28 thoughts on “Tin tức Covid-19 mới nhất hôm nay 15/8. Dich Virus Corona số ca nhiễm covid hôm nay cao kỷ lục 9716 | Bộ Sưu Tập nội dung liên quan dich covid hom nay đúng chuẩn

  1. Bao Bui thai says:

    Sao không hạn chế nhập cảnh? Nhạp cảnh lần nào cũng thấy ngừoi dương tính ? Những trường hợp chống đối quy định phải phạt thật nặng để lam gương cho những người khác

  2. Quy Nguyen says:

    ĐẾN HIỆN TẠI TÔI ĐÃ BIẾT VN YẾU KÉM VỀ MẶT QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO VÀ Ý THỨC CỦA NGƯỜI DÂN TỒI TỆ RA SAO.RÕ RÀNG NHÌN THẤY THẢM CẢNH CỦA CÁC NƯỚC TRƯỚC MÌNH BAO NHIÊU THỜI GIAN MÀ VẪN KHÔNG THỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH CHO ĐẤT NƯỚC MÌNH,QUÁ TỒI TỆ.CÓ XẢY RA CƠ SỰ NHƯ THẾ NÀY THÌ MỚI BIẾT TRÂN QUÝ NGƯỜI TÀI.CHỈ CÓ NGƯỜI TÀI MỚI CÓ KHẢ NĂNG ĐƯA RA YÊU SÁCH HỢP LÝ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.CÒN ĐỀU NUÔI LOẠI BÙ NHÌN THÌ CHỈ GIẬM CHÂN TẠI CHỖ MÀ THÔI.NGHÈO BỀN VỮNG VÀ NGU DI TRUYỀN LÀ CÓ THẬT VÀ KHÔNG BIẾT ĐẾN BAO GIỜ MỚI CHẤM RỨT ĐƯỢC SỰ TỒI TỆ,BẨN THỈU NÀY.

Leave a Reply

Your email address will not be published.