[NEW] เอกสารงานบุคคล, รวมแบบฟอร์มต่างๆ รวมไฟล์ดาวน์โหลด, สัญญาเช่าต่างๆ, แผนธุรกิจ, อาชีพอิสระ, การจัดตั้งบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วน, แบบฟอร์ม, เอกสารทั่วไป by ThaiFranchiseCenter.com | แบบ ฟอร์ม แจ้ง เข้า ประกัน สังคม – Sonduongpaper

แบบ ฟอร์ม แจ้ง เข้า ประกัน สังคม: คุณกำลังดูกระทู้

 

File size : 0.05 MB.

 

Type : pdf

Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through …

Nội Dung Bài Viết

[NEW] เอกสารงานบุคคล, รวมแบบฟอร์มต่างๆ รวมไฟล์ดาวน์โหลด, สัญญาเช่าต่างๆ, แผนธุรกิจ, อาชีพอิสระ, การจัดตั้งบริษัทฯ, ห้างหุ้นส่วน, แบบฟอร์ม, เอกสารทั่วไป by ThaiFranchiseCenter.com | แบบ ฟอร์ม แจ้ง เข้า ประกัน สังคม – Sonduongpaper

 

File size : 0.05 MB.

 

Type : pdf

Date. เรียน ผูอํานวยการสํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล ผานผูบังคับบัญชาตามสายงาน. To. The Director of the Office of Human Resources Management through …


การยื่นประกันสังคมออนไลน์ และการยื่นเข้าออก พนักงาน


โปรแกรมบัญชีบริหารธุรกิจ สำหรับเจ้าของ SME ประหยัดเวลาในการยื่นประกันสังคมออนไลน์
สมัครใช้งานวันนี้ ฟรี 1 ผู้ใช้งาน และพนักงานจำนวน 3 คน https://smemove.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

การยื่นประกันสังคมออนไลน์ และการยื่นเข้าออก พนักงาน

ข่าวดี ประกันสังคมปล่อยเงินกู้เงินชราภาพ ดอกเบี้ยถูก3% กู้ได้ทุกคน


ข่าวดีประกันสังคม ประกันสังคมปล่อยกู้ ประกันสังคมปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยถูก

See also  Dr Gunyamol ep.228 ไตอักเสบ อันตรายไหม | กรวย ไต อักเสบ สาเหตุ

ข่าวดี ประกันสังคมปล่อยเงินกู้เงินชราภาพ ดอกเบี้ยถูก3% กู้ได้ทุกคน

Ep.93 | ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย Covid 19 ระบาดระลอกใหม่ เริ่มยื่นได้ 4 ม.ค. 64


Ep.93 | ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย Covid 19 ระบาดระลอกใหม่ เริ่มยื่นได้ 4 ม.ค. 64
การขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย โควิท19 มีขั้นตอนดังต่อนี้
1. ลูกจ้างมีหน้าที่กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส.201/7 สามารถdownload แบบได้ที่เวปไซด์ประกันสังคม เดี๋ยวพี่โล่จะทำลิงค์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ ลูกจ้างต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนชัดเจนโดยเเบอร์โทรศัพท์ติดต่อและเลขบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง พร้อมกับแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อของลูกจ้าง แล้วนำส่งให้นายจ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการนั้น ๆ จะเป็นผู้รับเอกสาร ต่อไปจะเป็นหน้าที่ของนายจ้างในการดำเนินการต่อค่ะ
2. นายจ้างมีหน้าที่รวบรวมคำขอประโยชน์ทดแทน สปส.201/7 จากลูกจ้าง
3. นำข้อมูลที่ได้ไปบันทึกข้อมูลในระบบ eservice ในเวปไซด์ประกันสังคม www.sso.go.th โดยจะต้องบันทึกข้อมูลลูกจ้างตามปบบ สปส 201/7 และหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งให้ปิด หรือ กรณีกักตัว
4. เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นายจ้างนำส่งแบบคำขอประโยชน์ทดแทน สปส.201/7 ของลูกจ้างไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบ eservice ในเวปไซด์ประกันสังคม www.sso.go.th เรียบร้อยแล้ว
5. หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมจะโดยเงินเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมมได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว
การขอรับสิทธิประโยชน์ว่างงานจากเหตุโควิด19 ลูกจ้างผู้ประกันตนและนายจ้างต้องดำเนินการตาม ขั้นตอนที่กล่าวมานี้เท่านั้น โดยลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องเดินทางมายังสำนักงานประกันสังคม และหากดำเนินการตามขั้นตอนครบถ้วนแล้ว เงินว่างงานจะโอนเข้าบัญชีภายใน 5 วันทำการ และรอบตัดจ่ายกำหนดทุกสิ้นเดือนถัดไปหรือจนกว่าจะครบวัน 90 วันตามที่กฎหมายกำหนด
ยื่นขอรับเงินว่างงาน กรณีเหตุสุดวิสัย HRพี่โล่

See also  รูปกรุงเทพฯ เก่า ช่วงปี พ.ศ. 2500 - 2520 | บาง ใน กรุงเทพ

Ep.93 | ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนว่างงาน จากเหตุสุดวิสัย Covid 19 ระบาดระลอกใหม่ เริ่มยื่นได้ 4 ม.ค. 64

Ep.101 | วิธีกรอก สปส.2-01 ทับ 7 เอกสารสำคัญในการขอรับเงินว่างงาน ที่ผู้ประกันตนต้องรู้ | HR_พี่โล่


Ep.101 | วิธีกรอก สปส.201/7 เอกสารสำคัญในการขอรับเงินว่างงาน ที่ผู้ประกันตนต้องรู้ | HR_พี่โล่
เอกสาร สปส.201/7 เป็นแบบฟอร์มของทางสำนักงานประกันสังคม เพื่อใช้ยื่นขอรับเงินว่างงานทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็น กรณีถูกเลิกจ้าง กรณีลาออกจากงาน กรณีสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย
โดยเอกสาร สปส.201/7 นี้ สามารถดาวโหลดได้ที่ เวปไซต์สำนักงานประกันสังคม หรือไปรับที่สำนักงานวันไปยื่นเอกสารเลยก็ได้ค่ะ
โหลดแบบฟอร์ สปส.201/7 ได้จาก ลิงค์นี้ค่ะ https://www.sso.go.th/wpr/assets/upload/files_storage/sso_th/e867c54c9c11ce9a61ea93618d6d1ad6.pdf
เอกสารรับเงินว่างงาน ประกันสังคม HRพี่โล่

Ep.101 | วิธีกรอก สปส.2-01 ทับ 7 เอกสารสำคัญในการขอรับเงินว่างงาน ที่ผู้ประกันตนต้องรู้ | HR_พี่โล่

ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40


เอกสารการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทางเลือก
1. แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ( สปส. 140/1 )
2. สำเนาบัตรประชาชน
สามารถติดตามข้อมูลดีๆได้ที่นี่ เพียงกด ติดตาม!
พูดคุยกันได้ที่เพจ ไอทีดีมีคำตอบ It elearning 24hr นะคะ
https://www.facebook.com/pg/ITDmeekamtob
การเปลี่ยนแปลงทางเลือกผู้ประกันตนมาตรา40 ผู้ประกันตนมาตรา40 สิทธิผู้ประกันตนมาตรา40

ขั้นตอนการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แบบ ฟอร์ม แจ้ง เข้า ประกัน สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *