[NEW] อัพเดทล่าสุด 2019 วิธีกรอกใบ ตม.ประเทศญี่ปุ่นแบบใหม่ และ ใบศุลกากร อย่างละเอียด | ใบตม – Sonduongpaper

ใบตม: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Advertisements

วันนี้มีข่าวสารล่าสุดมาฝากกันครับ โดย เอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสข้อความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง 

แบบฟอร์มใบ

ตรวจคนเข้าเมืองญี่

ปุ่น (ตม.) โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2559 นี้แล้ว

ส่วนวิธีการกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น แบบใหม่ ก็ง่ายกว่าเดิมอีกครับ เพราะว่าลดเหลือเพียงหน้าเดียว สามารถดูได้จากภาพประก

อบด้านบนไ

ด้เลยครับ

ปกติแล้วก่อนเครื่องจะ Landing ถึงปลายทางสนามบินญี่ปุ่น เราจะได้รับแจกเอกสารมา 2 ใบจากแอร์โฮสเตส นั่นคือ ใบ ตม. เข้าประเทศญี่ปุ่น และใบศุลกากร โดยใบ ตม. เข้าประเทศญี่ปุ่น ควรกรอกบนเครื่องให้เรียบร้อยก่อนถึงญี่ปุ่น แต่ถ้าหลับเพลิน, ทำหาย ก็สามารถไปหยิบมาเขียนใหม่ได้ที่ก่อนเข้าด่านตรวจคนเข้าเมือง ในสนามบิน

ตัวอย่างใบ ตม. ญี่ปุ่น (Disembarkation Card)

วิธีกรอกใบ ตม. ญี่ปุ่น

Family Name : นามสกุล

Given Name : ชื่อจริง

Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)

Country Name : ชื่อประเทศ

City Name : ชื่อจังหวัด

Purpose of visit : เหตุผลในการเดินทางมา (เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อ)

Last Flight No./Vessel : หมายเลขเที่ยวบินขาเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือที่เราเดินทางมา

Intended length of stay : ระยะเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น

Intended address in Japan : กรอกชื่อที่อยู่ของที่พักและเบอร์โทรศัพท์ที่พักในญี่ปุ่น

Signature : ลายเซ็นเดียวกับที่เซ็นในหนังสือเดินทาง(Passport)

สำหรับใบ ตม. ญี่ปุ่น แบบใหม่ จะมีแค่ใบขาเข้า (Disembarkation Card) ไม่มีใบขาออก (Embarkation Card) เหมือน Version เก่า หลังจากผ่าน ตม. ขาเข้าไปแล้วจะถูกเก็บไป

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองญี่ปุ่น (ตม.) ญี่ปุ่น จะปรับเปลี่ยนรูปแบบฟอร์มการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นของคนต่างชาติ เป็นรูปแบบดังแนบ 

โดยแบบฟอร์มใหม่จะไม่ต้องกรอกสัญชาติ เพศ และหมายเลขหนังสือเดินทาง และจะมีเพียงหน้าเดียว (ต่างกับฟอร์มเดิมที่มีสองหน้า) นอกจากนี้ จะยกเลิกฟอร์มการออกประเทศของชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพำนักในญี่ปุ่นและไม่ได้ขอรับอนุญาตให้กลับเข้ามาในญี่ปุ่นได้อีก (Re-entry) อาทิ นักท่องเที่ยว เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ ในชั้นนี้ ตม. ญี่ปุ่นยังอนุโลมให้ใช้แบบฟอร์มเดิมไปด้วยได้

ส่วนด้านบนจะเป็น ใบ ตม. ประเภท Re-Entry  (Disembarkation-Embarkation Card หรือ Arrival-Departure Card) ที่ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าพำนักในญี่ปุ่น อาทิ นักศึกษา หรือ ผู้ที่ทำงานในญี่ปุ่น ครับ นักท่องเที่ยวแบบเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับผม

สำหรับ  นั้นสามารถดูได้จากภาพด้านบนได้เลย

วิธีกรอกใบศุลกากร ญี่ปุ่น (Customs Declaration)

ส่วนอีกใบที่เราต้องกรอกหลังจากผ่าน ตม. มาแล้วก็คือ ใบศุลกากร (Customs Declaration) จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเรานำสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามเข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่
ในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นกระเป๋าเลยก็ได้ ใบศุลกากร ญี่ปุ่น นั้นจะมีทั้งหมด 2 หน้า แต่ส่วนมากเราจะกรอกกันหน้าเดียวตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง

รายละเอียดการกรอกใบศุลกากร ญี่ปุ่น (Customs Declaration)

Flight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่น

Point of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดที่คุณมา เช่น Bangkok

Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น

Last Name : นามสกุล

First & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)

Address in Japan(Accommodation) : กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พัก

Nationality : สัญชาติ ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAI

Occupation : อาชีพการงาน

Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)

Passport No : เลขที่หนังสือเดินทาง

Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน

Adult = ผู้ใหญ่

Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปี

Under 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปี

คำถาม

1. Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) = มีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่

Goods exceeding duty-free allowance = มีสินค้า ปลอดภาษีที่เกินกว่าจำนวนที่ให้เข้าประเทศหรือไม่

Commercial goods or samples = มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่

Any items you have been requested from someone else to bring into Japan = สินค้าที่มีคนต้องการหรือฝากนำเข้ามาหรือไม่

ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วยครับ

2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

See also  เที่ยวญี่ปุ่นใช้เน็ตแบบไหนดี?! | ญี่ปุ่น ไป ไหน ดี

3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)

เพียงแค่นี้เราก็ผ่านเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปท่องเที่ยวกันได้แล้ว วิธีกรอกใบ ตม. และใบศุลกากร นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย….

หลังจากดูวิธีการเขียนใบ ตม. ญี่ปุ่นกันแล้ว มาชมวันเดินทางจริงกันเลยครับ

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก

在東京タイ王国大使館 สถานเอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


และเว็บ walkwithmethai.com

วันนี้มีข่าวสารล่าสุดมาฝากกันครับ โดย เอกอัครราชทูตไทย 〆 กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้โพสข้อความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับจะมีแค่ใบขาเข้า (Disembarkation Card) ไม่มีใบขาออก (Embarkation Card) เหมือน Version เก่า หลังจากผ่าน ตม. ขาเข้าไปแล้วจะถูกเก็บไปส่วนด้านบนจะเป็น ใบ ตม. ประเภท Re-Entry (Disembarkation-Embarkation Card หรือ Arrival-Departure Card) ที่ใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับวีซ่าพำนักในญี่ปุ่น อาทิ นักศึกษา หรือ ผู้ที่ทำงานในญี่ปุ่น ครับ นักท่องเที่ยวแบบเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็ได้ครับผมสำหรับนั้นสามารถดูได้จากภาพด้านบนได้เลยส่วนอีกใบที่เราต้องกรอกหลังจากผ่าน ตม. มาแล้วก็คือจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบว่าเรานำสิ่งของหรือวัตถุต้องห้ามเข้ามาประเทศญี่ปุ่นด้วยหรือไม่ ในขั้นตอนนี้บางคนอาจจะโดนเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นกระเป๋าเลยก็ได้นั้นจะมีทั้งหมด 2 หน้า แต่ส่วนมากเราจะกรอกกันหน้าเดียวตามตัวอย่างในรูปด้านล่างFlight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่นPoint of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดที่คุณมา เช่น BangkokDate of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นLast Name : นามสกุลFirst & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)Address in Japan(Accommodation) : กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พักNationality : สัญชาติ ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAIOccupation : อาชีพการงานDate of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)Passport No : เลขที่หนังสือเดินทางNumber of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกันAdult = ผู้ใหญ่Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปีUnder 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปีคำถาม1. Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) = มีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่Goods exceeding duty-free allowance = มีสินค้า ปลอดภาษีที่เกินกว่าจำนวนที่ให้เข้าประเทศหรือไม่Commercial goods or samples = มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่Any items you have been requested from someone else to bring into Japan = สินค้าที่มีคนต้องการหรือฝากนำเข้ามาหรือไม่ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วยครับ2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า BSignature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)เพียงแค่นี้เราก็ผ่านเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อไปท่องเที่ยวกันได้แล้วนั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลย….

[NEW] วิธีกรอกใบ ตม. 2019 ประเทศยอดนิยม แปลไทยแล้ว กรอกง่าย | ใบตม – Sonduongpaper

          เที่ยวต่างประเทศด้วยตัวเอง กับวีธีกรอกใบ ตม. เข้าประเทศต่าง ๆ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม จีน ลาว กัมพูชา เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ แปลไทยทุกข้อ กรอกเองได้เลย

          เส้นทางท่องเที่ยวต่างประเทศในฝันของใครหลายคน เที่ยวได้แทบจะทุกเมืองและทุกฤดูกาล ไม่ต้องใช้วีซ่า มีแหล่งท่องเที่ยวสวย ๆ เพียบ อาหารก็อร่อย ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยไปเยือนญี่ปุ่นหลายแสนคนต่อปี แต่สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ ก็อาจไม่คุ้นเคยกับใบขาเข้ามากนัก แต่ไม่ต้องกังวลไป เพราะกรอกง่าย ไม่ยากอย่างที่คิด โดยหลายสายการบินจะให้พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเดินแจกแบบฟอร์ม Disembarkation Card ก่อนที่เครื่องจะ Take-off ราว ๆ 20-30 นาที หรือถ้าไม่มีการเดินแจก เราก็สามารถเรียกพนักงานต้อนรับเพื่อขอแบบฟอร์มนี้ได้ แต่ถ้าแบบฟอร์มหมด ก็สามารถที่จะไปเอาได้บริเวณจุด Immigration จะมีโต๊ะวางไว้ให้ พร้อมกับพื้นที่ในการกรอกรายละเอียด

          ส่วนรายละเอียดในใบขาเข้า ดังนี้

10. พกปืน อาวุธมีด หรือดินปืนมาด้วยหรือไม่ (Prosession of controlled substances, guns, bladed weapons, or gunpowder) ตรงนี้ถ้าไม่ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง No แต่ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งจะต้องตอบคำถามในหน้าหลังด้วย

9. เคยมีประวัติอาชญากรรมในญี่ปุ่น หรือประเทศอื่น ๆ หรือไม่ (Any history of being convicted of a crime)

8. เคยมีประวัติถูกเนรเทศ หรือถูกปฏิเสธเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (Any history of receiving a deportation order or refusal of entry into Japan)

6. ระยะเวลาพำนักในญี่ปุ่น (Intended lenght of stay in Japan)

4. จุดประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (Purpose of visit) 4.1 ท่องเที่ยว (Tourism) 4.2 ธุรกิจ (Business) 4.3 เยี่ยมญาติ (Visiting relatives) 4.4 อื่น ๆ (Others)

3. ที่อยู่ในไทย (Home Address) 3.1 ชื่อประเทศ (Country name) 3.2 จังหวัด (City Name)

See also  แอปเปิลฟูจิ ที่ไม่ได้อยู่ฟูจิ : ดูให้รู้ Dohiru (25 ก.พ. 61) | อาหารฟูจิ

1. ชื่อ (Name) 1.1 นามสกุล (Family Name) 1.2 ชื่อจริง (Given Names)

          1. ชื่อ-นามสกุลที่ปรากฏในพาสปอร์ต (Full Name as it appears in passpport/travel document)
กรอกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ตามช่อง ส่วนใหญ่บรรทัดแรกจะเป็นนามสกุล บรรทัดต่อมาเป็นชื่อจริง
 

          2. เพศ (Sex)
          2.1 ผู้ชาย (Male)
          2.2 ผู้หญิง (Female)
 

          3. เลขที่พาสปอร์ต (Passport Number)
 

          4. ที่อยู่ในไทย (Place of Residence)
          4.1 อำเภอ (City)
          4.2 จังหวัด (State)
          4.3 ประเทศ (Country)
 

          5. ประเทศเกิด (Country of Birth)
 

          * หมายเลขประจำตัวประชาชน สำหรับชาวมาเลเซียเท่านั้น (Identity Card Number)
 

          6. วันเกิด (Date of Birth) เรียงตามวันที่/เดือน/ปี
 

          7. ระยะเวลาพำนักในสิงคโปร์ (Length of Stay)
 

          8. สัญชาติ (Natonality)
 

          9. ประเทศสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางมายังสิงคโปร์ (Last City/Port of Embarkation Before Singapore)
 

          10. ประเทศที่จะเดินทางต่อไปจากสิงคโปร์ (Next City/Port Disembarkation After Singapore)
 

          11. หมายเลขเที่ยวบินที่เดินทางมา (Flight No./Vessel Name/Vehicle No.)
 

          12. ชื่อโรงแรมหรือที่พักในสิงคโปร์ (Address in Singapore)
 

          13. รหัสไปรษณีย์ของที่พัก (Postal Code)
 

          14. เบอร์โทรศัพท์ของโรงแรม (Contact Number)
 

          15. ได้เดินทางไปแอฟริกา หรืออเมริกาใต้ในช่วง 6 วันที่ผ่านมาหรือไม่ (Have you been to Africa or South America during the last 6 days ?)
 

          16. เคยใช้พาสปอร์ตคนละชื่อกับเล่มปัจจุบันเดินทางเข้าสิงคโปร์หรือไม่ (Have you ever used a passport under different name to enter Singapore ?)

          ถ้าเคย ให้กรอกชื่อเดิมมาด้วย (If “yes”, state name(s) different from current passport)
 

          17. เคยถูกห้ามเข้าสิงคโปร์หรือไม่ (Have you ever been prohibited from entering Singapore ?)
 

          18. ลายเซ็น
 

          19. ชื่อนามสกุลเต็มตามพาสปอร์ต (Full Name as it appears in passport/travel document) เขียนตัวพิมพ์ใหญ่
 

          20. สัญชาติ
 

          ** สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น


กรอกใบ ตม. ไทย


กรอกใบตม. ไทย โดย let’s go holiday

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

กรอกใบ  ตม. ไทย

LiveVlog#32 KYOTO-OSAKA 12วัน วนๆไป (4K)


เนื่องจากวีดีโอนี้ถ่ายทำด้วยระบบ 4K แต่มีขนาดคลิปสูงกว่าที่ Youtube กำหนดไว้ ทำให้ต้องลดคุณภาพลงเพื่อให้สามารถอัพโหลดได้ในคลิปเดียว จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
หลังจากไปทริปยาวที่โตเกียวเมื่อต้นปี ก็มาถึงทริปยาวอีกครั้งตอนปลายปีที่เกียวโตกันบ้าง ทริปนี้ยาวมากเพราะใช้เวลา 12 วัน วนไปวนมานั่นเอง
เกียวโตและโอซาก้าก็เป็นอีก2เมืองที่ไปมาแล้วหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายคือพาคุณแม่ไปดูซากุระเมื่อต้นปี2016 ซึ่งตอนนั้นใช้เวลา5วัน เกียวโตโอซาก้านารา เรียกว่าแน่นๆในเวลาสั้นๆ แล้วที่สำคัญเป็นทริปตามใจผู้ใหญ่
ครั้งนี้ก็เลยใช้เวลาตามใจแล้วก็ไปแบบตามใจเมียครึ่งนึงตามใจตัวเองครึ่งนึง แต่ก็ใช้เวลาเต็มที่แบบวนๆไป ซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่มีโอกาสไปเดินดูที่เก่าๆที่ไม่ได้ไปมามากกว่า10ปี และที่ใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แบบว่าประสบการณ์ใหม่ๆเยอะดี มีความสุขมากๆกับทริปนี้ครับ ตามไปวนๆไปกับผมเลยครับ
ครั้งนี้ก็เช่นกันครับ ไม่ได้รวบรวมว่าใช้งบไปทั้งหมดเท่าไหร่แต่ก็มีบอกว่าแต่ละที่ที่ไปใช้เงินเท่าไหร่
โรงแรมชื่อ Hotel Alexander Namba หาได้ใน Google Map และเช็คราคาได้ตามเว็บจองโรงแรมได้เลย เพราะราคาเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาครับ

21:17 Day1 Kyoto
29:02 Kiyomizu temple
56:27 Gion
1:08:00 Nishiki Market @Night
1:20:08 Day2 Kyoto
1:28:38 Nishiki Market @Noon
2:07:56 Day3 Osaka
2:16:34 Shinsaibashisuji
2:34:49 Osaka Castle
2:55:18 Day4 Arashiyama (Kyoto)
3:04:51 start
3:12:25 Gioij temple
3:20:03 Nisonji temple
3:24:59 Jojakkoji temple
3:41:25 Kimono forest
3:53:46 Day5 Arashıya
3:57:52 Bamboo forest
3:59:29 Tenryuji temple
4:10:40 Arashiyama park
4:35:44 Nagahori restaurant @Kyoto (Michelin 1 Star)
5:02:41 Day6 Osaka
5:15:11 Kuromon Market
5:26:00 Shinsekai
5:36:52 DenDen Town
6:04:35 The Walk underground shopping
6:25:23 Day7 Osaka
6:30:51 Sumiyoshitaisha temple
7:21:59 Day8 Osaka
7:24:24 Yodobashi Camera
7:32:40 Umeda Station shopping area
8:15:16 Day9 Kyoto
8:26:54 Horinji temple
8:34:26 Ryoanji temple
8:40:18 Ninnaji temple
8:51:20 Nijo castle
9:21:56 Day10 Osaka
9:34:45 Tenjinbashisuji
9:57:37 Day11 Arashiyama
10:09:08 Tenryuji temple
10:13:51 Torokko Romantic Train
10:20:04 Kuwata temple
10:36:34 Day12 Kyoto
10:41:18 Fushimi inari temple

See also  ความหลากหลายทางพันธุกรรม - วิทย์ (ชีววิทยา) ม.4 EP40 | ความหลากหลายทางพันธุกรรม

Camera:
Sony a7r ii
Sony a6500
Sony x3000
Lens:
Sony 1635mm f2.8 GMaster
Sony 1018mm f4 OSS
Mic:
Rode Videomic Pro

EDM Detection Mode by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1500026
Artist: http://incompetech.com/
Easy Jam by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100245
Artist: http://incompetech.com/
Cold Funk Funkorama by Kevin MacLeod is licensed under a Creative Commons Attribution license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Source: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100499
Artist: http://incompetech.com/

LiveVlog#32 KYOTO-OSAKA 12วัน วนๆไป (4K)

จม – NUM KALA x NONT TANONT「Live Version」


Live Version จม
NUM KALA x NONT TANONT
genie records
ติดตาม หนุ่ม KALA ได้ที่…
https://www.facebook.com/NumKALA6/ | IG @NUMKALA
จม available on…
🎬 YouTube : https://youtu.be/EmitC7dokS0
♪ JOOX : https://bit.ly/34V9HaR
♪ Spotify : https://spoti.fi/3x2gzz9
♪ Apple Music : https://apple.co/3uZH2Mu
NUMKALA NONTTANONT genierecords

จม - NUM KALA x NONT TANONT「Live Version」

วิธีต้มน้ำใบเตยหอมๆชื่นใจ เคล็ดลับต้มน้ำใบเตยให้สีเขียวสวยน่าทาน/Sek Food \u0026 DIY


ส่วนผสม
1.น้ำเปล่า 4 ลิตร(4000 ml)
2ใบเตยหั่นท่อน 3 กำมือ
3.น้ำใบเตยสดปั่น 1/2 ถต.
4.น้ำตาลทราย 1 ถต.
5.เกลือ 1/2 ชช.
แฟนเพจ Sek Food \u0026 DIY

วิธีต้มน้ำใบเตยหอมๆชื่นใจ เคล็ดลับต้มน้ำใบเตยให้สีเขียวสวยน่าทาน/Sek Food \u0026 DIY

(ENG SUB) ใบไม้ที่ปลิดปลิว | EP.21 (FULL HD) ตอนจบ | 6 พ.ค. 63 | one31


รับชมละคร ใบไม้ที่ปลิดปลิว ดู ละครย้อนหลัง ทุกตอนที่…
• เว็บไซต์ ช่องวัน31 : http://bit.ly/2J33H6p
• Full EP. : https://bit.ly/2QxyU38
• Highlight คลิปเด็ด : https://bit.ly/2We1ZXt
• แอปพลิเคชั่น one31 ดาวน์โหลด : http://www.bit.ly/one31app
เรื่องราว “ความรัก” ที่แฝงไปด้วย “ความลับ” ของ “นิรา” (ใบเฟิร์นพิมพ์ชนก) ชายที่มีหัวใจเป็นหญิง แต่ครอบครัวไม่ยอมรับ มีเพียงแม่เท่านั้นที่เข้าใจ เธอจึงพยายามเอาชนะธรรมชาติด้วยรูปลักษณ์ใหม่ มาพร้อมกับชีวิตใหม่ ที่ดูเหมือนจะสมหวังราวกับความฝัน แต่…ความลับไม่มีในโลก!!

นักแสดง
พุฒิชัย เกษตรสิน | พุฒ รับบท ชัชวีร์
พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ | ใบเฟิร์น รับบท ชนันธวัช / นิรา
ศุภพงษ์ อุดมแก้วกาญจนา | เซ้นต์ รับบท นิรา
ยุรนันท์ ภมรมนตรี | แซม รับบท ชมธวัช
นิดา พัชรวีระพงษ์ | แตงโม รับบท รังรอง
วิทยา วสุไกรไพศาล | อั๋น รับบท หมอเบญจางค์
คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์ | ยิปซี รับบท มะนาว
อาภาศิริ นิติพน | อุ๋ม รับบท นิลมล
รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น | เจมส์ รับบท ใบตอง
พรหมพร ยูวะเวส รับบท อิงอร
ติดตามชมละคร ใบไม้ที่ปลิดปลิว ทุกคืนวันจันทร์ ถึง วันอังคาร เวลา 21.20 น. ทางช่องวัน 31
ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ดูช่องวัน กดหมายเลข31
• ชม Online สดๆ ได้ทาง : https://www.one31.net/live
ติดตามข่าวสารจากช่องวัน31
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น one31 : http://www.bit.ly/one31app
• Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
• Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
• Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
• Pinterest : https://www.pinterest.com/one31channel

(ENG SUB) ใบไม้ที่ปลิดปลิว | EP.21 (FULL HD) ตอนจบ | 6 พ.ค. 63 | one31

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ใบตม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *