[NEW] ใครพอจำคำพูดของแอร์โฮสเตส และ กัปตัน ตอนที่อยู่บนเครื่องได้บ้างครับ | ของ ที่ เอา ขึ้น เครื่อง ได้ – Sonduongpaper

ของ ที่ เอา ขึ้น เครื่อง ได้: คุณกำลังดูกระทู้

ความคิดเห็นที่ 4

 

ประกาศขึ้นเครื่อง
โปรดทราบ เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 790 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไป นิวยอร์ค ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ ณ ทางออกหมายเลข 56 โปรดขึ้นเครื่องได้ ณ ทางออกหมายเลข 56 ขอบคุณครับ
Attention please,
Thai Airways International
Flight TG790 To New York
It’s now boarding at gate number 56,
Please board a gate number 56, Thank You.

ประกาศครั้งสุดท้าย
โปรดทราบ ประกาศครั้งสุดท้ายของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 790 พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไป นิวยอร์ค ขอเชิญผู้โดยสารทุกท่านขึ้นเครื่องได้ ณ ทางออกหมายเลข 56 โปรดขึ้นเครื่องได้ ณ ทางออกหมายเลข 56 ด่วน ขอบคุณครับ
Attention please,
This is a Final Call of
Thai Airways International
Flight TG790 To New York,
It’s now boarding at gate number 56,
Please board a gate number 56,
Immediately,
Thank You.

ต้อนรับในเครื่องบิน
สวัสครับท่านผู้โดยสาร สายการบินไทย ยินดีต้อนรับท่านสู่บริการเอื้องหลวง เที่ยวบินที่ ทีจี 790 ซึ่งจะนำท่านเดินทางไปยัง นิวยอร์ค ครับ โดยเราจะใช้เวลาบิน 16 ชั่วโมง 50 นาทีครับ 16 ชั่วโมง 50 นาทีครับ อีกสักครู่เชิญชมภาพยนตร์สาธิตเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินครับ กัปตันและลูกเรือทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านคงได้รับความสะดวกสบายตลอดเที่ยวบินนี้ครับ ขอบคุณครับ
Sawasdee Krab Ladies & Gentleman, Thai Airways International Welcome you on Board Royal Orchid Service, Flight TG790 From Bangkok to New York, The flight time will be Three Hour & Forty five Minutes. Three Hour & Forty five Minutes, In the moment, We will show you the Safety Demonstration Video, Captain and together with our crew wish you all a present flight, Thank You.
(กรณี กับตันบิน)

สวัสดีครับท่านผู้โดยสาร (ผม,ดิฉัน) กับตัน……………., พูด (ครับ,ค่ะ)
ในนามของสายการบินบางกอกแอร์เวย์

(กรณี นักบินที่สองบิน)

สวัสดีครับท่านผู้โดยสาร (ผม,ดิฉัน) นักบินที่สองพูด (ครับ,ค่ะ)
ในนามของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ และกับตัน………………………………..

มีความยินดีต้อนรับท่านผู้โดยสารทุกท่าน สู่การเดินทาง ด้วยเครื่องบินแบบ (ATR72-500,Boeing717,Airbus A319,Airbus A320)
ซึ่งจะเดินทางไปยัง …………. ขณะนี้เรากำลังบินที่ระดับความสูง ……………….ฟุต เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ด้วยความเร็วเฉลี่ย …………….. ก.ม./ช.ม.
อุณภูมิภายนอกขณะนี้คือ …….. องศาเซลเซียส, สภาพอากาศตามเส้นทางบินโดยทั่วไป ……………

(กับตัน,ผม,ดิฉัน) และ (ผม,ดิฉัน) คาดว่า เราจะถึงท่าอากาศยาน (นานาชาติ) ………….. ในเวลาประมาณ …………….ช.ม./นาที
ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศ……………………. ซึ่งจะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย …………….. ชั่วโมง/นาที

รายงานสภาพอกาศล่าสุด ณ ท่าอากาศยาน (นานาชาติ) ………………. ได้รับรายงานว่า ท่าอาศยาน ……………… จะมีอุณภูมิพื้นผิวประมาณ …… องศาเซลเซียส

(ผม,ดิฉัน) และลูกเรือทุกๆคน ขอให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และได้รับความสบายไปกับการให้บริการอย่างครบเครื่องของเรา

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของสายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เอเชีย บูทีกค์ แอร์ไลน์ ….

See also  ความเจ็บปวด ที่ไม่เคยลืม!! | Highlight ใบไม้ที่ปลิดปลิว | 30 มี.ค. 63 | one31 | ใบไม้ที่

(Good Morning, Good Afternoon, Good Evening) Ladies and Gentleman, This is your (Captain,First Officer) ………………… Speaking

On behalf of Bangkok Airways, I’d like to welcome you on board with this aircraft type (ATR72-500,Boeing717,Airbus A319,Airbus A320),
bound for ……………………. (Intl.) Airport,

Now we’re maintaining altitude ………………. feet above mean see level,
Cursing speed ……………… K.m./hs. Outside temperature …………. C.

The weather en route is …………. , And the weather report at the destination airport is …………, Surface temperature …………..C,

We’re estimate to land at …………………….. (Intl.) Airport around ………………… local time., That’s (faster,slower) than Bangkok time …… Hrs.,

I hope you’ll enjoy the rest of the flight, and we’re looking forward to see you again, Thank you for flying Bangkok Airway .. Asia Boutique Airlines.

ลดระดับ
ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เรากำลังลดระดับลงสู่ท่าอากาศยาน จอร์น เอฟ เคนเนดี้ ครับ กรุณานั่งประจำที่ รัดเข็มขัดอยู่กับที่นั่ง ปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรง เก็บโต๊ะหน้าที่นั่ง เปิดม่านหน้าต่าง และปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดด้วยครับ เวลาที่ นิวยอร์ค ขณะนี้คือ 06.30 ครับ ขอบคุณครับ
Ladies & Gentlemen, We have descending to John F Kennedy International Airport, Please keep fasten seat belt, Return a seat back up right, Open your window shade and turn off all electronic devices, The time in New York is now 06.30 am Thank You.

เครื่องถึงสนามบิน (ในเครื่องบิน)
ท่านผู้โดยสารครับ ขณะนี้เราได้นำท่านมาสู่ท่าอากาศยาน จอร์น เอฟ เคนเนดี้ แล้วครับ กรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่ ปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรง ปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณรัดเข็มขัดจะดับครับและโปรดตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะออกจากเครื่องบินครับ ในนามของสายการบินไทย กัปตันพร้อมทั้งลูกเรือทุกคน ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการเอื้องหลวงของการบินไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีก ขอบคุณและสวัสดีครับ
Ladies & Gentlemen, Now, We have landed at John F Kennedy International Airport, Please keep your fasten seat belt, Return a seat back up right, Open your window shade and turn off your mobile phone and electronic devices until the fasten sign has been turn off, Please check your personal belonged and travel documentary before you leave the aircraft, On behalf of Thai Airways International, Captain and together with our crew would like to thank you for flying with us and we look forward to see you again, Thank You for Flying THAI, Sawasdee Krab
เครื่องถึงสนามบิน (ในสนามบิน)
โปรดทราบ เครื่องบินของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 791 ซึ่งเดินทางมาจาก นิวยอร์ค ได้มาถึงท่าอากาศยานกรุงเทพฯแล้ว ขอบคุณครับ
Attention please
Arrival of Thai Airways International Flight TG791 From New York,Thank You.
รับกระเป๋า
โปรดทราบ ท่านผู้โดยสารของสายการบินไทย เที่ยวบินที่ ทีจี 791 ซึ่งเดินทางมาจาก นิวยอร์ค โปรดรับกระเป๋าและสิ่งของของท่านที่สายพานหมายเลข 1 อาคาร 1 ขอบคุณครับ
Attention please,
Passengers on Arrival of Thai Airways International
Flight TG790 From New York,
Please select your baggage at belt number 1 in Terminal 1,
Thank You.

See also  การทักทาย กลุ่มอาเซียน | ธงชาติสิงคโปร์ อาเซียน

เครดิตจาก thaiflight.com ครับ

จากคุณ
:
แมงกระพรุนน้อย

เขียนเมื่อ
:
27 ก.ย. 53 17:15:53
A:202.12.74.245 X: TicketID:196818

[NEW] พก Power bank ขึ้นเครื่อง อย่างไร ไม่ผิดกฎ ไม่โดนยึด | ของ ที่ เอา ขึ้น เครื่อง ได้ – Sonduongpaper

What is your feedback about?

Please tell us how we can improve

E-mail address – optional

Optional, only if you want us to follow up with you.


ของต้องห้าม ขึ้นเครื่องบิน | GNG Tips 251


แนะนำรายการของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน เก็บไว้ดูจะได้ไม่นำไปแล้วโดนทิ้งให้เสียของนะคะ
คำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนขึ้นเครื่องคือ
Carry on baggage คือกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องได้
Checked baggage คือกระเป๋าที่เราต้องโหลดใต้เครื่อง
วิธีจำคร่าวๆง่ายๆก็คือ
พวกกระเป๋าถือ กระเป๋าโน๊ตบุ๊ค กระเป๋าสะพาย กระเป๋าลากไม่เกิน 20 นิ้ว และน้ำหนักไม่เกิน7 ก.ก. สามารถถือขึ้นเครื่องได้ นอกนั้นก็ต้องโหลดหมด
ส่วนพวกที่ห้ามโหลดใต้เครื่องก็คือ powerbank ต้องถือขึ้นเครื่องเท่านั้น
สำหรับขนาดกระเป๋าที่สามารถถือขึ้นเครื่องได้ ดูในรายละเอียดในวิดีโอได้เลยค่ะ
เว็บไซต์อ้างอิง
https://www.caat.or.th/th/archives/20146
https://www.thaiairways.com/th_TH/plan/travel_information/baggage.page

See also  BIGO LIVE "HD fern" ไกลแค่ไหน คือ ใกล้ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ bigo live คือ

เอกสารประกอบวิดีโอ \”สิ่งของที่ห้ามนำขึ้นเครื่องบิน\”
http://bit.ly/2Vc14Cn

สนับสนุน GNG http://www.gonoguide.com/support/

ติดตาม GNG
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ http://bit.ly/subsyt
ถามได้ทุกเรื่องที่ GNG Group http://bit.ly/gnggroup

ขึ้นเครื่องบิน GoNoGuide

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ของต้องห้าม ขึ้นเครื่องบิน | GNG Tips 251

#เดี่ยวลุยคุยข่าว ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน


CH9 2014 10 30 064

#เดี่ยวลุยคุยข่าว ขั้นตอนเตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน

เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน สิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง(รู้ไว้ก่อนโดนเท) | Flying Ticket | พี่พลอย


ก่อนขึ้นเครื่องบินทุกครั้งต้องมีการเตรียมตัวนะคะ ✈ต้องศึกษากฎระเบีบบต่างๆก่อนขึ้นเครื่องให้ดี ของบางอย่างถ้าเรานำไปแล้วแต่กลับขึ้นเครื่องไม่ได้ ก็ตัองทิ้ง เสียดายแย่เลย จรืงมั๊ยคะ🤔

เตรียมตัวก่อนขึ้นเครื่องบิน สิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่อง(รู้ไว้ก่อนโดนเท) | Flying Ticket | พี่พลอย

จัดกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่อง 7 กิโล ไม่ต้องโหลด แอร์เอเชีย | Junie The High Flyer


วิธีจัดกระเป๋าเดินทาง
ถือขึ้นเครื่องบินได้เลย
ไม่ต้องโหลด
ไม่เสียเงินเพิ่ม
ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
แอร์เอเชีย

✅วาร์ปร้านกระเป๋าลาก 20 นิ้ว
👉 https://shp.ee/iap5spj

จัดกระเป๋าขึ้นเครื่องบิน แอร์เอเชีย JunieTheHighFlyer

ฝากติดตาม…
👉Facebook📕
https://facebook.com/Juniethehighflyer/
👉Instagram📷
https://www.instagram.com/junenatthima/

จัดกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่อง 7 กิโล ไม่ต้องโหลด แอร์เอเชีย | Junie The High Flyer

จัดกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว หิ้วขึ้นเครื่อง เสื้อผ้า 10+ ชุด พร๊อพเพียบ ให้ไม่เกิน 7 กก | BEBE DOANG


คลิปนี้บี่บี๊มาแชร์เทคนิค และเคล็ดลับสำหรับจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยว ให้เอาเสื้อผ้าไปได้หลายๆชุด พร้อมพร๊อพที่สำคัญ ของครบครัน แต่น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม หิ้วขึ้นเครื่องบินได้เลยแบบไม่เสียเงินเพิ่ม
ไปดู tips การจัดกระเป๋ากันได้เลยค่ะ
🌷ติดตามอัพเดทต่างๆของบี่บี๊ได้ที่
🌷INSTAGRAM : @bebedoang
https://www.instagram.com/bebedoang/?hl=en
🌷For work ติดต่องาน DM มาทาง IG : @bebedoang ได้เลยนะคะ
🌷ส่งต่อเสื้อผ้าของบี่บี๊ ทั้งมือ 1 และ มือ 2 ติดตามได้ที่ SHOPEE LIVE ของร้าน EZTRA OFFICIAL https://shopee.co.th/eztraofficial?smtt=0.0.9
ส่วนมากจะ LIVE วันศุกร์ หรือ เสาร์ 15 ทุ่มค่ะ

ดูวีดีโอเที่ยวอื่นๆ
VLOG เที่ยวประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวหัวหิน ดูปะการัง เกาะทะลุ กินซีฟู้ด คาเฟ่ชิวริมทะเล
https://youtu.be/G1Vb90SZmS4
พาเที่ยวกระบี่ เข้าไปดูอันนี้ได้เลยค่ะ
VLOG KRABI DAY 1 เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน ตะลุย 4 เกาะ งบน้อย แต่ได้รูปหรูหรา หมาเห่า
https://youtu.be/4BnjDhNiGVA
VLOG KRABI DAY 2 เที่ยวกระบี่ 2 วัน 1 คืน สระมรกต น้ำใสมาก คาเฟ่บ้านต้นไม้สุดชิค
https://youtu.be/gFtpwSyvmaA

ส่วนใครอยากได้ LOOK BOOK แต่งตัวหน้าร้อน หรือไปทะเลเพิ่มเติมกดด้านล่างเลยนะคะ
แต่งตัวไปทะเล แบบง่ายๆ ไฟลุกเกาะ BEACHWEAR at KRABI
https://youtu.be/efqs3mBZX6k
แต่งตัวหน้าร้อน แต่งง่าย แต่น่ารักมาก SUMMER TROPICAL LOOK BOOK
https://youtu.be/QiZQucf71mc

แต่งตัวแบบอื่นๆ
แต่งตัวมีสไตล์ ใน 1 อาทิตย์ แต่งตามง่ายๆ สไตล์เกาหลี OOTW 1
https://youtu.be/vBnwVzJFvjs
แต่งตัวไปทำงาน ทางการ แต่ดูซุกซน FORMAL + CASUAL WEAR TO WORK STYLE
https://youtu.be/yCcYqVPQdhE
แขนใหญ่ใส่อะไรดี? เสื้อแบบไหนพรางแขนได้ใน 5 วิ 11 ลุคจุกๆค่ะ
https://youtu.be/qw85FbNIOQ8
ขอบคุณที่มาดูคลิ๊ปน้า ใครมีคำถามพิมพ์ไว้ในคอมเม้นได้เลยน้าาาา เยิฟฟฟ

จัดกระเป๋าเดินทาง 20 นิ้ว หิ้วขึ้นเครื่อง เสื้อผ้า 10+ ชุด พร๊อพเพียบ ให้ไม่เกิน 7 กก | BEBE DOANG

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ของ ที่ เอา ขึ้น เครื่อง ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *