6 thoughts on “Tách phông với Select Subject cực nhanh trong Photoshop! | Danh Sách đề tài liên quan chỉnh khoảng cách dòng trong photoshop đúng chuẩn

  1. Họa Hồn Tống Kim says:

    nếu tách bằng quick selection tool thì cứ alt + s subject cho lẹ :)). còn nhanh và chính xác hơn. nhưng đó chỉ là cách làm nhanh nhưng nét cắt không chuẩn 100% chỉ có pen là chuyên nghiệp nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *