[NEW] เหตุใด “วันวิสาขบูชา” จึงถือเป็น “วันสำคัญสากล” ของโลก | วัน สํา คั ญ ของ จีน – Sonduongpaper

วัน สํา คั ญ ของ จีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

การกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” ของโลก เริ่มต้นขึ้นจากการที่ผู้แทนจากประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คือ บังคลาเทศ จีน ลาว เกาห

การกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” ของโลก เริ่มต้นขึ้นจากการที่ผู้แทนจากประเทศที่มีประชากรนับถือศาสนาพุทธ คือ บังคลาเทศ จีน ลาว เกาหลีใต้ เวียดนาม ภูฎาน อินโดนีเซีย เนปาล กัมพูชา อินเดีย ปากีสถาน และไทย ได้มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติประกาศรับรองข้อมติกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติ ในการประชุมพุทธศาสนาระหว่างประเทศ (International Buddhist Conference) ณ กรุงโคลัมโบ เมืองหลวงของประเทศศรีลังกา ระหว่างวันที่ 9-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

ต่อมา คณะทูตถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก จึงได้จัดเตรียมร่างข้อมติ และได้ขอเสียงสนับสนุนจากประเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการรับรองข้อมติเรื่องการประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดของสหประชาชาติในที่ประชุมงสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 แต่คณะผู้แทนจากศรีลังกาเปลี่ยนเสนอให้ประกาศวันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” แทน เนื่องจากวันหยุดของสหประชาชาติมีมากแล้ว และจะกระทบต่อการดำเนินงานของสหประชาชาติ และได้ดำเนินการให้คณะผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติจำนวน 16 ประเทศ คือ ศรีลังกา บังคลาเทศ ภูฎาน กัมพูชา ลาว มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ สเปน อินเดีย ไทย และยูเครน ให้ร่วมลงนามในหนังสือถึงประธานที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่ระเบียบวาระของการประชุมใหญ่ฯ

จนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542 ที่ประชุมใหญ่สมัชชาแห่งสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 55 จึงได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 ว่าด้วยการยอมรับวันวิสาขบูชาในระดับสากล (International recognition of the Day of Visak) โดยการเสนอของศรีลังกา ประธานที่ประชุมได้ให้ผู้แทนจากศรีลังกาเสนอร่างข้อมติ และเชิญให้ผู้แทนจาก ไทย สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฎาน สเปน พม่า เนปาล ปากีสถาน อินเดีย ขึ้นแถลง สรุปความได้ว่า

See also  [NEW] กระบวนการเรียนรู้ ความหมายของการเรียนรู้ การเรียนรู้เป็นกระบวนการ | พฤติกรรม ที่ เกิด จาก การ เรียน รู้ - Sonduongpaper

“วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติ โดยถือว่าวันดังกล่าวเป็นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติและที่ทำการสมัชชาจะจัดให้มีการระลึกถึง (observance) ตามความเหมาะสม”

นายวรวีร์ วีรสัมพันธ์ อุปทูตคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้ให้เหตุผลในถ้อยแถลงมีใจความตอนหนึ่งว่า “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน”

ในที่สุด องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็น “วันสำคัญสากล” (ด้วยชื่อวันว่า “Vesak”) โดยการเสนอของประเทศศรีลังกาดังกล่าว ด้วยมติเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542

[NEW] ดวงจีน ประจำเดือนตุลาคม 2556 | วัน สํา คั ญ ของ จีน – Sonduongpaper

Save the publication to a stack

See also  Stroke หรือ โรคหลอดเลือดสมอง คือภัยเงียบที่อันตรายมากที่สุด | stoke คือ

Like to get better recommendations

The publisher chose not to allow downloads for this publication


明天你好 สวัสดีวันพรุ่งนี้ ไทย/จีน/พิมอิน


明天你好 สวัสดีวันพรุ่งนี้
ไทย/จีน/พิมอิน 🎉🎉
( งานส่งครู )

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

明天你好 สวัสดีวันพรุ่งนี้ ไทย/จีน/พิมอิน

ประชุมสุดยอด 2 ชาติมหาอำนาจจีน-สหรัฐฯ “สี จิ้นผิง-ไบเดน” ผ่านออนไลน์ | TNNข่าวเที่ยง | 16-11-64


ประธานาธิบดี “ไบเดน” เตือนในระหว่างการประชุมสุดยอดทางออนไลน์ กับประธานาธิบดี “สีจิ้นผิง” ของจีนว่า ความเป็นศัตรูคู่แข่งระหว่างสหรัฐฯ กับจีน จะต้องไม่ลุกลามไปสู่ความขัดแย้งแบบเปิดเผย ขณะที่ประธานาธิบดี “สีจิ้นผิง” เน้นการเคารพซึ่งกันและกันระหว่างจีนกับสหรัฐฯ และร่วมมือกันแบบ winwin อย่างสงบสันติ การประชุมสุดยอดได้จบครึ่งแรกไปแล้ว และจะประชุมครึ่งหลังกันต่อในวันนี้
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ประชุมสุดยอด 2 ชาติมหาอำนาจจีน-สหรัฐฯ “สี จิ้นผิง-ไบเดน” ผ่านออนไลน์ | TNNข่าวเที่ยง | 16-11-64

12 สิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน ข้อห้ามวันตรุษจีน 2020


See also  อยากจะพาแมวออกเที่ยวนอกบ้าน | ต้องเตรียมตัวยังไง?! | วิธี พา แมว เดินทาง ไกล

ติดตามบทเรียนภาษาจีนอื่นๆ ที่
FB Page : https://www.facebook.com/zhanglaoshionline
IG : https://www.instagram.com/zhanglaoshi.th
โหลดเอกสารเรียนฟรี รับคลิปฟรี ที่
Line : @zhanglaoshi หรือคลิก http://nav.cx/HTBsWq
กลุ่มเรียนภาษาจีนออนไลน์ ด้วยตำราเรียนมาตรฐาน 汉语教程
คอร์ส Hanyu 1 :
https://www.facebook.com/groups/797403967302153
คอร์ส Hanyu 2 :
https://www.facebook.com/groups/275561523212831
คอร์ส Hanyu 3 :
https://www.facebook.com/groups/364150804222321
คอร์ส Hanyu 4 :
https://www.facebook.com/groups/280871639487011
คอร์ส Hanyu 5 :
https://www.facebook.com/groups/473466793395662
คอร์ส Hanyu 6 :
https://www.facebook.com/groups/2085693061559274
ภาษาจีน สอนภาษาจีน ตรุษจีน

12 สิ่งที่ไม่ควรทำในวันตรุษจีน ข้อห้ามวันตรุษจีน 2020

ธุรกิจค้าเส้นผมผู้หญิงเมียนมา | ร้อยเรื่องรอบโลก EP131


หมายเหตุ : คลิปนี้ถ่ายทำตั้งแต่ปี 2018
ผมยาวดำขลับของหญิงสาวชาวเมียนมา นอกจากจะผูกโยงกับศาสนา และความเชื่อแล้ว ยังเป็นความงาม และความภาคภูมิใจของความเป็นสตรี
แต่วันนี้ที่เส้นผมของพวกเธอมีค่าราวกับทอง หลายคนตัดสินใจขายผมเพื่อปากท้อง จุนเจือครอบครัว รวมไปถึงเพื่อทำบุญ
แม้ปัจจุบัน เทคโนโลยีจะสามารถผลิตวิกได้แล้ว แต่ผมจริงตามธรรมชาติ ก็ยังคงเป็นที่ต้องการในท้องตลาด
เมียนมา รอบโลก
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ติดตามชมวิดีโอใหม่ๆ ได้ใน “เล่าเรื่องรอบโลก by กรุณา บัวคำศรี“
แล้วอย่าลืมกด Subscribe!
หรือแวะมาทักทายพูดคุยกันได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/KarunaBuakamsri
Email: [email protected]

ธุรกิจค้าเส้นผมผู้หญิงเมียนมา | ร้อยเรื่องรอบโลก EP131

EP.7 วันสำคัญของชาวจีน จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย !! 👍🏻


วันตรุษจีน เชงเม้ง วันไหว้พระจันทร์ 🌙

EP.7 วันสำคัญของชาวจีน จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย !! 👍🏻

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วัน สํา คั ญ ของ จีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *