13 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất tối 25/8 | Dich Virus Corona Việt Nam và thế giới hôm nay | FBNC | Tập Hợp chủ đề nói về bệnh nhân covid hôm nay đúng nhất

  1. hoang ngo van says:

    Lấy số liệu ở đâu mà khẳng định 80/100 người tp đã đc tiêm mũi 1??? ……Cả tổ 33 p8 gò vấp 1/2 chưa được tiêm đến hôm nay 26/8/21 nè

  2. Thiện says:

    Bà mẹ nó 🤔👉🛌🗣mới đây có một người tử vong về Coronavirus nữa nè trời..chết một lần đầu rồi sống dậy xong rồi thì qua ngày sau chết thêm một lần nữa 🤥👉🛌thật luôn.. 🤔🤔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *