[Update] ขอวีซ่าแคนาดา 7 ขั้นตอน [คำถามคำตอบ | ประเทศ อะไร บ้าง ที่ ไม่ ต้อง ขอ วีซ่า – Sonduongpaper

ประเทศ อะไร บ้าง ที่ ไม่ ต้อง ขอ วีซ่า: คุณกำลังดูกระทู้

Statutory Declaration of Common-law Union : IMM 5409 (June 2019)
*เฉพาะสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรส (Common-law partner)

ให้กรอกแบบฟอร์มนี้ เฉพาะคู่อยู่กินฉันสามีภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส กรอกเสร็จแล้วให้รับรองต่อหน้าทนายความผู้รับรองเอกสารในประเทศไทย (Notarial Services Attorney)

 

 

 

(3) ยื่นขอวีซ่าแคนาดาออนไลน์ (ขั้นตอนโดยละเอียด)

Step 3.1 : ลงทะเบียนสร้างบัญชีกับรัฐบาลแคนาดา (Register a GC account)
ไปที่เว็บไซต์หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา (Immigration and Citizenship Canada) www.cic.gc.ca

• คลิ๊ก “English”

 

ผู้ยังไม่เคยลงทะเบียนกับระบบมาก่อน
ให้เริ่มสร้างบัญชีออนไลน์

• คลิก “Sign in or create an account to apply online” เพื่อสร้างบัญชีออนไลน์

 

 

• ในช่อง “Don’t have an account?” (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)
• คลิ๊ก “Register”

 

• ในช่อง “Welcome to GC Key” 
• คลิก “Sign Up” (สำหรับผู้ยังไม่มีบัญชีออนไลน์)

 

• ในช่อง “Terms and Conditions of Use” 
• คลิ๊ก “I accept”

 

• ในหน้า “Create Your Password
• ตั้งรหัสลับ “Create Your Password”
*ไม่เกิน 8-16 ตัว ประกอบด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเขียนเล็ก ตัวเลข ห้ามใช้อักขระและสัญญลักษณ์ต้องห้าม ห้ามใช้ตัวอักษรสามตัวติดกันที่เอามาจาก username
• ยืนยันรหัสลับ “Confirm Your Password”
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในหน้า “Create Your Recovery Questions, Answers and Hints
• เลือกคำถาม “Select a Recovery Question”
• สร้างคำตอบ “My Recovery Answer”
• คำถาม “My Memorable Person” (คำตอบเช่น อาจใส่ชื่อคุณแม่)
• คำถาม “My Memorable Person Hint” (คำตอบ เช่น “Mother”)
• คำถาม “My Memorable Date” (คำตอบ อาจระบุวันเกิดตนเอง)
• คำถาม “My Memorable Date Hint” (คำตอบ เช่น “Birthday”)
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในช่อง “GCKey Sign Up Complete” 
• คลิ๊ก “Continue”

Step 3.2 : สร้างบัญชีออนไลน์ (Create an account)
ขั้นตอนที่สอง สร้างบัญชีออนไลน์เพื่อยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแคนาดา ยื่นเอกสารประกอบ และชำระค่าธรรมเนียมขอวีซ่า ที่เว็บไซต์ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติแคนาดา

• ในหน้า “Create an Account
• ใส่ชื่อจริง “Given name”
• ใส่นามสกุลจริง “Last name(s)”
• กรอกอีเมล์ติดต่อ “Email address”
• เลือกภาษา “English”
• คลิ๊ก “Continue”

• ในหน้า “Create your security questions” 
• คำถาม “”Security Question 1” (ระบุคำตอบ Answer 1 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 2” (ระบุคำตอบ Answer 2 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 3” (ระบุคำตอบ Answer 3 “____” จดบันทึกไว้)
• คำถาม “”Security Question 4” (ระบุคำตอบ Answer 4 “____” จดบันทึกไว้)
• คลิ๊ก “Continue”

• มาที่หน้า “Account” บัญชีส่วนตัวที่ได้สร้างไว้
• ดูหัวข้อ “Start an application
• คลิ๊ก “Apply to come to Canada”

 

• ในช่อง “I do not have a Personal Reference Code” 
• คลิ๊ก “Visitor visa, study and/or work permit”

 

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply” 
• คำถาม “”What would you like to do in Canada?” (คำตอบ “Visit”)
• คำถาม “How long are you planning to stay in Canada?” (คำตอบ “Temporarily – less than 6 months”)
• คำถาม “Select the code that matches the one on your passport” (เลือก “Thailand”)
• คำถาม “Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada” (คำตอบ “Thailand”)
• คำถาม “Do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 years or older?” (คำตอบ “No” หรือ “Yes” )
• คำถาม “”What is your date of birth?” (กรอก “วันเดือนปีเกิด”)
• คลิ๊ก “Next”

See also  สอนวิธีขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกแบบละเอียด แอร์เอเชีย (ดอนเมือง-กวางโจว) | Billista | เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก

• ในช่อง “Your results
• คลิ๊ก “Continue”

 

• ในช่อง “Create your personal checklist” 
• คลิ๊ก “Continue”

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply
• คำถาม “”What is the main purpose of your visit?” (เลือก “Tourism”)
• คลิ๊ก “Next”

 

 

• ในช่อง “Find out if you’re eligible to apply” 
• คำถาม “”What would you like to do in Canada?” (คำตอบ “Visit”) 
• คำถาม “How long are you planning to stay in Canada?” (คำตอบ “Temporarily – less than 6 months”) 
• คำถาม “Select the code that matches the one on your passport” (เลือก “Thailand”) 
• คำถาม “Who is your current country/territory of residence? If you are presently in Canada, you should select Canada” (คำตอบ “Thailand”) 
• คลิ๊ก “Next”

• ในช่อง “Review your answers” 
• ตรวจสอบ คำถามและคำตอบทุกข้อ
*หากต้องการแก้ไขคำตอบ คลิ๊กที่ “กล่องรูปดินสอ”
• คลิ๊ก “Continue”

Nội Dung Bài Viết

[NEW] อัพเดต ขอวีซ่าเกาหลี ในช่วง COVID-19 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?! | ประเทศ อะไร บ้าง ที่ ไม่ ต้อง ขอ วีซ่า – Sonduongpaper

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ทั่วโลกต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ มากมาย หนึ่งในนั้นก็คือ ปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวที่หลายๆ ประเทศเลือกที่จะปิดประเทศ ห้ามให้ชาวต่างชาติเข้ามาจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น หรืองดการให้ฟรีวีซ่าของบางประเทศ อย่างเช่น เกาหลีใต้ จากที่คนไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีได้เลย ก็ปรับเป็นการให้ยื่นทำวีซ่ากับทางสถานทูตก่อน และวันนี้ พี่เห็ด มัชรูมทราเวล ก็มี ขั้นตอนการ ขอวีซ่าเกาหลี และเอกสารที่ต้องเตรียม มาอัพเดตให้ชม **สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทาง ไปเกาหลี ในช่วงนี้เท่านั้น** มาดูกันว่าต้องเตรียมอะไรบ้าง…?!!

See also  PJ Masks: HQ 🦎MOUNTAIN MAYHEM, Protect Mystery Mountain from the Splatcano! | เกม bj

โดยปกติแล้วคนไทยสามารถเดินทางเข้าเกาหลีใต้ได้เลย โดยไม่ต้อง ขอวีซ่าเกาหลี ล่วงหน้า โดยอยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ทางเกาหลีต้องประกาศยกเลิกฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยชั่วคราว โดยประกาศเมื่อวันที่ 13 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องด้วยเป็นการจำกัดคนเข้าประเทศและไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรคที่หนักกว่าเดิม แต่สำหรับใครที่จำเป็นต้องเดินทาง ไปเกาหลี ก็ยังสามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ โดยข้อสำคัญของการ ขอวีซ่าเกาหลี ในสถานการณ์ COVID-19 นี้ ทุกคนต้องยอมรับเงื่อนไขการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน เมื่อเดินทางไปถึงที่เกาหลี โดยกักตัวและอยู่ที่พักของตัวเอง หรือ กักตัวในสถานที่ที่รัฐบาลเกาหลีจัดเตรียมให้ โดยจะมีค่าใช้จ่าย คนละ 1,400,000 วอน (หรือประมาณเกือบ 40,000 บาท) รวมถึงค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าโดยสาร ฯลฯ

คำเตือนจากพี่เห็ด !!

พี่เห็ดแนะนำว่า การขอวีซ่าเข้าเกาหลีใต้ในช่วงนี้ เหมาะสำหรับคนที่จำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉินจริงๆ เท่านั้น ถ้าใครที่จะไปเที่ยว, ทำศัลยกรรม, เยี่ยมญาติ หรือเหตุผลการเดินทางที่ไม่เร่งด่วน ควรอดใจรอให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อนแล้วค่อยไปจะดีกว่า เนื่องจากว่า ทางสถานทูตเกาหลีใต้ได้ขอความร่วมมืองดการขอวีซ่าท่องเที่ยว เพื่อต้องการลดจำนวนผู้เข้าประเทศ ซึ่งส่งผลให้การขอวีซ่ายากขึ้นและค่อนข้างเข้มงวดเป็นพิเศษ ถ้าเกิดใครขอไปแล้วถูกปฏิเสธขึ้นมา อาจส่งผลกระทบต่อการเข้าประเทศเกาหลีหรือการขอวีซ่าในครั้งต่อๆ ไปนะจ๊ะ

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ขอวีซ่าเกาหลี

1. แบบฟอร์มขอวีซ่า พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว 1 รูป (พื้นหลังสีขาว อายุไม่เกิน 6 เดือน)
2. พาสปอร์ตของผู้ยื่นขอวีซ่า และสำเนา 1 ชุด
3. ค่าธรรมเนียม หน่วยเงินเป็นบาทเท่านั้น (ในช่วงนี้สำหรับคนไทยยังไม่มีค่าธรรมการขอวีซ่า หรือจนกว่าจะมีการประกาศใหม่)
4. เอกสารตรวจสุขภาพที่ระบุว่า ผู้สมัครไม่มีไข้, ไอ, หนาวสั่น, ปวดศีรษะ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หายใจไม่สะดวก, อาเจียน, เป็นผื่น, ดีซ่าน, มีน้ำมูกหรือเสมหะเป็นเลือด หรือมีอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ออกจากโรงพยาบาลที่สถานทูตฯ กำหนด ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันยื่นสมัครวีซ่า (ฉบับภาษาอังกฤษ) **ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ไม่จำเป็นต้องตรวจหา COVID-19
5.เอกสารยินยอมการกักตัว
6.เอกสารรับรองสุขภาพ (ต้องกรอกเอกสารวันที่สมัคร และวันที่มารับวีซ่า)

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพผู้ที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ >> คลิก
แบบฟอร์มสมัครวีซ่า, เอกสารรับรองสุขภาพ, เอกสารยินยอมการกักตัว
>> คลิก

สำหรับคนไทยที่ขอวีซ่าท่องเที่ยวต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทประเทศไทย (ภาษาอังกฤษโดยระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
2. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (กรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
– ภาษาอังกฤษและได้รับการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
3. Statement ของผู้ยื่นขอวีซ่าจากธนาคารของไทย *อย่างน้อย 6 เดือนและไม่ใช่บัญชีบริษัท* (ภาษาอังกฤษและออกโดยธนาคาร) และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากทุกหน้า **ข้อแนะนำสำหรับยอดเงินควรจะมีประมาณ 3 – 4 หมื่นบาทขึ้นไป
4.หลักฐานการจองโรงแรม
5.แผนการท่องเที่ยวในแต่ละวัน (ภาษาอังกฤษ)
6.หนังสือเชิญ (หากมีผู้เชิญจากประเทศเกาหลี) รวมถึงสำเนาพาสปอร์ต หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เชิญ

เมื่อเตรียมเอกสารพร้อมแล้วก็สามารถยื่นได้ที่สถานทูตเกาหลี โดยในช่วงนี้จะมีระยะเวลาพิจารณาผลวีซ่าอย่างน้อย 14 วัน

** ผู้สมัครจำเป็นต้องเดินทางเข้ามายื่นและรับผลวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น **

ที่ตั้งของสถานทูตเกาหลี : 23 ถนน เทียมร่วมมิตร รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การเดินทาง : รถไฟใต้ดิน MRT สถานี ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ทางออกที่ 1 จากนั้นเดินมาตามถนน เทียนร่วมมิตรอีกประมาณ 10 นาที หรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์ ราคาประมาณ 30-40 บาท สถานทูตจะอยู่ทางด้านซ้ายมือติดกับโรงละครสยามนิรมิตร
เวลายื่นเอกสาร : 08.30 – 11.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
เวลาในการรับวีซ่า : 13.30 – 16.00 น.

ข้อกำหนดของการเข้าไปในสถานทูต

– สวมหน้ากากอนามัย, เว้นระยะห่าง 1 เมตร
– ต้องมีอุณหภูมิร่างกายปกติ ถ้ามีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะถูกห้ามเข้า
– ต้องกรอกประวัติส่วนตัว วัตถุประสงค์การเข้าใช้บริการ รวมถึง เบอร์โทรติดต่อ และจะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้นจึงจะเข้าใช้บริการได้ และสามารถเข้าได้ครั้งละไม่เกิน 10 คน

ข้อมูลจาก >>

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.

กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

2.Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

ทัวร์เกาหลี

Mushroom Travel มีโปรแกรมให้เลือกมากที่สุด

โทร.

02-105-6234 (30 คู่สาย)

Line id :

@mushroomtravel

อัพเดต ขอวีซ่าเกาหลี ในช่วง COVID-19 ต้องเตรียมอะไรบ้าง?!

was last modified: by


10 อันดับประเทศในยุโรป ที่ได้วีซ่าเชงเก้นง่ายที่สุด | GoNoGuide Visa


เอาไว้ดูกันเล่นๆเผื่อเป็นไอเดีย ว่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศไหน ผ่านง่ายสุดในยุโรป
หมายเหตุ : เป็นสถิติทั่วโลก
1. Lituania
2. Estonia
3. Finland
4. Iceland
5. Latvia
6. Poland
7. Luxembourg
8. Slovakia
9. Czech Republic
10. Greece

ข่าวอ้างอิง
https://www.schengenvisainfo.com/news/10easiestschengencountriestoobtainaschengenvisa/
📍➖➖➖📍
สนับสนุน GoNoGuide http://www.gonoguide.com/support/
📍➖➖➖📍
รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
📍➖➖➖📍
🌍➖➖➖🌍
ติดตาม GoNoGuide
🌍➖➖➖🌍
Facebook 👉 https://www.facebook.com/gonoguide/
Website 👉 http://www.gonoguide.com/
IG 👉 https://www.instagram.com/gonoguide/
Youtube 1 👉 GoNoGuide http://bit.ly/subsyt
Youtube 2 👉 GoNoGuide Trips http://bit.ly/2N9xWJZ
ถามได้ทุกเรื่องที่ GoNoGuide Group 👉 http://bit.ly/gnggroup
กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน GoNoGuide แฟนฝรั่ง 👉 https://bit.ly/2OPxocR
Twitter @GoNoGuide 👉 https://twitter.com/GoNoGuide
TikTok 👉 https://www.tiktok.com/@gonoguide
Spotify 👉 https://open.spotify.com/show/6yXTYmy4v8zsx5SYJlPBW6

GoNoGuide GoNoGuide Visa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

10 อันดับประเทศในยุโรป ที่ได้วีซ่าเชงเก้นง่ายที่สุด | GoNoGuide Visa

วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน แชร์ประสบการณ์ เฟลไหม? ทำไงต่อ? ขายของออนไลน์ ต้องดู (ช่วงโควิด 2021)


สวัสดีค่าคิดว่าอาจจะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ไม่มากก็น้อยนะค้า
มีคนรีวิวแบบผ่านไปเยอะแล้ว มาดูคนเฟล ๆ ทางนี้ 5555 ไม่ผ่านค่า 5555
อาจไม่ได้เป็นคลิปที่มีความรู้อะไรมาก แต่อยากมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟัง
ว่าเตรียมอะไรไปยังไง บรรยากาศเป็นยังไง ความรู้สึกไม่ผ่านมันเป็นยังไง 5555
ถ้าอะไรที่มายน์เล่ารู้สึกว่าเอ๊ะไม่ได้ปะ ก็ไม่ต้องทำน้า
ส่งใจให้ทุกคนผ่านได้วีซ่า และได้เที่ยวสนุกๆนะค้า
หากพูดส่วนไหนผิดไปขออภัยด้วยนะค้า
IG : minechayana

รายละเอียดวิธีการขอวีซ่าต่างๆเข้าไปดูได้ที่
https://th.usembassy.gov/th/visasth/nonimmigrantvisasth/
วีซ่าอเมริกา รีวิวขอวีซ่าอเมริกา usvisa วีซ่าไม่ผ่าน วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน ขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกาไม่ผ่าน แชร์ประสบการณ์ เฟลไหม? ทำไงต่อ? ขายของออนไลน์ ต้องดู (ช่วงโควิด 2021)

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101


คำเตือน!!! นี่เป็นแค่การคิดเอาเองของพวกเรานะคะ สถานทูตไม่ได้บอก ดังนั้นไม่รับรองความถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ในการขอวีซ่าถ้าหากเป็นเยี่ยมเยียน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินส่วนตัวของเรามากนัก แต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว เงินในบัญชีของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการพิจารณาวีซ่า
วิธีการคำนวนแบบคร่าวๆ ที่พวกเราคิดเอาเองคือ
ขั้นแรก จำนวนวัน x 2400 บาท (60ยูโร) (ขึ้นกับสถานทูตด้วย แต่ตีเป็นประมาณนี้ไปก่อน)
จากนั้น บวกด้วยค่าเครื่องบิน (ที่แสดงกับสถานทูต) และบวกด้วยค่าโรงแรม (ที่แสดงกับสถานทูต)
ให้บวกเยอะๆเกินๆไว้ก่อน อาจจะเพิ่มไปอีกซัก 23หมื่น่ ก็ยิ่งดี
และนี่คือเงินขั้นต่ำที่คุณจำเป็นต้องมีในบัญชี ซึ่งไม่ใช่เป็นการโอนเข้าเพียงครั้งเดียวก่อนยื่นวีซ่า ต้องเป็นการเดินบัญชีแบบธรรมชาติ
หากคำนวนแล้วมีปริ่มๆ หรือน้อยกว่า ก็ต้องทำใจไว้เลย แต่ก็อย่าเพิ่งตัดใจ เราก็ยื่นเอกสารทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของได้ เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน กิจการ ฯลฯ
ทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นแค่การสันนิษฐานเบื้องต้น สถานทูตทุกแห่งจะพิจารณาเอกสารโดยรวม ไม่ใช่แค่เงินในบัญชี
สุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดี ได้รับวีซ่ากันทุกคนนะคะ

เอกสารประกอบวิดีโอ
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่
http://bit.ly/2IfCblA

ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^
Thank you for your support

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

GoNoGuide ขอวีซ่า

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101

ขอวีซ่าเข้าไทย ยกเลิกสติ๊กเกอร์ติดพาสปอร์ต ส่งทางอีเมลแทน ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ไม่ต้องไปสถานทูต


อ้างอิง
https://www.facebook.com/RTEBerlin/posts/4285141878280551
https://www.thaievisa.go.th/
วิธีขอวีซ่าเข้าไทย สำหรับต่างชาติ ผ่านเว็บ ThaiEvisa แบบเจาะลึก
https://youtu.be/QEsHp2DRg0E

สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCsY2aYmPTj7mpJXpZ1FU2MQ/join
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
ผู้สนับสนุนค่าขนม ขึ้นไป
มีตราอยู่หลังชื่อ เมื่อมีการคอมเม้นท์
ใส่อิโมจิ \”อ๊อบ เวอร์ชั่นหล่อกว่าตัวจริง\” ได้
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ขึ้นไป
เหมือนค่าขนม
เพิ่ม ได้ดูวิดีโอสั้นที่ไม่ได้ตัดต่อ (Footage) และรูปภาพ อัพเดทแบบล่าสุด
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าโฆษณา ขึ้นไป
เหมือนค่าเดินทาง
เพิ่ม มีการโพสต์ชื่อช่องของผู้สนับสนุน ลงในยูทูปคอมมูนิตี้ สรุปสัปดาห์ละครั้ง พร้อมคำบรรยายช่อง และลิงค์ไปที่ช่อง
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าโฆษณา(ใจป้ำ)
เหมือนทุกกลุ่ม
เพิ่ม มีการใส่ชื่อช่องของผู้สนับสนุน ลงในท้ายวิดีโอเกือบทุกอัน (~8090%)
◾◾◾◾◾◾◾
ปล. ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้สมัครก็ดูได้เหมือนเดิม แค่กดเข้ามาชม จิ้มไลค์ ฝากคอมเม้นท์ ก็ถือว่าสนับสนุนแล้ว
สำหรับคนที่อยากสนับสนุน GoNoGuide แต่ไม่รู้จะให้ยังไง ก็สมัครได้เลยครับ
➖➖➖
🚩สนับสนุน GoNoGuide https://www.gonoguide.com/support/
➖➖➖
🚩รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
➖➖➖
🚩ข้อมูลการเดินทาง ช่วงโควิด https://www.gonoguide.com/reopen/
➖➖➖

ติดตาม GoNoGuide
💗Facebook GoNoGuide
https://www.facebook.com/gonoguide/
💗Website GoNoGuide
http://www.gonoguide.com/
💗Instagram GoNoGuide
https://www.instagram.com/gonoguide/
💗Youtube GoNoGuide
http://bit.ly/subsyt
💗Youtube GoNoGuide Trips
http://bit.ly/2N9xWJZ
💗GoNoGuide แฟนฝรั่ง กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน
https://bit.ly/2OPxocR
💗Twitter @GoNoGuide
https://twitter.com/GoNoGuide
💗TikTok @GoNoGuide
https://www.tiktok.com/@gonoguide

GoNoGuide GoNoGuideVisa

ขอวีซ่าเข้าไทย ยกเลิกสติ๊กเกอร์ติดพาสปอร์ต ส่งทางอีเมลแทน ไม่ต้องส่งไปรษณีย์ไม่ต้องไปสถานทูต

เผยอันดับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | 21-10-58 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV


เฮนรี่โกลบอล เผยการจัดอันดับจาก 218 ประเทศทั่วโลกในหัวข้อที่ว่า พาสปอร์ตประเทศไหนทรงอิทธิพลมากที่สุด สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆโดยไม่ต้องขอวีซ่ามากที่สุด
โดยอันดับ 1 ได้แก่ พาสปอร์ตของประเทศอังกฤษ และ เยอรมนี สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆ ได้มากถึง 173 ประเทศ โดยไม่ต้องขอวีซ่า
ขณะที่อันดับสอง คือ พาสปอร์ตของประเทศฟินแลนด์ , สวีเดน และ สหรัฐอเมริกา ที่สามารถเดินทางเข้าประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าทั้งหมด 172 ประเทศ
ส่วนกลุ่มประเทศ อันดับสาม ประกอบด้วย
เดนมาร์ก / ฝรั่งเศส / อิตาลี / ญี่ปุ่น / เกาหลีใต้ / เนเธอร์แลนด์ และ นอร์เวย์ สามารถเดินทางเข้า 171 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ขณะที่ประเทศไทย อยู่ในอันดับ 72 ของโลก สามารถเดินทางไป 68 ประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่า
ซึ่งทั้ง 68 ประเทศก็จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป
อย่างคนไทยที่จะไป กัมพูชา หรือ บาเรนห์ สามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 14 วัน ส่วนใครจะไปประเทศญี่ปุ่น ภายใน 15 วันก็ไม่ต้องขอวีซ่าเช่นกัน
ส่วนประเทศที่สามารถเข้าไปท่องเที่ยวไม่เกิน30วัน ได้แก่
ตุรกี / รัสเซีย / ฟิลิปปินส์ / สิงคโปร์ และ แอฟริกาใต้
ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdDEE05N7gjwZho2wqw

เผยอันดับประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | 21-10-58 | เช้าข่าวชัดโซเชียล | ThairathTV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประเทศ อะไร บ้าง ที่ ไม่ ต้อง ขอ วีซ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *