5 thoughts on “NVT TV Hướng dẫn sử dụng AAA Logo thiết kế lô gô nhanh , đẹp | Tập Hợp đề tài liên quan đến phần mềm thiết kế logo miễn phí Đầy đủ

  1. Tho Nguyen says:

    Cho hỏi khi minh hoàn thành và lưu logo nhưng khi mình muốn sữa lại bỏ bớt chi tiết di thì lam cách nào, vì khi mình sữa lại nó không còn tách từng chi tiế ra duoc. cảm ơn

  2. Khánh Nguyễn says:

    Anh dạy dễ hiểu quá, cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng đã tìm hiểu hướng dẫn rất nhiều nhưng chưa thấy ai hướng dẫn dễ hiểu như anh cả,. Một lần nữa rất rất cảm ơn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *