[Update] ตำแหน่งในงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Department หรือ F/O) มีอะไรบ้าง? | วิธี บริหาร หน้า – Sonduongpaper

วิธี บริหาร หน้า: คุณกำลังดูกระทู้

เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม แน่นอนว่า 95% จะต้องเดินมาที่เคาเตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล จองห้องพัก ติดต่อแขกที่พักอยู่ หรือไม่ว่าจะข้อมุลใดๆในโรงแรม แขกส่วนมากก็จะตรงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าทั้งนั้น ดังนั้นแผนกต้อนรับส่วนหน้าจึงเป็นแผนกที่มีความสำคัญมากอีกแผนกหนึ่ง เพราะถือเป็นหน้าเป็นตา เป็นประตูของโรงแรม หากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าให้การต้อนรับดี การให้บริการของโรงแรมต่อแขกท่านนั้นก็เหมือนกับว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Department หรือ F/O) คือ แผนกที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมโดย หน้าที่หลักของแผนกต้อนรับส่วนหน้า คือการให้บริการลูกค้าเปรียบ เสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ซึ่งการทำงานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check In – In House – Check Out) และการทำงานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบรวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชีอีกด้วย

สำหรับตำแหน่งในแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยทั่วไปมีดังนี้

1. Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)

Front office manager หรือผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้ ซึ่ง Front office manager จะเป็นคนกลางคอยรับคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานให้กับพนักงานทั่วไปอีกที นอกจากนั้น Front office manager ยังมีหน้าที่ในการคัดสรรพนักงาน ฝึกอบรม ตรวจสอบ และ ควบคุม สมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย กำหนดงบประมาณและคววบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ประเมิณคุณภาพการทำงานของสมาชิกในทีม และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต

2. Receptionist (พนักงานต้อนรับ)

เมื่อแขกเดินเข้ามาในโรงแรมพนักงาน พนักงานต้อนรับ (Receptionist) จะเป็นบุคคลแรกที่แขกติดต่อพูดด้วย โดยพนักงานต้อนรับจะต้องทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง มอบกุญแจ รวมการต้อบข้อซักถามและจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่แขกพอใจ-ไม่พอใจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มจากห้องอาหารและ บาร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซักรีดเป็นต้น และนอกจากนี้อาจจะต้องคิดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแขกด้วย

3. Bell Boy (พนักงานยกกระเป๋า)

หน้าที่ของ Bellboy คือ จะคอยต้อนรับแขกที่ เข้ามาในโรงแรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมทั้งบอกทางไปยังจุดต่างๆ ในโรงแรม หากแขกเข้าพักห้องก็ต้องช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไปที่ห้องพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ต้องขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน

4. Cashier (พนักงานเก็บเงิน/แคชเชียร์)

แคชเชียร์มีหน้าที่เก็บเงิน ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จให้กับแขกที่มาใช้บริการ ลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปในแฟ้มของแขกระหว่างที่แขกเข้าพัก เรียกเก็บเงินต่างๆก่อนแขกเช็คเอาท์ รวมถึงการบริการที่ให้แขกและเปลี่ยนเงินตรา

5. Door Attendant หรือ Doorman (พนักงานเปิดประตู)

มีหน้าที่ช่วยเปิดประตูรถ ประตูโรงแรมเมื่อแขกมาถึง คอยช่วยเหลือและบริการแขกที่หน้าประตูโรงแรม

6. Night Potter (พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน)

Night Potter เป็นผู้ที่ทำงานในเวลากลางคืน โดยปกติแล้วในช่วงเวลากลางคืน โรงแรมส่วนใหญ่จึงจะมีพนักงานอยู่เวรเท่าที่จำเป็น และพนักงานที่อยู่กลางคืนจะต้องทำงานหลายอย่าง เพราะต้องทำแทนตำแหน่งอื่นที่ไม่มีคนอยู่เวรด้วย โดย Night Porter จะรับช่วงงานต่าง ๆ ของแผนกต้อนรับตั้งแต่ประมาณ 23.00 น. หรือ 24.00 น. ไปถึงเช้าของอีกวัน Night Porter มีหน้าที่จัดการเรื่องที่ต้องดูแลบางส่วนที่บังเอิญเข้ามาในช่วงเวลากลางคืน เช่น แขกที่เข้ามาพักตอนดึก และแขกบางส่วนที่เช็คเอาท์ตอนเช้ามืด ดูแลการรับโทรศัพท์ ตรวจตราด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่างให้แขกที่อาจจะขอมาตอนกลางคืน และทำหน้าที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยจัดเตรียมห้องจัดงานหากมีการประชุมหรืองานเลี้ยงในตอนเช้า

7. Reservation Clerk (เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก)

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า โดยมีหน้าที่ยืนยันการจองเมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาจากช่องทางต่างๆ เช่นอีเมล์ จดหมาย หรือแฟกซ์ ขายบริการต่างๆเพิ่มเติมเมื่อเหมาะสม จัดทำรายการแขกเข้าแขกออก และรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้แก่ผู้บังคับบัญชา

8. Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)

คอยรับสายและจัดการสายต่างๆ ทั้งเข้าและออก รวมทั้งควบคุมระบบโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องโทรปลุกแขก ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมทางโทรศัพท์

9. Concierge (พนักงานบริการทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)

มีหน้าที่ยืนยันการจองสำหรับลูกค้าภัตตาคาร ทัวร์ รถลิมูซีน หรือบริการอื่นๆ เช่น จองตั๋วละคร จองทัวร์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำร้านค้าที่แขกต้องการจะไปซื้อ รวมถึงคอยช่วยเหลือแขกในกรณีที่แขกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งในแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Department หรือ F/O) มีหลายตำแหน่งและต้องใช้พนักงานหลายคนและมีหลายกะทั้งเช้าและเย็น และพนักงานในแต่ละกะจะต้องจัดการงานต่อจากกันได้โดยไม่มีสะดุด เพื่อให้แขกเกิดความประทับใจในการใช้บริการ รวมถึงทำให้ข้อมูลการเข้าพักของแขกไหลเวียนตั้งแต่การเช็คอิน การใช้บริการ การชำระเงิน จนถึงการเช็คเอ้าท์ ดังนั้น ผู้บริหารโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือใหญ่ ควรหาตัวช่วยให้การจัดการโรงแรม ดำเนินไปอย่างมืออาชีพ ด้วยการลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบบริหารโรงแรม (Hotel ERP Software)

โปรแกรมบริหารโรงแรม (hotel ERP Software) มีประโยชน์อย่างไร?

Hotel ERP Software คือ ระบบจัดการงานในโรงแรม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงแรม ตั้งแต่การให้บริการงานส่วนหน้า (Front Office) การจองห้องพัก (Booking & Interfaces) การจัดการเกี่ยวกับแม่บ้าน (Housekeeping) การรับชำระเงิน (payment channel) และการบัญชี (Accounting) รวมถึงในการจัดการส่วนของลูกค้า (Client Manager) หรือการทำการตลาด CRM (ซีอาร์เอ็ม) ทั้งนี้ระบบ Hotel ERP software ที่จะจะสามารถรองรับการขยายตัวของโรงแรมได้โดยไม่ทำให้การดำเนินงานของโรงแรมสะดุด

ในการให้บริการงานส่วนหน้านั้น ระบบจัดการโรงแรม (hotel ERP software) จะมีฟังก์ชั้นเรียกว่า ระบบบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office Systems ซึ่งจะช่วยให้พนักงานส่วนหน้าให้บริการแขกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ฯมืออาชีพมากที่สุด โดยระบบนี้เหมาะกับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท ที่ต้องการบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การบริหารงานแผนกต้อนรับส่วนหน้ามีระบบการทำงานที่แม่นยำและถูกต้อง ช่วยในการคำนวณจำนวนห้องพัก ที่คงเหลือ จำนวนห้องพักที่แขกกำลังพักอยู่ รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ

See also  📍📍ภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วยโรคมะเร็ง สิ่งสำคัญที่ต้องใส่ใจ | สถิติ ผู้ ป่วย โรค มะเร็ง

ระบบบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office Systems ประกอบไปด้วย

 1. การจองห้องพักล่วงหน้า และการจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์
 2. การ Check in – Check Out
 3. การจัดทำข้อมูลลูกค้า
 4. การควบคุมราคาและจำนวนการขายผ่านระบบออนไลน์
 5. รองรับลูกค้าแบบกลุ่มทัวร์ (OTAs)
 6. การจัดการห้องพักและแม่บ้าน
 7. แคชเชียร์ และการออกเอกสารทางบัญชี
 8. การควบคุมค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับบัญชี
 9. รองรับการทำงานที่เชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ ,ช่าง
 10. การตรวจสอบข้อมูลและการออกรายงาน

จะเห็นว่าการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office เป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมโดย เสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ซึ่งการทำงานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check In – In House – Check Out) ดูแลลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาลงทะเบียนเข้าพัก  บริการส่งขึ้นห้องพัก ดูแลลูกค้าในระหว่างกำลังพักอยู่ จนถึงตอนลูกค้า ออกจากที่พัก และการทำงานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบรวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชี จึงต้องให้ความสำคัญและลงทุนในส่วนของซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน Front Office และงานส่วนอื่น ๆ ของโรงแรม

[Update] ตำแหน่งในงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Department หรือ F/O) มีอะไรบ้าง? | วิธี บริหาร หน้า – Sonduongpaper

เมื่อมีแขกเข้ามาในโรงแรม แน่นอนว่า 95% จะต้องเดินมาที่เคาเตอร์แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) ก่อนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูล จองห้องพัก ติดต่อแขกที่พักอยู่ หรือไม่ว่าจะข้อมุลใดๆในโรงแรม แขกส่วนมากก็จะตรงมาที่แผนกต้อนรับส่วนหน้าทั้งนั้น ดังนั้นแผนกต้อนรับส่วนหน้าจึงเป็นแผนกที่มีความสำคัญมากอีกแผนกหนึ่ง เพราะถือเป็นหน้าเป็นตา เป็นประตูของโรงแรม หากพนักงานต้อนรับส่วนหน้าให้การต้อนรับดี การให้บริการของโรงแรมต่อแขกท่านนั้นก็เหมือนกับว่าสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

แผนกต้อนรับส่วนหน้า หรือแผนกบริการส่วนหน้าของโรงแรม (Front Office Department หรือ F/O) คือ แผนกที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมโดย หน้าที่หลักของแผนกต้อนรับส่วนหน้า คือการให้บริการลูกค้าเปรียบ เสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ซึ่งการทำงานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check In – In House – Check Out) และการทำงานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบรวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชีอีกด้วย

สำหรับตำแหน่งในแผนกต้อนรับส่วนหน้าโดยทั่วไปมีดังนี้

1. Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า)

Front office manager หรือผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า มีหน้าที่ดูแลควบคุมให้การดำเนินงาน ของแผนกต้อนรับเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานที่โรงแรมกำหนดไว้ ซึ่ง Front office manager จะเป็นคนกลางคอยรับคำสั่งจากผู้บริหารระดับสูงและนำมากระจายงานให้กับพนักงานทั่วไปอีกที นอกจากนั้น Front office manager ยังมีหน้าที่ในการคัดสรรพนักงาน ฝึกอบรม ตรวจสอบ และ ควบคุม สมาชิกทุกคนในทีมงานบริการส่วนหน้าของโรงแรม รวมไปถึงการตั้งเป้าหมาย กำหนดงบประมาณและคววบคุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ประเมิณคุณภาพการทำงานของสมาชิกในทีม และคาดคะเนระดับอัตราการเข้าพักในอนาคต

2. Receptionist (พนักงานต้อนรับ)

เมื่อแขกเดินเข้ามาในโรงแรมพนักงาน พนักงานต้อนรับ (Receptionist) จะเป็นบุคคลแรกที่แขกติดต่อพูดด้วย โดยพนักงานต้อนรับจะต้องทักทายและให้การต้อนรับแขก ลงทะเบียนแขกและจ่ายห้อง มอบกุญแจ รวมการต้อบข้อซักถามและจัดการเกี่ยวกับเรื่องที่แขกพอใจ-ไม่พอใจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มจากห้องอาหารและ บาร์ ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการซักรีดเป็นต้น และนอกจากนี้อาจจะต้องคิดต่อประสานงานกับแผนกอื่น ๆ ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแขกด้วย

3. Bell Boy (พนักงานยกกระเป๋า)

หน้าที่ของ Bellboy คือ จะคอยต้อนรับแขกที่ เข้ามาในโรงแรม ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมทั้งบอกทางไปยังจุดต่างๆ ในโรงแรม หากแขกเข้าพักห้องก็ต้องช่วยแขกขนสัมภาระต่าง ๆ ไปที่ห้องพัก และเมื่อแขกจะกลับก็ต้องขนของลงมาจากห้องพักเช่นกัน

4. Cashier (พนักงานเก็บเงิน/แคชเชียร์)

แคชเชียร์มีหน้าที่เก็บเงิน ออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จให้กับแขกที่มาใช้บริการ ลงรายการค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปในแฟ้มของแขกระหว่างที่แขกเข้าพัก เรียกเก็บเงินต่างๆก่อนแขกเช็คเอาท์ รวมถึงการบริการที่ให้แขกและเปลี่ยนเงินตรา

5. Door Attendant หรือ Doorman (พนักงานเปิดประตู)

See also  15 minute Diet Dance Workout | 15분 다이어트댄스 | cardio | 홈트 | แอโรบิคลดน้ําหนัก 30 นาที

มีหน้าที่ช่วยเปิดประตูรถ ประตูโรงแรมเมื่อแขกมาถึง คอยช่วยเหลือและบริการแขกที่หน้าประตูโรงแรม

6. Night Potter (พนักงานสัมภาระภาคกลางคืน)

Night Potter เป็นผู้ที่ทำงานในเวลากลางคืน โดยปกติแล้วในช่วงเวลากลางคืน โรงแรมส่วนใหญ่จึงจะมีพนักงานอยู่เวรเท่าที่จำเป็น และพนักงานที่อยู่กลางคืนจะต้องทำงานหลายอย่าง เพราะต้องทำแทนตำแหน่งอื่นที่ไม่มีคนอยู่เวรด้วย โดย Night Porter จะรับช่วงงานต่าง ๆ ของแผนกต้อนรับตั้งแต่ประมาณ 23.00 น. หรือ 24.00 น. ไปถึงเช้าของอีกวัน Night Porter มีหน้าที่จัดการเรื่องที่ต้องดูแลบางส่วนที่บังเอิญเข้ามาในช่วงเวลากลางคืน เช่น แขกที่เข้ามาพักตอนดึก และแขกบางส่วนที่เช็คเอาท์ตอนเช้ามืด ดูแลการรับโทรศัพท์ ตรวจตราด้านการรักษาความปลอดภัยทั่วไป จัดหาเครื่องดื่มและอาหารว่างให้แขกที่อาจจะขอมาตอนกลางคืน และทำหน้าที่อื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยจัดเตรียมห้องจัดงานหากมีการประชุมหรืองานเลี้ยงในตอนเช้า

7. Reservation Clerk (เจ้าหน้าที่สำรองห้องพัก)

มีหน้าที่ดูแลเรื่องการจองห้องพักของลูกค้า โดยมีหน้าที่ยืนยันการจองเมื่อแขกจองห้องพักเข้ามาจากช่องทางต่างๆ เช่นอีเมล์ จดหมาย หรือแฟกซ์ ขายบริการต่างๆเพิ่มเติมเมื่อเหมาะสม จัดทำรายการแขกเข้าแขกออก และรายงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆให้แก่ผู้บังคับบัญชา

8. Telephone Operator (พนักงานรับโทรศัพท์)

คอยรับสายและจัดการสายต่างๆ ทั้งเข้าและออก รวมทั้งควบคุมระบบโทรศัพท์ในกรณีที่ต้องโทรปลุกแขก ตอบคำถามต่างๆเกี่ยวกับโรงแรมทางโทรศัพท์

9. Concierge (พนักงานบริการทั่วไป หรือ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก)

มีหน้าที่ยืนยันการจองสำหรับลูกค้าภัตตาคาร ทัวร์ รถลิมูซีน หรือบริการอื่นๆ เช่น จองตั๋วละคร จองทัวร์ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว แนะนำร้านค้าที่แขกต้องการจะไปซื้อ รวมถึงคอยช่วยเหลือแขกในกรณีที่แขกต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

จะเห็นได้ว่า ตำแหน่งในแผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office Department หรือ F/O) มีหลายตำแหน่งและต้องใช้พนักงานหลายคนและมีหลายกะทั้งเช้าและเย็น และพนักงานในแต่ละกะจะต้องจัดการงานต่อจากกันได้โดยไม่มีสะดุด เพื่อให้แขกเกิดความประทับใจในการใช้บริการ รวมถึงทำให้ข้อมูลการเข้าพักของแขกไหลเวียนตั้งแต่การเช็คอิน การใช้บริการ การชำระเงิน จนถึงการเช็คเอ้าท์ ดังนั้น ผู้บริหารโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือใหญ่ ควรหาตัวช่วยให้การจัดการโรงแรม ดำเนินไปอย่างมืออาชีพ ด้วยการลงทุนทางด้านซอฟต์แวร์ หรือระบบบริหารโรงแรม (Hotel ERP Software)

โปรแกรมบริหารโรงแรม (hotel ERP Software) มีประโยชน์อย่างไร?

Hotel ERP Software คือ ระบบจัดการงานในโรงแรม ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานโรงแรม ตั้งแต่การให้บริการงานส่วนหน้า (Front Office) การจองห้องพัก (Booking & Interfaces) การจัดการเกี่ยวกับแม่บ้าน (Housekeeping) การรับชำระเงิน (payment channel) และการบัญชี (Accounting) รวมถึงในการจัดการส่วนของลูกค้า (Client Manager) หรือการทำการตลาด CRM (ซีอาร์เอ็ม) ทั้งนี้ระบบ Hotel ERP software ที่จะจะสามารถรองรับการขยายตัวของโรงแรมได้โดยไม่ทำให้การดำเนินงานของโรงแรมสะดุด

ในการให้บริการงานส่วนหน้านั้น ระบบจัดการโรงแรม (hotel ERP software) จะมีฟังก์ชั้นเรียกว่า ระบบบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office Systems ซึ่งจะช่วยให้พนักงานส่วนหน้าให้บริการแขกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ฯมืออาชีพมากที่สุด โดยระบบนี้เหมาะกับผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และรีสอร์ท ที่ต้องการบริหารงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ทำให้การบริหารงานแผนกต้อนรับส่วนหน้ามีระบบการทำงานที่แม่นยำและถูกต้อง ช่วยในการคำนวณจำนวนห้องพัก ที่คงเหลือ จำนวนห้องพักที่แขกกำลังพักอยู่ รวมถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้า เข้ามาใช้บริการ

ระบบบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office Systems ประกอบไปด้วย

 1. การจองห้องพักล่วงหน้า และการจองห้องพักผ่านหน้าเว็บไซต์
 2. การ Check in – Check Out
 3. การจัดทำข้อมูลลูกค้า
 4. การควบคุมราคาและจำนวนการขายผ่านระบบออนไลน์
 5. รองรับลูกค้าแบบกลุ่มทัวร์ (OTAs)
 6. การจัดการห้องพักและแม่บ้าน
 7. แคชเชียร์ และการออกเอกสารทางบัญชี
 8. การควบคุมค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับบัญชี
 9. รองรับการทำงานที่เชื่อมต่อกับแผนกอื่น ๆ เช่น มินิบาร์ ,ช่าง
 10. การตรวจสอบข้อมูลและการออกรายงาน

จะเห็นว่าการบริหารงานส่วนหน้าของโรงแรม หรือ Front Office เป็นแผนกที่มีบทบาทสำคัญในธุรกิจโรงแรมโดย เสมือนเป็นศูนย์รวมหลักของการให้บริการลูกค้า ซึ่งการทำงานจะมีความเชื่อมโยงกับทุกแผนกของในโรงแรมเป็นตัวแทนในการบริการแขกตั้งแต่(Check In – In House – Check Out) ดูแลลูกค้าตั้งแต่เดินเข้ามาลงทะเบียนเข้าพัก  บริการส่งขึ้นห้องพัก ดูแลลูกค้าในระหว่างกำลังพักอยู่ จนถึงตอนลูกค้า ออกจากที่พัก และการทำงานจะต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องรอบคอบรวมถึงต้องสอดคล้องกับรายการบัญชี จึงต้องให้ความสำคัญและลงทุนในส่วนของซอฟต์แวร์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน Front Office และงานส่วนอื่น ๆ ของโรงแรม


บริหารใบหน้าให้เต่งตึง ด้วยโยคะหน้าเด็ก l one news


รับชมช่อง one ที่หมายเลข 31
ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.onehd.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.onehd.net/replay
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
Fan Page : https://www.facebook.com/gmmonetv
Instagram : https://instagram.com/onehdthailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

บริหารใบหน้าให้เต่งตึง ด้วยโยคะหน้าเด็ก l one news

รู้งี้ทำนานแล้ว! หน้าเล็ก หน้าเรียววีเชฟ แบบสาวเกาหลี (วิธีแก้สำหรับหน้าอ้วน แก้มเยอะ ไขมันหน้าเยอะ)


ถ้าคุณรู้สึกว่าใบหน้าอ้วนและบวมมากเกินไป ถึงแม้จะลดน้ำหนักลงแล้วแต่ใบหน้าก็ไม่ยอมลด
การลดน้ำหนักบนใบหน้าเป็นส่วนที่่ค่อนข้างยาก ยิ่งในบางคนที่มีการสะสมของไขมัน
บริเวณจุดต่างๆ ง่าย ไม่ว่าจะคิ้ว เปลือกตา แก้ม คาง ทำให้หน้าของคุณดูอ้วนบวมได้ง่าย
ดังนั้นคุณต้องกระตุ้นการระบายของเสียบนใบหน้าออกให้ทำงานได้ดีขึ้น ด้วยวิธีนี้
ก็คือการนวดหน้าให้เล็กลงด้วยเทคนิคจากประเทศเกาหลี
แนะนำให้ทำตอนเช้า เพราะการระบายของเสียจากบนสู่ล่างจะทำงานได้ดีในเวลาที่คุณเดิน
การนวดยังช่วยให้ใบหน้ากระชับขึ้น ลดหน้าบวม ทำให้ใบหน้าเล็กลง
มาเริ่มกันเลยค่ะ
ทำในเวลาที่คุณล้างหน้าใช้โฟมหรือเจลล้างหน้า
หรือหลังทาครีมตอนเช้า
เพื่อให้เกิดความลื่นในการนวดผิว
หน้าเรียว หน้าวีเชฟ นวดหน้าวีเชฟ

See also  อย่ากินคอลลาเจนถ้าไม่รู้เรื่องนี้ |#หมอทีม | คอ ลา เจน คือ อะไร

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👇 รู้เคล็ดลับดีๆ ก่อนใคร คลิกกดติดตามหรือ SUBSCRIBE และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ตอนนี้เลย!! 👇
http://youtube.com/channel/UCcwa5BbguYktf130MKgT7g?sub_confirmation=1
👇 Watch beauty tips in English. Subscribe to Dr.Natural Beauty channel. 👇
http://www.youtube.com/channel/UCnY_CoUStl5Ci30mHTuo6w?sub_confirmation=1
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🌈 รวมเพลย์ลิสต์ของช่อง สวยสุขภาพดี 🌈
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
📌รวมสูตรครีมจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=xbqLxX9Qlgw\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmnu6DE4jae5ylmoq7fcdUR
📌รวมสูตรครีมผิวขาว
👉https://www.youtube.com/watch?v=BTXAvdTZDHA\u0026list=PLHGPXVBoo8MlKms7bwk_vSuuaQsnwO1mk
📌รวมสูตรผิวกาย
👉https://www.youtube.com/watch?v=ZWYRLl4YLOA\u0026list=PLHGPXVBoo8MkENfmY2e9feREM6n2CEsIi
📌รวมสูตรดูแลผิวหน้า
👉https://www.youtube.com/watch?v=huzO9P6YsxM\u0026list=PLHGPXVBoo8MkOjp_SWtxCW_UByx76NmP
📌รวมสูตรดูแลผม ขนคิ้ว ขนตา
👉https://www.youtube.com/watch?v=4Dk8166XQo\u0026list=PLHGPXVBoo8MlDStbMkKEOa3NTCx_6dHI
📌รวมสูตรรักษาสิว รอยสิว
https://www.youtube.com/watch?v=N96NwzD2mGg\u0026list=PLHGPXVBoo8MnLZOFZPxeJKD6ZT34DO19O
📌รวมสูตรรักษาฝ้า กระ จุดด่างดำ
👉https://www.youtube.com/watch?v=eQxixKwzwzo\u0026list=PLHGPXVBoo8MmnHzk61mxR8vM08vLTKCkm
📌รวมสูตรลดริ้วรอย ชะลอวัย ดูอ่อนกว่าวัย
👉https://www.youtube.com/watch?v=gP_O6MUVWWI\u0026list=PLHGPXVBoo8MlY6h5ftLDbq0jdQRsaoyL6
📌รวมสูตรแก้ใต้ตาคล้ำ ตาบวม ถุงใต้ตา ริ้วรอยใต้ตา บำรุงสายตา
https://www.youtube.com/watch?v=Sj1lvNUegM0\u0026list=PLHGPXVBoo8Mnhlk7PW1gZpFC5OTTWgrwz
📌รวมสูตรลดน้ำหนัก ลดความอ้วน
👉https://www.youtube.com/watch?v=LwK3kKewY\u0026list=PLHGPXVBoo8MkymvX_RggRYc2grnQf21ct
📌รวมสูตรดูแลสุขภาพ เสริมภูมิคุ้มกัน
👉https://www.youtube.com/watch?v=YLjN990trb4\u0026list=PLHGPXVBoo8MkEgdXxL55626kcbVfS3ZVH
📌ทดลองและเปรียบเทียบสูตรยอดนิยม
👉https://www.youtube.com/watch?v=HhMMTZ1hcBE\u0026list=PLHGPXVBoo8MmtIBNy6VfvzwfLE86ocULT
📌รวมเคล็ดลับความสวยจากธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=Ku1cwRgdbps\u0026list=PLHGPXVBoo8MnEbUoWAARH2mOWPWJb2f3
📌Face yoga \u0026 Face exercise ปรับรูปหน้า รูปร่าง ด้วยวิธีธรรมชาติ
👉https://www.youtube.com/watch?v=UM0Ug2DfC_A\u0026list=PLHGPXVBoo8Mmi6Ys8ljH9A77GftHoQW84
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

รู้งี้ทำนานแล้ว! หน้าเล็ก หน้าเรียววีเชฟ แบบสาวเกาหลี (วิธีแก้สำหรับหน้าอ้วน แก้มเยอะ ไขมันหน้าเยอะ)

5 เทคนิคโยคะหน้ายกกระชับ หน้าตึง คอตึง ลดเหนียง : Easy Face Yoga for face lifting at home ครูส้ม


วันนี้ส้มชวนทุกคนมาทำโยคะหน้ากันค่า
โยคะหน้าทั้ง 5 ท่านี้ช่วยอะไรเราบ้าง
ยกกระชับใบหน้าฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้า
ลดเหนียง กระชับคาง
หน้าเด็ก หน้าตึง
หน้าเรียว คอตึงกระชับ
กระตุ้นเลือดฝาด
ลดริ้วรอยร่องลึก
การทำโยคะใบหน้าควรทำเป็นประจำสม่ำเสมอ จะเห็นผลลัพท์ที่ชัดเจนค่า
ว่างแล้วก้ทำเลย ได้ทุกที่ทุกเวลา จะได้หน้าเฟิร์มกระชับ เหนียงหาย เด้งๆเลยค่า
ใครกลัวเข็มนี้คือหนทางของคุณค่าาา
ลองทำดูนะคะ
โยคะหน้าตึง โยคะยกกระชับใบหน้า Faceyoga
Less stress more Facial
🌸RASITA PROFACE TRAINER🌸
🌸RASITA HOME SPA \u0026 BEAUTY🌸
👉ติดต่องาน รีวิว วิทยากร ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
👉 จองคิวเข้าใช้บริการ
✔นวดปั้นหน้ายกกระชับ
✔ลดริ้วรอย ✔ปรับรูปหน้า
✔ฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้า
✔ทรีทเม้นท์ผิวหน้า
✔กัวซาหน้าเรียว ลดริ้วรอย ชี้ให้เห็น
ร้านอยู่ดอนเมือง กทม.ค่ะ 😊
📞Tel.0991585483
⭐LINE OFFICIALS ID :@sgc8859n
https://lin.ee/awBT0j8
📩Inbox
m.me/RasitaHomeSpaandBeauty
👉ติดตามส้มเพิ่มเติ่มได้ที่….
⭐Facebook
fb.me/RasitaHomeSpaandBeauty
⭐Youtube Channel
อย่าลืมกด Like Subscrib และกดกระดิ่งนะค่า🔔
⭐Tiktok
tiktok.com/@Facialista

แล้วพบกันนะค่า😊

5 เทคนิคโยคะหน้ายกกระชับ หน้าตึง คอตึง ลดเหนียง : Easy Face Yoga for face lifting at home ครูส้ม

มีกรอบหน้าอย่างเท่ ใช้เวลาแค่ไม่ถึง 1 นาทีต่อวัน


เวลาถ่ายรูปเซลฟี่ แม่เอ๊ย ทำไมมีคางสองชั้น ได้เวลาบริหารกล้ามเนื้อหน้ากันหน่อยแล้ว จะได้ไม่มีคางหมู แก้มย้อยๆ ก็จะน้อยลงด้วย และที่แน่ๆ กรอบหน้ามาแล้วหนึ่งกรุบ
สามารถทำได้โดยการอ้าปากและปิดปาก หาว และยกคาง อีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลก็คือออกเสียงสระในภาษาอังกฤษ แต่ต้องทำแบบจริงจัง ทำเว่อร์ๆ เข้าไว้ แล้วปากต้องออกเต็มๆ ทำให้กรามของคุณแข็งแรงและทำให้เห็นกรอบหน้าได้
วิธีนี้ใช้เวลาแค่ 1 นาทีต่อวันแค่นั้นเอง เริ่มกันเลย!🔥
ชีวิตสดใส ออกกำลังกายกรอบหน้า
อะนิเมชั่นจัดทำโดยชีวิตสดใส
กดติดตามช่องชีวิตสดใส http://bit.do/brightside_thai

เพลงของ Epidemic Sound https://www.epidemicsound.com/
ของในสต๊อก (รูปภาพ, วิดีโอ และอื่นๆ):
https://www.depositphotos.com
https://www.shutterstock.com
https://www.eastnews.ru

มีกรอบหน้าอย่างเท่ ใช้เวลาแค่ไม่ถึง 1 นาทีต่อวัน

9 ท่าบริหารใบหน้าอ่อนแรง อัมพาตใบหน้า Bell’s palsy โดยนักกายภาพบำบัด


ออกกำลังกายอัมพาตใบหน้ากายภาพบำบัด

9 ท่าบริหารใบหน้าอ่อนแรง อัมพาตใบหน้า Bell’s palsy โดยนักกายภาพบำบัด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วิธี บริหาร หน้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *