[NEW] อายุ 60 เพิ่งคิดทำ “ประกันสุขภาพ” | ทํา ประกัน สุขภาพ ที่ไหน ดี ที่สุด – Sonduongpaper

ทํา ประกัน สุขภาพ ที่ไหน ดี ที่สุด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ทำประกันสุขภาพในวันเกษียณให้คุ้มค่า ต้องทำแบบไหน
คนในยุคก่อนอาจไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการประกันสุขภาพ อาจเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในอดีตไม่สูงมากนัก แต่ปัจจุบันนี้โรคภัยไข้เจ็บมีมากมาย และค่าใช้จ่ายในการรักษาก็ค่อนข้างสูงถึงสูงมากๆ 
จึงเป็นไปได้ที่มีคนจำนวนมาก เพิ่งคิดทำประกันสุขภาพเมื่ออายุเริ่มสูงวัยแล้ว หรือคิดจะทำในวันที่เกษียณจากหน้าที่การงานประจำ เพราะหมดความคุ้มครองจากประกันกลุ่มของที่ทำงานแล้ว
แต่ปัญหาคือ การทำประกันสุขภาพเมื่ออายุมากแล้วนั้น อาจทำได้ยาก ทั้งสาเหตุจากปัญหาสุขภาพและจากการที่เริ่มทำตอนอายุมากทำให้เบี้ยประกันอาจค่อนข้างสูง
จะทำอย่างไรให้สามารถมีความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างคุ้มค่า และเป็นเบี้ยที่เรายังจ่ายไหว

สมมติตัวอย่าง หญิง เกิด พ.ศ. 2503 อายุ 60 ปี
ในที่นี้ เราจะสมมติคุณป้าท่านหนึ่ง เป็นหญิงวัย 60 เพิ่งเกษียณจากบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง และไม่มีประกันสุขภาพใดๆ เลย เพราะเมื่อก่อนใช้แต่ประกันกลุ่ม โดยไม่เห็นความจำเป็นของการทำสุขภาพเพิ่มเติมเอง คิดว่าเป็นการเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ แต่วันนี้อยากมีประกันสุขภาพดีๆ แล้ว ควรทำแบบไหนดี

แบบที่วางแผนดอทคอมเสนอ
แบบประกันที่ทำควบคู่กับความคุ้มครองชีวิตเพื่อให้สัญญาสุขภาพสามารถต่ออายุไปได้แม้จะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นในอนาคตก็ตามค่ะ มี 3 แบบคือ
         #แยกค่าใช้จ่าย      
         #สมาร์ทเฮลท์       
         #อีลิทเฮลท์

# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่าย
แบบประกันหลักเป็นระยะยาว 99/20 คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปีและมีเงินคืนเมื่อสิ้นสุดสัญญา 200,000 บาท บวกกับ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพคุ้มครองแบบแยกค่าใช้จ่ายซึ่งมีเบี้ยประกันรายปีและความคุ้มครองต่างๆตามตารางนี้นะคะ 

โดยเราสามารถเลือกแบบได้ตามต้องการนะคะ ในตารางนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เช่น เราอาจเลือกแบบแพคเกจที่มีค่าห้อง 3,000 บาทต่อคืน และมีความคุ้มครองโรคมะเร็งวงเงิน 1 ล้าน ถ้าแค่นี้เราก็เอาเบี้ย 33,604 มาบวกกับ 14,313 รวมเป็น เบี้ยต่อปี 47,917 ก็ได้ค่ะ 

ความคุ้มครองมะเร็ง
จะเป็นการมอบเงินสดหรือเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารให้โดยไม่ต้องเบิกด้วยใบเสร็จหรือไม่ต้องนอน รพ. เพียงตรวจพบโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม รับเงิน 15%ของวงเงินที่ทำไว้ และถ้าเป็นมะเร็งระยะลุกลาม รับเงิน 100% นอกจากนี้หากเข้ารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งใน รพ. จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินชดเชยรายวันเป็นเงินโอนเข้าบัญชีเหมือนกัน ซึ่งความคุ้มครองโรคมะเร็งนี้มีรายละเอียดตามรูปค่ะ
 

# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบสมาร์ทเฮลท์ Smart Health
เบี้ยประกันสำหรับหญิงอายุ 60 ปี จะขอเสนอ 2 แผน คือ Smart Health แผน 1  และแผน 2 จับคู่กับความคุ้มครองชีวิต 200,000 บาท เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการแพคเกจที่ 1 หรือ 2 ซึ่งมีรายละเอียดตามรูปค่ะ

 
# สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบอีลิท  เฮลท์ Elite Health

แบบเหมาจ่ายต่อปี เหมาจ่ายเริ่มต้น 20 ล้านต่อปี เบี้ยสำหรับอายุ 60 ปี แผน 1, 2, 3, 4 (20, 40, 75, 100 ล้านต่อปี) เป็นรายปีตามตารางค่ะ

 
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองอีลิทแต่ละแผน 

 

สรุปความคุ้มครองสำหรับอีลิทแผน 1

จุดเด่นของอีลิทแผน 1
# เคลม Targeted Therapy ได้
   คือการรักษามะเร็งแบบใช้ยาฆ่าเฉพาะเจาะจงเซลล์มะเร็ง ซึ่งมีผลการรักษาค่อนข้างดี และมีราคาแพง
# เคลมผู้ป่วยนอกแบบพิเศษที่มีค่าใช้จ่ายสูง
   ได้แก่ MRI,  CT Scan, PET Scan, ล้างไต/ฟอกไต, รักษามะเร็งแบบเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด,  เคลมผู้ป่วยนอกจากอุบัติเหตุ โดยต้องไป รพ. ภายใน 24 ชม.หลังเกิดอุบัติเหตุ และรักษาต่อเนื่องไปอีกใน 14 วัน

See also  ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ (FAIL SKIMBOARD PARK DIY) | ส โน ว์ บอร์ด

จุดเด่นของประกันสุขภาพทั้ง 3 แบบ คือ แยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์ และอีลิทเฮลท์ คือ
# เคลมได้กรณีเป็นผู้ป่วยนอกและทำหัตถการแบบไม่ต้องนอน รพ.
   แต่เคลมได้เหมือนนอน รพ. 1 คืน มี 21 รายการ ดังนี้
   1. การสลายนิ่ว
   2. การตรวจเส้นเลือกหัวใจโดยการฉีดสี 
   3. การผ่าตัดต้อกระจก
   4. การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทุกชนิด
   5. การตรวจโดยการส่องกล้องทุกชนิด
   6. การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส
   7. การรักษาริดสีดวกทวารโดยการฉีดยาหรือผูก
   8. การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม
   9. การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก
  10. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อการวินิจฉัยจากอวัยวะใดๆ
  11. การตัดนิ้วมือหรือนิ้วเท้า
  12. การจัดกระดูกให้เข้าที่
  13. การเจาะตับ
  14. การเจาะไขกระดูก
  15. การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง
  16. การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด
  17. การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง
  18. การขูดมดลูก
  19. การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก
 20. การรักษา Bartholin’s Cyst
 21. การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า

ระยะเวลารอคอยหลังกรมธรรม์มีผลบังคับ
สำหรับแบบสุขภาพทั้งแยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์ และอีลิทเฮลท์ เมื่อทำเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มมีผลคุ้มครองต้องมีระยะรอคอยนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับดังนี้
# ถ้าเป็นเรื่องอุบัติเหตุจะเคลมได้ทันทีเมื่อกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง
# แต่ถ้าเป็นการเจ็บป่วยต้องรอคอยเป็นระยะเวลา 30 วันหลังกรมธรรม์มีผลคุ้มครองจึงเริ่มเคลมได้
# และถ้าเป็นโรคบางโรคที่ต้องมีระยะเวลารอคอยก่อนจะคุ้มครอง 120 วันคือ เนื้องอก ถุงน้ำหรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อน, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์ นิ่ว, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

บริการเสริมพิเศษที่ได้มาพร้อมประกันสุขภาพ


Best Doctors (ใช้สิทธิ์ได้ทั้งแบบ สมาร์ทเฮลท์ และ อีลิท เฮลท์)
เมื่อเราเจ็บป่วยด้วยและมีคำวินิจฉัยจากแพทย์ท่านที่ 1 แล้ว แต่ยังไม่แน่ใจ อยากได้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นเพิ่มเติมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในอาการที่เราเป็น เราไม่ต้องไปพบแพทย์ที่ รพ อื่นอีก เพียงแต่ส่งข้อมูลมาให้บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต ทางบริษัทมีบริการให้ความเห็นที่ 2 ทางการแพทย์โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญสำหรับคนที่ต้องการความมั่นใจในการรักษาที่มากขึ้น

MTL Global Connect (ใช้สิทธิ์ได้ทั้งแบบแยกค่าใช้จ่าย สมาร์ทเฮลท์และ อีลิท เฮลท์)
ถ้าเจ็บป่วยเมื่อเดินทางไปต่างประเทศก็สบายใจ จะนอน รพ. ไหนดี ก็สามารถโทรเช็คกับบริการ Global Connect ได้ เพื่อให้ทางบริษัทติดต่อกับ รพ. ใกล้เคียง เพื่อให้เรารักษาแบบเคลมตามสิทธิ์โดยไม่ต้องสำรองจ่ายก่อน

บริการจากเว็บ วางแผน.com หากท่านสนใจต้องการข้อมูลหรือต้องการเช็คเบี้ยประกันเฉพาะตัวท่านสามารถติดต่อได้ที่ Line : @wangpaan
 # บริการนัดพบเพื่อนำเสนอแบบ
 # บริการจัดทำเอกสารยื่นเมืองไทยประกันชีวิตเพื่อดูผลพิจารณา
 # บริการให้คำปรึกษาประกันอื่นๆที่เคยทำ
  # บริการดูแลตลอดอายุกรมธรรม์

See also  วิธีสํารองข้อมูล LINE สำหรับ iPhone iOS ย้ายประวัติแชทไปเครื่องใหม่ | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ย้ายไลน์ แชทไม่หาย ios

ติดต่อสอบถาม เช็คเบี้ย หรือปรึกษาการวางแผนประกัน
ณภัชชา พงศ์วัฒนกิจกุล, CFP® , MDRT
นักวางแผนการเงิน คุณวุฒิ CFP (Certified Financial Planner)
ผู้วางแผนการลงทุน (IP License) และ ผู้แนะนำการลงทุน (IC License)
ผู้จัดการขาย Triple A  บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

หากใครมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามหรือปรึกษาเพิ่มเติม
ติดต่อ และ ติดตามอัพเดตเรื่องน่ารู้ทางการเงินกับพี่แผน ได้ทาง

วางแผน.com (wangpaan.com)
Line: @Wangpaan
Facebook: Wangpaan
Twitter: @Wangpaan
Youtube: Wangpaan

อย่าลืมกด Like, Follow และ Subscript จะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญจากพี่แผนนะครับ

[Update] | ทํา ประกัน สุขภาพ ที่ไหน ดี ที่สุด – Sonduongpaper

ผู้นำด้าน Lifestyle E-commerce Platform ที่มาพร้อมส่วนลดสุดพิเศษที่ทางร้านค้าต่างๆมอบให้นักช็อป ทั้งนี้ LerdBuy ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2021 ภายใต้สโลแกนว่า Buy Now, Enjoy Now! More Discount, Pay later!


ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายดีกว่าไหม!?


ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายดีกว่าไหม!?

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายดีกว่าไหม!?

iHealthy ประกันสุขภาพ | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต


ประกันสุขภาพ iHealthy ที่สุดของประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า คุ้มครอง ครอบคลุมทุกความต้องการ ทุกที่ทุกเวลา
สิทธิประโยชน์จากประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า iHealthy
ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน แบบเหมาจ่ายสูงสุดรวมทุกความคุ้มครอง ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี
ใส่ใจการดูแลรักษาโรคมะเร็ง และโรคไต ด้วยความคุ้มครอง การล้างไต และการทําเคมีและรังสีบําบัด สําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ไม่ว่าจะโรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปอด โรคไตวาย หรือโรคไตเสื่อม ก็ได้รับความคุ้มครองจากประกันสุขภาพ iHealthy
ดูแลว่าที่คุณแม่อย่างห่วงใย ด้วยความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสําหรับการตั้งครรภ์ และการคลอดบุตร รวมถึง ภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด
ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน ด้วยความคุ้มครองการตรวจสุขภาพประจำปี การดูแลรักษาสายตาและทันตกรรม พร้อมทั้งการฉีดวัคซีน
ครอบคลุมทุกความต้องการด้านสุขภาพ ที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโดยแพทย์ทางเลือก เช่น ฝังเข็ม ไคโรแพรคติก ตามคำแนะนำของแพทย์
ครอบคลุมทุกที่ ทั่วโลก ตามแผนความคุ้มครองที่เลือก ทำให้เข้าถึงทีมแพทย์ชั้นนำได้ทุกมุมโลก
สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ iHealthy จากกรุงไทยแอกซ่า ติดต่อเราได้หลากหลายช่องทางดังนี้
https://goo.gl/SxyAz1
https://www.facebook.com/KrungthaiAXALife/
https://twitter.com/ktaxalife
https://www.instagram.com/ktaxalife/
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
KrungthaiAXA ProudtobeAXA Product กรุงไทยแอกซ่า ประกันสุขภาพกรุงไทยแอกซ่า ประกันสุขภาพiHealthy โรคมะเร็ง โรคไต โรคมะเร็งปากมดลูก โรคมะเร็งปอด โรคไตวาย โรคไตเสื่อม ไคโรแพรคติก

See also  โรงพยาบาลธัญญารักษ์ (V Thai) | โรงพยาบาลปทุมธานี pantip

iHealthy ประกันสุขภาพ | กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต

เมื่อ นายกฯ – รมว.พลังงาน แก้ปัญหา‘ม็อบรถบรรทุก’ | จั๊ดซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน


เมื่อกลุ่มรถบรรทุก ประท้วงจะหยุดวิ่ง 1 ธ.ค.นี้ หากไม่ตรึงราคาลิตรละ 25 บาท ด้านนายก เผยหากหยุดวิ่งจะให้รถทหารช่วยส่งของ แทนรถบรรทุก แล้วจะเป็นอย่างไร ? รถทหาร ม็อบรถบรรทุก จั๊ดซัดทุกความจริง
_______________________________________
\”ข่าวช่องวัน เข้าถึงข่าว เข้าถึงคุณ\”
ติดตามชม ข่าวช่องวัน ได้ตลอดทั้งวันทางหน้าจอ ช่องวัน31
และติดตามช่องทางได้ดังนี้
Facebook / Instagram / Twitter / TikTok / Youtube : onenews31

เมื่อ นายกฯ - รมว.พลังงาน แก้ปัญหา‘ม็อบรถบรรทุก’ | จั๊ดซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน

ประกันสุขภาพ จำเป็นไหม? | MONEY 101 EP.10


ไม่มีใครอยากเจ็บป่วย ไม่มีใครอยากจ่ายค่ารักษาพยาบาลแพงๆ ต้องควบคุมความเสี่ยงตรงนี้อย่างไร
มันนี่โค้ช จักรพงษ์ เมษพันธุ์ มีแนวทางและตัวช่วยมาเล่าให้ฟังในรายการ MONEY 101 ความรู้การเงินพื้นฐานเพื่อต้านทานปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิต
———————————————
THE STANDARD : STAND UP FOR THE PEOPLE
สำนักข่าวที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารในแนวทางสร้างสรรค์
THE STANDARD Website : http://www.thestandard.co
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth
Twitter : https://twitter.com/thestandardth
Ig : @thestandardth.ig
Money101 KrungthaiAXALife TheStandardco TheStandardth StandUpforThePeople MoneyCoachTH

ประกันสุขภาพ จำเป็นไหม? | MONEY 101 EP.10

AIA Health Happy ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 2020


จุดเด่น AIA HEALTH HAPPY | สัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล
ผลประโยชน์เหมาจ่าย
ผลประโยชน์สูงสุดเป็น 25 ล้านบาท ต่อรอบปีกรมธรรม์
กรณีเป็นโรคร้ายแรง2 ผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า3 และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
ไม่จำกัดวงเงินต่อการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง4
เพิ่มวันคุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุดถึง 365 วัน5
อายุรับประกันตั้งแต่ 6 – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี
ยินดีให้คำปรึกษา
โทร. 0915549999
คุณธีทัต AIA

AIA Health Happy ประกันสุขภาพเหมาจ่าย 2020

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทํา ประกัน สุขภาพ ที่ไหน ดี ที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *