18 thoughts on “Tư vấn học nghề điện tử điện lạnh | Danh Sách nội dung nói về hoc dien tu chi tiết

  1. Tẩn Lìn Sú says:

    Cho em hỏi là trường mình có miễn giảm học phí cho sinh viên người dân tộc thiểu số không ở khu vực đặc biệt khó khăn không, và nhập học thì cần phải làm những hồ sơ gì ạ, một khóa học là mình hc trong thời gian bao lâu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *