23 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 25/8. Dich Virus Corona TP.HCM xét nghiệm thần tốc toàn TP tìm F0 | Bộ Sưu Tập nội dung liên quan đến dịch bệnh hôm nay đúng nhất

  1. Vy Nguyen says:

    Đề nghị nv y tế Test mẫu mỗi người thay găng tay để kg lây nhiễm chéo . Nv xuống phường 16.q8 lấy mẫu kg thay bao tay tôi yêu cầu dc nv trả lời 5 người mới thay 1 lần thôi thấy như vậy là sai rồi kg đủ vệ sinh và an toàn, mong thủ tướng chính phủ, xem xét lại

  2. Anh Snah says:

    Theo tôi nghĩ … toàn dân phải ngồi thiền nén khí công hàng ngày là ko có bênh gì hết kể cả côvit.F0 … Nên nghe tôi mà làm đi ..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *