7 thoughts on “SỐ ĐIỆN THOẠI THÔNG TIN VỀ VIRUS NCOV LÀ GÌ? | Bộ Sưu Tập đề tài về virus là gì Đầy đủ

  1. Thi Nguyễn says:

    Di dau lam gi. Giao tiep gi phai sat khuan mui tay va vom hong moi ngay hai lan hit nuoc muoi natri clo bit mot lo mui valo lo thu hai cung tuong tu nhu ban dau mui se tay sach hong cung se tay…… va cai ba su ly vom hong suc nuoc muoi cong them nuoc cot tac vua du dom va ho bao nhieu cung het nha nguoi viet xin ban tham khoa xem chac cung la niem vui nho cong dam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *