10 thoughts on “Tutorial Brush Lớn Nhỏ Nhanh Nhất Trong Photoshop | Bộ Sưu Tập chủ đề liên quan thu nhỏ hình trong photoshop cs6 chi tiết

  1. Tiến Đạt says:

    em chia sẻ thêm
    một cách nữa đó là sử dụng dấu ngoặc { hoặc } nữa cũng có thể cho to nhỏ bush được ( các bác vui lòng tắt caplock thì mới dử dụng dc nhé 😍 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.