[Update] คำศัพท์ ”*พักผ่อน*” แปลว่าอะไร? | พักผ่อน – Sonduongpaper

พักผ่อน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

diversion(ไดเวอ’เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
holiday(ฮอล’ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
honeymoon(ฮัน’นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lobby(ลอบ’บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
off-hour(ออฟ’เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
recess(รีเซส’,รี’เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreate(เรค’ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ’เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
recumbent(รีคัม’เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
reposal(รีโพ’เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ’) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
respite(เรส’พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
restful(เรสทฺ’ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet,tranquil
resting(เรส’ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
restless(เรส’ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite
weekender(วีค’เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,

See also  [Update] เที่ยวเม็กซิโก: 10 ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอลังการ | สถาน ที่ ท่องเที่ยว แบบ ธรรมชาติ - Sonduongpaper

[Update] คำศัพท์ ”*พักผ่อน*” แปลว่าอะไร? | พักผ่อน – Sonduongpaper

diversion(ไดเวอ’เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
ease(อีซ) n. ความสะดวก,ความสบาย,ความง่าย,ความไร้กังวล, ความแคล่วคล่อง,ความง่ายดาย. vt.,vi. พักผ่อน,ทำให้สบาย,ทำให้จิตสงบ,ทำให้ไร้กังวล,บรรเทา,ลดหย่อน,ทำให้สะดวก,ผ่อน,ปล่อย,บรรเทา,เคลื่อนอย่างแคล่วคล่อง, Syn. comfort
holiday(ฮอล’ลิเดย์) n.,adj. วันหยุด,วันพักผ่อน,วันนักขัตฤกษ์,ร่าเริง. vi. พักผ่อน, Syn. festivity
honeymoon(ฮัน’นีมูน) n. การดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์,การทัศนาจรหรือพักผ่อนหย่อนใจของคู่สมรส. vi. ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์, See also: honeymooner n.
lobby(ลอบ’บี) {lobbied,lobbying,lobbies} n. ห้องพักแขก,ระเบียง,ห้องพักผ่อนของสภา,ห้องรับรอง,กลุ่มคนผู้รณรงค์หาเสียงสนับสนุนเกี่ยวกับนิติบัญญัติ. vt.,vi. พยายามวิ่งเต้นให้สมาชิกนิติบัญญัติสนับสนุนการออกกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง, See also: lobbyer n. ดูlobb
off-hour(ออฟ’เอาเออะ) n. ชั่งโมงที่หยุดพักงาน,ระยะเวลาพักผ่อน adj. เกี่ยวกับชั่วโมงหรือระยะเวลาดังกล่าว
perch(เพิร์ชฺ) n. สิ่งสำหรับให้นกหรือสัตว์เกาะ,ที่เกาะ,ที่นั่งในที่สูง,ที่พักผ่อน,ตำแหน่งหรือฐานะสูง,ไม้,ราว,เสา,ปลาน้ำจืดจำพวก Perca vi.,vt. เกาะ,พักอยู่ในที่สูง, See also: percher n., Syn. vantage,roost
recess(รีเซส’,รี’เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
recreate(เรค’ริเอท) vt. พักผ่อน,หย่อนใจ,หาความสำราญ,ฟื้นฟูกายหรือจิต,สร้างใหม่, See also: recreative adj. recreator n., Syn. refresh,restore
recreation(เรคริเอ’เชิน) n. การหาความบันเทิง,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,การสราญใจ, See also: recreational,recreatory adj.
recumbent(รีคัม’เบินทฺ) adj.,n. (ผู้) นอนลง,เอกเขนก,พักผ่อน,พิง,หนุน,ขี้เกียจ,เกี่ยวกับส่วนที่เอนลงทางสิ่งอื่น, See also: recumbency n. recumbence n. recumbently adv.
reposal(รีโพ’เซิล) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม, Syn. rest,composure,serenity,calm
repose(รีโพซ’) n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
respite(เรส’พิท) n. การพักผ่อน,การหยุดชั่วคราว,การทุเลา,การยืดเวลาออกไป vt. บรรเทา,ทุเลาชั่วคราว,ยืดเวลาออกไป, Syn. delay,rest,recess
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง
restful(เรสทฺ’ฟูล) adj. พักผ่อนเต็มที่,พักผ่อน,สงบ,สบาย,เงียบ,สงบเงียบ, See also: restfully adv. restfulness n., Syn. quiet,tranquil
resting(เรส’ทิง) adj. พักผ่อน,อยู่เฉย,นอน
restless(เรส’ลิส) adj. กระสับกระส่าย,ร้อนใจ,หงุดหงิด,ไม่อยู่กับที่,ไม่มีการพักผ่อน, Syn. unquiet,disturbed
sit(ซิท) {sat,sat,sitting,sits} vi. นั่ง,เข้านั่ง,ตั้งอยู่,พักผ่อนบน,นั่งบน,นั่งเกาะ,นั่งฟักไข่,เป็นผู้แทน,ประจำตำแหน่ง,เข้าร่วมสอบ,เข้าประชุม,ดูแลเด็กทารก,เหมาะกับ vt. ทำให้นั่ง,นั่งลง,นั่งคร่อม,จัดหาที่นั่งให้ sit out นั่งจนเลิก,ไม่สามารถเข้าร่วมได้
sleep(สลีพ) {slept,slept,sleeping,sleeps} vi.,vt.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,นอนพัก,พักผ่อน,จำศีล,ขจัด (ความปวดหัว,ความมึนเมา) โดยการนอนหลับ, sleep in เผลอหลับ, Syn. doze
spell(สเพล) {spelt/spelled,spelling,spells} vt.,vi. สะกด,ชี้แจง,นำมาซึ่ง,พัก,พักผ่อน,เปลี่ยนเวร. n. เวทมนตร์,เสน่ห์,อิทธิพลครอบงำ,คำสาป,กะ,กะงาน,เวร,ครู่,ช่วงอากาศ,ระยะพัก spell out อ่านด้วยความลำบาก,อธิบายอย่างชัดเจน,ชี้แจง
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
time(ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา
truce(ทรูส) n. การพักรบ,การสงบศึก,การพักผ่อน,สัญญาพักรบ,สัญญาสงบศึก,การหยุดพักชั่วคราว. vi. พักรบ,สงบศึก. vt. พักรบ,หยุดพักชั่วคราว, Syn. armistice,respite
weekender(วีค’เอนเดอะ) n. ผู้ไปพักผ่อนวันสุดสัปดาห์,แขกวันสุดสัปดาห์,

See also  วิธีทำให้หน้าขาว ผิวขาว แบบง่ายๆ ด้วยวาสลีนและมะนาว l Rabbitmashare | หน้า ขาว ใส ด้วย ธรรมชาติ


พักผ่อน Onedayspecial [Official Lyrics Video]


ศิลปิน : OnedaySpecial
เนื้อร้อง : สุดเขต จึงเจริญ
ทำนอง : สุดเขต จึงเจริญ
Producer : สุดเขต จึงเจริญ
เรียบเรียง : เอกSeasonfive / Onedayspecial
Mix/Master : ธนณัฎฐ์ พีรญากังวานไกล
Graphic Design เพ็ญประภาศันสนะ พิทยากร (Sheisann)
Facebook \u0026 Instagram : onedayspecialband
https://itunes.apple.com/th/album/%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99/1207212538?i=1207212735
การเจอเรื่องอะไรวุ่นวายในชีวิต บางทีเราก็อาจจะเบื่อ และ เหนื่อย กับสิ่งรอบๆตัว อยากมีช่วงเวลาไปพักผ่อน การพักผ่อนก็เหมือนช่วงเวลาพิเศษ ที่เราได้อยู่กับใครสักคน

เราคิดว่าเพลงนี้ เป็นตัวแทนความรู้สึก ที่เราอยากจะร้องเพลงๆนึง ให้คนข้างๆเราฟัง เพื่อบอกว่า ให้เวลาที่ได้อยู่กับเรา OneDaySpecial เป็นการพักผ่อนที่เพลินที่สุด
เพลง \”พักผ่อน\” ได้รับเกียรติการแต่ง เนื้อร้อง/ทำนอง และดูแลการผลิตในทุกขั้นตอน โดย พี่เอก SEASON FIVE และได้รับเกียรติจาก พี่ปิ๊ก แห่ง DBS STUDIO เป็นผู้ Mix\u0026Master ให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบ
พักผ่อน
Bm A
สิ่งท่ีเธอคิดในใจฉันรู้ว่ามันวุ่นวาย
D Cm
หยุดพักมันไว้ก่อนตอนนี้
Bm A
ปล่อยคนท่ีคอยทำร้ายให้เดินจากไปเสียที
D Cm
เปิดใจยอมรับความรักดีๆ

Fm B7
ถ้าหากว่าเหนื่อยเกินไป ก็ลองพักใจเธอดูสักที
E A E
ให้ฉันคนนี้รับหน้าท่ีดูแล
E A Cm
ซบลงบนไหล่ฉัน เอาหัวใจมาแนบกัน
Fm Bm D E
หยดน้ำตา ไม่เป็นไร ให้แก้มฉันเช็ดเอง
A Cm
ขอจงหลับตา มาฉันจะร้องเพลง
Fm Bm D E
กล่อมหัวใจ ให้เอนอ่อน ให้การท่ีอยู่กับฉันคือการ
A
ได้พักผ่อน
Bm A
บางทีเธออาจจะมองข้ามใครท่ีอยู่ข้างเธอ
D Cm
ลืมไปว่าเขายังอยู่ตรงนี้
Bm A
หมอกเมฆวันนั้นทำเธอมองฉันไม่เจอซักที
D Cm
นับจากวันนี้ฟ้าจะสดใส
Fm B7
ถ้าหากว่าไม่เป็นไร ก็ยกหัวใจให้ฉันสักที
E A
ให้ฉันคนนี้รับหน้าท่ีดูแล
()
พักผ่อน
Bm A
สิ่งท่ีเธอคิดในใจฉันรู้ว่ามันวุ่นวาย
D Cm
หยุดพักมันไว้ก่อนตอนนี้
Bm A
ปล่อยคนท่ีคอยทำร้ายให้เดินจากไปเสียที
D Cm
เปิดใจยอมรับความรักดีๆ

Fm B7
ถ้าหากว่าเหนื่อยเกินไป ก็ลองพักใจเธอดูสักที
E A E
ให้ฉันคนนี้รับหน้าท่ีดูแล
E A Cm
ซบลงบนไหล่ฉัน เอาหัวใจมาแนบกัน
Fm Bm D E
หยดน้ำตา ไม่เป็นไร ให้แก้มฉันเช็ดเอง
A Cm
ขอจงหลับตา มาฉันจะร้องเพลง
Fm Bm D E
กล่อมหัวใจ ให้เอนอ่อน ให้การท่ีอยู่กับฉันคือการ
A
ได้พักผ่อน
Bm A
บางทีเธออาจจะมองข้ามใครท่ีอยู่ข้างเธอ
D Cm
ลืมไปว่าเขายังอยู่ตรงนี้
Bm A
หมอกเมฆวันนั้นทำเธอมองฉันไม่เจอซักที
D Cm
นับจากวันนี้ฟ้าจะสดใส
Fm B7
ถ้าหากว่าไม่เป็นไร ก็ยกหัวใจให้ฉันสักที
E A
ให้ฉันคนนี้รับหน้าท่ีดูแล
()

See also  ประกาศผล เดอะสตาร์คนที่ 11 ของเมืองไทย : THE STAR 11 รอบชิงชนะเลิศ 26 เม.ย.58 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ประกาศ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

พักผ่อน Onedayspecial [Official Lyrics Video]

[Audio] พักผ่อนไม่เพียงพอ – No More Tear


Audio พักผ่อนไม่เพียงพอ
No More Tear
new single 2012
genie records , Mango Team
http://www.nomoretear.com | http://www.facebook.com/NMTband
Credit พักผ่อนไม่เพียงพอ
ทํานอง : จุติ รุ่งเรืองระยับกุล
เนื้อร้อง : เหนือวงศ์
เรียบเรียง : No More Tear , พูนศักดิ์ จตุระบุล

Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล
Lyrics Directors : ขจรเดช พรมรักษา , Mango Team , ฟักแฟง
Mixed \u0026 Mastered by พูนศักดิ์ จตุระบุล
Engineered,Recorded \u0026 Digital editing : ธิปนรา คงสุข , วีรยุทธ จุนนารัตน์
ฟังและขอเพลง พักผ่อนไม่เพียงพอ พร้อมกันทางวิทยุทั่วประเทศ digital download 1230026

[Audio] พักผ่อนไม่เพียงพอ - No More Tear

เพลงสำหรับคนหลับยาก เสียงฝนตก ทำให้หลับลึก พักผ่อนสมอง ผ่อนคลาย 10ชั่วโมงเต็ม


เพลงสำหรับคนหลับยาก เสียงฝนตก ทำให้หลับลึก พักผ่อนสมอง ผ่อนคลาย 10ชั่วโมงเต็ม
เพลงสำหรับคนหลับยาก เสียงฝนตก ทำให้หลับลึก พักผ่อนสมอง ผ่อนคลาย 10ชั่วโมงเต็ม
เพลงสำหรับคนหลับยาก เสียงฝนตก ทำให้หลับลึก พักผ่อนสมอง ผ่อนคลาย 10ชั่วโมงเต็ม

เพลงสำหรับคนหลับยาก เสียงฝนตก ทำให้หลับลึก พักผ่อนสมอง ผ่อนคลาย 10ชั่วโมงเต็ม

ดูเธอทำ : จ๊อบ บรรจบ (Doo-Doo-Doo: Job 2 Do)


\”ดูเธอทำ\” เพลงสนุก ที่สร้างความโด่งดังให้ จ๊อบ บรรจบ หรือ Job 2 Do เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

ดูเธอทำ  : จ๊อบ บรรจบ  (Doo-Doo-Doo: Job 2 Do)

เลิกกันคือการพักผ่อน – PONWP x FILMM Feat.TØEYKÍ 【OFFICIAL AUDIO】Prod.PAIRAM


จะย้อนไม่ย้อน คอยดูอาการเอานะ
เลิกกันคือการพักผ่อน PONWP
Single : เลิกกันคือการพักผ่อน
Artist : PONWP x FILMM x TØEYKÍ
Producer : PAIRAM SONGTAKUNSAK
Melody : PAIRAM SONGTAKUNSAK
Lyric : PONWP x FILMM
Arrange : PONWP
All Instruments : PAIRAM SONGTAKUNSAK
Mixed : PONWP
Mastered : PONWP
Video Editor : PONWP

FOLLOW
PONWP
FACEBOOK : https://www.facebook.com/Weerayut.pondZ/
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/ponwp.exe/
FILMM
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/thisisfilmm_/
TØEYKÍ
FACEBOOK : https://www.facebook.com/toeyki.pr
INSTAGRAM : https://www.instagram.com/toeykitoeykitoeykikikikiki/?hl=th

LYRIC
วันนี้ เป็นวันที่ เราสองคน
ต้องห่างกัน ด้วยเหตุอะไร
เรารู้เต็มอก เธอรู้ทุกอย่าง
ที่ทำให้เรา ต้องจบกัน
เพราะว่าฉันมันธรรมดา
ไม่พยายามเป็นเหมือนใคร
ให้เธอลอยเลยบนนภา
คิดถึงเมื่อไร จะส่องกล้องมองขึ้นไป
มองดูเธอเป็นดาวคู่กับเขา
เราคงต้องเลิกกัน
จะคิดว่าเลิกคือการพักผ่อน
ให้หัวใจมันได้พักก่อน
จะย้อนไม่ย้อนคอยดูอาการ
ที่เกิดหลังจากนี้
และถ้าเราไม่ได้รักกันอีก
ฉันก็พร้อมหลีกทางและไม่รั้งเธอ
ถ้ามันเป็นรักที่จริง
เค้าจะทิ้งเราทำไม
ใครคิดถึงกันก่อนแพ้
คงต้องเป็นฉันใช่มั้ย
แค่เห็นรูปเธอในสตอรี่เมื่อไหร่
ก็ลืมไม่ได้ทุกที
ต้องโทษตัวเองกี่ครั้ง
ที่ใจมันดื้อแบบนี้
เพราะเราไม่ได้รักกัน
จะไปฝืนมันทำไม
จริงๆก็ควรที่จะยอมรับ
และก็พักสักที
รู้แก่ใจว่าเธอไม่รัก
แต่ก็รักอยู่ดี
ต่อให้ฝืนกล้ำกลืน
และทรมาน
ภาพรอยยิ้มของเธอ
ยังเหมือนวันวาน
พยายามเปิดใจให้ใครซักคนเข้ามาอีก
พยายามจดจำว่าใครถ้ามีน้ำตา
แต่ทุกครั้งทุกคราที่หลับตา
ใจของฉันยังมีแค่เธอตลอดมา
ฉันขังตัวเองในห้วงเวลา
ที่เคยมีเราอยู่ด้วยกัน
ฉันร้องบรรเลงกับรอยน้ำตา
และคำสัญญานับร้อยพัน
ไม่ว่าท้องฟ้าจะเปลี่ยนไปทางไหน
ยังมีรอยยิ้มของเธอที่สดใส
เธอสวยเหลือเกินในชุดเจ้าสาว
ที่มีเจ้าบ่าวเป็นเขา
มันดีเหลือเกิน
ที่เขาพาเธอมาถึงเส้นชัยของเรา
ยินดีด้วยนะที่เจอกับความสุขที่ตามหา
ขอโทษที่คราบน้ำตาของฉันมันยังไม่แห้งดี
จะคิดว่าเลิกคือการพักผ่อน
ให้หัวใจมันได้พักก่อน
จะย้อนไม่ย้อนคอยดูอาการ
ที่เกิดหลังจากนี้
และถ้าเราไม่ได้รักกันอีก
ฉันก็พร้อมหลีกทางและไม่รั้งเธอ โอ้ว
ถ้ามันเป็นรักที่จริง
เค้าจะทิ้งเราทำไม
ถ้าคิดว่าเลิกคือการพักผ่อน
ให้หัวใจมันได้พักก่อน
จะย้อนไม่ย้อนค่อยดูอาการ
ที่เกิดหลังจากนี้
และถ้าเราไม่ได้รักกันอีก
ฉันก็พร้อมหลีกทางและไม่รั้งเธอ
ถ้ามันเป็นรักที่จริง
เค้าจะทิ้งเราทำไม
จะคิดว่าเลิกคือการพักผ่อน
ให้หัวใจมันได้พักก่อน
จะย้อนไม่ย้อนคอยดูอาการ
ที่เกิดหลังจากนี้
และถ้าเราไม่ได้รักกันอีก
ฉันก็พร้อมหลีกทางและไม่รั้งเธอ
ถ้ามันเป็นรักที่จริง
เค้าจะทิ้งเราทำไม

เลิกกันคือการพักผ่อน - PONWP x FILMM Feat.TØEYKÍ 【OFFICIAL AUDIO】Prod.PAIRAM

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ พักผ่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *