One thought on “PTS bài 7 : Cách tạo Brush trong Photoshop | Tập Hợp nội dung liên quan cách tạo brush trong photoshop đúng chuẩn

 1. quyet nguyen says:

  0:05 cách tạo ra đầu brush
  11:18 ứng dụng quảng cao sp nước hoa
  16:30 tạo brush chạy theo đường dẫn
  21:37 xử lý phần chữ
  29:03 brush tạo trực tiếp từ hình ảnh
  32:55 biến layer chữ thành layer thường

  40:32 cách tạo đường chỉ may
  45:33 biến hình ảnh thành brush trong trường hợp nền không phải màu trắng mà là màu ghi
  53:16 cách tạo hình ản tan biến
  58:53 công cụ làm mờ làm rõ blur tool
  1:08:11 tạo khói bằng smude tool

Leave a Reply

Your email address will not be published.