21 thoughts on “P9: NHẬN DIỆN CÁC CÔNG TY LỪA ĐẢO | HƯỚNG DẪN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN CƠ BẢN, A-BỜ-CỜ (TỪ A-Z) | Danh Sách đề tài nhắc đến nhận diện thương hiệu đúng chuẩn

  1. Hoanghoan Hoang says:

    Anh Thái dùng những câu từ "Đứt đuôi nòng nọc, chim lợn, quân sư quạt mo" vào làm cho bài học ghi nhớ được lâu hơn☺️. Cảm ơn anh vì bài chia sẻ chất lượng♥️!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *