22 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 8/3 | Dich Virus Corona Việt Nam hôm nay | FBNC | Danh Sách nội dung về tình hình covid hôm nay đúng nhất

  1. cuộc sống mà says:

    tôi thấy không nên tẩy chay 2 khách sạn vì CÓ THỂ chính chủ khách sạn báo những người tàu đến chứ chúng nó lẫn chốn thì tiêu, đáng trách là bọn đưa người vượt biên bọn đó đáng bị bắn

Leave a Reply

Your email address will not be published.