9 thoughts on “Tin tức Covid-19 hôm nay: Hải Phòng phong tỏa 5 địa điểm, hàng nghìn học sinh nghỉ học | VTC Now | Tập Hợp đề tài liên quan đến bệnh nhân covid hôm nay chi tiết

  1. Nguyen Phong Lam says:

    Khẩn trương đóng cửa bg Cam!
    Sao toàn lũ TQ nc trái phép bết bg phía Bắc rồi lại vòng qua CPC nc trái phép vào hướng Tây Nam, cứ như hồi '79 chúng nó và CPC liên kết với nhau hại nước ta vậy! Cứ vừa ổn lại khởi động làm ăn du lịch trong nước là nó lại tấn công từ 2 đầu, có âm mưu phá VN chăng, cũng cần nghiêm trị lũ dẫn đường nc trái phép ko khác gì tội phản Quốc nữa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *