9 thoughts on “Tổng hợp bộ nhận diện Ai là triệu phú 2021 | Everything about new WWTBAM Vietnam | Tập Hợp chủ đề nhắc đến bộ nhận diện thương hiệu chi tiết

  1. Shadofu says:

    Giờ soi kĩ mới thấy bộ nhận diện ở màn hình lớn đằng sau có nhiều chỗ khác bản gốc thật (Lúc bắt đầu chương trình, dùng trợ giúp…)

Leave a Reply

Your email address will not be published.