[NEW] เกณฑ์ทหารไม่ผ่าน ป่วยโรคอะไรเป็นทหารไม่ได้ | โรค ซึม เค ร้า – Sonduongpaper

โรค ซึม เค ร้า: คุณกำลังดูกระทู้

          เกณฑ์ทหารไม่ผ่านเพราะอะไร รู้หรือไม่ โรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารมีอะไรบ้าง และหากสงสัยว่าเราอาจเป็นโรคนั้นด้วยจะต้องไปตรวจร่างกายที่ไหนกันนะ อยากรู้ต้องอ่าน

         

ถึงเดือนเมษายนทีไร
ช่วงเวลาของการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ หรือที่เรียกกันว่า
“เกณฑ์ทหาร” จะกลับมาให้ชายไทยที่อายุ 18 ปีขึ้นไป
และยังไม่เคยเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ได้ลุ้นระทึกอีกครั้ง
เพราะหากใครที่ไม่มีเหตุให้ผ่อนผัน หรือได้รับการยกเว้น
ก็ต้องเสี่ยงดวงจับใบดำ-ใบแดงวัดกันไปเลยว่าจะต้องเป็นทหารหรือไม่
แต่ถึงกระนั้น
ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ต้องไปวัดดวงด้วยการจับใบดำ-ใบแดงเหมือนคนอื่นเขา
หากเป็นบุคคลที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง
ซึ่งไม่เอื้ออำนวยต่อการรับราชการทหาร

          แล้วรู้ไหมว่า…ป่วยเป็นโรคอะไรบ้างที่เป็นทหารไม่ได้ กระปุกดอทคอม นำคำตอบมาบอกให้รู้กันแล้ว !!!

          – คนจำพวกที่ 1 ได้แก่ คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด
มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป

          – คนจำพวกที่ 2 คือ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ (

          – คนจำพวกที่ 3 คือ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายภายใน 30 วันไม่ได้

          – คนจำพวกที่ 4 คือ คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

ได้แก่ คนที่มีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่มีอวัยวะพิการหรือผิดส่วนแต่อย่างใด มีความสูงตั้งแต่ 146 ซม. ขึ้นไป ขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไปคือ คนซึ่งมีร่างกายที่เห็นได้ชัดว่าไม่สมบูรณ์ดีเหมือนคนจำพวกที่ 1 แต่ไม่ถึงทุพพลภาพ ( อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คือ คนซึ่งมีร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับราชการทหารในขณะนั้นได้เพราะป่วย ซึ่งจะบำบัดให้หายภายใน 30 วันไม่ได้คือ คนพิการทุพพลภาพ ซึ่งมีโรค หรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถจะรับราชการทหารได้

         
โดยคนจำพวกที่ 4 นี่เอง ที่ระบุไว้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ. 2540)
ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ. 2497 ว่า ไม่สามารถรับราชการทหารได้ ซึ่งต้องบุคคลที่มีโรคดังต่อไปนี้

โรคที่ทำให้เกณฑ์ทหารไม่ผ่าน

1. โรคหรือความผิดปกติของตา

         

(ก)
ตาข้างหนึ่งข้างใดบอด คือ
เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับต่ำกว่า 7/60
หรือลานสายตาโดยเฉลี่ยแคบกว่า 10 องศา
          (ข) สายตาไม่ปกติ คือ เมื่อรักษาและแก้สายตาด้วยแว่นแล้วการมองเห็นยังอยู่ในระดับ 6/24 หรือต่ำกว่าทั้งสองข้าง
          (ค) สายตาสั้นมากกว่า 8 ไดออปเตอร์ หรือสายตายาวมากกว่า 5 ไดออปเตอร์ทั้งสองข้าง
          (ง) ต้อแก้วตาทั้งสองข้าง (Bilateral Cataract)
          (จ) ต้อหิน (Glaucoma)
          (ฉ) โรคขั้วประสาทตาเสื่อมทั้ง 2 ข้าง (Optic Atrophy)
          (ช) กระจกตาอักเสบเรื้อรัง หรือขุ่นทั้งสองข้าง
          (ซ) ประสาทการเคลื่อนไหวลูกตาไม่ทำงาน สูญเสียอย่างถาวร  (เพิ่มตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)


2. โรคหรือความผิดปกติของหู

         

(ก) หูหนวกทั้งสองข้าง คือต้องใช้เสียงในช่วงคลื่นความถี่ 500-2,000 รอบต่อวินาที หรือเกินกว่า 55 เดซิเบล จึงจะได้ยินทั้งสองข้าง
          (ข) หูชั้นกลางอักเสบเรื้อรังทั้งสองข้าง
          (ค) เยื่อแก้วหูทะลุทั้งสองข้าง

3. โรคของหัวใจและหลอดเลือด

         

(ก) หัวใจหรือหลอดเลือดพิการอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
          (ข) ลิ้นหัวใจพิการ
          (ค) การเต้นของหัวใจผิดปกติอย่างถาวร จนอาจเกิดอันตรายร้ายแรง
          (ง) โรคของกล้ามเนื้อหัวใจ ชนิดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และอาจเป็นอันตราย
          (จ) หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง
          (ฉ) หลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะโป่งพองหรือผิดปกติชนิดที่อาจเป็นอันตราย

4. โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด

         

(ก) โรคเลือดหรืออวัยวะสร้างเลือดผิดปกติอย่างถาวรและอาจเป็นอันตราย
          (ข) ภาวะม้ามโต (Hypersplenism) ที่รักษาไม่หายและอาจเป็นอันตราย

5. โรคของระบบหายใจ (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

         

(ก) โรคหืด (Asthma) ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์การวินิจฉัย
         
(ข) โรคทางปอดที่มีอาการไอ หอบเหนื่อย และมีการสูญเสียการทำงาน
ของระบบทางเดินหายใจ โดยตรวจสอบสมรรถภาพปอดได้ค่า Forced Expiratory Volume
in One second หรือ Forced Vital Capacity ต่ำกว่าร้อยละ 60
ของค่ามาตรฐานตามเกณฑ์
          (ค) โรคความดันเลือดในปอดสูง
(Pulmonary Hypertension) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง
(Echocardiogram) หรือโดยการใส่สายวัดความดันเลือดในปอด
          (ง) โรคถุงน้ำในปอด (Lung Cyst) ที่ตรวจวินิจฉัยได้โดยภาพถ่ายรังสีทรวงอก หรือเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ปอด
          (ฉ) โรคหยุดการหายใจในขณะหลับ (Obstructive Sleep Apnea) ซึ่งวินิจฉัยโดยการตรวจการนอนหลับ (Polysomnography)

6. โรคของระบบปัสสาวะ

         

(ก) ไตอักเสบเรื้อรัง
          (ข) กลุ่มอาการไตพิการ (Nephrotic Syndrome)
          (ค) ไตวายเรื้อรัง
          (ง) ไตพองเป็นถุงน้ำแต่กำเนิด (Polycystic Kidney)


7. โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ

See also  อันตรายจากฝุ่นละอองกับโรคหัวใจและหลอดเลือด | โรคที่เกิดจากฝุ่นละออง

         

(ก) โรคข้อหรือความผิดปกติของข้อ ดังต่อไปนี้ (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)
          – ข้ออักเสบเรื้อรัง (Chronic arthritis)
          – ข้อเสื่อมเรื้อรัง (Chronic osteoarthritis)
          – โรคข้อและกระดูกสันหลังอักเสบเรื้อรัง (Spondyloarthropathy)

             
          (ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้
          – แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้
          – นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
          – นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว
          – นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
          – นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
          – นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้
          – นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้
          – นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้

         

(ค) คอเอียงหรือแข็งทื่อชนิดถาวร
          (ง) กระดูกสันหลังโก่งหรือคดหรือแอ่นจนเห็นได้ชัด หรือแข็งทื่อชนิดถาวร
          (จ) กล้ามเนื้อเหี่ยวลีบหรือหดสั้น  (Atrophy or Contracture)  จนเป็นผลให้อวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดใช้การไม่ได้

8. โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม

         

(ก) ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
          (ข) ภาวะต่อมพารา

ไท

รอยด์ทำงานน้อยไปอย่างถาวร
          (ค) ภาวะต่อมใต้สมองผิดปกติอย่างถาวร
          (ง) เบาหวาน
          (จ) ภาวะอ้วน (Obesity) ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย (Body Mass Index) ตั้งแต่  35 กิโลกรัม ต่อตารางเมตรขึ้นไป
         
(ฉ) โรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมของแร่ธาตุ
สารอาหารดุลย์สารน้ำอีเล็กโทรไลท์ และกรดด่าง ตลอดจนเมตาบอลิซึมอื่น  ๆ
ชนิดถาวร และอาจเป็นอันตราย
          (ช) ภาวะต่อม

ไท

รอยด์ทำงานมากผิดปกติ (Hyperthyroidism) (เพิ่มตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

9. โรคติดเชื้อ

         

(ก) โรคเรื้อน
          (ข) โรคเท้าช้าง
          (ค) โรคติดเชื้อเรื้อรังระยะแสดงอาการรุนแรง ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

10. โรคทางประสาทวิทยา

         

(ก)  จิตเจริญล่าช้า  (Mental Retardation) ที่มีระดับเชาว์ปัญญา 69 หรือต่ำกว่านั้น
          (ข) ใบ้ (Mutism) หรือพูดไม่เป็นภาษา หรือฟังภาษาไม่รู้เรื่อง (Aphasia) ชนิดถาวร
          (ค)  ลมชัก (Epilepsy) หรือโรคที่ทำให้มีอาการชัก (Seizures) อย่างถาวร
          (ง) อัมพาต (Paralysis) ของ แขน ขา มือ หรือเท้าชนิดถาวร
          (จ) สมองเสื่อม (Dementia)
          (ฉ) โรคหรือความผิดปกติของสมอง  หรือไขสันหลังที่ทำให้เกิดความผิดปกติอย่างมากในการเคลื่อนไหวของแขนหรือขาอย่างถาวร
          (ช) กล้ามเนื้อหมดกำลังอย่างหนัก (Myasthenia Gravis)


11. โรคทางจิตเวช (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

         

(ก) โรคจิตที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
          – โรคจิตเภท (Schizophrenia)
          – โรคจิตกลุ่มหลงผิด (Resistant Delusional Disorder, Induced Delusional Disorder)
          – โรคสคิซโซแอฟเฟ็คทีป (Schizoaffective Disorder)
          – โรคจิตที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to brain damage and dysfunction)
          – โรคจิตอื่น ๆ (Unspecified Nonorganic psychosis)

          (ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง
          – โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)
         
– โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to
brain damage and dysfunction and to Physical Disorder)
          – โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)
          – โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)

         

(ค) โรคพัฒนาการทางจิตเวช
          – จิตเจริญล่าช้าที่มีระดับเชาว์ปัญญา 70 หรือต่ำกว่า (Mental Retardation)
          – โรคหรือความผิดปกติในการพัฒนาการของทักษะทางสังคมและภาษา (Pervasive Developmental Disorder)

See also  เซ็กเสื่อม คุณผู้ชายหลั่งเร็ว...มีวิธีแก้? | ท่า ที่ ทำให้ ผู้ชาย เสร็จ เร็ว

12. โรคอื่น ๆ

         

(ก) กะเทย (Hermaphrodism)
          (ข) มะเร็ง (Malignant Neoplasm)
          (ค) ตับอักเสบเรื้อรัง (Chronic Hepatitis) (แก้ไขตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)
          (ง) ตับแข็ง (Cirrhosis of liver)
          (จ) คนเผือก (Albino)
          (ฉ) โรคลูปัสอิริธิมาโตซัสทั่วร่างกาย (Systemic Lupus Erythematosus)
          (ช) กายแข็งทั่วร่างกาย (Systemic Sclerosis)
          (ซ) รูปวิปริตต่าง ๆ ได้แก่
          – จมูกโหว่
          – เพดานโหว่หรือสูงหรือลิ้นไก่สั้นพูดไม่ชัด
         
(ฌ) โรคผิวหนังลอกหลุดตัวผิดปกติแต่กำเนิดชนิดเด็กดักแด้ (Lamellar
Ichthyosis & Congenital Ichthyosiform Erythroderma)
(เพิ่มตามกฎกระทรวงฯ ที่ 76)

          ทั้งนี้
หากใครที่สงสัยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวดังที่ระบุไว้ข้างต้น
หรือมีสภาพร่างกาย และจิตใจดังที่น่าจะขัดต่อการรับราชการทหารกองประจำการ
ต้องไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก ณ โรงพยาบาลทหาร
ที่ใดที่หนึ่งจากที่กำหนดไว้ 19 แห่ง
ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไว้เป็นการเฉพาะ
ประกอบด้วย

         


ส่วนกลาง  : โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (กรุงเทพฯ), โรงพยาบาลอานันทมหิดล
(ลพบุรี), โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ (ประจวบคีรีขันธ์)
และโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (นครนายก) 

         

ทภ.1 
:  โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ (ปราจีนบุรี), โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
(กาญจนบุรี), โรงพยาบาลค่ายอดิศร (สระบุรี) และโรงพยาบาลค่ายนวมินทราชินี
(ชลบุรี)

         

ทภ.2 
: โรงพยาบาลค่ายสุรนารี (นครราชสีมา), โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์
(อุบลราชธานี), โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อุดรธานี ),
โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน (สุรินทร์) และโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา
(สกลนคร)

         

ทภ.3
:  โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พิษณุโลก),
โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (นครสวรรค์), โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี
(ลำปาง)  และโรงพยาบาลค่ายกาวิละ (เชียงใหม่)

         

ทภ.4  : โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ (นครศรีธรรมราช)  และโรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ (สงขลา)

         
และเมื่อตรวจร่างกายแล้ว
บุคคลนั้นก็ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปรายงานตัวให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย
เพื่อพิจารณายกเว้นการเข้ารับการตรวจคัดเลือกต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

(ข) แขน ขา มือ เท้า นิ้ว อย่างใดอย่างหนึ่งผิดปกติ ดังต่อไปนี้- แขน ขา มือ หรือเท้า ด้วน หรือพิการ ถึงแม้ว่าจะรักษาด้วยวิธีใหม่ที่สุดแล้วก็ยังใช้การไม่ได้- นิ้วหัวแม่มือด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้- นิ้วชี้ของมือด้วนตั้งแต่ข้อปลายนิ้ว- นิ้วมือในมือข้างเดียวกันตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้- นิ้วหัวแม่เท้าด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้- นิ้วเท้าในเท้าข้างเดียวกัน ตั้งแต่สองนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้ว หรือพิการถึงขั้นใช้การไม่ได้- นิ้วเท้าในเท้าแต่ละข้างตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อปลายนิ้วหรือพิการ ถึงขั้นใช้การไม่ได้- นิ้วเท้าในเท้าข้างใดข้างหนึ่ง ตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปด้วนจนถึงข้อโคนนิ้วหรือพิการจนถึงขั้นใช้การไม่ได้(ข) โรคอารมณ์แปรปรวนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง- โรคอารมณ์แปรปรวน (Manic Episode, Bipolar Affective Disorder)- โรคอารมณ์แปรปรวนที่เกิดจากโรคทางกาย (Other mental disorder due to brain damage and dysfunction and to Physical Disorder)- โรคอารมณ์แปรปรวนอื่น ๆ (Other Mood (Affective) Disorder, Unspecified Mood Disorder)- โรคซึมเศร้า (Depressive Disorder, Recurrent Depressive Disorder)ทั้งนี้ หากใครที่สงสัยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวดังที่ระบุไว้ข้างต้น หรือมีสภาพร่างกาย และจิตใจดังที่น่าจะขัดต่อการรับราชการทหารกองประจำการ ต้องไปเข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก ณ โรงพยาบาลทหาร ที่ใดที่หนึ่งจากที่กำหนดไว้ 19 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยและเมื่อตรวจร่างกายแล้ว บุคคลนั้นก็ต้องนำใบรับรองแพทย์ไปรายงานตัวให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย เพื่อพิจารณายกเว้นการเข้ารับการตรวจคัดเลือกต่อไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก

[NEW] อาการก้าวร้าว ซึมเคร้า ในเด็ก | โรค ซึม เค ร้า – Sonduongpaper

รหัสผ่าน

Your password must be at least 6 characters long.To make your password stronger,use upper and lower case letters,numbers,and the following [email protected]#$%^&*()

See also  หัวใจของเธอ (เพลงประกอบละคร หัวใจศิลา) - ต่อ ธนภพ [OFFICIAL MV] | ค้อนข้าง

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


อยู่ร่วมกับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจ | R U OK MEDLEY #11


แม้ว่าโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคทางใจที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่เข้าใจในสังคมวงกว้างมากขึ้น แต่หากใครไม่ได้ประสบพบเจอโรคนี้ด้วยตัวเอง อาจนึกไม่ออกว่าความรู้สึกดิ่ง ไร้ค่า รวมถึงความคิดทำร้ายตัวเองจะเกิดขึ้นกับเราได้จริงๆ R U OK พอดแคสต์ จึงขอรวมเอพิโสดที่ว่าด้วยเรื่องโรคซึมเศร้า เพื่อเป็นแนวทางให้สำหรับผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่ามีโรคนี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเรา จะมีแนวความคิดและวิธีการปฏิบัติอย่างไร เพราะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เราก็สามารถดีขึ้นได้หรืออยู่ร่วมกับโรคนี้ได้อย่างเข้าใจ
Time Index
00:00 7 เรื่องของโรคซึมเศร้า ที่ชวนทำความเข้าใจ | R U OK EP.109
29:47 ไปเจอจิตแพทย์ครั้งแรกควรทำตัวอย่างไร | R U OK EP.111
51:56 ดูแลกายและใจอย่างไร เมื่อถูกวินิจฉัยว่ามีโรคซึมเศร้า | R U OK EP.112
01:10:10 โรคซึมเศร้าไม่ได้แค่เศร้า เพราะแต่ละวัยก็มีการแสดงออกที่ต่างกัน | R U OK EP.108
01:25:22 เมื่อวัยรุ่นมีภาวะซึมเศร้า จะสื่อสารอย่างไรให้คนรอบข้างเข้าใจ | R U OK EP.110
01:46:49 ทำอย่างไรเมื่อเพื่อนพูดว่า อยากฆ่าตัวตาย | R U OK EP.113
———————————————
ติดตามฟังได้ที่
YouTube http://bit.ly/ruokyt2021
Spotify http://bit.ly/ruokspotify
Apple Podcasts http://bit.ly/ruokapple
Google Podcasts http://bit.ly/ruokgoogle
Website http://bit.ly/ruokweb
RUOK RUOKpodcast TheStandardPodcast

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อยู่ร่วมกับโรคซึมเศร้าอย่างเข้าใจ | R U OK MEDLEY #11

[PODCAST] Re-Mind | EP.4 – การรักษาโรคซึมเศร้า | Mahidol Channel


มีคำถามมากมายเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าต้องกินยาไปตลอดชีวิตไหม? โรคซึมเศร้าเป็นแล้วจะหายได้ไหม? การไปพบคุณหมอจะแตกต่างจากโรคอื่นๆไหม?
แท้ที่จริงแล้ว ไม่เลย ดังนั้น การเข้าถึงกระบวนการรักษาเป็นสิ่งสำคัญเพราะแพทย์เฉพาะทางเท่านั้นที่จะตอบคำถามเหล่านี้เราได้ หรือบางคนพบว่าคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าจนทำให้วิตกกังวลว่าควรปฏิบัติตัวหรือช่วยพวกเขาอย่างไรดี หลาย ๆ ครั้งพบว่าการอยู่ข้าง ๆ และรับฟังด้วยความเข้าใจอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ในวันนี้หมอหลิว อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคซึมเศร้าพร้อมคำแนะนำสำหรับคนที่พบว่ามีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้า
__________________
ReMind
โรคซึมเศร้า
MahidolChannelPODCAST
MahidolChannel
––––––––––––––––––––
📌ช่องทางการฟัง Mahidol Channel Podcast
Blockdit: https://www.blockdit.com/mahidolchannel
Spotify: https://spoti.fi/31v1Rmx
Anchor: https://anchor.fm/mahidolchannel
Soundcloud: https://soundcloud.com/mahidolchannel
Apple Podcasts: https://apple.co/2Oxp5FN
––––––––––––––––––––
YouTube: http://www.youtube.com/mahidolchannel​​
Facebook: http://www.facebook.com/mahidolchannel​​
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.mahidol.ac.th/th​​
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | https://www.si.mahidol.ac.th/th/

[PODCAST] Re-Mind | EP.4 - การรักษาโรคซึมเศร้า | Mahidol Channel

สาเหตุโรคซึมเศร้า


สาเหตุของโรคซึมเศร้า แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
ปัจจัยทางร่างกาย และ ปัจจัยด้านจิตใจ
ติดตามรายละเอียดจาก คุณหมอใจดี ได้ในคลิปนี้ค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก
งานบรรยาย \”โรคซึมเศร้า\”
โดย พญ.นัฏศรา ดำรงค์พิวัฒน์ จิตแพทย์ โรงพยาบาลมนารมย์
อ่านบทความเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าทั้งหมดได้ตามลิงค์นี้
https://www.manarom.com/blog/depression_disorder.html
สนใจข้อมูลและบริการทางจิตเวชเพิ่มเติมที่ www.manarom.com
ช่อง YouTube : Manarom Hospital
YouTube : http://www.youtube.com/ManaromHospita…
Facebook : http://www.facebook.com/ManaromHospital/
Website : http://www.manarom.com

สาเหตุโรคซึมเศร้า

[PODCAST] Re-Mind | EP.3 – เรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้า | Mahidol Channel


โรคซึมเศร้าถูกพูดถึงอย่างมากในสังคมปัจจุบัน และมีการค้นหาเพิ่มมากขึ้นถึง 37% แสดงให้เห็นว่าโรคนี้ไม่ไกลตัวเราอีกต่อไป บ่อยครั้งที่การไม่รู้หรือมองข้ามนำมาซึ่งความสูญเสีย เพราะฉะนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างในตัวเองหรือคนใกล้ตัวเริ่มเปลี่ยนไปจนเกิดความสงสัยให้รีบเช็กว่าตอนนี้ที่เป็นอยู่คืออารมณ์เศร้า ภาวะซึมเศร้า หรือว่าโรคซึมเศร้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาได้ทันท่วงทีเพราะโรคนี้อ่อนไหวเกินกว่าที่จะเผชิญเพียงคนเดียว
วันนี้หมอหลิว อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จะพาไปทำความรู้จักเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
___________________
ReMind
โรคซึมเศร้า
MahidolChannelPODCAST
MahidolChannel
––––––––––––––––––––
📌ช่องทางการฟัง Mahidol Channel Podcast
Blockdit: https://www.blockdit.com/mahidolchannel
Spotify: https://spoti.fi/31v1Rmx
Anchor: https://anchor.fm/mahidolchannel
Soundcloud: https://soundcloud.com/mahidolchannel
Apple Podcasts: https://apple.co/2Oxp5FN
––––––––––––––––––––
YouTube: http://www.youtube.com/mahidolchannel​​
Facebook: http://www.facebook.com/mahidolchannel​​
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล: https://www.mahidol.ac.th/th​​
Website | https://channel.mahidol.ac.th/
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล | https://www.si.mahidol.ac.th/th/

[PODCAST] Re-Mind | EP.3 - เรียนรู้และเข้าใจโรคซึมเศร้า | Mahidol Channel

HAM Interview วีเจจ๋า – เพราะโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่ซึมแล้วไปเศร้า มันอันตรายกว่านั้นมาก


\”จากที่น้องไม่อยู่จนถึงตอนนี้ ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง คิดถึงตลอด คิดถึงทุกวัน แล้วก็มันจะมีสิ่งที่หลายๆ คนเจอ แล้วก็จะเตือนกันว่าเฮ้ย เราอย่ารู้สึกผิด ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำ แต่เราจะรู้สึกผิดว่าทำไมเราช่วยเขาไม่ได้ สิ่งนี้มันจะเกาะกินใจมากๆ เพราะฉะนั้นถามว่าจ๋าผ่านไปหรือยัง ยังนะ ต่อให้เรารู้นะว่าอย่าไปคิดอย่างนั้น มันก็จะมีโมเมนต์นั้นตลอดเวลาว่าทำไมวันนั้นเราถึงไม่ช่วยเขา\”
จ๋า ณัฐฐาวีรนุช ทองมี นักแสดงผู้เคยผ่านประสบการณ์การสูญเสียคนใกล้ตัวให้กับโรคซึมเศร้ามาแล้ว จากประสบการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอลุกขึ้นมาทำโครงการเล็กๆ เพื่อสร้างความรับรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เธอบอกว่าบางทีมันอาจจะผิดตั้งแต่ชื่อโรคแล้ว เพราะคำว่าซึมเศร้ามันฟังดูไม่ร้ายแรง แต่ที่จริงมันอันตรายกว่านั้นมาก
โรคซึมเศร้า
hamburgermagazine

HAM Interview วีเจจ๋า - เพราะโรคซึมเศร้ามันไม่ใช่ซึมแล้วไปเศร้า มันอันตรายกว่านั้นมาก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โรค ซึม เค ร้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *