32 thoughts on “Team Hà Sam Trở Thành Siêu Nhân Đi Giúp Đỡ Mọi Người – Ai gặp khó có HERO | Tập Hợp nội dung nhắc đến logo trà sữa đúng chuẩn

  1. Cầu Vồng TV says:

    Em ghét sữa HERO lắm, em không cần sữa HERO mà em vẫn còn làm việc nhanh hơn cơ. Em thích sữa KUN bởi vì tặng quà xe thì lại tăng cái xe đạp điện cơ, chứ không phải là sữa HERO này đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.