[Update] อาการเป็นลมหมดสติ ( Syncope ) | hypotension คือ – Sonduongpaper

hypotension คือ: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

อาการเป็นลม ( Syncope )

อาการหน้ามืด หรือ อาการเป็นลม ( Syncope ) จนหมดสติหรืออาการวูบ ( Syncope หรือ Spontaneous transient lost of consciousness ) เป็นอาการป่วยทั่วไปที่เข้ามารับการรักษาจากแผนกฉุกเฉิน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการใช้แรงงานประมาณร้อยละ 1 ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งหมด โดยในปัจจุบันนี้มีการให้คำนิยามของคำว่า “ Syncope ” คือ “ a transient loss of consciousness ( TLOC ) due to transient global cerebral hypoperfusion characterized by rapid onset , short duration , and spontaneous complete recovery ” หรือ “ การสูญเสียความรู้สึกหรือรู้สำนึกเพียงชั่วคราว ( TLOC ) เนื่องจากการลดลงของอาการสมองไม่สมดุลระหว่างสมองที่เกิดจากการเริ่มมีอาการอย่างรวดเร็วระยะเวลาสั้น ๆ และการฟื้นตัวที่สมบูรณ์แบบตามธรรมชาติ ” ภาวะเป็นลมมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 30 ปีขึ้นไป แต่ทว่าถ้าพบภาวะนี้ในวัยรุ่นมักจะมีสาเหตุที่ร้ายแรงมากกว่าที่พบในผู้สูงอายุ

ชนิดของ อาการเป็นลม

ชนิดของอาการเป็นลมที่พบในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา สามารถทำการแบ่งตามลักษณะทางพยาธิสรีรวิทยาออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

1.Reflex syncope หรือ neutrally mediated syncope

คือ อาการหน้ามืดหมดสติที่เกิดจากการทำงานระบบประสารทอัตโนมัติ ( Parasympathetic system ) ได้รับการกระตุ้นมากเกินไป ส่งผลให้อัตราการเต้นของหัวใจเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นช้าลงหรือกระตุ้นทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวมากขึ้น จนเป็นผลให้ความดันโลหิตต่ำจนเลือดไม่สามารถที่จะพาออกซิเจนขึ้นไปหล่อเลี้ยงสมองไม่เพียงพอหรือขึ้นไปได้ในปริมาณที่น้อยมาก ส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเป็นลมและหมดสติในเวลาต่อมา ซึ่งสาเหตุของอาการหน้ามืดแบบนี้คือ

[NEW] คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | hypotension คือ – Sonduongpaper

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
  1. Kerns II WP, Kirk MA. Cyanide and hydrogen sulfide. In: Goldfrank LR, Flomebaum NE, Lewin NA, et al (eds). Goldfrank’s toxicologic emergencies. 5th ed. Connecticut: Appleton & Lange, 1994:1215-29.
  2. Hall AH, Linden CH, Kulig KW, Rumack BH. Cyanide poisoning from laetrile poisoning: Role of nitrite therapy. Pediatrics 1986;78:269-72.
  3. Poisindexโ staff editorials. Cyanide. Poisindex Micro -medex: Denver 1998.
  4. Hall AH, Rumack BH. Clinical toxicology of cyanide. Ann Emerg Med 1986;15(9):1067-74.
  5. Bermudez RA, Romero AM, Belzunegui MVG, Lorite AB, Cabrera CA. Venous blood arteriolization and multiple organ failure after cyanide poisoning. Intensive Care Med 1997;23:1286.
See also  อิตาเลี่ยนโซดา Italian Soda 22 ออนซ์ เครื่องดื่มง่ายๆ อร่อย เย็นซ่าสดชื่น ทำกินทำขายก็ดี | เครื่อง ดื่ม แก้ ร้อน ใน


What is Hypotension (Low Blood Pressure)? (OUTDATED)


ATTENTION: THIS VIDEO IS OUT OF DATE. VIEW THE UPDATED VERSION HERE: https://www.youtube.com/watch?v=amsYIEiCqQ
Hypotension is just as serious a problem as a very high blood pressure. But what causes low blood pressure and what should you do if you encounter it? Learn more about hypotension here: https://www.ausmed.com/articles/whatishypotension/
ATTENTION: THIS VIDEO IS OUT OF DATE. VIEW THE UPDATED VERSION HERE: https://www.youtube.com/watch?v=amsYIEiCqQ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

What is Hypotension (Low Blood Pressure)? (OUTDATED)

2020 Thai Heart failure Session 3 Cardiogenic shock 2020 and HFpEF What you think you know but…


Thai Heart failure Session 3
Cardiogenic shock 2020 นพ.วิชัย เส้นทอง
HFpEF : What you think you know but maybe not พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร
S1 part 12 https://youtu.be/XmoLTgp3VX4
S1 part 3 https://youtu.be/lQBMmq7J_jM
S1 part 4 https://youtu.be/jeAglXXVFKg
S1 part 5 https://youtu.be/jMhX22gOAt0
S2 part 1 https://youtu.be/py2wLuszJI
S2 part 2 https://youtu.be/F0WOLXDIn4
S3 part 1 https://youtu.be/wLhlxA9c_3I
S3 part 2 https://youtu.be/qQUb5Ck4D0A

See also  [spin9] รีวิว Kodiak 100 Series II เครื่องบินส่วนตัว อเนกประสงค์ สายลุย! | ซื้อ ตั๋ว เครื่องบิน ออนไลน์

2020 Thai Heart failure Session 3 Cardiogenic shock 2020 and HFpEF What you think you know but...

โรควูบ ความดันโลหิตต่ำ ( Hypotension ) รพ. รามา


ปัจจุบันความดันโลหิตที่เรียกว่า \”เหมาะสม\” ในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปี คือ ตัวบนไม่เกิน 120 มม.ปรอท และตัวล่างไม่เกิน 80 มม.ปรอท เรียกสั้น ๆ ว่า 120/80 ความดันโลหิตที่ \”อยู่ในเกณฑ์ปกติ\” คือ 120129/8084 มม.ปรอท
ความดันโลหิตต่ำ (Hypotension) คือภาวะที่ความดันโลหิต (เลือด) ซิสโตลิก (Systolic blood pressure) ต่ำกว่า 90 มิลลิเมตรปรอท และ/หรือ ความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic blood pressure) ต่ำกว่า 60 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งความดันโลหิตต่ำอาจต่ำเพียงความดันซิสโตลิก หรือ ไดแอสโตลิกตัวใดตัวหนึ่ง หรือต่ำทั้งสองตัวก็ได้ ซึ่งโดยทั่วไปแพทย์ไม่จัดความดันโลหิตต่ำเป็นโรค แต่จัดเป็นภาวะ
ภาวะความดันโลหิตต่ำ พบเกิดได้ทั้งสองเพศใกล้เคียงกัน และพบได้ในทุกอายุ ตั้งแต่เด็กอ่อนไปจนถึงผู้สูงอายุ ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ
ความดันโลหิตต่ำมีทั้งชนิดที่ต้องการการรักษาและไม่ต้องการการรักษา ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสาเหตุ เช่น ถ้าเกิดจากการใช้ยาบางอย่าง แพทย์อาจจะแนะนำให้หยุดยาหรือลดปริมาณยาลง
สำหรับอาการความดันโลหิตต่ำที่ทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะและเป็นลม หากเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยที่ไม่ได้เป็นโรคหัวใจก็ไม่มีอะไรต้องกังวล แต่อาจจะเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรงหากเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เพราะคนกลุ่มนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ที่ทำให้การรักษาระดับความดันให้คงที่เป็นเรื่องยาก
ส่วนอาการความดันตกจากการเปลี่ยนท่าร่าง (orthostatic hypotension) ซึ่งทำให้เกิดอาการหน้ามืดหากมีการเปลี่ยนจากท่านั่งหรือนอนไปสู่ท่ายืนเร็วๆ ก็อาจจะต้องรักษาด้วยการใช้ยา แต่บางครั้งการบำบัดโดยไม่ใช้ยาก็อาจจะได้ผลดี โดยเฉพาะการพยายามหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ทำให้อาการแย่ลง เช่น การลุกขึ้นยืนเร็วๆ ภาวะขาดน้ำ การอาบน้ำที่อุ่นจัด หรือการนอนนานๆ รวมถึงการพยายามป้องกันไม่ให้อาการเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การยกศีรษะสูงในขณะนอน รับประทานเกลือให้มากขึ้น หรือการใส่ถุงน่องที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น

โรควูบ ความดันโลหิตต่ำ ( Hypotension ) รพ. รามา

Renin Angiotensin Aldosterone System


This animation focuses on the renin angiotensin aldosterone system (RAAS), a classic endocrine system that helps to regulate longterm blood pressure and extracellular volume in the body.
Many aspects of cardiovascular disease progression can be directly linked to the RAAS system. Mechanisms such as vascular inflammation, generation of reactive oxygen species and alterations of endothelial function are all known to play a role in atherosclerosis.

Renin Angiotensin Aldosterone System

What is HYPOTENSION? What does HYPOTENSION mean? HYPOTENSION meaning, definition \u0026 explanation


✪✪✪✪✪ http://www.theaudiopedia.com ✪✪✪✪✪
What is HYPOTENSION? What does HYPOTENSION mean? HYPOTENSION meaning HYPOTENSION pronunciation HYPOTENSION definition HYPOTENSION explanation How to pronounce HYPOTENSION?
Source: Wikipedia.org article, adapted under https://creativecommons.org/licenses/bysa/3.0/ license.
Hypotension is low blood pressure, especially in the arteries of the systemic circulation. Blood pressure is the force of blood pushing against the walls of the arteries as the heart pumps out blood. Hypotension is generally considered if systolic blood pressure less than 90 millimeters of mercury (mm Hg) or diastolic less than 60 mm Hg. However, in practice, blood pressure is considered too low only if noticeable symptoms are present.
Hypotension is the opposite of hypertension, which is high blood pressure. It is best understood as a physiological state, rather than a disease. It is often associated with shock, though not necessarily indicative of it.
For some people who exercise and are in top physical condition, low blood pressure is a sign of good health and fitness. For many people, excessively low blood pressure can cause dizziness and fainting or indicate serious heart, endocrine or neurological disorders. Severely low blood pressure can deprive the brain and other vital organs of oxygen and nutrients, leading to a lifethreatening condition called shock.

See also  ประเทศอาเซียน(ASEAN) 10 ประเทศ l คำศัพท์ภาษาอังกฤษระดับประถม l ธงประเทศอาเซียน เมืองหลวง สกุลเงิน | ชื่อประเทศภาษาอังกฤษ

What is HYPOTENSION? What does HYPOTENSION mean? HYPOTENSION meaning, definition \u0026 explanation

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ hypotension คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *