10 thoughts on “Phần 1.7: Magic Wand Tool (W) – Đũa Thần | Danh Sách chủ đề về công cụ magic wand tool trong photoshop cs6 chi tiết

  1. Tran Life Mr says:

    thầy ơi cho em xin mấy file ảnh thầy làm bài giảng ở chỗ paint được không ạ! em muốn lưu để ghi nhớ! nó rất chi tiết ạ! em cảm ơn thầy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *