียโนมีช่องทางที่สามารถเข้าไปทำงานได้อย่างถูกกฏหมาย และอยู่ได้นานถึง 2 ปีเลยทีเดียว
สำหรับใครที่มีคำถาม ถามได้เลยนะคะ และถ้าเราพูดอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยค่ะ อาจจะไม่ละเอียด
ขออนุญาติรูปภาพด้วยนะคะ

6 ช่องทาง ที่สามารถไปทำงานต่างประเทศได้I ไปได้ตั้งแต่ 15-35 ปี

Ep.3 จะฉีดไฟเซอร์ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างไร ?? #pfizer #ขอวัคซีนไปต่างประเทศ #ฉีดวัคซีน


สวัสดีคะ วันนี้เรามาไลฟสดแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการไปขอวัคซีนไฟเซอร์ ( Pfizer ) สำหรับฉีดก่อนเดินทางไปต่างประเทศคะ โดยยื่นขอในกรุงเทพจากกรมควบคุมโรค และขอฉีดในต่างจังหวัดที่ สสจ. แบบละเอียด ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะ ขอบคุณคะ 😊😊
pfizer

Ep.3 จะฉีดไฟเซอร์ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศได้อย่างไร ?? #pfizer #ขอวัคซีนไปต่างประเทศ #ฉีดวัคซีน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เตรียมตัว ก่อน เดินทาง ไป ต่าง ประเทศ

See also  [Update] ประเทศอาเซียน 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเชียน | ผล ไม้ อาเซียน 10 ประเทศ - Sonduongpaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *