[NEW] อาการ, สาเหตุ, การรักษา | ค่าความดันโลหิต – Sonduongpaper

ค่าความดันโลหิต: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

รหัสผ่าน

Your password must be at least 6 characters long.To make your password stronger,use upper and lower case letters,numbers,and the following [email protected]#$%^&*()

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข

[NEW] อาการ, สาเหตุ, การรักษา | ค่าความดันโลหิต – Sonduongpaper

รหัสผ่าน

Your password must be at least 6 characters long.To make your password stronger,use upper and lower case letters,numbers,and the following [email protected]#$%^&*()

ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข


ชัวร์ก่อนแชร์ : ความดันโลหิตมาตรฐานคือ 150/90 สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จริงหรือ ?


บนสังคมออนไลน์มีการแชร์ว่า สหรัฐอเมริกาได้กำหนดอย่างเป็นทางการ ว่าความดันโลหิตมาตรฐานคือ 150/90 สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
เรื่องนี้จริงหรือไม่ ติดตามกับ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์
🎯 ตรวจสอบกับ ผศ.นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์
หน่วยอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
🔎 ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดย ณัฐวัฒน์ จิตรมั่น

📌 สรุป : ❌ มั่ว อย่าแชร์ ❌ ข้อมูลส่วนใหญ่จะไม่จริง เป็นข้อมูลเก่า
และอาจส่งให้ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง เสียโอกาสในการรักษาได้
Q : เขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาได้กำหนดอย่างเป็นทางการว่า
ความดันโลหิตมาตรฐานคือ 150/90 ?
A : สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป
ที่อ้างกันตรงนี้มันยังไม่เป็นความจริง
ตามวิทยาลัยโรคหัวใจของอเมริกา
และสมาคมหัวใจของอเมริกา
การวินิจฉัยความดันโลหิตสูงในผู้ใหญ่ทุกกลุ่มอายุ
เราถือว่าความดันในเกณฑ์ปกติคือน้อยกว่า 120
และตัวล่างคือน้อยกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท
โดยไม่ได้กินยาลดความดัน
Q : สำหรับผู้สูงอายุปกติที่อายุมากกว่า 80 ปี
ความดัน 160 หรือ 170 ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน ?
A : ตรงนี้ก็ไม่จริงอีก เนื่องจากการศึกษาวิจัยทั่วโลกบอกว่า
ความดันโลหิตอายุ 60 ขึ้นไป
ความดันตัวบนถ้าสูงเกิน 120 ขึ้นไป
สัมพันธ์กับการเสียชีวิตจากโรคหัวใจหลอดเลือด
เพิ่มขึ้นโดยตลอดในทุกช่วงอายุ
Q : เขายังบอกสูตรคำนวณความดันโลหิตสำหรับวัยต่าง ๆ ?
A : สรุปแล้วความดันโลหิตซิสโตลิกปกติของผู้ชายคือ 82 + อายุ
และ ของผู้หญิงคือ = 80 + อายุ
เป็นที่เล่าลือมาตั้งเป็นสิบปีแล้ว
ยังไม่มีเห็นในวารสารการแพทย์อะไร
หรือองค์กรวิชาชีพที่ใช้สูตรคำนวณอันนี้

See also  ประจำเดือนสีดำ ผิดปกติไหม? | ตกขาวสีน้ําตาลก่อนเป็นประจําเดือน

Q : เขาบอกว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า 70 ปี
ไม่สามารถมีความดันโลหิตสูง ต่ำกว่า 130 ได้
มิฉะนั้นจะมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันเลือดต่ำ
และเป็นลมได้นี่จริงไหม ?
A : อันนี้ไม่จริง
จากการสำรวจประชาการทั่วประเทศ ปี พ.ศ. 2557
เขาพบว่าคนไทย 7079 ปี 900 กว่าคน
ผู้ชาย ความดันโลหิตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 101165
ผู้หญิงอายุ 7079 ปี พันกว่าคน
ความดัน 105163
ผู้ชายอายุ 80 ปีขึ้นไป 351 คน
ความดันโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่ ก็ 109166
ผู้หญิงอายุมากกว่า 80 ปี 382 คน
ความดันโดยเฉลี่ย 103164
เพราะฉะนั้นความดันที่ต่ำกว่า 130 เป็นไปได้ในผู้สูงอายุ
Q : เขาบอกว่าความดันโลหิตสูงระหว่าง 150 ถึง 130 ปลอดภัยกว่า ?
A : จะดีกว่าที่จะสูงกว่า อย่าต่ำกว่า
แล้วแต่ว่าเขาเป็นโรคความดันโลหิตสูง
แล้วก็รับประทานยาลดความดันอยู่หรือเปล่า
คนที่ทานยาลดความดันอยู่
ระดับความดันถ้าอายุ เกิน 65 ปี ข
ควรจะอยู่ที่ 130139 ตัวบน
7079 ตัวล่าง
อันนี้เป็นคำแนะนำของสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย
แต่สำหรับคนที่ไม่กินยาลดความดัน
90120 ถือเป็นความดันปกติของคน ๆ นั้นได้
Q : เขาบอกอีกว่ามาตรฐานของระดับน้ำตาลในเลือด
ควรจะผ่อนคลายเมื่ออายุเพิ่มขึ้นนี่จริงไหม ?
A : มีบางส่วนที่เป็นความจริง
สมาคมเบาหวานเองก็จะออกเป็นลักษณะคำแนะนำ
ว่าเวลาเราจะดูคนไข้โรคเบาหวานควรจะมีน้ำตาลระดับเท่าไหร่
ให้พิจารณาหลายประเด็นด้วยกันเลย
ซึ่งตรงนี้มันจะมีการกำหนดออกมาที่ชัดเจนว่าอายุเท่าไหร่
เป็นโรคประจำตัวอะไร เป็นเบาหวานมานานกี่ปี
คุมเบาหวานได้ดีไม่ดี โอกาสที่จะเกิดน้ำตาลต่ำมากน้อยแค่ไหน
เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
Q : เขาบอกถึงระดับน้ำตาลในเลือด
ขณะอดอาหารของผู้ป่วยเบาหวานตามอายุต่าง ๆ นี่ใช้ได้ไหม ?
A : ตรงนี้มันคงไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องเท่านี้ ๆ
ทั่วไปมันจะดูเป็นราย ๆ แล้วก็พิจารณาปัจจัยหลาย ๆ อย่าง
แล้วคุณหมอที่ดูแลจะเป็นคนกำหนดตรงนี้เอง
โดยให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ว่าควรจะลดระดับน้ำตาลในเลือดโดยเฉลี่ยเท่าไหร่
Q : วิธีดูแลตัวเองสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดสูง ?
A : ใหญ่ ๆ ก็จะเป็น 3อ. 2ส.
เรื่องอาหาร เอาจานมาจานนึงแบ่งเป็น 4 ส่วน
ครึ่งนึงก็จะเป็นอาหารพวกผัก ถั่ว งา
แล้วอีก 1 ใน 4 ก็เป็นข้าว โดยเฉพาะข้าวกล้อง
อีก 1 ส่วน 4 ก็จะเป็นเนื้อสัตว์
เน้นไปที่เนื้อไก่กับเนื้อปลา ไก่ไม่ติดมัน
แล้วบวกกับผลไม้ วันนึง 23 ฝ่ามือ
แล้วก็บวกน้ำ
อันที่ 2 คือ อ.อิริยาบถ เคลื่อนไหวออกแรง ออกกำลังกาย
ง่ายที่สุดก็คือการเดิน
เท่าที่มีการศึกษาว่าจะช่วยให้ลดความดันโลหิตได้
อย่างน้อย ๆ วันนึง ควรเดินอย่างน้อยประมาณ 8,000 ก้าว
อันที่ 3 คือเรื่องของอารมณ์
ผมเรียกว่าออกกำลังใจก็คือการที่เราไม่เครียด
ใช้สมองทั้งวัน อดหลับอดนอน พักผ่อนไม่พอ
สุดท้ายอีก 2 ตัว คือ สูบบุหรี่กับสุรา
ซึ่งทั้ง 2 ตัวนี้มันก็ทำให้ความดันโลหิตขึ้นได้ทั้งคู่
Q : สรุปแล้วข้อความเกี่ยวกับความดันโลหิต
และน้ำตาลในเลือดที่เขาแชร์นี่เป็นอย่างไร ?
A : ไม่ควรแชร์ต่อเป็นอย่างยิ่ง
นอกจากจะทำให้คนที่รับข่าวสารเข้าใจผิดแล้ว
เขายังเสียโอกาสในการที่จะได้มาดูแลความดันโลหิตสูงแต่เนิ่น ๆ
เพราะเรายิ่งทิ้งความดันโลหิตสูงนานเท่าไหร่
โอกาสที่เราจะเกิดโรคแทรก อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหัวใจหลอดเลือด แม้แต่มะเร็ง
สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ตามมาได้
👉 การได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง
อาจทำให้เราเสียโอกาสในการดูแลสุขภาพให้ดีได้
ชัวร์ก่อนแชร์ sureandshare

See also  อย่ากินคอลลาเจนถ้าไม่รู้เรื่องนี้ |#หมอทีม | กิน คอ ล ลา เจน ขาว ไหม

🎯 หากได้รับอะไรมา อย่าเพิ่งแชร์ต่อ ส่งมาตรวจสอบกับ \”ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์\” 🎯
LINE :: @SureAndShare หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40sureandshare
FB :: https://www.facebook.com/SureAndShare
Twitter :: https://www.twitter.com/SureAndShare
IG :: https://instagram.com/SureAndShare
Website :: https://www.ชัวร์ก่อนแชร์.com
TikTok :: https://www.tiktok.com/@sureandshare

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ชัวร์ก่อนแชร์ : ความดันโลหิตมาตรฐานคือ 150/90 สำหรับผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป จริงหรือ ?

รู้เรื่องสุขภาพ : วิธีอ่านค่าความดันด้วยตัวเอง ฉบับเข้าใจง่าย – บ้านหมอไทย


หากกำลังสงสัยว่าจะทราบได้อย่างไรถ้าเราหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคความดันโลหิตสูง ในคลิปนี้จะสอนวิธีการอ่านค่าจากเครื่องวัดความดันโลหิตให้เข้าใจได้อย่างง่าย ไม่ว่าจะวัดที่โรงพยาบาลหรือวัดความดันเองที่บ้านก็สามารถอ่านค่าได้อย่างถูกต้อง และทราบได้ทันทีว่ากำลังเข้าข่ายของโรคความดันโลหิตสูงหรือต่ำอยู่หรือไม่
หากมีข้อสงสัย สามารถส่งมาสอบถามได้ที่ : https://www.facebook.com/morchitdotcom/
หรือแอดไลน์ : https://line.me/R/ti/p/%40chitchaikrunai

รู้เรื่องสุขภาพ : วิธีอ่านค่าความดันด้วยตัวเอง ฉบับเข้าใจง่าย - บ้านหมอไทย

ค่าความดันโลหิต ที่ต้องควรระวัง? / ความดันสูง-ต่ำ มีความแตกต่างกันอย่างไร?


See also  PIMTHITIII - ถ้าเรารักกัน | (OFFICIAL MV) | เพลง ถึง จะ ไม่ ได้

\”ไหนบอกหมอสิ\” คลินิกสุขภาพออนไลน์ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ฉีกทุกกฎ ปลดล้อคทุกปัญหาสุขภาพ โดยเราจะคุยกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พบกับ ผศ.นพ.ประสิทธิ์ ลีวัฒนภัทร อายุรแพทย์เฉพาะทางเบาหวาน และต่อมไร้ท่อ ศูนย์เบาหวานฯ รพ.พญาไท 3

ติดตามช่องทางสื่อสารไบรท์ทีวี
Website : https://www.brighttv.co.th
Facebook: https://www.facebook.com/BrightTodayOfficial
Twitter : https://twitter.com/BrightTodayTh
Instagram : https://www.instagram.com/brighttv20
กด Subscribe YouTube Bright TV เพื่อติดตามข่าวเด็ด, สัมภาษณ์ exclusive ก่อนใคร
stayhome withme ไหนบอกหมอสิ

ค่าความดันโลหิต ที่ต้องควรระวัง? / ความดันสูง-ต่ำ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ความดันโลหิตสูง | แค่ไหนถึงเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง”


ความดันโลหิตสูง | แค่ไหนถึงเรียกว่า “ความดันโลหิตสูง”

ทำไมค่าความดันต้องมี 2 ค่า | รู้หรือไม่ – DYK


ความดันโลหิตจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ตามอายุ เพศ สุขภาพทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงโรคบางชนิดด้วย เครื่องมือที่ใช้วัดความดันนั้นเรียกว่า “สฟิกโมนาโนมิเตอร์” โดยทั่วไปแล้วจะวัดที่บริเวณต้นแขน
หลักการก็คือ การเต้นของหัวใจจะมีการบีบตัวและคลายตัว เมื่อหัวใจบีบตัว จะเกิดแรงดันขึ้น แรงดันนี้จะดันเส้นเลือดแดงให้ไหลไปทั่วร่างกาย ซึ่งเรียกค่านี้ว่า ความดันโลหิต “ซีสโตลิค” ซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าและเป็นค่าแรก ค่าความดันโลหิตที่เหมาะสมตัวบน จะอยูในช่วงไม่เกิน 120 มิลลิเมตรปรอท
และเวลาที่หัวใจคลายตัว ก็จะได้เป็นค่าความดันโลหิตอีกแบบหนึ่ง เรียกว่า “ไดแอสโตลิค” (Diastolic)” ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าและเป็นค่าที่สอง จะอยู่ในช่วงไม่เกิน 80 มิลลิเมตรปรอท (120/80 mm Hg.)
สรุปคือ ค่าแรกที่ตัวเลขสูงกว่า คือค่าความดันเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจบีบตัว ส่วนค่าที่น้อยกว่าคือ ค่าความดันเลือดสูงสุดขณะที่หัวใจคลายตัว
สำหรับผู้ใหญ่ ค่าความดันปกติช่วงบนจะอยู่ระหว่าง 90120 มิลลิเมตรปรอท และช่วงล่างจะอยู่ระหว่าง 6080 มิลลิเมตรปรอท หากค่าที่ได้สูงหรือต่ำกว่านี้ เรียกได้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตต่ำ
————————————————————
ติดตามชมคลิปใหม่ทาง Youtube Channel: https://bit.ly/2jTlJtK
แล้วอย่าลืมกด Subscribe!
แวะมาทักทายพูดคุยกันได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/DYKThailand
Email: [email protected]
Instagram: https://www.instagram.com/dykthailand
Website: https://dykth.wordpress.com / www.dekdoodee.com
Twitter: https://twitter.com/DYKthailand
ความดัน ความดันเลือด ความดันสูง ความดันต่ำ ค่าความดัน รู้หรือไม่ DYK

ทำไมค่าความดันต้องมี 2 ค่า | รู้หรือไม่ - DYK

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ค่าความดันโลหิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *