46 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 22/7 | Dich Virus Corona Việt. Nam hôm nay | FBNC | Tập Hợp nội dung về tình hình covid hôm nay chi tiết

  1. Thomas Nguyen says:

    18 thang, dua con nit cung giai quyet duoc. Neu chinh phu dung het suc luc de secure vaccine, thai vi bo ra 18thang de lam nhung chi thi vo nghia ton tien, va doi thua qua doi thua lai. Sao viec nay tat ca lanh dao phai tu chuc hay duoi viec lam tuc.

Leave a Reply

Your email address will not be published.