39 thoughts on “Tăng kích thước / độ phân giải ảnh trong photoshop không bị vỡ hạt | Tập Hợp chủ đề liên quan crop ảnh trong photoshop đúng nhất

  1. Linh Chi Nguyễn says:

    Bạn cho mình hỏi, mình đã vào edit->preference->cameraraw và chon Automaticaly open all suported JPEGs nhưng khi kích chuột phải vào ảnh báo là Enhandce Detail cannot be applied to JPEG photos

  2. Manh Khoi says:

    QUá hay, duy nhất Phúc làm được Video cách dùng Enhance như thế nào. Những người khác họ còn không hiểu nên khi hỏi cứ mông lung ấy.
    Cảm ơn sự tìm hiểu và truyền đạt tuyệt vời này!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *