27 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 18/5 | Dich Virus Corona Việt Nam hôm nay | FBNC | Tập Hợp đề tài liên quan tình hình covid hôm nay Đầy đủ

  1. Ggugd Gddt says:

    Thương bs nhiều nhất ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

  2. Văn huu Cao says:

    Ước chi có được 2 tấm hình mới nhất của giám đốc hashinco lúc đương chức và lúc làm cựu giám đốc. Xem 2 nét mặt có khác nhau không.

  3. Tuan Le says:

    tin ở kênh này toàn nhặt nhạnh ở kênh khác, biên tập lung tung chắp vá, thông tin thiếu chính xác lủng củng. xem chán luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published.