12 thoughts on “[Nóng] TPHCM có thể tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 đến ngày 15/9 | VTC Now | Tập Hợp chủ đề liên quan đến có tiếp tục cách ly xã hội đúng nhất

  1. Ho Duy says:

    Gian cách là đúng nhưng vấn đề lương thực cho người dân xin chính phủ nhà nước đi sâu sát về lương thực cho người dân yên tâm

  2. Tan Tan says:

    Nhân viên y tế người trẻ quá nhiều.. chưa đủ kinh nghiệm để chữa trị và có thể bị lây chéo trong khu cách ly nên bệnh nhân f0 cứ tăng lên..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *