[Update] เผยรายชื่อโรงพยาบาลตรวจโควิด-19 ค่าใช้จ่าย และหลักเกณฑ์ตรวจฟรีจากสปสช. | ตรวจโควิด โรงพยาบาล – Sonduongpaper

ตรวจโควิด โรงพยาบาล: คุณกำลังดูกระทู้

อัปเดตโรงพยาบาลรับตรวจโควิด-19 ค่าใช้จ่าย พร้อมหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการตรวจฟรีกัน !

Nội Dung Bài Viết

ข้อกำหนดเข้าข่ายตรวจโควิด-19 ฟรี !

ประวัติเสี่ยง
– เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง
– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อ
– เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื่อ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์)

อาการป่วย / มีอาการทางเดินหายใจ ข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่
– ไอ
– มีน้ำมูก
– เจ็บคอ
– หายใจเร็วเหนื่อย หายใจลำบาก
– จมูกไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส

ทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบ ที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ สามารถเข้ารับการตรวจโควิด-19 ฟรี เช่นกัน
– ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อ
– เป็นบุคลากรทางการแพทย์
– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

โดยหากไม่มีอาการ และไม่มีประวัติเสี่ยง ตามเกณฑ์ข้อมูลข้างต้น
– ไม่ต้องไปตรวจ

หากไม่มีอาการ แต่มีประวัติเสี่ยง
– ให้กักตัว 14 วัน เพื่อดูอาการ หรือหากอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือเดินทางไปยังจุดที่มีการระบาด ให้ติดตามประกาศจากทางการ ซึ่งอาจจะให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อได้ฟรี แม้ยังไม่มีอาการ

หากมีอาการ แต่ไม่มีประวัติเสี่ยง
– อาจป่วยด้วยโรคหวัด หรือโรคอื่น ให้รักษาตามอาการ แต่ถ้าผ่านไป 48 ชั่วโมงแล้วอาการยังไม่ดีขึ้น ให้ไปพบแพทย์

หาก “มีอาการป่วย” และ “มีประวัติเสี่ยง”
– เข้าเกณฑ์ตรวจโควิด-19 สามารถเข้าตรวจในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ (บัตรทอง ประกันสังคม ราชการ) ไม่ว่าจะได้ผลบวกหรือผลลบ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย

และจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์อีกครั้ง โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด สปสช.จะรับผิดชอบ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330

จุดตรวจ/โรงพยาบาลตรวจโควิด-19 และราคาสำหรับผู้ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี

รถตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของ กทม.

– ต้องทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนที่ bkkcovid19
– หากทำแบบประเมินแล้วเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงสีแดง เจ้าหน้าที่จาก กทม. จะโทรศัพท์ไปประเมินอาการอีกครั้ง
– หากเข้าเกณฑ์ รถบริการเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปทดสอบการติดเชื้อ (SWAB) ถึงบ้านหรือสถานที่ใกล้เคียง ฟรี !
– นำตัวอย่างทดสอบส่งตรวจในห้องแล็บของโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, วชิรพยาบาล
– หากพบว่าติดเชื้อ กทม. จะจัดรถฉุกเฉินเพื่อรับตัวไปรักษาในโรงพยาบาลต่อไป

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน
– ออกตรวจหาโรค COVID-19 ให้พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ และมีการแพร่ระบาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง

โรงพยาบาลรัฐ
– สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง / ค่าใช้จ่าย 1,500 บาท
– สถาบันบำราศนราดูร / ค่าใช้จ่าย 2,500-3,500 บาท
– โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ / ค่าใช้จ่าย 3,000-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของแพทย์ผู้ตรวจ
– โรงพยาบาลรามาธิบดี / ค่าใช้จ่าย คนไทยไม่เกิน 2,500 บาท ชาวต่างชาติไม่เกิน 3,500 บาท
– โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
– โรงพยาบาลศิริราช / ค่าใช้จ่าย 2,000-3,000 บาท (รับตรวจเฉพาะกลุ่มเสี่ยง)
– โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ / ค่าใช้จ่าย 7,000-8,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)

โรงพยาบาลเอกชน
– โรงพยาบาลกรุงเทพ / ค่าใช้จ่าย 4,500-7,000 บาท (ขึ้นอยู่กับอาการและการตรวจเพิ่ม)
– โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส / ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (สำหรับคนไทย)
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ / ค่าใช้จ่าย 3,700 บาท
– โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
– โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
– โรงพยาบาลนครธน ค่าใช้จ่าย / 3,740 บาท
– โรงพยาบาลนวมินทร์ ค่าใช้จ่าย / 2,990 บาท
– โรงพยาบาลบางปะกอก 9 / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท (สำหรับคนไทย) 4,500 บาท (สำหรับต่างชาติ
– โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2 / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลบางโพ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
– โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ / ค่าใช้จ่ายประมาณ 7,500 บาท
– โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล พหลโยธิน / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (สำหรับคนไทย) ราคา 6,000-7,500 บาท (สำหรับต่างชาติ)
– โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล เกษตร / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
– โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล โชคชัย 4 / ค่าใช้จ่าย 6,700 บาท
– โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล รังสิต / ค่าใช้จ่าย 6,000-8,000 บาท ไม่รวมค่ายา
– โรงพยาบาลพญาไท 1 / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท
– โรงพยาบาลพญาไท 2 / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท (รวมค่าบริการทุกอย่างแล้ว)
– โรงพยาบาลพญาไท 3 / ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
– โรงพยาบาลพระราม 9 / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท
– โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลแพทย์รังสิต / ค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
– โรงพยาบาลรามคำแหง / ค่าใช้จ่าย 3,000-5,400 บาท
– โรงพยาบาลวิชัยยุทธ / ค่าใช้จ่าย 5,500-6,000 บาท (ยังไม่รวมค่าแพทย์)
– โรงพยาบาลวิภาวดี / ค่าใช้จ่าย 5,990 บาท หากต้องการใบรับรองแพทย์มีค่าบริการเพิ่ม 500 บาท
– โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลสินแพทย์ กาญจนบุรี / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท / ค่าใช้จ่าย 6,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ / ค่าใช้จ่าย 3,990 บาท (Drive Thru) รับตรวจเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเท่านั้น
– โรงพยาบาลสุขุมวิท / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลมหาชัย 2 / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท (Drive Thru)
– โรงพยาบาลเอกชัย สมุทรสาคร / ค่าใช้จ่าย 4,000 บาท
– โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา / ค่าใช้จ่าย 3,800 บาท
– โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี / ค่าใช้จ่าย 4,500 บาท
– โรงพยาบาลขอนแก่น ราม / ค่าใช้จ่าย 2,500 บาท
– โรงพยาบาลอุบลรักษ์ ธนบุรี อุบลราชธานี / ค่าใช้จ่าย 5,500 บาท
– โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี / ค่าใช้จ่าย 5,900-6,900 บาท
– โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ / ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท
– โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม / ค่าใช้จ่าย 3,900-4,500 บาท
– โรงพยาบาลพะเยา ราม / ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

See also  [Update] มะกรูด ประโยชน์ดีๆ สรรพคุณเด่นๆ และข้อมูลงานวิจัย | ผิว พันธ์ - Sonduongpaper
See also  EP 173 Book Review เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข | ไม่ อยาก เป็น คน ดี ที่ ไม่มี ความ สุข

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจโควิด-19 ของแต่ละโรงพยาบาล อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ และระบบการทำงานของโรงพยาบาลนั้น ๆ โปรดตรวจเช็กอย่างละเอียด กับทางรพ.ต้นทางอีกครั้ง

และยังมีสถานพยาบาลรับตรวจโควิด-19 รวม 247 แห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล-ต่างจังหวัด (ประกาศโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) อีกด้วย

[Update] ตรวจโควิด Drive Thru Antigen Test kit | ตรวจโควิด โรงพยาบาล – Sonduongpaper

ตรวจ ATK (

A

ntigen

T

est

K

it) ค่าบริการ : ราคา 300

 

พร้อมใบรับรองผลตรวจภายในวันที่เข้ารับบริการ (ระยะเวลาประมาณ 30-60นาที ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้รับบริการ)

(ใบรับรองผลการตรวจจากห้องปฎิบัติการ)

 

……………………………………………

SWAB : โดยเจ้าหน้าที่พยาบาล
……………………………………………

*โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ออกใบรับรองแพทย์ทุกกรณี

 

เวลาเปิดให้บริการ : 09.00 – 16.00 น.
(เปิดลงทะเบียน 08.45, ปิดลงทะเบียน 15.45น.)

จันทร์ – อาทิตย์

เปิดตรวจวันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

 

 

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด – 19 แบบ walk Thru

 

ขั้นตอนที่ 1

– ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดบริการอาคาร C กับเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนการตรวจได้ทันที 

ขั้นตอนที่ 2

– ชําระค่าบริการกับเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมรับใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 3

– พยาบาลจะทําการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก

ขั้นตอนที่ 4

– รอรับผลตรวจในวันเข้ารับบริการภายใน 30-60 นาที

 

(ปิดลงทะเบียนตรวจโควิด – 19 แบบ walk Thru เวลา 15.30 น.)
 

 

 

 

ตรวจ ATK ที่ไหน

 

 

 

ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโควิด – 19 แบบ Drive Thru

ขั้นตอนที่ 1

–  ลงทะเบียนและชำระค่าบริการ คลิก  ส่งหลักฐานและชำระค่าบริการผ่านช่องทาง Line Official : @petcharavej

ขั้นตอนที่ 2

– แจ้งที่ป้อม รปภ.ตรวจโควิดแบบ DRIVE THRU – ATK พร้อมรับบัตรจอดรถ

ขั้นตอนที่ 3

– วนรถไปยังอาคาร C ใกล้ทางออก 

– พยาบาลจะทําการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูก พร้อมรับใบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 4
 

– รอรับผลตรวจในวันเข้ารับบริการภายใน 30-60 นาที

– คืนบัตรจอดโดยแสดงใบเสร็จกับเจ้าหน้าที่ รปภ.(ไม่เสียค่าจอดรถ)

 

 

 

 

 

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการตรวจ ATK ราคา 300 บาท
 

• จักต้องชำระค่าบริการก่อนวันเข้ารับบริการไม่เกินเวลา 17.00 น. (หากเลยเวลาดังกล่าวจักได้คิวเป็นวันถัดไป)

• เมื่อชำระค่าบริการแล้วแจ้งหลักฐานการชำระเงินและหน้าบัตรประจำตัวประชาชนที่ Line Official : @petcharavej 

• สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้เข้ารับรับบริการและวันเข้ารับบริการทุกกรณี

• การตรวจ ATK DRIVE-THRU COVID-19 TEST เป็นความประสงค์ของผู้รับบริการ ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี

• กรณีตรวจเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ Fit to fly ไม่สามารถใช้บริการ ATK DRIVE THRU COVID-19 TEST ได้

• โรงพยาบาล สงวนสิทธิการออกใบรับรองแพทย์ทุกกรณี

 

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือจองคิวชำระค่าบริการ โดยตรงได้ที่ Line Official : @petcharavej

 

 

 

 


บริการตรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 

บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ในราคา 1,900 บาท คลิกที่รูปด้านล่าง เพื่อดูรายละเอียด

 

 

 

 


เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ปิดให้บริการตรวจโควิด เหตุน้ำยาตรวจหมด-เตียงเต็ม ! | ข่าวมีคม | TOP NEWS


ร่วมสนับสนุน TOP NEWS
http://bit.ly/TopnewsxCoffeeSorwor
.
โควิดโรงพยาบาลTOPNEWS
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS
IOS : https://bit.ly/TopnewsIOS
Android : https://bit.ly/TopnewsAndroid
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
[email protected]
0816490178
.
ติดตามเรา
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ,
IPM , CSAT, TIK ช่องหมายเลข 77
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : @topnews

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

เปิดรายชื่อโรงพยาบาล ปิดให้บริการตรวจโควิด เหตุน้ำยาตรวจหมด-เตียงเต็ม ! | ข่าวมีคม | TOP NEWS

ปลดล็อก “รพ.เอกชน”ตรวจโควิดไม่ต้องแอดมิท l TNN News ข่าวเช้า l 11-07-2021


นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ประชาชนต้องการตรวจหาเชื้อโควิดมากขึ้น ทาง สบส. จึงอนุญาตให้สถานพยาบาลเอกชนตรวจเชื้อแบบ “แรพิด แอนติเจน เทสต์” ได้ ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป หากพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ที่ควรรักษาในโรงพยาบาล ให้หาเตียงรองรับ แต่หากผู้ติดเชื้อแข็งแรงดี ไม่มีอาการ สถานพยาบาลเอกชนสามารถดำเนินการแยกกักตัวที่บ้านได้ทันที

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ปลดล็อก “รพ.เอกชน”ตรวจโควิดไม่ต้องแอดมิท l TNN News ข่าวเช้า l 11-07-2021

ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตน ตรวจโควิด-19 ได้แล้ว ที่ รพ.ลานนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย


ประกันสังคม จ.เชียงใหม่ โดยคุณลัดดา แซ่ลี้ ร่วมประชาสัมพันธ์ การตรวจคัดกรองโควิด19 สำหรับผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมทุกท่าน หากท่านมีอาการ ไข้ ไอ เจ็บคอ หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ สามารถใช้สิทธิตั้งแต่ขั้นตอนตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 ไปจนถึงตลอดการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ผู้สนใจสามารถเข้ารับการตรวจ COVID19 ได้แล้ว ที่ห้องตรวจโรคระบบทางเดินหายใจ ชั้น 1 อาคาร C โรงพยาบาลลานนา หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.052 134 777
ร่วมมือ ร่วมใจ ป้องกันไวรัสร้าย ไวรัสโคโรนา covid19
อย่าปกปิดข้อมูล และอาการป่วย เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสู่ผู้อื่น

โรงพยาบาลลานนา ขอสงวนสิทธิ์ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงพยาบาลลานนาเท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : www.lannahospital.com Tel.052134777

ประกันสังคม เชิญชวนผู้ประกันตน ตรวจโควิด-19 ได้แล้ว ที่ รพ.ลานนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แห่ตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู ล้น รพ.นครปฐม รถติดยาวกว่ากิโล


วานนี้ (26 ก.ค.) โรงพยาบาลนครปฐม เปิดให้บริการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด19 แบบ Drive thru ด้วยวิธี rapid antigen test ตั้งแต่ 08.00 19.00 น. โดยให้ประชาชนสามารถขับรถยนต์เข้ามาภายในโรงพยาบาลฯเพื่อผ่านช่องตรวจ rapid antigen แบบ Drive thru ไม่ต้องลงจากตัวรถเพื่อสะดวกสบายต่อผู้มารับการตรวจ และประหยัดเวลา ลดขั้นตอนนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์จริงหน้างานเช้าวานนี้ (26 ก.ค.) ตั้งแต่ 08.00 น.มีประชาชนมาใช้บริการในการตรวจหาเชื้อจำนวนมาก จนรถยนต์สะสมในโรงพยาบาลนครปฐม และล้นออกมานอกโรงพยาบาลจอดรอคิวบนถนนเทศา ทั้งขาเข้าเมืองจากถนนเพชรเกษมยาวกว่า 1 กม. และจากองค์พระปฐมเจดีย์ ตั้งแต่เทศาซอย 5 หน้าโรงเรียนอนุบาลนครปฐม ถึงหน้าโรงพยาบาลนครปฐม

โดยมี พ.ต.ท.อชิรวัตต์ ถาวรจริญวัฒน์ รอง ผกก.(จราจร) สภ.เมืองนครปฐม และเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร 8 นาย เข้าอำนวยความสะดวกในการจัดการรถทั้งภายในโรงพยาบาลฯและด้านนอกโรงพยาบาล ตลอดเส้นทางบนถนนเท่าทั้งขาเข้า และขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่วางกรวยและปัดรถที่จะตรวจเข้าช่องทางที่เตรียมไว้เฉพาะ เพื่อการบริการประชาชนที่จะเข้าตรวจและที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมา
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/250583

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 27 กรกฏาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

แห่ตรวจโควิดแบบไดร์ฟทรู ล้น รพ.นครปฐม รถติดยาวกว่ากิโล

สปสช.สาธิตใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตัวเอง


ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สาธิตการใช้เครื่องมือ ATK ตรวจหาเชื้อไวรัส COVID19 ด้วยตัวเอง ที่ สปสช. จะแจก 8.5 ล้านชิ้น ในวันที่ 16 ก.ย.64 นี้

สปสช.สาธิตใช้ ATK ตรวจโควิดด้วยตัวเอง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ตรวจโควิด โรงพยาบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *