[NEW] เปิดประเทศแล้ว ไปต่างประเทศช่วงโควิด เตรียมอะไรบ้าง? มีอะไรที่ควรรู้? | เดินทาง ไป เกาหลี – Sonduongpaper

เดินทาง ไป เกาหลี: คุณกำลังดูกระทู้

เที่ยวช่วงโควิด, ไปต่างประเทศช่วงโควิด, ผู้หญิง, สนามบิน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางไปต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากประเทศปลายทางมีข้อกำหนดต่างๆ มากมายเพื่อป้องกันโรค

สิ่งสำคัญของการเดินทางช่วงนี้คือความยืดหยุ่นของผู้เดินทาง เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในบทความนี้ HDmall.co.th จะสรุปข้อมูลที่ควรทราบก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงโควิด

สำหรับผู้ที่ต้องการจองวัคซีนทางเลือก Moderna หรือ Sinopharm เพื่อเหตุผลด้านการเดินทาง สามารถแอดไลน์สอบถามแอดมินได้ที่ @hdcoth

Nội Dung Bài Viết

ไปต่างประเทศช่วงโควิด ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด มีการเตรียมตัวหลักๆ 6 ข้อใหญ่ ดังนี้

เลือกอ่านหัวข้อที่สนใจเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศช่วงโควิด

1. ตรวจสอบข้อจำกัดของประเทศปลายทาง

สถานการณ์การระบาดของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงอาจมีมาตรการ และข้อจำกัดต่างกันด้วย ควรสอบถามกับสถานเอกอัครราชทูตประเทศปลายทางที่ประจำอยู่ในประเทศไทย เพื่อวางแผนการเดินทาง

โดยสิ่งที่ควรสอบถามเบื้องต้น อาจมีดังนี้

 • สถานการณ์การระบาดของประเทศปลายทาง หากมีความชุกของเชื้อโรค จะได้พิจารณาวางแผนผู้ร่วมเดินทาง หรือหาทางหลีกเลี่ยงได้
 • กฎข้อบังคับในขณะนั้น เช่น มีการจำกัดจำนวนคน กิจกรรม หรือสถานที่ที่สามารถทำได้หรือไม่
 • เอกสารที่จำเป็นต่อการเข้าประเทศ เช่น วีซ่า ใบรับรองแพทย์ (Fit to fly) ใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • มาตรการกักตัวของประเทศปลายทาง ในบางประเทศอาจต้องทำการเซ็นใบยินยอมอนุญาตกักตัวด้วย
 • ยารักษาโรคประจำตัว แต่ละประเทศอาจมียารักษาโรคประจำตัวบางชนิดที่ผิดกฎหมาย หากคุณมียารักษาโรคประจำตัวที่จำเป็นต้องใช้ ควรปรึกษาสถานทูตและแพทย์ผู้ดูแล เพื่อพิจารณาหายาทดแทน

2. ตรวจสอบสายการบินที่จะใช้บริการ

เนื่องจากประเทศไทยมีการประกาศมาตรการ และข่าวสารใหม่อย่างต่อเนื่อง ควรตรวจสอบกับสายการบินถึงประเด็นดังต่อไป

 • ระยะเวลาการให้บริการทั้งเครื่องบินขาเข้า และขาออก
 • เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน และรับอนุญาตขึ้นเครื่อง
 • มาตรการป้องกันโควิดของสายการบิน
 • การบริการด้านอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • หากมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องพกติดตัว ควรสอบถามกับสายการบินด้วย
 • สอบถามช่องทางการลงทะเบียน หรือเช็กอิน ผ่านช่องทางออนไลน์
 • ข้อห้าม และข้อควรปฎิบัติในช่วงการแพร่ระบาดขณะอยู่ในสนามบิน

3. เตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางช่วงโควิด

เอกสารหลักๆ ที่ต้องใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ อาจมีดังนี้

 • ใบรับรองว่ามีสุขภาพพร้อมเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate/Fit to Travel Health Certificate) โดยใบรับรองนี้ไม่ใช่ใบรับรองผลการตรวจโควิดโดยตรง แต่เป็นใบรับรองว่าสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางหรือไม่ ในหลายประเทศต้องใช้เอกสารชิ้นนี้ก่อนขึ้นบิน ควรตรวจสอบกับสถานทูตของประเทศปลายทาง และสายการบินก่อนว่ารายละเอียดเกี่ยวกับใบรับรองสุขภาพนี้เป็นอย่างไร
 • เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบสุทธิพระสงฆ์ และบัตรประจำตัวคนพิการ
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ควรดูให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางยังมีอายุเหลืออีกอย่างน้อย 6 เดือน เพราะบางประเทศอาจไม่อนุมัติให้ผู้ที่หนังสือเดินทางใกล้หมดอายุเข้าประเทศในช่วงนี้
 • ใบรับรองผลการตรวจโควิด (Medical certificate with a laboratory result indicating that COVID -19 is not detected) เป็นใบรับรองตรวจเชื้อโควิดโดยการตรวจแบบ RT-PCR หรือการเก็บตัวอย่างจากการ Swab จมูกและลำคอ โดยในวันขึ้นเครื่องต้องใช้ใบยืนยันนี้หลังออกมาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง สามารถสอบถามสถานที่ให้บริการตรวจได้เลย
 • ใบอนุญาตขับขี่ต่างประเทศ (International Driving Permit: IDP) หากต้องการใช้ ควรติดต่อสถานทูตของประเทศปลายทางก่อนเดินทาง
 • วีซ่า (Visas) หากประเทศปลายทางต้องขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ ควรเผื่อเวลาติดต่อสถานทูตก่อนเดินทาง

ความถ่ายเอกสารแต่ละชนิดเอาไว้มากกว่า 1 ฉบับ เนื่องจากอาจมีการเรียกเก็บเอกสารจากหลายหน่วยงานของทั้งประเทศไทย และประเทศปลายทาง

ดูรายชื่อสถานที่ตรวจโควิด-19

อ่านขั้นตอนการตรวจโควิด-19

ดูหัวข้ออื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับโควิด-19

4. ตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่อง 1-3 วัน

ประเทศจำนวนมากออกนโยบายเรียกเก็บใบรับรองผลการตรวจโควิดก่อนเข้าประเทศ ควรวางแผนให้ผลตรวจโควิดออกมาก่อนขึ้นเครื่องบิน 1-3 วัน โดยปกติผลตรวจจะออกหลังจากรับการตรวจ 1-2 วัน

 • หากผลตรวจเป็นบวก (เจอเชื้อ) หน่วยงานสาธารณสุขหรือสถานที่ให้บริการอาจจัดทีมไปรับมาทำการรักษา ไม่ควรเคลื่อนย้ายไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
 • แต่หากผลตรวจเป็นลบ (ไม่เจอเชื้อ) ติดต่อรับใบรับรองการตรวจโควิด และใบรับรอง Fit to fly ได้ที่สถานที่ให้บริการตรวจ

นอกจากนี้ แม้จะเดินทางไปถึงประเทศปลายทางแล้วก็ยังอาจต้องทำการตรวจซ้ำ หรืออาจมีการกักตัวตามมาตรการของประเทศปลายทาง

5. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

นอกจากของใช้ส่วนตัวที่เตรียมไปเป็นปกติสำหรับการเดินทาง คุณอาจต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ในช่วงการระบาดของโควิด

 • เจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น 70% ขึ้นไป
 • หน้ากากอนามัย ควรเตรียมไปให้เพียงพอสำหรับใส่ตลอดการเดินทาง เพราะหลายสายการบินไม่อนุญาตให้ถอดหน้ากากขณะอยู่บนเครื่อง
 • ทิชชู่เปียก ใช้สำหรับเช็ดพื้นผิวต่างๆ ทั้งก่อนและหลังสัมผัส
 • อุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนตัว เช่น ถังออกซิเจน
 • ยาประจำตัว หากมียาที่จำเป็นต้องซื้อในต่างประเทศ ควรติดต่อสถานทูตประเทศปลายทางเพื่อสอบถามว่ามีตัวยาชนิดที่ใช้ได้หรือไม่

6. ฉีดวัคซีนโรคที่มีโอกาสติดเชื้อ

ตามคำแนะนำของ Centers for disease control and prevention: CDC ผู้ที่เดินทางไปประเทศอื่นๆ ควรรับการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้ เพื่อลดโอกาสในการรับเชื้อต่างถิ่น

 • วัคซีนหัดเยอรมัน (Measles-Mumps-Rubella: MMR)
 • วัคซันโปลิโอ (Polio)
 • วัคซีนอีสุกอีใส (Chickenpox)
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
 • วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (Diphtheria-Tetanus-Pertussis)
See also  การ์ตูนอาเซียนชุดดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย | ชุดประจําชาติไทยการ์ตูน

ปรึกษากับแพทย์ผู้ดูแลหากจำเป็นต้องฉีดวัคซีนเสริมอื่นๆ เช่น ตับอักเสบ

ดูแพ็กเกจจองวัคซีนโควิดโมเดอร์นา-ซิโนฟาร์ม

ดูข้อมูลวัคซีนโควิดไฟเซอร์ (Pfizer)

ดูข้อมูลวัคซีนโควิดโมเดอร์นา (Moderna)

เมื่อถึงสนามบินต้องทำอะไรบ้าง?

สายการบินต่างๆ ล้วนมีมาตรการป้องกันโควิดตามที่หน่วยงานสาธารณสุขกำหนด ผู้โดยสารทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

นอกจากนี้อาจมีขั้นตอนต่างๆ มากกว่าปการเดินทางในภาวะปกติ จึงควรมาก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อปฎิบัติตามมาตรการดังนี้

ก่อนขึ้นเครื่องบิน

 1. เข้าด่านตรวจวัดอุณหภูมิ อาจมีการตรวจหลายจุดภายในสนามบิน เช่น ทางเข้าพื้นที่ต่างๆ ประตูเครื่องบิน
 2. ต่อคิวแบบเว้นระยะห่าง ทำให้การเช็กอิน หรือติดต่อพนักงานสายการบินช่วงนี้อาจใช้เวลามากกว่าปกติ เนื่องจากต้องจัดพื้นที่ลดความแออัดภายในสนามบิน
 3. หากสายการบินใดสามารถเช็กอินผ่านทางออนไลน์ได้ พนักงานสายการบินอาจแนะนำให้เช็กอินผ่านมือถือเพื่อความรวดเร็ว และลดความแออัด
 4. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งมีบริการตามจุดต่างๆ เพื่อลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อ
 5. ตรวจสอบเอกสาร สายการบินอาจตรวจเอกสารการเดินทางต่างๆ เช่น พาสปอร์ต ใบรับรองแพทย์ หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 6. นำสัมภาระขึ้นห้องโดยสาร สามารถพกกระเป๋าถือขึ้นไปได้ 1 ชิ้น และผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือ อีกครั้งก่อนเข้าเครื่อง ภายในกระเป๋าควรมีหน้ากากอนามัยติดสำรอง รวมถึงทิชชู่เปียกเพื่อใช้เช็ดพื้นผิวหากทำได้

ระหว่างอยู่บนเครื่องบิน

 1. ผู้โดยสารและพนักงานสายการบินทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการบิน
 2. ผู้โดยสารควรเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ที่ต้องสัมผัสด้วยทิชชู่เปียก หรือแอลกอฮอล์
 3. หลายสายการบินอาจงดจำหน่าย หรือแจกอาหารและเครื่องดื่มระหว่างอยู่บนเครื่อง เพื่อลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อ
 4. หากมีอาการเจ็บป่วย ต้องแจ้งกับพนักงานสายการบินทันที เพื่อให้พนักงานสายการบินทำการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี

เมื่อถึงสถานที่ปลายทาง

 1. เจ้าหน้าที่อาจตรวจเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
 2. เจ้าหน้าที่อาจมีการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือตรวจโควิดอีกครั้งตามแต่มาตรการ
 3. กรณีถูกปฎิเสธไม่ให้เข้าประเทศปลายทาง คุณอาจถูกส่งตัวกลับมายังประเทศต้นทาง ในกรณีกลับมาประเทศไทยจะต้องกักตัวใน State quarantine ไม่น้อยกว่า 14 วัน

เมื่อกลับจากการเดินทาง

แม้จะไม่มีอาการใดๆ แต่คุณก็มีโอกาสรับเชื้อโควิดในระหว่างการเดินทาง และสามารถแพร่กระจายเชื้อได้ ดังนั้นสิ่งที่ควรทำอาจมีดังนี้

 1. คุณและผู้ร่วมเดินทาง ควรกักตัวอย่างน้อย 14 วันเพื่อสังเกตอาการ
 2. หากระหว่างกักตัวที่บ้าน มีคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางด้วย ควรสวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างเท่าที่จะทำได้ภายในบ้าน
 3. ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิดหลังจากกลับมาแล้ว 3-5 วัน ด้วยวิธี RT-PCR
 4. สังเกตอาการตัวเองอย่างต่อเนื่อง วัดอุณหภูมิตัวเองทุกวัน หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์ทันที
 5. จดบันทึกอาการในแต่ละวัน เพื่อให้เห็นความแตกต่างในกรณีที่อาการแสดงออกไม่ชัด

ใบรับรองแพทย์ Fit to fly คือ อะไร?

ใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate) เป็นใบรับรองแพทย์มาตรฐานที่มีการใช้มานานแล้ว โดยจะยืนยันว่าสุขภาพของคุณพร้อมสำหรับโดยสารด้วยเครื่องบิน

สายการบินในหลายประเทศมีการขอใบ Fit to fly ก่อนเข้า และออกประเทศ โดยส่วนมากจะรับเฉพาะใบที่เพิ่งออกมาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละประเทศด้วย

สิ่งที่ใบรับรองแพทย์ Fit to fly ยืนยัน อาจมีดังนี้

 • ยืนยันว่าสุขภาพของคุณพร้อมสำหรับเดินทางด้วยเครื่องบิน เช่น ไม่มีไข้ ไม่มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ไม่มีโรคติดเชื้อ
 • ยืนยันว่าสุขภาพด้านร่างกายพร้อมสำหรับเดินทาง เช่น ไม่มีกระดูกหัก
 • ในกรณีที่มีการตั้งครรภ์ จะยืนยันว่าครรภ์ปกติดี และปลอดภัยสำหรับขึ้นเครื่อง (ในกรณีที่ครรภ์อายุมากกว่า 28 สัปดาห์ ควรต้องขอใบรับรองไม่ว่าสายการบินจะต้องการหรือไม่)
 • อาจมีการระบุหมายเหตุในการเดินทาง กรณีที่ต้องพกอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ถังออกซิเจน

อย่างไรก็ตาม แม้ในใบ Fit to fly จะยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อโควิด แต่บางประเทศยังคงต้องการใบรับรองตรวจโควิดโดยเฉพาะแยกเป็นอีกใบด้วย ดังนั้นจึงควรสอบถามสถานทูตของประเทศปลายทางก่อนว่าต้องใช้เอกสารทางการแพทย์ชิ้นใดบ้าง

ควรหลีกเลี่ยงอะไรก่อนเดินทางด้วยเครื่องบิน?

หากติดเชื้อโควิดจะไม่สามารถเดินทางได้จนกว่าจะหายดี รวมถึงหากตรวจพบเชื้อก่อนจะเดินทางกลับ ก็จะต้องกักตัวเช่นกัน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อให้มากที่สุด ดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการใช้บริการสถานบริการที่มีการอยู่ด้วยกันจำนวนมากเป็นเวลานาน เช่น บาร์ ฟิตเนส โรงภาพยนตร์
 • หลีกเลี่ยงการไปที่ที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก เช่น ปาร์ตี้ งานแต่งงาน งานศพ อีเว้นท์
 • หลีกเลี่ยงการโดยสารด้วยยานพานะที่มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น รถไฟฟ้า เรือโดยสาร รถบัส

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า แม้จะตรวจไม่พบเชื้อก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีการรับเชื้อมาเสมอไป ดังนั้นหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงก่อนเดินทางอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

หากมีความต้องการเดินทางไปต่างประเทศ ควรทำการตรวจโควิดทั้งก่อนและหลังจากเดินทาง ดูแพ็กเกจตรวจโควิดได้ที่ HDmall.co.th พร้อมสอบถามข้อมูลการออกใบยืนยันผลการตรวจ หรือทักไลน์ @hdmall.support

ที่มาของข้อมูล

All clear travel insurance, Understand the difference between standard Fit-to-Fly Certificates and COVID-19 Fit-for-Travel Certificates, (https://www.allcleartravel.co.uk/blog/fit-to-fly-certificates/).

Centers for disease control and prevention, Testing and international air travel, (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-air-travel.html), 2 December 2020.

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, กพท.ให้ความมั่นใจมาตรการการให้บริการด้านการบินยังเข้มงวด ทั้งสนามบิน การปฏิบัติการบินเส้นทางทั้งในและระหว่างประเทศ ระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, (https://www.caat.or.th/th/archives/53307), 25 กันยายน 2563.

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19), มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร, (https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/07/คำสั่งศบค.แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9_ฉบับบที่6-2.pdf), 30 มิถุนายน 2563.

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), ข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19, (https://www.airportthai.co.th/th/19470-2/), 31 สิงหาคม 63.

[Update] ตม เกาหลี 2020 ไม่ได้ผ่านง่ายๆ แต่ก็ผ่านได้ไม่ยาก!! | เดินทาง ไป เกาหลี – Sonduongpaper

ตม เกาหลี 2020 ไม่ได้ผ่านง่ายๆ แต่ก็ผ่านได้ไม่ยาก!!

หลายคนที่อยากจะไป ทัวร์เกาหลี อาจจะมีความกังวลว่าจะผ่านตม.มั้ย? เพราะก็เคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับตม.เกาหลีที่แสนจะเข้มงวด จนหลายคนก็ไม่กล้าไปเที่ยวเพราะกลัวเข้าประเทศไม่ได้ ก็เป็นอันพับโครงการเที่ยวเกาหลี ไปซะอย่างนั้น บอกเลยค่ะว่า ตม.เกาหลีไม่ได้ผ่านยากอย่างที่คิด ใครที่ตั้งใจจะไปเที่ยวจริงๆ ไม่ต้องกังวลไปก่อน วันนี้เรามาเตรียมความพร้อม รับมือกับ ตม เกาหลี 2020 ไปพร้อมๆ กันดีกว่าค่ะ ของแบบนี้เตรียมไว้ก่อนสบายใจกว่าเนอะ

ตม เกาหลี 2020

จากข่าวเกี่ยวกับตม.เกาหลีที่พูดกันอย่างหนาหูมากๆ ว่าโหดบ้าง ผ่านยากบ้าง ร้ายที่สุดก็คือโดนกักตัว สอบสวนละเอียดยิบ บางคนก็ถูกส่งกลับประเทศทันที อย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำว่าทำผิดอะไร ทำให้หลายคนกล้าๆ กลัวๆ ที่จะไปเที่ยว ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า ทำไมตม.บ้านเค้าต้องโหดขนาดนี้? สาเหตุนั่นก็เพราะการที่มีคนลักลอบเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายกันเยอะ จึงทำให้คนที่ตั้งใจไปเที่ยวจริงๆ อย่างพวกเราๆ โดนสงสัย และถูกเข้มงวดกันมากขึ้นนั่นเอง ส่วนเรื่องของระบบระเบียบการสอบสวนหรือคัดเลือกให้ผ่านว่าใครที่จะผ่าน ตม เกาหลี 2020 นั้นคงต้องรอคำตอบจากทางผู้ที่เกี่ยวข้องเนอะ เอาเป็นว่าไม่ว่าจะเอาอะไรมาเป็นบรรทัดฐานก็ลองมาดูคำแนะนำจาก มัชรูมทราเวล ไปเตรียมตัวกันก่อนก็แล้วกันค่ะ

แต่งตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

PIC_2

แว๊บแรกที่เจ้าหน้าที่จะมองเห็นและสังเกต ก็คือ การแต่งตัวของเรานั่นเอง เป็นคะแนนลำดับแรกที่จะตัดสินว่าเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเลยล่ะค่ะ สำหรับการแต่งตัว ขอให้ยึดคอนเซปต์ สุภาพเรียบง่าย และแต่งตัวให้ดูเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ ผู้หญิงควรใส่ชุดที่ดูเรียบร้อย ไม่โชว์เนื้อโชว์หนัง และไม่แต่งหน้าจัดจนเกินไป ส่วนคุณผู้ชายก็แต่งตัวตามปกติ เสื้อยืด กางเกงขายาว อาจมีเสื้อคลุมซักหนึ่งตัว สำหรับไอเท็มเสริมที่ควรมีคือ “กล้อง” สะพายคล้องคอไปได้เลย และ การใส่รองเท้าผ้าใบ ก็จะทำให้ดูทะมัดทะแมงเตรียมตัวเที่ยวเต็มที่

เอกสารครบ จบ(เกือบ)ทุกคำถาม

ตม เกาหลี 2020

การเตรียมเอกสารในการเดินทางแต่ละทริปนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแค่การเดินทางเข้าประเทศเกาหลีเท่านั้น แต่สำคัญสำหรับการเดินทางไปทุกประเทศเลยล่ะค่ะ ยิ่งเป็นการผ่านด่าน ตม เกาหลี 2020 ด้วยแล้วล่ะก็…ยิ่งต้องเตรียมให้พร้อม สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนออกเดินทางแต่ละทริปนั้นก็คือ การเช็คพาสปอร์ตว่าใกล้หมดอายุหรือยัง? จะเข้าประเทศนี้ต้องใช้อะไรบ้าง? ส่วนคนที่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำ และช่วยดำเนินการด้านเอกสารให้

สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมไป มีดังนี้

• พาสปอร์ต : เปรียบเสมือนบัตรประชาชนระหว่างที่เราอยู่ในต่างประเทศ สำหรับใครที่มีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยใช้เข้าเกาหลีมาก่อนก็พกไปด้วยนะคะ จะได้โชว์เจ้าหน้าที่ว่าฉันเคยมาเที่ยวแล้ว ให้ฉันผ่านไปง่ายๆ เถอะ!!
• บัตรเข้าออกนอกเมือง : หรือใบตม. เป็นใบสำคัญที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับเรา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล ไฟล์ทบิน ข้อมูลที่พักในทริปนี้ จำนวนวันที่มา รวมถึงจุดประสงค์ในการมาครั้งนี้ ซึ่งเราจะต้องกรอกให้เรียบร้อย สามารถรับใบตม.ได้จากแอร์โฮสเตสตอนอยู่บนเครื่องบิน หรือที่สนามบินปลายทางเมื่อเดินทางถึง หรือถ้าใครเดินทางกับทัวร์ก็จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทจัดการกรอกให้เรียบร้อยเลยค่ะ เราแค่เซ็นชื่อเท่านั้นเอง
• ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ : สิ่งนี้แหละที่จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเรามาท่องเที่ยว เพราะมันจะระบุข้อมูลวันเดินทางมา และวันเดินทางกลับอย่างชัดเจน เป็นการบอกว่าฉันมาเที่ยวแป๊บเดียว เดี๋ยวกลับบ้านแน่นอนจ้า
• หลักฐานการจองโรงแรม : เพื่อการันตีว่าเราพักอยู่ที่นี่ (มีปัญหาอะไรก็เจอได้)
• หลักฐานการทำงาน(ควรเป็นภาษาอังกฤษ) : กรณีเป็นข้าราชการ หรือ พนักงานเอกชน สามารถแสดงบัตรประจำตัวพนักงานได้
• สำเนาบัญชีออมทรัพย์ : พร้อมโชว์ยอดเงินคงเหลือ
• เอกสารประจำตัว : บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่รถยนต์, สำเนาทะเบียนสมรส
• เอกสารเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
• เงินวอน : แนะนำว่าควรแลกเงินวอนพกติดตัวไว้ประมาณ 300,000-700,000 วอน (ประมาณ 10,000-20,000 บาท)

นอกนั้นก็เป็นเอกสารอื่นๆ เพื่อความปลอดภัย และความมั่นใจไร้กังวลอย่างสูงสุด จะเตรียมไปก็ไม่เสียหายค่ะ เช่น แผนที่ โบรชัวร์ แผนการท่องเที่ยวต่างๆ ถ้าเค้าถามมารับรองว่าตอบได้แน่นอน

นิ่งสงบ สยบความตื่นเต้น

pic_4 (1)

ดั่งสุภาษิตที่ว่า จะทำการใหญ่ใจต้องนิ่ง จะผ่านตม.เกาหลีก็ยิ่งต้องนิ่งค่ะ นิ่งในที่นี้คือการทำตัวสุขุม ไม่ลน ไม่แสดงความกังวล ถึงแม้ว่าจะมีอาการตื่นเต้น แต่ต้องพยายามควบคุมมันให้อยู่ค่ะ สบตากับเจ้าหน้าที่เวลาพูดคุยหรือตอบคำถาม แต่ไม่ต้องทำหน้านิ่งเกินไปนะคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสได้ ซึ่งจะทำให้คุณดูมีความน่าเชื่อถือ น่าไว้วางใจ และมีบุคลิกที่ดี ช่วยเพิ่มคะแนนในการผ่านเข้าประเทศได้มากขึ้น และง่ายขึ้นค่ะ

เก็งคำถาม พร้อมหาคำตอบ

pic_5

สำหรับการเตรียมตัวผ่านด่าน ตม. นั้น เจ้าหน้าที่ก็อาจจะมีการถามคำถามเราบ้าง เพื่อความมั่นใจว่าเรามาเที่ยวจริงๆ ใครอยากผ่าน ตม เกาหลี 2020 ไปได้ง่ายๆ ก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อน เวลาตอบก็ตอบด้วยความมั่นใจไม่ลังเล โดยคำถามส่วนใหญ่ก็เป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับทริปการเดินทางของเรา อย่างเช่น

• มากับใคร?
• มาอยู่กี่วัน?
• ไปเที่ยวที่ไหนบ้าง?
• ทำงานอะไร?
• แลกเงินมาเท่าไหร่?

สิ่งสำคัญอยู่ที่การตอบคำถามกับเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ แนะนำว่า ไม่ว่าใครที่ไปเที่ยวต่างประเทศ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นที่เกาหลีเท่านั้น ทั้งไปเที่ยวด้วยตัวเอง และ ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ ก็ต้องเตรียมตัวเรื่องการตอบคำถามให้ดี อย่างเช่น

1. ต้องรู้ว่าทริปนี้เราจะเดินทางไปที่ไหนบ้าง อาจจะไม่ต้องละเอียดมาก แต่อย่างน้อยต้องตอบได้ว่า วันแรกจะไปเที่ยวที่ไหน พักโรงแรมอะไร ถ้าตอบไม่ได้แล้วมองหาหัวหน้าทัวร์เพื่อให้มาตอบคำถามแทน อาจทำให้ดูมีพิรุธได้นั่นเอง

2. ต้องไม่หงุดหงิด หากเจ้าหน้าที่เริ่มถามเยอะ ซึ่งบางครั้งเราอาจจะเจอเจ้าหน้าที่ ตม. ที่พูดจาไม่ค่อยดีหรือเสียงดังบ้าง นั่นอาจจะเป็นการทำงานของเค้า ต้องอย่าไปหงุดหงิดตาม พยายามยิ้มแย้มไว้ ตอบคำถามและโชว์เอกสารต่างๆ แบบภาษาอังกฤษ ให้เจ้าหน้าที่ดู เช่น โปรแกรมทัวร์ รายการของฝาก บัตรเครดิต และเงินวอนพกติดตัว

ความจริงการผ่าน ตม. ในทุกประเทศก็ไม่ได้ยากอะไร คนเตรียมตัวไปเที่ยวจริงๆ ต้องตอบคำถามได้อยู่แล้วค่ะ และที่สำคัญ อย่าพยายามพูดภาษาเกาหลีกับเจ้าหน้าที่ ถ้าคุณไม่สามารถพูดได้จริงๆ

ฝึกภาษาอังกฤษซักนิด เพื่อพิชิตคำถาม

ตม เกาหลี

ภาษาอังกฤษ คือ ภาษาสากลที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันทั่วโลก และแน่นอนเมื่อคุณจะไป ทัวร์เกาหลี หรือที่ไหนๆ ก็ตามที่ต่างบ้านต่างเมือง คุณจำเป็นต้องงัดสกิลภาษาอังกฤษที่สั่งสมไว้ออกมาใช้ เพื่อฟังและตอบคำถามเจ้าหน้าที่ตม. ถ้าถูกถามเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงเกาหลีแล้วไม่เข้าใจก็ขอ Again please แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามพื้นๆ อย่างที่ได้เกริ่นไปข้างต้น และประโยคที่ไม่ควรตอบที่สุดเลยก็คือ I don’t know หากฟังไม่ออกจริงๆ ก็ให้พูดไปว่า Sightseeing หรือ Tourist ไปเลยค่ะ

ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ตม เกาหลี 2020

หลังจากที่ได้เตรียมตัวก่อนออกเดินทางมาแล้วว่าจะทำการรับมือกับตม.เกาหลีอย่างไรบ้าง เรามาดูขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองกันบ้างดีกว่า สำหรับมือใหม่หัดเที่ยว จะได้เรียนรู้ไปก่อน ไม่ตื่นเต้น และไม่ทำผิดทำถูกเนอะ เพิ่มความมั่นใจให้เต็มร้อย จะได้คลายกังวลเรื่องตม.เกาหลีกันค่ะ

เมื่อลงจากเครื่องแล้ว ก็เดินตามป้าย Arrivals ไปเรื่อยๆ จนเจอบันไดเลื่อนที่จะพาลงไปยังรถไฟใต้ดินเพื่อนั่งไปอีกอาคาร และไปยังด่านตม.นั่นเอง (ใครมือใหม่ ก็เดินตามๆ คนอื่นไปก็ได้ค่ะ)
เมื่อเดินมาถึง ด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้เดินไปต่อแถวที่ช่อง Foreigner Passenger จากนั้นก็ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เลย

1.ยื่น Arrival Card (ใบผ่านเข้าเมืองที่ได้รับจากแอร์ฯ บนเครื่องบิน) และพาสปอร์ต ให้กับเจ้าหน้าที่ (ควรยิ้มและสบตา อย่าหลบสายตา อย่าหลุกหลิก ท่องไว้ว่านิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหว อย่างที่ได้ซ้อมเตรียมตัวก่อนมา)

2.เมื่อเจ้าหน้าที่เช็คพาสปอร์ตและเอกสารเรียบร้อยแล้ว อาจจะมีคำุถามเล็กๆ น้อยๆ หรือบางคนก็ไม่โดนถามอะไรเลย เป็นคำถามทั่วๆ ไปอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไป เราก็ตอบคำถามด้วยความมั่นใจได้เลยค่ะ

3.จากนั้นเจ้าหน้าที่จะบอกให้เราวางนิ้วมือลงบนเครื่องเพื่อสแกนลายนิ้วมือ (สำหรับเครื่องนี้มีหน้าจอเป็นภาษาไทยอยู่ ไม่ต้องห่วง) เราก็วางนิ้วชี้ทั้งสองข้างลงบนเครื่องได้เลย จากนั้นก็ให้เรามองกล้องเพื่อทำการถ่ายภาพใบหน้า โดยจะต้องไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก ยิ้มมุมปากได้นิดหน่อยห้ามเห็นฟัน และไม่ใช้โทรศัพท์มือถือในระหว่างการตรวจนะจ๊ะ

4.เมื่อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะปริ๊นใบวีซ่าเล็กๆ คล้ายๆ กับใบเสร็จมาให้เรา ในใบจะบอกรายละเอียดต่างๆ รวมถึงวันที่อนุญาตให้เราอยู่เกาหลีได้ถึงวันที่เท่าไหร่ เราต้องเก็บใบนี้ไว้ให้ดีตลอดการเดินทาง เพราะใบนี้แหละค่ะคือตัวยืนยันให้เราผ่านเข้าประเทศไปได้ แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีด่านตรวจคนเข้าเมืองค่าาาา

และนี่ก็เป็นคำแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเผชิญหน้ากับ ตม เกาหลี และขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง ที่มัชรูมทราเวลนำมาเล่าสู่กันฟัง หวังว่าจะช่วยให้คุณ ผ่าน ตม.เกาหลีได้ง่ายขึ้นนะคะ บอกเลยว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด แล้วไปสนุกกับการ ทัวร์เกาหลี กันนะคะ 🙂

ชอบ บทความ

มัชรูมทราเวล

ทำไงดี…?

1.

กด

แชร์

ต่อ

ให้เพื่อนอ่านบ้าง

คลิก

Like

และ

ติดตามเราได้ที่ Facebook www.facebook.com/mushroomtravel/

2.Likeติดตามเราได้ที่ Facebook

—————

ทัวร์เกาหลี

Mushroom Travel มีโปรแกรมให้เลือกมากที่สุด

โทร.

02-105-6234 (30 คู่สาย)

[email protected]

Line id :

@mushroomtravel

ตม เกาหลี 2020 ไม่ได้ผ่านง่ายๆ แต่ก็ผ่านได้ไม่ยาก!!

was last modified: by


𝙆𝙊𝙍𝙀𝘼 𝙑𝙇𝙊𝙂 🇰🇷 : เที่ยวเกาหลี SEOUL SKY สบายกระเป๋า | Here’s Jae


VLOG เกาหลีมาแล้วววว คลิปยาวจุกๆ ไปเลยแม่
เป็นการเที่ยวเกาหลีครั้งแรกของเจและเจฟด้วย
ขอบคุณทาง KTC กับ Lotte ที่พาเที่ยวนะคร้าบบบ
► ใครสนใจไป เที่ยวกินช้อปปิ้งที่เกาหลี กับ Lotte Duty Free
และใช้สิทธิพิเศษสุดคุ้มกับบัตรเครดิต KTC
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ลิ้งค์นี้เลยค้าบบบ http://bit.ly/2VAx8PP
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
► สามารถติดตามเจได้ที่..
• 📷 INSTAGRAM ‣ https://www.instagram.com/heres.jae
• 🔵 FACEBOOK ‣ https://www.facebook.com/HeresJae/
• 🔵 TWITTER ‣ https://twitter.com/heresjae
• 🔴 YOUTUBE ‣ https://www.youtube.com/heresjae
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►📷 MY GEAR 2019
‣ Main Vlog Camera • Canon EOS RP
‣ Vlog Lens • 24105mm F3.5 IS STM
‣ BRoll / Portrait Lens • 50mm F1.8 STM
‣ Microphone • Rode VideoMic Pro+
‣ Vlog Camera II • Canon G7X mark II
‣ Tripod • Joby Gorilla Pod 3K
‣ Tiny Tripod • Manfrotto PIXI
‣ Camera Bag • Lowepro BP 250 AW II
‣ Drone • DJI Spark ( Custom Red Color Ver.Char Aznable)
►🎥 FILMED \u0026 EDITED BY • Jae Thachaparn ( Here’s Jae )
‣ 💻 COLOR GRADING BY • Jae Thachaparn ( Here’s Jae )
‣ 🎬 VIDEO EDITING SOFTWARE • Adobe premiere pro CC
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
💬 Contact สามารถติดต่องาน โฆษณา/สปอนเซอร์ ได้ที่..
►Facebook PAGE : Here’s Jae
►DIRECT Instagram : heres.jae
EMAIL : [email protected]
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
►Background Music : https://player.epidemicsound.com
► credit ชื่อคลิป : Pratchayasorrakit Karin Kiattrakun (ขอบคุณงับ555)
เที่ยวเกาหลี โซล VLOGเกาหลี

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

𝙆𝙊𝙍𝙀𝘼 𝙑𝙇𝙊𝙂 🇰🇷 : เที่ยวเกาหลี SEOUL SKY สบายกระเป๋า | Here's Jae

|Study in Korea| เตรียมตัวไปเกาหลีช่วง Covid-19/ เอกสาร / กักตัว


|Study in Korea| เตรียมตัวไปเกาหลีช่วง Covid-19/ เอกสาร / กักตัว

ตม.เกาหลี ไปกี่ทีก็รอด | รีวิว 5 วิธีรับมือ+สอนฟังคำถามตอบ ตม.เกาหลี จากประสบการณ์จริง!!! | ImPaeng


คลิปนี้พวกเรา ImPaeng(อิ่มแป้ง) รีวิววีธีการผ่าน ตม.เกาหลี แบบชิวๆไม่ต้องกลัวถูกส่งกลับไทย
และคำถามส่วนมากที่เจ้าหน้าที่ตม.จะถาม!!😱
ข้อควรรู้ และ เทคนิคการเตรียมตัวต่างๆได้ถูกรวบรวมไว้ที่คลิปนี้นะคะ
🚩สำหรับใครที่กำลังจะไปเที่ยวเกาหลี ควรดูคลิปนี้ค่ะ👍🏾
___________________________
ฝากกดติดตามรับชมพวกเราด้วยนะคะ
รับรองว่าจะมีอะไรดีๆ จากประสบการณ์จริงมาฝากอีกแน่นอนค่ะ👧🏻🧒🏻🌸🌈

Youtube : ImPaeng
Instagram : https://www.instagram.com/impaeng3/

ตมเกาหลี วิธีผ่านตมเกาหลี เที่ยวเกาหลี ผ่านตม เกาหลีใต้ ติดตม ติดตมเกาหลี ทำไงให้ผ่านตมเกาหลี ทำไงให้ผ่านตม วิธีการผ่านตม เกาหลีใต้ สนามบินอินชอน เที่ยวเกาหลี ท่องเที่ยวเกาหลี รีวิวตมเกาหลี รีวิวเกาหลี รีวิว howtoผ่านตม

ตม.เกาหลี ไปกี่ทีก็รอด | รีวิว 5 วิธีรับมือ+สอนฟังคำถามตอบ ตม.เกาหลี จากประสบการณ์จริง!!! | ImPaeng

Ep.635 #แม่บ้านเกาหลี คลิปเดียวหลายเมนู แกงหน่อที่มีแต่หน่อ ผัดมะเขือยาว เค้กที่ไม่สำเร็จแต่อร่อย


ขอบคุณผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมวิดีโอ 🙏🙏🙏🙏❤❤❤❤❤มาคอมเม้นทักทายกัน รู้สึกดีใจและอบอุ่นมากๆเลยค่ะ เหมือนเราได้เป็นญาติพี่น้องครอบครัวเดียวกัน  ❤❤❤❤❤😊😊😊
ครอบครัวคิม❤ ต้องขอขอบคุณ🙏ทุกท่านที่แวะมาชมวิดีโอชอบกด👍 Like กด Subscrib
ให้ด้วยนะคะ 😘😘😘😘😘❤❤❤❤
สามารถติดตามครอบครัวเราได้ที่Facebookเพจ
อยู่ไปไทยเกา Familykim
https://m.facebook.com/Familykim365
หรือ Facebook เพจ  Kim yuna @ Kim Seojoon
https://www.facebook.com/YunaSeojoon
Song 노래
https://youtube.com/user/GwooA

Ep.635 #แม่บ้านเกาหลี คลิปเดียวหลายเมนู แกงหน่อที่มีแต่หน่อ ผัดมะเขือยาว เค้กที่ไม่สำเร็จแต่อร่อย

รีวิววิธีการเดินทางไปเกาหลี พร้อมพาขึ้นรถไฟเข้าเมืองจากสนามบิน


สำหรับใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวเกาหลีด้วยตัวเองครั้งแรก
คลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการเดินทางไปกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ตั้งแต่สนามบินที่ไทย ไปจนถึงวิธีขึ้นรถไฟเพื่อเข้าเมืองที่เกาหลีกันค่ะ

FB : https://www.facebook.com/i.wherever
IG : https://www.instagram.com/previewii

รีวิววิธีการเดินทางไปเกาหลี พร้อมพาขึ้นรถไฟเข้าเมืองจากสนามบิน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เดินทาง ไป เกาหลี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *