20 thoughts on “Tạo hiệu ứng cho chữ và logo chèn vào ảnh trong photoshop chỉ 1p30s | HPphotoshop.com | Tập Hợp nội dung liên quan đến tạo khung chữ trong photoshop Đầy đủ

  1. Vũ Phiêu says:

    dễ quá anh ơi. em thử lần đầu và đẹp ngay. Công nhận mình hiểu cơ bản hết thì hiểu ngay các tut. Vậy nên các bạn trước khi xem tut này thì nên học cơ bản đi. học cơ bản sẽ dễ hiểu hơn.

  2. Dat Pham says:

    Bạn làm hướng dẫn tốt lắm, nhưng giá như những lần chọn công cụ hoặc chỉnh thông số gì đó bạn zoom màn hình được là quá tuyệt luôn ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *