10 thoughts on “Phân tích sơ đồ nguồn bếp từ | Bộ Sưu Tập nội dung liên quan mạch nguồn viper12a Đầy đủ

  1. Thích vọc chế says:

    mình đo ngỏ ra biến áp ko có 18v và 5v. Đo tại chân ic 7805 thì vin còn khoảng 4.5v, vout thì chỉ còn khoảng 0.35v.. đã thay thử ic 7805 mà vẫn vậy> Đo thông mạch con ic viper giữa chân 12 và chân 5,6,,7 vẫn còn tốt ko chập!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *