15 thoughts on “Thử chỉnh ảnh trên Photoshop bằng Touch Bar | Danh Sách đề tài liên quan chỉnh khoảng cách dòng trong photoshop chi tiết

  1. Quang Phuc Nguyen says:

    Mình là photographer, xem qua video thì mình cảm thấy thích touch bar vì nó khá trực quan, mình rất không thích đi sâu vào menu và lấy con trỏ chuột mà rà. My viewpoint.
    Thanks anh em TInh Tế.

  2. Quan Nguyen says:

    ý kiến cá nhân ý tưởng màn hình phụ trên lg v10 đem qua máy tính thay đổi chức năng một chút là ra sản phẩm mới apple thật sáng tạo

Leave a Reply

Your email address will not be published.