29 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 20/7 | Dich Virus Corona Việt. Nam hôm nay | FBNC | Danh Sách chủ đề nhắc đến dich covid hom nay đúng nhất

  1. hung tran says:

    Chế ĐỘ CS là một chế độ nham hiểm lọc lừa giả tạo và dùng bất cứ mọi thủ đoạn để mà duy trì sự dốt nát lạc hậu, thậm chí là tàn ác lẫn nhau!

  2. nguyen dong says:

    Mọi người trên cả nước hãy cố ở tại nhà để cùng nhà nước cùng nhau chống dịch chứ dân nghèo khốn đốn lắm thật tội nghiệp một thời gian nữa sẽ khỏi thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published.