32 thoughts on “NÓNG: Táo 13 CHÍNH THỨC CHỐT, Siêu phẩm B đẹp hơn Xiaomi 7 tỷ | Danh Sách chủ đề liên quan logo đẹp chi tiết

  1. Thịnh Đỗ says:

    Lại nổ để lấy tiếng. Vẫn cái cách cũ rích bị chửi sml rồi mà vẫn éo chịu thay đổi🤣 mới éo học đồ hoạ nhưng cái logo hay icon của Bkav dành cho mấy ông mới học pts làm bài tập ở nhà. Đổi tên bomphone cho nó chuẩn đi 😂

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *