[Update] แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน สำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน | ฟอร์มแจ้งเข้าประกันสังคม – Sonduongpaper

ฟอร์มแจ้งเข้าประกันสังคม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID สำนักงานประกันสังคมแจง แนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO VID กำหนดช่องทางยื่นสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย CO VID ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล CO VID โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่กระจาย CO VIDว่ า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้แก้กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 สิงหาคม 63 โดยแก้ไขคำนิยาม เหตุสุดวิสัย

เกิดจากการแพร่กระจายของ CO VID ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันคือ  CO VID ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับเงินว่างงานหากได้รับกระทบจาก CO VID โดยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติด CO VID และถูกกักตัวใน 14 วัน ในระหว่างที่ถูกกักตัว ลูกจ้างยังไม่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจะช่วยเหลือให้โดยให้ได้รับเงินกรณีว่างงาน 50เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ทั้งนี้ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน e form for unemployment benefit คลิก

คลิกตรงเลข 1กรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้ ในกรณีที่ท่านหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรอเอกสารยืนยันการหยุดงานจากนายจ้างของท่านก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอนุมัติเงินว่างงานได้ ซึ่งตามปกติแล้ว นายจ้างจะส่งเอกสารหลังจากเปิดกิจการตามปกติ เพื่อให้รู้ช่วงเวลาที่หยุดงานจริง

เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์กันได้เลย

ใครได้รับผลกระทบอย่าลืมเข้าไปกรอกกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม

Nội Dung Bài Viết

[Update] แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน สำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตน | ฟอร์มแจ้งเข้าประกันสังคม – Sonduongpaper

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CO VID สำนักงานประกันสังคมแจง แนวทางช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส CO VID กำหนดช่องทางยื่นสิทธิประโยชน์ทั้ง 7 กรณี เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย CO VID ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล CO VID โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม กรณีการแพร่กระจาย CO VIDว่ า มติคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้แก้กฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 สิงหาคม 63 โดยแก้ไขคำนิยาม เหตุสุดวิสัย

เกิดจากการแพร่กระจายของ CO VID ตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันคือ  CO VID ซึ่งจะทำให้ลูกจ้างได้รับเงินว่างงานหากได้รับกระทบจาก CO VID โดยกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรอง หรือนายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ที่ติด CO VID และถูกกักตัวใน 14 วัน ในระหว่างที่ถูกกักตัว ลูกจ้างยังไม่สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง ดังนั้น สำนักงานประกันสังคมจะช่วยเหลือให้โดยให้ได้รับเงินกรณีว่างงาน 50เปอร์เซ็น ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ทั้งนี้ ระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

สำหรับท่านที่ได้รับผลกระทบต้องการลงทะเบียนรับสิทธิ์ สามารถเข้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน e form for unemployment benefit คลิก

คลิกตรงเลข 1กรณีว่างงาน สำหรับผู้ประกันตน แบบฟอร์มขอรับประโยชน์ กรณีว่างงาน สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตน

See also  เตือนอย่าละเลย!! 6 อาการ ที่บอกว่า ร่างกายของคุณกำลังขาดแมกนีเซียมแล้ว!! | อาการขาดธาตุ แมกนีเซียม

กรุณากรอกข้อมูลติดต่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้สามารถติดต่อกลับได้ ในกรณีที่ท่านหยุดงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทางสำนักงานประกันสังคมจะต้องรอเอกสารยืนยันการหยุดงานจากนายจ้างของท่านก่อน จึงจะสามารถดำเนินการอนุมัติเงินว่างงานได้ ซึ่งตามปกติแล้ว นายจ้างจะส่งเอกสารหลังจากเปิดกิจการตามปกติ เพื่อให้รู้ช่วงเวลาที่หยุดงานจริง

เข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์กันได้เลย

ใครได้รับผลกระทบอย่าลืมเข้าไปกรอกกันนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องเสียสิทธิ์

ขอบคุณ สำนักงานประกันสังคม


การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ผ่านระบบ E-Service By บัณฑิตจบใหม่


การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ผ่านระบบ EService By บัณฑิตจบใหม่โครงการขับเคลื่อนภาครัฐ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน ผ่านระบบ E-Service By บัณฑิตจบใหม่

ขึ้นทะเบียนนายจ้างง่ายนิดเดียว


ผู้ประกอบการที่เปิดกิจการใหม่ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคมตามกฎหมาย ควรทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง คลิปนี้มีคำตอบ

ขึ้นทะเบียนนายจ้างง่ายนิดเดียว

สาธิตวิธีการส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบ Krungthai Coporate (สำหรับส่วนราชการ) e-payment


epayment ktbcorporate เงินสมทบประกันสังคม
สาธิตวิธีการนำส่งเงินสมทบประกันสังคมนายจ้าง+ลูกจ้าง(ผู้ประกันตน) ผ่าน e payment

สาธิตวิธีการส่งเงินสมทบประกันสังคมผ่านระบบ Krungthai Coporate (สำหรับส่วนราชการ) e-payment

sso 9 ประกันสังคม e-Service : แจ้งเข้า – แจ้งออก ง่ายนิดเดียว


ขั้นตอนการสมัครขึ้นทะเบียนบริการอิเล็กทรอนิกส์ eservice ของสำนักงานประกันสังคมผ่าน www.sso.go.th
1. เข้าไปที่ https://www.sso.go.th แล้วเลือกเมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์
2. จากนั้นเลือกเมนู “ขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต”
3. อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไข พร้อม คลิกเพื่อยืนยัน แล้ว คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
4. กรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
5. ระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทันทีทางอีเมลล์ พร้อมแนบแบบฟอร์ม สปส.105 ไปด้วย
6. พิมพ์แบบ สปส.105 ที่ได้รับจาก email พร้อมให้ นายจ้าง/ผู้มีอำนาจ ลงนามในแบบฟอร์ม และนำไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคม
7. สำนักงานประกันสังคมจะส่ง USER PASSWORD ให้ทางอีเมลล์ ภายใน 35 วันทำการ
8. นำ USER PASSWORD ที่ได้รับมาทำการ Login ที่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม แล้วเลือกเมนู บริการอิเล็กทรอนิกส์
9. แล้วเลือก “ทะเบียนผู้ประกันตน” เลือกกิจกรรมงานทะเบียนผู้ประกันตนที่ท่านต้องการทำ จากนั้น กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เสร็จแล้ว คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
10. ตรวจสอบข้อมูลที่บันทึก และคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อยืนยันข้อมูล จากนั้นให้คลิกปุ่ม “กลับไปหน้าจอหลัก”
11. ลำดับต่อมา ให้เลือกเมนู “เงินสมทบ” เพื่อเลือกวิธียื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ จากนั้นกด \”ตกลง\” และเลือกสถานประกอบการที่จะยื่นข้อมูลเงินสมทบ จากนั้น คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อเลือกวิธีนำส่งข้อมูลเงินสมทบ โดยมีวิธีการส่งข้อมูล 2 วิธี คือ การกรอกข้อมูล และการแนบไฟล์ เมื่อเลือกวิธีการนำส่งเงินสมทบแล้ว ให้คลิกดำเนินการต่อ
12. หลังจากที่กรอกข้อมูล หรือแนบไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” ระบบจะแสดงหน้า “สรุปข้อมูลเงินสมทบ” เพื่อให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เมื่อตรวจสอบแล้วให้ คลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ”
13. จากนั้นเลือกวิธีการชำระเงินสมทบ สำหรับการชำระผ่านระบบ epayment ให้ระบุธนาคารที่ต้องการ ทำธุรกรรมด้วย
14. เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม “ดำเนินการต่อ” เพื่อยืนยันข้อมูล จากนั้นให้ คลิกที่ปุ่ม “ชำระเงิน”
15. ระบบจะเชื่อมต่อไปยังหน้า website ของธนาคาร เพื่อเข้าสู่ระบบการชำระเงินต่อไป
16. สำหรับความปลอดภัยของข้อมูลนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จาก Bureau Veritas Certification (บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น) จึงช่วยให้ท่านมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูล ในเกือบทุกสถานการณ์เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม การแฮกข้อมูล การสูญหายของข้อมูล การละเมิดข้อมูลที่เป็นความลับ และการก่อการร้าย

See also  รู้หรือไม่ว่าแม่หมูเป็นหนองหรือตกขาว EP.59 | ตกขาว เป็น หนอง

sso 9 ประกันสังคม e-Service : แจ้งเข้า - แจ้งออก ง่ายนิดเดียว

การแจ้งออกพนักงานในระบบประกันสังคม


แจ้งออกพนักงานประกันสังคม

การแจ้งออกพนักงานในระบบประกันสังคม

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ฟอร์มแจ้งเข้าประกันสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *