5 thoughts on “Tìm hiểu Ứng dụng Bluezone có thực sự vô dụng và thu thập dữ liệu người dùng hay không? | Danh Sách đề tài liên quan bluezoner nghĩa là gì đúng chuẩn

  1. Ule Phi says:

    Chỉ những người mắc covid đã được Y Tế Kiểm Soát và cài mã của họ lên hệ thống bluezone,thì có thể truy ra vết của họ và cảnh báo. Còn ngoài ra mắc covid mà ko khai báo thì bluezone bó tay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *