[NEW] วิธีการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ อย่างละเอียด UK VISA | เอกสาร ทํา วีซ่า – Sonduongpaper

เอกสาร ทํา วีซ่า: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Nội Dung Bài Viết

วิธีการทำวีซ่าประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ ที่ที่หลายๆคนอยากไปเยือนสักครั้งในชีวิต  เมืองผู้ดี บ้านเมืองสไตล์คลาสสิค เดินทางสะดวกสบาย สำหรับใครที่วางแผนกำลังจะเดินทางไป พี่ช้างนำวิธีการทำวีซ่าอังกฤษมาฝากให้เตรียมตัวกันล่วงหน้าก่อนเลยครับ

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนทำวีซ่า

ก่อนอื่นเลย เรามาเตรียมเอกสารกันครับ

1. หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมระบุเงินเดือน) (ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และวันเริ่มงาน) หรือ หลักฐานการศึกษา (ถ้ายังเป็นนักเรียน-นักศึกษา) เจ้าของกิจการ หรือ คนทำงานอิสระ ให้แสดงหลักฐานเช่นทะเบียนการค้า หรือ แหล่งที่มารายได้

2. สลิปเงินเดือน ยอดเงินสุทธิที่หาได้ทั้งหมดทั้งปี

3. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 

4. จองที่พัก (แนะนำจองแบบยกเลิกได้ เช่น Booking.com) หรือ จดหมายเชิญจากคนที่จะไปพักอาศัยด้วย

5. แผนการเดินทาง  (ตารางเที่ยวในแต่ละวันที่มาอยู่ในประเทศ)

6. พาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน ต้องเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน  และพาสพอร์ตเล่มเก่าๆ(ถ้ามี)

7. ข้อมูลที่อยู่ที่ทำงานปัจจุบัน และที่อยู่ปัจจุบันของตน (เลขที่ อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์ติดต่อ)

8. ข้อมูลผู้บิดามารดาหรือผู้ปกครอง (ชื่อ วันเกิด)

9. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต เพย์พาวฯ

10. คำนวนค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก และค่าใช้จ่ายรายวัน เป็นหน่วย GBP

 

ก่อนกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า

ก่อนท่านจะกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อสร้าง Account ใน official website ของ UK Visas & Immigration ที่เว็บนี้ https://visas-immigration.service.gov.uk/product/uk-visit-visa จะมีให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของเรานิดหน่อย

register 1

หน้าแรก กดเลือกภาษาที่ท่านใช้ เลือก ไทย

> กด Next

 

register 2

เลือกประเภทของวีซ่าที่ท่านจะเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ ตามจุดประสงค์ โดยสามารถเช็คได้ที่เว็บ

https://www.gov.uk/check-uk-visa

สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวปกติ รวมถึงพบครอบครัว ญาติหรือเพื่อนที่อาศัยอยู่ที่อังกฤษ การรักษาทางการแพทย์ แต่งงาน ธุรกิจ การศึกษา (นักเรียนแลกเปลี่ยน ประชุม) และทรานซิส (แวะพักเครื่อง) ให้เลือกอันแรก Visit or transit visa

> กด Next

 

register 3

หน้านี้ จะให้ท่านเลือกว่า จะให้แสดงคำถามเป็นภาษาไทยหรือไม่ ถ้าต้องการให้คำถามแปลเป็นภาษาไทย ให้ตอบ Yes หากไม่ต้องการตอบ No (ให้แปลเป็นภาษาไทยช่วยให้ทำได้เร็วขึ้นพอสมควรเลยครับ สะดวกมากๆ)

*ถึงแม้ว่าคำถามจะแปลเป็นภาษาไทย แต่คำตอบจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น*****

 

register 3

ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าจากประเทศใด ให้ตอบประเทศที่ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่า หากทำในประเทศไทย

ตอบ Thailand ประเทศไทย โดยการพิมพ์ TH ลงไปในช่อง

> กด Next

 

register 5

เลือกสถานที่ที่ท่านสะดวกยื่นคำร้องขอวีซ่า และสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใดแห่งหนึ่ง คือ สาขากรุงเทพมหานคร หรือเชียงใหม่

หากท่านยอมรับให้กดข้อแรก I can go to an appointment at one of these visa application centres

ข้าพเจ้าสามารถไปตามนัดหมายที่ศูนย์รับคำร้องแห่งใดแห่งหนึ่ง

> กด Next

หน้าถัดไป จะเป็นข้อมูลต่างๆของการทำวีซ่าอังกฤษ  เช่น ประเภทวีซ่า การนัดหมาย ระยะเวลาในการทำ วิธียื่นคำร้อง

 

apply uk

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าออนไลน์ได้เฉพาะท่านที่มีจุดประสงค์ของการเดินทางดังข้อต่อไปนี้

Tourism, including visiting family and friend ท่องเที่ยว รวมถึงเยี่ยมครอบครัวและเพื่อน

Business, including sports and entertainment ธุรกิจ รวมถึงด้านกีฬาและบันเทิง

Transit through the UK ทรานซิสเครื่อง (แวะพักเครื่องในสหราชอาณาจักร)

Academic visit, including teaching and exchange ทางวิชาการ เช่น การสอน และแลกเปลี่ยน

Marriage or civil partnership การแต่งงาน รวมถึงการแต่งงานของเพศเดียวกัน

Private medical treatment การรักษาทางการแพทย์

 

หากท่านเป็น นักการทูต ข้าราชการ หรือบุคคลที่ได้รับการยกเว้นโดยการตรวจคนเข้าเมือง ท่านจะต้องกรอกข้อมูลผ่านทาง

https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

 

 

register 7

Before you start ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้น

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างเป็นทางการ มี 2 แห่ง คือ

1. เชียงใหม่

: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่

“อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี”

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50200

**

มีค่าบริการเรียก

เก็บเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง GBP 55

(

ประมาน 2,363 บาท เดือนพ.ค. 2018) ซึ่งชำระในเวลาเดียวกันกับที่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

 เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30 – 14:30 น.

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 12:00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร

วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 14:30 – 15:30 น.

วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 – 12:00 น.

บริการเสริม

โดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเสริมได้ดังต่อไปนี้

1.บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

2.บริการห้องรับรองพิเศษ

3.บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์

ซึ่งบริการเสริมข้างต้นนี้ท่านสามารถชำระได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 

2. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งใหม่ในจังหวัดกรุงเทพฯ

“อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28” ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08:30-18.00 น.

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):

วันเสาร์ เวลา 08:30-12.00 น.

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 13:30-16:00 น.

 

3. บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่

เช่น บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่ บริการนัดหมายนอกเวลาทำการ บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน บริการแปลเอกสาร เป็นต้น

หากท่านต้องการบริการพิเศษในการยื่นขอวีซ่า ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.vfsglobal.co.uk/Thailand/thai/user_pay_services.html#mobile-visa-application-centre

 

วันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประจำกรุงเทพและเชียงใหม่ จะปิดทำการตามวันนักขัตฤกษ์ในปี 2561 ดังนี้ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ระยะเวลาการทำวีซ่า

https://www.gov.uk/visa-processing-times

 

ขั้นตอนในการยื่นคำร้อง

 1. กรอกแบบฟอร์มการสมัครวีซ่า

  และต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

 2. ชำระเงิน 

  ค่าวีซ่าออนไลน์

 3. พิมพ์แบบฟอร์ม 

  การสมัครวีซ่าที่มีการยืนยันแล้ว

 4. นัดหมาย 

  และไปตามที่นัดหมายที่ศูนย์รับคำร้อง พร้อมเอกสารตัวจริงและสำเนาสำหรับการขอวีซ่า รวมไปถึงหนังสือรับรองการแปล สำหรับเอกสารที่ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ

 

register 8

How to apply วิธียื่นคำร้อง

– เวลาในการกรอกใบสมัครขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ท่านสามารถบันทึกข้อมูลที่กรอกลงไปได้โดยการกดบันทึก (save) และกลับมาทำรายการต่อได้ในภายหลัง

– ถ้าท่านไม่ได้ทำรายการ หรือไม่มีความเคลื่อนไหวระหว่างการกรอกแบบฟอร์ม เกินกว่า 25 นาที ระบบจะทำการออกจากระบบอัตโนมัติ ดังนั้นท่านจะต้องจำ ID และ Password ตัวเองไว้ให้ดี

– ในการยื่นขอคำร้องวีซ่าอังกฤษ จะต้อง

 1. กรอกแบบฟอร์มข้อมูลทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ
 2. ชำระค่าวีซ่าออนไลน์
 3. ปริ้นท์แบบฟอร์มหลังทำรายการเสร็จเรียบร้อย
 4. ทำการจองนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า

 

ในวันนัดหมายท่านจะต้อง

 1. นำเอกสารตัวจริง และสำเนาของเอกสารทั้งหมดที่ใช้ยื่นคำร้อง
 2. แปลเอกสารที่ใช้ยื่นคำร้อง หากต้นฉบับไม่ใช่ภาษาอังกฤษหรือเวลส์

 

พร้อมแล้ว กด start now เพื่อเริ่มการกรอกแบบฟอร์ม

— Part 1 Start —

1 start

Register your email อีเมล์และรหัสผ่านของท่าน

กรอกอีเมล์และตั้งรหัสผ่านของท่าน เพื่อที่ภายหลังเราจะสามารถเข้าสู่ระบบมากรอกข้อมูลต่อได้ (เวลาทำรายการเราต้องกดบันทึกข้อมูลไปเรื่อยๆ) และใช้ติดตามผลการยื่นวีซ่า รวมไปถึงการส่งเอกสารต่างๆเข้าอีเมลล์ของเราด้วย

 

ตั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัว มีตัวอักษร และเลขอย่างน้อย 1 ตัว

เสร็จแล้วกด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

— Part 2 Application —

Your name ชื่อของท่าน

กรอกชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษตามพาสพอร์ต ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Any other names ชื่อของท่าน

Are you now or have you ever been known by another name? (Required)

ท่านเป็นที่รู้จักในชื่ออื่นอีกหรือไม่ เช่น ชื่อกลาง ชื่อเก่าฯ

หากไม่มีกด No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Home address ที่อยู่

ใส่บ้านเลขที่ หมู่บ้าน/อาคาร ตำบล อำภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ ประเทศ (พิมพ์ Th แล้วเลือก Thailand ประเทศไทย)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your phone numbers หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน

กรอกรหัสประเทศของตนเอง ประเทศไทยใช้

+66 แล้วตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ทั่วไป แต่ตัด 0 ตัวแรกทิ้งไป

หากต้องการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์อีก ให้กด +Add another telephone number เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Living at your home address ที่อยู่บ้านของท่าน

How long have you lived at this address? (Required)

ท่านได้อาศัยในที่อยู่นี้มานานเท่าไหร่ ช่องที่สองมีหน่วยให้เลือกเป็นวัน สัปดาห์ เดือน และปี จากนั้นใส่ตัวเลขโดยประมานในช่องแรก

What is the ownership status of your home? (Required)

สถานะการเป็นเจ้าของบ้านของท่านคืออะไร เลือกประเภทว่าท่านอาศัยอยู่ในที่พักปัจจุบันในฐานะอะไร เช่น ผู้อยู่อาศัย เจ้าของบ้าน ฯ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

uk

Your gender and relationship status เพศของท่าน และสถานะภาพความสัมพันธ์

กดเลือกเพศของท่านอ้างอิงตามพาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน

What is your relationship status? สถานภาพความสัมพันธ์ของท่านคืออะไร

สถานภาพของท่านมีให้เลือก 6 อย่าง เช่น โสด แต่งงาน (ต้องเป็นแบบจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย) ม่าย ฯ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your nationality, date and country of birth สัญชาติ วันเกิด ประเทศที่เกิดของท่าน

กรอกสัญชาติ สัญชาติไทยพิมพ์ TH แล้วกดเลือก Thailand ประเทศไทย

หากมีสัญชาติมากกว่า 1 ให้กด + Add another nationality เพื่อเพิ่มสัญชาติอื่น

Date of birth (Required) วันเดือนปีเกิด กรอกแบบ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ

Country of birth ประเทศที่เกิด พิมพ์ TH แล้วกดเลือก Thailand ประเทศไทย

Place of birth สถานที่เกิดตามพาสพอร์ต (ใส่จังหวัดที่เกิด หรือประเทศก็ได้ เช่น Bangkok, Thailand)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your passport หนังสือเดินทางของท่าน

Passport number or travel document reference number หมายเลขหนังสือเดินทาง/พาสพอร์ต เช่น AA9999999

Place of issue สถานที่ออก ใส่จังหวัดที่ทำพาสพอร์ต

Issue date (Required) วันที่ออกพาสพอร์ต ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. (ดูจากหน้าแรกของพาสพอร์ต)

Expiry date (Required) วันหมดอายุของพาสพอร์ต ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. (ดูจากหน้าแรกของพาสพอร์ต)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Another passport or travel document หนังสือเดินทาง หรือเอกสารการเดินทางฉบับอื่น

Do you have another passport or travel document? ท่านมีหนังสือเดินทาง (พาสพอร์ต) เล่มอื่นหรือไม่

 1. หนังเดินทางออกโดยประเทศอื่น

 2. หนังสือเดินทางเล่มเก่าที่หมดอายุไปแล้ว แต่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางที่ผ่านมาของท่าน

หากมีตอบ Yes ไม่มีตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

หากใครตอบว่า Yes มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือเล่มอื่น

จะมีหน้านี้ขึ้นมาให้กรอก ข้อมูลหมายเลขพาสพอร์ต จังหวัดที่ไปทำ วันที่ออกและหมดอายุของพาสพอร์ตทีละเล่ม

ถ้ามีหลายเล่มก็กด Yes วนไปเหมือนเดิมครับ จนกว่าจะครบ หากกรอกครบทุกเล่มแล้ว จะมีคำถามเดิมถามอีกครั้งว่ามีหนังสือเดินทางเล่มอื่นอีกหรือไม่ คราวนี้ให้ตอบ No ไม่ แล้วกด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

National identity card บัตรประชาชน

ถามว่าท่านมีบัตรประชาชนหรือไม่ ให้ตอบ Yes แล้วจะมีช่องขึ้นมาให้กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของเราลงไป จากนั้นกดบันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your employment status สถานะภาพทำงานของท่าน

มีตัวเลือก 5 ข้อ คือ

Employed (ถูกจ้างงาน) Self-employed (เป็นเจ้าของกิจการ) A student (นักเรียน)

Retired (เกษียณ) และ Unemployed (ไม่ได้ทำงาน)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your employer ชื่อบริษัทหรือนายจ้างของท่าน

Employer’s name ชื่อของนายจ้าง (ชื่อบริษัท/โรงเรียน)

Employer’s address (Required) ที่อยู่ของนายจ้าง (เลขที่อยู่ของบริษัท/โรงเรียน)

Town/City เมือง (อำเภอ)       Province/State จังหวัด

 

Postal code (if applicable) รหัสไปรษณีย์ (ถ้ามี)

Country ประเทศ พิมพ์ TH เลือก Thailand

Employer’s telephone number (Required)

เบอร์โทรศัพท์ของนายจ้าง (ใส่รหัสประเทศไทย +66 แล้วตามด้วยเบอร์โทรศพท์ปกติที่ตัด 0 ตัวแรกทิ้งไป)

Date you started working for this employer (Required)

วันที่ท่านเริ่มต้นทำงานกับนายจ้างนี้ ใส่เดือนและปี ค.ศ ที่ท่านได้เริ่มทำงานวันแรกกับบริษัท/โรงเรียนปัจจุบัน

**ข้อมูลที่กรอกในหน้านี้จะต้องตรงกับหนังสือรับรองการทำงาน

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your job งานของท่าน

Your job title ตำแหน่งงานของท่าน กรอกชื่อตำแหน่งงานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

How much do you earn each month – after tax? (Required)

ท่านมีรายได้หลังจากหักภาษีแล้วต่อเดือนเท่าไร (ใส่รายได้รวมต่อเดือนก็ได้ครับ ให้ตรงกับจดหมายรับรองงาน)

เลือกสกุลเงิน GBP (สามารถหาค่าเงินไทยเป็นปอนด์ได้ที่นี่ THB to GBP)

Describe your job บรรยายลักษณะงานของท่านคร่าวๆ ว่าทำอะไรบ้าง

 

Your income and savings รายได้และเงินออมของท่าน

มี 3 ข้อให้เลือกคือ

 1. Other regular income

  รายได้ประจำอย่างอื่น

  เช่น เบี้ยเลี้ยง บำนาญ การลงทุน รายได้อื่น และกรอก จำนวนเงินที่ได้รับจากช่องทางที่ท่านเลือกต่อปี (หน่วย GBP)

 

 1. Savings

  เงินออม

  กรอกจำนวนเงินออมในบัญชีของเราทั้งหมด (หน่วย GBP) ถ้าหากท่านมีแหล่งเงินออมทางเพียงอย่างเดียว ให้ท่านขอหลักฐานจากธนาคารที่แสดงเงินออมทั้งหมดด้วย (เป็นภาษาอังกฤษ)

 

 1. I do not have any other income or savings ฉัน

  ไม่มีทั้งเงินออมหรือรายได้อื่น

  หากไม่มีทั้งสองข้อบนข้างต้น ให้เลือกข้อนี้

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

About the cost of your visit เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน

How much money are you planning to spend on your visit to the UK? (Required)

ท่านวางแผนจะใช้จ่ายเงินเท่าไหร่ตอนอยู่สหราชอาณาจักร

คิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดของทริปนี้ รวมตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายประจำวัน (อาหาร เดินทาง) เป็นหน่วย GBP

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

About your financial situation เกี่ยวกับสถานะทางการเงินของท่าน

What is the total amount of money you spend each month? (Required)

ท่านใช้จ่ายเงินเท่าไรต่อเดือน (ที่ประเทศเรา) ให้กรอกจำนวนเงินที่ท่านใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อเดือนตามความเป็นจริง (ค่าน้ำ ไฟ ที่พัก เดินทาง อาหารฯ) เป็นหน่วย GBP

 

Paying for your visit ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของท่าน

Will anyone be paying towards the cost of your visit? (Required)

จะมีบุคคลอื่นช่วยออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือไม่ รวมถึงบริษัท หรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ผู้ปกครอง คู่สมรสฯ

ถ้ากดใช่ จะมีอีกหน้ามาให้เรากรอก ถ้าไม่มีจะข้ามไปอีกข้อเลย

 

Help towards the cost of your visit ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการเดินทางของท่าน

ให้ตอบว่าใครที่ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ของท่าน

เช่น ครอบครัว เพื่อน บริษัทที่ทำงานของท่าน หรือบริษัทอื่น

จากนั้นต้องกรอกข้อมูล ชื่อ ที่อยู่ และจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนเป็นหน่วย GBP รวมถึงกรอกเหตุผลที่ได้รับการสนับสนุนเงินก้อนนี้

 

มีบุคคลอื่นที่ช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอีกหรือไม่ หากมีอีกตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนกัน หากไม่มีแล้ว ตอบ No เพื่อไปยังข้อถัดไป

 

Your visit to the UK การเยี่ยมเยือนสหราชอาณาจักรของท่าน

ใส่วันที่/เดือน/ปีค.ศ วันแรกที่ท่านจะเดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ (วันที่บินไปถึง) และวันที่จะเดินทางออก (วันที่บินกลับ)

 

Spoken language preference ภาษาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูล

ตอบ English ภาษาอังกฤษ

 

Main reason for your visit เหตุผลหลักในการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านคืออะไร

Tourism, including visiting family and friends ท่องเที่ยว รวมถึงการเยี่ยมครอบครัว/เพื่อนที่อาศัยอยู่ในอังกฤษ

Business, including sports and entertainment ทำธุรกิจ รวมถึงด้านกีฬาและบันเทิง

Transit through the UK แวะพักเครื่องที่สนามบินในสหราชอาณาจักร (ทรานซิส)

Academic visit, including teaching and exchange ทางด้านการศึกษา เยี่ยมชม การเรียนการสอน และแลกเปลี่ยน

Marriage or civil partnership แต่งงาน (ทั้งต่างเพศ และเพศเดียวกัน)

Private medical treatment การรักษาทางการแพทย์

Other – I am visiting for another reason อื่นๆ

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Main reason for your holiday visit วัตถุประสงค์หลักในการเข้าประเทศ

คำตอบที่ให้เลือกจะขึ้นอยู่กับประเภทที่ท่านเลือกไว้ในข้อที่แล้ว สำหรับ Tourism นั้นจะมีให้เลือกย่อยอีก 3 ข้อคือ

Tourist ท่องเที่ยว

Visiting family เยี่ยมครอบครอบ

Visiting friends เยี่ยมเพื่อน

 

Your activities กิจกรรมของท่าน

จะมีช่องด้านล่างให้เขียนแผนเที่ยวคร่าวๆในแต่ละวันว่าไปเมือง หรือสถานที่ไหน (เลือกหลักๆ ไม่ต้องใส่มาทั้งหมด)

 

ตัวอย่างการกรอกแผนเที่ยวในแต่ละวันแบบคร่าวๆ

 

People financially dependent on you เกี่ยวกับผู้ติดตามของท่าน

ท่านมีบุคคลที่ต้องช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่ เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เด็กอายุมากกว่า 18 ปีแต่พักอาศัยอยู่กับท่าน เด็กที่ท่านต้องดูแลตลอดเวลา และ ญาติผู้สูงอายุที่ต้องการที่พักอาศัยหรือความช่วยเหลือด้านอื่นๆ

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Give details about your first parent เกี่ยวกับบิดามารดาของท่าน:1 of 2

ให้เลือกกรอกข้อมูลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของท่าน จำนวน 2 คน

หากใครไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือไม่ทราบข้อมูล ให้กด What if I do not have my parent’s details? แล้วทำเครื่องหมายในช่อง I do not have my parent’s details

 

ถ้าหากมีข้อมูล ให้เลือกมา 1 คนก่อน จะเป็น บิดาหรือมารดาก่อนหรือผู้ปกครองก็ได้ แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ชื่อจริง นามสกุล วัน/เดือน/ปี ค.ศ.เกิด สัญชาติ และ คำถาม

Have they always had the same nationality? (Required)

พวกเขาใช้สัญชาติเดิมตลอดหรือไม่ (ถ้าไม่เคยหรือไม่คิดว่าจะเปลี่ยนให้ตอบ No)

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ ซึ่งในหน้าถัดไปให้กดเลือกผู้ปกครองอีกท่านนึง แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวเหมือนข้อนี้

 

Family who live in the UK ครอบครัวที่พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักร

ข้อนี้จะถามถึงว่าท่านมีบุคคลเหล่านี้ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา บุตร คู่สมรส พี่น้อง), ปู่ย่าตายาย หลาน, สามีของตนและคู่สมรส, คู่สมรสของบุตรฯ อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษหรือไม่

หากมีตอบ Yes หากไม่มีตอบ No

 

Travelling as part of an organised group เดินทางกับบุคคลอื่น

การเดินทางครั้งนี้ท่านได้เดินทางไปกับกลุ่มคณะหรือไม่ ถ้าไปกับกลุ่มตอบ Yes แล้วใส่ชื่อกลุ่มหรือบริษัท หากเดินทางคนเดียว หรือเดินทางกันเอง ตอบNo

 

Travelling with another person การเตรียมการเดินทางของท่าน

ท่านจะเดินทางกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่ชีวิต คู่สมรส หรือผู้ติดตามของท่านหรือไม่

ถ้าบุคคลอื่นที่จะเดินทางไปด้วยกันไม่ใช่ คู่ชีวิต คู่สมรส หรือผู้ติดตามให้ตอบ Yes แล้วกรอก ชื่อ นามสกุล สัญชาติ และความสัมพันธ์

หากไม่เดินทางกับคนอื่นตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Accommodation in the UK ที่พักในสหราชอาณาจักร

ข้อนี้ควรตอบ Yes เนื่องจากเราจะต้องเตรียมตัวที่พักที่แน่นอนตอนอยู่ที่นั่น (สามารถจองที่พักแบบยังไม่ต้องชำระเงินเลยได้ เช่น booking.com)

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Accommodation in the UK ที่พักในสหราชอาณาจักร

หากพักที่โรงแรมให้กรอกชื่อที่พัก หรือถ้าเยี่ยมญาติให้กรอกชื่อเจ้าของบ้าน

 

Enter the address for where you are staying (Required) กรอกที่อยู่ของที่พัก (โรงแรม/บ้าน) บ้านเลขที่ เมือง รหัสไปรษณีย์

 

When will you arrive there? (Required)

ท่านจะไปถึงที่นั้นเมื่อไหร่ ให้ใส่ วันที่/เดือน/ปี ค.ศ. ที่จะไปพักในวันแรก และวันสุดท้าย

 

Other accommodation in the UK ที่พักทีอื่นในสหราชอาณาจักร

ในการเดินทางครั้งนี้ ท่านมีที่พักที่อื่นอีกหรือไม่ หากใครย้ายที่พักมากกว่า 1 ครั้ง ให้ตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนข้อที่แล้ว

หากพักที่เดียวไม่ย้ายไปไหนให้ตอบ No

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

UK travel history ประวัติการเดินทางไปสหราชอาณาจักร

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยเดินทางเข้าไปยังสหราชอาณาจักรหรือไม่

 

 

หากตอบเคยเดินทางไป หน้าถัดไปจะมีให้เรากรอกวัตถุประสงค์ เดือนและปีค.ศ.ที่ได้ไป และระยะเวลาที่ไป

หากไม่มีตอบ No จะข้ามไปอีกข้อนึงเลย

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

UK visa applications คำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยได้รับวีซ่าเข้าสหราชอาณาจักรหรือไม่

ถ้าเคยให้ตอบ Yes แล้วกรอก เดือน/ปีค.ศ.ที่ได้รับ

หากไม่เคยตอบ No ไปยังข้อถัดไป

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

International travel history ประวัติการเดินทางนานาชาติ

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางไปยังประเทศเหล่านี้กี่ครั้ง ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อเมริกา และเขตเชงเก้น (เยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เดนมาร์ก สเปน เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐเช็ก สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์)

หากเคย หน้าถัดไปจะถามเราว่าเราได้ไปประเทศไหนมาบ้าง (หากตอบ 3 ครั้ง จะต้องกรอกข้อมูล 3 ครั้ง) วัตถุประสงค์ที่ไป วัน/เดือน/ปี ค.ศ.ที่เดินทาง และระยะเวลาที่อยู่ในสหราชอาณาจักร

 

Travel history ประวัติการเดินทางรอบโลก

ในข้อนี้จะถามว่า ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ท่านได้เดินทางไปยังประเทศอื่นบ้างหรือไม่ (ไม่รวมการเดินทางไปสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ หรือเขตเชงเก้น)

หากเคยไปตอบ Yes แล้วมากรอกข้อมูล วัตถุประสงค์การเดินทาง วัน/เดือน/ปี ค.ศ.ที่เดินทาง และระยะเวลาที่อยู่

 

Any other visits เพิ่มการเดินทางอื่น

ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่าน ท่านได้เดินทางไปยังประเทศอื่นอีกหรือไม่ ถ้ามีตอบ Yes แล้วกรอกข้อมูลเหมือนเดิมไปเรื่อยๆ กรอกให้จนครบ ถ้าหมดแล้วให้ตอบ No

 

Problems with immigration to the UK ปัญหาการเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

ท่านเคยพบปัญหาในการเข้าสหราชอาณาจักรบ้างหรือไม่ ดังต่อไปนี้

 • ปฏิเสธวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • ถูกเนรเทศออกจากสหราชอาณาจักร
 • ถูกให้ออกจากสหราชอาณาจักร
 • ต้องออกจากสหราชอาณาจักร
 • ปฏิเสธการเข้าเมืองสหราชอาณาจักร

หากไม่เคยตอบ No

หากเคยตอบ Yes พร้อมระบุเหตุผลในหน้าถัดไป ประเทศที่ถูกปฏิเสธให้เข้า เดือน/ปีค.ศ และใส่หมายเลขอ้างอิง

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Convictions and other penalties การพิพากษาลงโทษ และโทษปรับอื่นๆ

ท่านได้เคยมีปัญหาในการเข้าประเทศอื่นๆ นอกเหนือจากสหราชอาณาจักรหรือไม่ หากเคยให้ตอบเหตุผล

 

*หากไม่เคยให้ตอบข้อสุดท้าย

 

War crimes อาชญากรรมสงคราม

การกระทำที่ผิดกฏหมาย ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง  มีแต่การกระทำที่ผิดกฎหมายรุนแรงทั้งนั้นหากไม่เคยเลย ให้ตอบ No เลยครับ

 

Terrorist activities กิจกรรมการก่อการร้าย

ข้อนี้ถามว่าเราเคยเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศใดหรือไม่ ไม่เคยตอบ No

 

Terrorist organizations องค์กรก่อการร้าย

เคยเป็นสมาชิก หรือให้การสนับสนุนแก่องค์กรก่อการร้ายหรือไม่ ตอบ No ครับ

 

Terrorist views มุมมองก่อการร้าย

ท่านเคยโดนหมายความ หรือไม่ได้ตั้งใจ เคยแสดงความคิดเห็นที่แสดงให้เห็นว่าท่านสนับสนุนการก่อความรุนแรงหรือสนับสนุนให้บุคคลอื่นก่อการร้ายหรืออาชญากรรมร้ายแรงหรือไม่ ตอบ No

> กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Your previous employers งานเก่าของท่าน

ท่านได้เคยทำงานในองค์กรดังต่อไปนี้หรือไม่ หากเคยทำเครื่องหมายหน้าข้อนั้น แล้วกรอกรายเอียดเพิ่มเติมของงานที่ทำ

1.Armed Forces (including compulsory national or military service)

กองทัพ(รวมถึงการเกณฑ์ทหารเพื่อรับใช้ชาติ)

อธิบายรายละเอียดงาน

2. Government (including Public or Civil Administration and compulsory national service)

หน่วยงานรัฐบาล(รวมถึงการรับราชการหรือได้รับการตรวจเลือกเป็นทหาร)

อธิบายรายละเอียดงาน

3. Media organisations องค์กรสื่อ

อธิบายรายละเอียดงาน

4. Security organisations (including police and private security companies)

องค์กรเกี่ยวกับความปลอดภัย (รวมถึงตำรวจและบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน)

อธิบายรายละเอียดงาน

5. Judiciary (including work as a judge or magistrate) เกี่ยวกับกฎหมาย(รวมถึงการทำงานเป็นผู้พิพากษา)

อธิบายรายละเอียดงาน

หากไม่เคยทำในองค์กรเหล่านี้ ให้ตอบข้อสุดท้าย

I have not worked in any of the jobs listed above  ฉันไม่เคยทำงานในงานใดๆที่มีรายชื่อข้างต้น

>กด บันทึกและดำเนินการต่อ

 

Additional information about your application ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าท่านต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ไม่ได้มีคำถามให้ตอบในแบบฟอร์ม ให้อธิบายในกรอบนี้ (ไม่เกิน 1000 ตัวอักษร)

ถ้าไม่ต้องการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ให้กดบันทึกดำเนินการต่อ ได้เลยครับ

 

Check your answers ตรวจสอบคำตอบของท่าน

หน้านี้จะเป็นการสรุปข้อมูลทั้งหมดที่เราได้กรอกมา ให้เราไล่อ่าน ตรวจสอบข้อมูลที่เรากรอกอย่างละเอียดทุกข้อว่าถูกต้องหรือไม่ ข้อมูลทั้งหมดจะต้องตอบเป็นภาษาอังกฤษ และเป็นความจริง

หากต้องการแก้ไขในข้อไหน ให้กด Change แก้ไขคำตอบได้ที่ด้านขวาสุดของแต่ละคำถามนั้นๆ

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด ดำเนินการต่อ

 

— Part 3 Documents —

Documents เอกสาร

เอกสารเหล่านี้มีความจำเป็น และท่านต้องเตรียมเพื่อประกอบคำร้องของท่าน ทำเครื่องหมายเพื่อตกลงว่าท่านจะเตรียมเอกสารแต่ละฉบับ

The passport or travel document for xxxxx xxxxxxxxxx from Thailand

พาสพอร์ตของเรา

 

— Part 4 Declaration —

Declaration แถลงการณ์

ฉันยอมรับว่า ข้อมูลที่ได้กรอกในแบบฟอร์ม และเอกสารที่จะยื่นแนบไปกับเอกสารขอคำร้องนั้น เป็นความจริง และยอมรับกฎเกณฑ์ปฏิบัติของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และเงื่อนไขและข้อกำหนด

หากยอมรับกด I accept the above ฉันยอมรับข้างต้น

 

— Part 5 Pay —

Visa options ตัวเลือกวีซ่า

เลือกระยะเวลาวีซ่าเยี่ยมเยือนของท่าน

 

ท่านสามารถเลือกขอระยะเวลาของวีซ่าได้ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10ปี

6 เดือน คือ ระยะของวีซ่าทั่วไป กดเลือก 6 เดือนหากไปแค่ระยะเวลาสั้นๆ

 

Choose a service เลือกบริการ

หน้านี้จะแสดงระยะเวลาของวีซ่าที่ท่านเลือกจะขอ(ที่เราตอบไปในข้อที่แล้ว)

และสามารถกลับไปเปลี่ยนระยะเวลาได้โดยกด Change visa length

ด้านล่างจะมีข้อมูลของค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า และระยะเวลา มีตั้งแต่ช้าสุด 15 วัน จนเร็วสุดเพียงแค่ 24 ชั่วโมง แต่แน่นอนว่ายิ่งเร็ว ยิ่งด่วน ยิ่งแพง

หากเลือกบริการที่ท่านพอใจแล้ว จะมีขึ้นยอดที่ต้องชำระทั้งหมดเป็นเงินสกุล USD (ดอลล่าร์สหรัฐ)

**สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรจะติดต่อท่าน ถ้าจะต้องใช้เวลาพิจารณาคำร้องของท่านนานกว่าปกติ

 

Choose a Visa Application Centre เลือกศูนย์รับคำร้อง ที่เราสะดวกไปยื่นขอวีซ่า

มีให้เลือก 2 ศูนย์คือ

 1. กรุงเทพฯ Bangkok

  (premium lounge available)

Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Road Soi 13, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110 THAILAND

 1. เชียงใหม่ Chiang Mai

Siriphanich Building 191, Huay Kaew Road Chiang Mai 50200 THAILAND

**ท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม GBP 55 (80 USD) เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการใช้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า Chiang Mai โดยท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมส่วนนี้พร้อมกับค่าธรรมเนียมคำร้องขอวีซ่าของท่าน**

 

Choose an appointment เลือกนัดหมาย

ให้ท่านเลือกวัน/เดือน และเวลาที่ต้องการ/สะดวก (อย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดเวลาเปิด-ปิดอีกครั้งนึง)ไปยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์บริการรับคำร้องที่ท่านเลือกไว้ในข้อที่แล้ว (สามารถนัดหมายทำล่วงหน้าก่อนวันเดินทางไม่เกิน 90 วัน) โปรดหลีกเลี่ยงช่วงเย็นเนื่องจากคนไปทำเยอะมาก อาจดีเลย์กว่าเวลาที่นัดไว้ถึงเกือบชั่วโมงนึงกันเลยทีเดียว พี่ช้างแนะนำให้นัดคิวบ่ายโมงบ่ายสอง หรือเช้าที่สุดไปเลยครับ

 

Your payment provider ผู้จัดหาการจ่ายเงินของท่าน

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมด 136.00 USD (4,300 บาท เดือนพ.ค. 2018)

สามารถชำระค่าบริการได้ 4 ช่องทางคือ

 1. Visa

  บัตรเครดิตวีซ่า

 2. MasterCard

  บัตรเครดิตมาสเตอร์การ์ด

 3. Maestro

  บัตร Maestro ของธนาคาร Sparkasse

 4. PayPal

  เพย์พอล

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าสหราชอาณาจักร

แบ่งตามประเภทของวีซ่า*

1. Standard Visitor ท่องเที่ยว เยี่ยมครอบครัว/เพื่อน

fee 1

 

2. Short-term study Visitor ศึกษาเล่าเรียน ระยะสั้น

fee 2

 

3. Business Visitor ติดต่อธุรกิจ

fee 3

 

4. Special visitors – marriage or civil partnership เข้าร่วมร่วมงานแต่งงาน หรือ แต่งงานfee 4

 

5. Diplomatic/Official visitors นักการทูต ข้าราชการ

fee5

 

6. Visitors in transit แวะพักเครื่อง (ทรานซิส)

fee 6

>>เช็คค่าธรรมเนียมประเภทอื่นเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียม UK visa fee from Thailand<<

 

 

ก่อนจะกดทำรายการต่อไปยังหน้าถัดไป ให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดให้ดี (โดยการกดดูที่ด้านล่างสุด show and edit answers แสดงคำตอบของท่าน) เพราะถ้ากด ดำเนินการไปที่เวิลด์เพย์แล้ว จะไม่สามารถย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก

 

หากมีข้อไหนผิดให้กด Changeแก้ไขคำตอบ ที่ด้านขวาสุดของแต่ละข้อ

หากเช็คเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการต่อกับเวิร์ดเพย์เพื่อยืนยันการจ่ายเงิน ท่านจะสามารถดาวน์โหลดใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้หลังเราได้รับเงินที่ท่านชำระมาเรียบร้อยแล้ว

 

World pay ชำระเงินค่ายื่นคำร้องขอวีซ่า

Payment reference number 3030005311610 เป็นตัวเลขอ้างอิงการชำระเงินของเรา

Amount to pay       USD 136.00 ยอดรวม 136 ดอลล่าร์สหรัฐ

กรอกข้อมูลตามช่องที่ให้มา ถ้าเลือกเป็นแบบบัตรเครดิต ก็กรอกข้อมูลเลขบัตร ชื่อผู้ถือบัตร วันหมดอายุฯ และด้านล่างก็กรอกที่อยู่ที่จะส่งใบเสร็จรับเงินมาให้เรา

เสร็จเรียบร้อยแล้วกด Make payment ซึ่งใช้เวลาประมาน 15 วินาทีในการรอการชำระเงิน

😁เป็นอันเสร็จสิ้นขึ้นตอนการกรอกเอกสาร😁

 

— Part 6 Download and Print —

หลังจากชำระเงินเสร็จแล้ว จะมีเอกสาร 2 อย่าง ส่งมาให้เราทางอีเมลล์

 1. Appointment Confirmationการยืนยันนัดหมาย

  จะมีระบุสถานที่เราจะไปยื่นคำร้องขอวีซ่า วัน/เดือน/ปีที่นัดหมาย และเอกสารที่ต้องเตรียมไปประกอบการยื่นขอวีซ่า (ถ่ายเอกสารแบบฟอร์มที่กรอก ใบนัดหมาย พาสพอร์ตเล่มปัจจุบัน และเล่มเก่า ผลการตรวจวัณโรค (กรณีไปอยู่นานเกิน 6 เดือน) หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม (กรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) และเอกสารอื่นๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการยื่นขอวีซ่าครั้งนี้ )

 2. Application formใบสมัครที่เรากรอกออนไลน์

  จะแสดงข้อมูลทุกอย่าง ทุกข้อที่เรากรอกลงไป

 

TIPs

 1. เตรียมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษล่วงหน้า

  ถ้าไปใช้บริการในศูนย์ยื่นคำร้องนั้น จะค่อนข้างแพงและเสียเวลา

 2. ขอ Bank statement กับทางธนาคารล่วงหน้า

  เพื่อความสะดวกรวดเร็ว

 3. เอกสารที่ทำสำเนา ถ่ายเอกสารไว้ เตรียมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

  ไว้เลยครับ

 4. จองคิวทำวีซ่าตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับ

  ก่อนเดินทางไม่เกิน 3 เดือน หรือ 90 วัน จะได้วีซ่ามาให้อุ่นใจก่อน เช่น ถ้าต้องการเดินทางไปวันที่ 1 กรกฎาคม สามารถยื่นได้วันแรกวันที่ 2 เมษายน และใช้เวลาในการพิจารณา VISA ประมาณ 3 สัปดาห์ (ส่วนมากจะไม่ถึง สัก 5 วันก็ได้แล้วครับ)

 

 

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปยื่นขอคำร้องทำวีซ่าที่ศูนย์ฯ

 1. พาสพอร์ต

  ปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางกลับมาประเทศเรา และถ่ายสำเนา เซ็นรับรอง รวมถึงพาสพอร์ตเล่มเก่าที่มีทั้งหมด (ถ้ามี)

 2. Appointment confirmation

  การยืนยันนัดหมาย ให้ปริ้นท์ออกมา ที่ส่งมาให้เราทางอีเมลล์

 3. Application form

  แบบฟอร์มสมัครวีซ่า ให้ปริ้นท์ออกมาเช่นกัน แล้วจะต้องลงลายมือชื่อในหน้าแรก และหน้าสุดท้าย

 4. Tuberculosis (TB) test

  ใบรับรองการตรวจวัณโรค ใช้เฉพาะในกรณีที่เราจะไปอยู่ในสหราชอาณาจักรเกิน 6 เดือน

 5. หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง

  ใช้เฉพาะในกรณีที่ผู้เดินทางไปสหราชอาณาจักร มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

 6. Itinerary แผนการเดินทางคร่าวๆ

  ว่าในแต่ละวันที่เรามาอยู่ที่นี่ เราเดินทางไปไหนบ้าง (เอาแต่สถานที่หลักๆก็พอครับ)

 7. ใบจองที่พัก

  ระบุวันเวลาที่พัก ต้องมีที่พักทุกคืน ดังนั้น ถ้าย้ายที่พักกี่ที่ ก็ต้องปริ้นมาให้ครบ และต้องมีชื่อผู้เข้าพักทุกคน

 8. ตั๋วเครื่องบิน

  (แนะนำจองแบบยกเลิก/คืนเงินได้)

 9. ประกันการเดินทาง

  (ซื้อแบบคืนเงินได้ ข้อมูลเป็น

  ภาษาอังกฤษ

  )

 10. หนังสือรับรองการทำงาน

  (เป็น

  ภาษาอังกฤษ

  พร้อมระบุเงินเดือน) (ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และวันเริ่มงาน) หรือ หลักฐานการศึกษา (ถ้ายังเป็นนักเรียน-นักศึกษา)

 11. สลิปเงินเดือน

 12. Bank statement

  หลักฐานทางการเงินเป็นภาษาอังกฤษ และค่าเงินเป็น GBP

  ย้อนหลัง 6 เดือน

  เพื่อดูเงินเข้าออกของเรา ดังนั้นควรเลือกเล่มที่มีความเคลื่อนไหวให้มากที่สุด และมีเงินในบัญชีอย่างต่ำ 1 แสนบาท ขอได้ที่ธนาคารมีค่าใช้จ่ายประมาน 100 บาท (ถ้าเป็นเจ้าของบ้าน รถ หรือเงินออม เงินลงทุน ยื่นไปให้ให้เลยครับ)

 13. Bank guarantee

  เป็นเอกสารที่รับรองว่าบัญชีของเรานั้นมีอยู่จริง และมียอดคงเหลือในบัญชีเท่าไร

โดยสามารถแปลงจากสกุลเงินไทยบาทไปเป็นสกุลเงินของประเทศที่เราจะขอวีซ่าได้ กรณีนี้เราจะแปลงจากเงินบาทเป็นเงินปอน GBP

*รูปถ่าย ปี2018 นี้ไม่ต้องใช้แล้วครับ จะมีให้ไปถ่ายรูปตอนยื่นเลย พร้อมกับเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว*

**สามารถดาวน์โหลด Checklist ของเอกสารทั้งหมดที่ต้องเตรียมไปได้ที่นี่ครับ**

เอกสารแนบใช้ยื่นขอวีซ่า

 

การเดินทางไปยังศูนย์ยื่นคำร้อง

credit รูปภาพจาก DDProperty

 1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพฯ

ณ อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28

 BTS สถานีนานา (ระยะทางประมาณ 300 เมตร) ทางออก 3 เดินต่อไปยังซอยสุขุมวิท 13 ขวามือจะเห็นร้าน 7-11 เดินเข้าไปอีกก็จะเห็นตึก Trendy อยู่ติดกับ Family mart

 MRT สถานีสุขุมวิท (ระยะทางประมาณ 800 เมตร)  ทางออก 3 (ทางออกไปยังสถานีบีทีเอสอโศก) ขึ้นบันไดเลื่อนมาแล้วเลี้ยวซ้ายเลยอย่าขึ้นต่อไปยัง บีทีเอสนะครับ เดินตรงไปเรื่อยๆ จนผ่านโรบินสันทางขวามือ แล้วสักพักก็จะเจอซอยสุขุมวิท 13

รถส่วนตัว สามารถขึ้นทางด่วนมาลงทางออกเพลินจิตเหนือ หรือเพชรบุรี แล้วมาจอดที่ตึกข้างๆได้ครับ มีค่าบริการจอดรายชั่วโมง

 

credit รูปภาพจาก cm2property

 1. ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร เชียงใหม่

ณ อาคารศิริพานิช ชั้น 6 บี อยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยสารพัดช่าง และห้างสรรพสินค้าเมญ่า แยกรินคำ ถนนห้วยแก้ว

 สามารถนำส่วนตัวไปจอดได้

จากแยกรินคำ มาตามถนนห้วยแก้ว พอผ่านโรงแรม อีสทิน ตัน มาได้สัก 200 เมตร (ประมาณ 1 นาที ขับรถ) อาคารนี้จะอยู่ทางซ้ายมือเลยครับ จอดรถได้ที่ จอดรถของอาคารเลย รองรับได้ 80-100 คัน

หรือ โบกรถสองแถว แท็กซี่ ไปลงแถวนั้น

 

ในวันนัดหมาย

ท่านควรวางแผนเพื่อให้ไปถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อย 15 นาทีก่อนกำหนดนัดหมาย โดยนำหนังสือนัดหมายและชุดเอกสารคำขอวีซ่า หนังสือเดินทาง และแบบระบุเอกลักษณ์ฉบับที่สองที่ยังไม่หมดอายุ ไปด้วย

พอเข้ามาในตึกแล้วเจอเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ให้เรายื่นใบนัดหมาย แล้วไปขึ้นลิฟต์ด้านหลัง ไปยังชั้น 28 ขึ้นมาถึงแล้ว จะให้เราสแกนตัวและสัมภาระติดตัว แล้วรับบัตรคิวเดินไปรอข้างในในส่วนของการยื่นวีซ่าอังกฤษ (ระวังสับสนไปนั่งของวีซ่าออสเตรเลียนะครับ) รอจนถึงหมายเลขของท่านถูกเรียกเพื่อจัดทำคำขอของท่าน

โปรดเก็บใบเสร็จรับเงินไว้ให้ดี เพราะท่านจะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินนี้ในภายหลังเพื่อรับเอกสารคืน

หมายเหตุสำคัญ: ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารอื่นใดได้อีกเมื่อคำขอของท่านได้มีการยื่นที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าแล้ว  เอกสารที่ท่านได้ยื่นไว้ขณะที่ท่านจัดทำคำขอวีซ่าของท่านนั้น จะเป็นเอกสารเพียงชุดเดียวที่จะได้รับการพิจารณา

 

ลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่าย

มอบลายพิมพ์นิ้วมือและรูปถ่ายของท่าน (ซึ่งรู้จักกันว่าคือ การเก็บข้อมูล ไบโอเมตริก) ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า  ซึ่งรวมถึงภาพสแกนนิ้วมือระบบดิจิตอล (ทั้งหมด 10 หน่วย) และรูปถ่ายระบบดิจิตอล  การสแกนนิ้วมือนั้นจะใช้อุปกรณ์สแกนอิเล็คทรอนิคส์  จะไม่มีการใช้หมึก ของเหลว หรือสารเคมีใดๆ  ท่านควรตรวจดูให้ดีว่าปลายนิ้วมือของท่านทุกนิ้วปราศจากการตกแต่งไม่ว่าในรูปแบบใด (เช่น การสักเฮนนา) แผลเปิด แผลถลอก หรือรอยใดๆ

 

เพราะสิ่งเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการดำเนินการสแกนนิ้วมืออันเป็นที่ยอมรับได้  รูปถ่ายดิจิตอลของท่านจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงและไม่สวมแว่นกันแดดหรือแว่นเคลือบสี หรืออุปกรณ์สวมศีรษะ เว้นแต่เป็นการสวมอุปกรณ์สวมศีรษะตามข้อบังคับของศาสนา หรือด้วยเหตุผลทางการแพทย์  ทั้งนี้ ใบหน้าของท่านควรสามารถให้เห็นได้ชัดเจนโดยไม่มีผมปกคลุมตา  เราจะไม่สามารถดำเนินกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านได้ หากท่านไม่อาจยื่นข้อมูลไบโอเมตริก ได้

 

การรับเอกสารคืน (พาสพอร์ต) 

โปรดเลือกว่าท่านประสงค์จะไปรับคืนเอกสารด้วยตนเองที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

หรือท่านประสงค์จะให้เราส่งเอกสารคืนให้ท่านทางไปรษณีย์

 

บริการ SMS–ติดตามคำร้องขอวีซ่าของท่าน

SMS และข่าวอัพเดททางอีเมลจะถูกจัดส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านและทางที่อยู่อีเมลล์ที่แจ้งไว้ในคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน เพื่อแจ้งสถานภาพของคำร้องของท่าน ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจำนวนมากผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และที่อยู่อีเมล เพื่อแจ้งว่าคำร้องของท่านกำลังดำเนินการอยู่

บริการนี้จะมีให้ท่านเลือกภาษาในการส่ง SMS ตามที่ท่านเลือก (เลือกรับข้อความได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ท่านจะได้รับข่าวสารอัตโนมัติจาก UK border agency แจ้งว่าได้มีการพิจารณาวีซ่าของท่านแล้ว แต่ท่านจะไม่ได้รับแจ้งผลของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้โดยการชำระเงิน 85 บาทเมื่อท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า เอกสารประกอบและข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

กรุณาอ่าน SMS Service Disclaimer ให้ชัดเจนก่อนสมัครใช้บริการนี้

 

คำถามที่พบบ่อย FAQ

ขั้นตอนการขอค่าธรรมเนียมวีซ่าคืน

 

VFS Global ประเทศไทย

อาคารเดอะเทรนดี้ (TheTrendyOfficeBuilding)

เลขที่ 10 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลส์) (UK) ชั้น 28 ไม่รับติดต่อทางโทรศัพท์

https://www.vfsglobal.co.uk/thailand/thai/index.html

 

[Update] วิธีการขอวีซ่าอเมริกา และการกรอกแบบฟอร์ม DS-160 แบบละเอียด – | เอกสาร ทํา วีซ่า – Sonduongpaper

วิธีการกรอกแบบฟอร์มวีซ่าอเมริกาแบบละเอียด (DS-160)

นักเดินทางหลายๆท่านอาจจะมีคำถามในใจว่า เราจะทำวีซ่าอเมริกา(USA VISA) ผ่านมั้ย? ทำอย่างไรถึงจะผ่าน? ซึ่งพี่ช้างขอบอกเลยว่า ไม่สามารถการันตีได้ เพราะเหตุผลที่โดนปฏิเสธนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยครับ

อย่างไรก็ตาม การเตรียมความพร้อมในเรื่องของการกรอกและเตรียมเอกสารเองอย่างครบถ้วน อาจเพิ่มโอกาสที่จะผ่านได้ แถมบางคนโชคดีได้วีซ่ายาวๆไปเลยถึง 10 ปี ตามพี่ช้างมาดู เทคนิค และ 6ขั้นตอนง่ายๆ กันเลยครับ ว่าต้องทำอย่างไรบ้าง…

1. เราต้องขอวีซ่าประเภทไหน?

<ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่าเราจะต้องขอวีซ่าประเภทไหน…>

ประเภทของวีซ่า

1. วีซ่าชั่วคราว (Non-immigrant Visa) หรือ วีซ่าประเภท B 

(B-1) Business Visa: สำหรับท่านที่เดินทางในทางธุรกิจ ประชุม สัมมนาวิชาการ

(B-2) Tourist Visa: สำหรับท่านที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยว พักผ่อน เยี่ยมญาติหรือเพื่อน การรักษาทางการแพทย์

                                        เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมหรือบริการ

2. วีซ่าถาวร (Immigrant Visa) สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางไปพำนัก หรือย้ายถื่นฐานถาวร

  ซึ่งจะมีหลายประเภท สามารถเช็คได้ที่นี่

พี่ช้างจะมารีวิวเฉพาะการขอวีซ่าชั่วคราว ประเภท B-1 และB-2 เท่านั้น

**หากใครไม่มั่นใจว่าต้องขอประเภทไหน คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบ**

2. ขั้นตอนการสมัครขอวีซ่า DS-160

<กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์ม DS-160 และอัพโหลดรูปถ่าย>

ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้เลยที่ Online Nonimmigrant Visa Application (DS-160) ซึ่งใช้ระยะเวลาในการทำประมาน 1-2 ชั่วโมงเลยทีเดียว เนื่องด้วยรายละเอียดเยอะมาก ดังนั้นควรกรอกอย่างระมัดระวัง

หากกรอกไม่เสร็จในตอนนั้นสามารถบันทึก (Save) บนหน้าเว็บแล้วมากรอกต่อ(Retrieve)ในภายหลังได้

DS-160 home

(1) กดเปลี่ยนภาษา ตรงหัวมุมขวาบนให้เป็นภาษาไทย (Thai) ซึ่งเวลาเราแปลข้อความตรงไหนไม่ออก สามารถนำเม้าส์ไปชี้ที่ข้อความจะแปลให้อัตโนมัติเลย (Tooltip)

(2) เลือกสถานที่สัมภาษณ์ ที่เราสะดวกไปสัมภาษณ์วีซ่า

      มี 2 แห่งคือกรุงเทพฯ(Bangkok)และเชียงใหม่(Chiang Mai)

*สำหรับผู้ที่สามารถทำที่สาขาเชียงใหม่ได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่อาศัย ทำงาน หรือเรียน ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนใน 15 จังหวัดเหล่านี้เท่านั้น (ต้องมีเอกสารรับรอง) “เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง สุโขทัย ตาก แม่ฮ่องสอน พิจิตร น่าน พิษณุโลก กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ และแพร่”

(3) กด Start an application เพื่อเริ่มกรอกใบสมัคร

(4) กด Retrieve an application เพื่อเรียกคืนข้อมูลที่บันทึกไว้ เพื่อมากรอกต่อในภายหลังได้

 Application info

หลังจากกด Start an application แล้ว หน้าถัดมาจะมีเลข Application ID อยู่ทางมุมขวาบน (5)  และคำถามรักษาความปลอดภัยกับคำตอบด้านล่าง ให้จดทั้งข้อมูลทั้งสองอย่างนี้ไว้ให้ดี**  เพราะเราจะต้องใช้หากต้องการกลับมาทำแบบฟอร์มต่อในภายหลัง เสร็จแล้วกด Continue (6) ▶

——————————————————————————–

**ตัวอย่างหน้าจอ ในกรณีที่เราต้องการกลับมากรอกข้อมูลต่อจากที่บันทึกไว้ ให้กด Retrieve an application (4) จะมีให้กรอก Application ID, 5 อักษรต้นของนามสกุล, ค.ศ.ปีเกิด และคำตอบของคำถามที่เราตั้งรักษาความปลอดภัยไว้  

retrieve doc DS

Personal Information 1

personal info1

Surname นามสกุลภาษาอังกฤษ

Given name ชื่อจริงภาษาอังกฤษ

Full name in native alphabet ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

Q1 ท่านเคยใช้ชื่ออื่นมาก่อนหรือไม่ เช่น ชื่อก่อนแต่งงาน หรือชื่อเดิมก่อนเปลี่ยนเป็นชื่อปัจจุบัน

Q2 ท่านเคยใช้รหัสแทนชื่อหรือไม่ (ตอบNoได้เลยเพราะมันมีเฉพาะในแถบละติน)

personal info 1.2

Sex เพศ

Marital status สถานภาพ (โสด สมรส หย่า)

Date of birth วันเกิด (วัน/เดือน/ปีค.ศ.)

City อำเภอ          Province จังหวัด (ตามบัตรประชาชน)

Country ประเทศ (พลเมืองปัจจุบัน)

จากนั้นกด Save (แนะนำให้กดบันทึกทุกหน้าเวลากรอก เพราะบางทีอินเตอร์เนตหลุด หรือเปิดหน้าเว็บค้าง

ไว้เกิน 5 นาที ระบบจะตัดออกมาเลย ซึ่งต้องล็อกอินเข้ามาใหม่ และข้อมูลบางส่วนอาจหายไป ต้องมากรอกซ้ำ)

กด Next 

–Personal information 2–

personal info 2.1

Country/region of origin สัญชาติ

Q1 Do you hold or have you held any nationality other than the one indicated above on nationality?

คุณมีสัญชาติอื่นๆนอกเหนือจากสัญชาติข้างต้น(ไทย)หรือไม่

Q2 Are you a permanent resident of a country/region other than your country/ region of origin

(nationality indicated above?)

คุณมีถิ่นที่อยู่ถาวรที่อื่นนอกราชอาณาจักรไทยหรือไม่

National Identification Number เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

U.S. Social Security Number และ U.S. Taxpayer ID number

หากไม่เคยเป็นพลเมืองอเมริกา ให้ทำเครื่องหมายDoes not apply

กด Next ▶

–Address and Phone information–

address and phone info 5

Street address line1 ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน             Street address line2 ที่อยู่อื่น (ถ้ามี)

City อำเภอ            State/province จังหวัด               Postal zone/ZIP code รหัสไปรษณีย์

Country/region ประเทศ

Address and phone5

Q1 Is your mailing address the same as your home address? ที่อยู่จัดส่งพาสปอร์ตคืนเหมือนกับที่อยู่บ้านหรือไม่

Primary phone number เบอร์โทรศัพท์หลัก (มือถือ)  *ใส่รหัสประเทศ+66 ตามด้วยเลขมือถือ9หลัก (ตัด 0 ตัวแรกออก)

Secondary phone number เบอร์อื่น (ถ้ามี)   หากไม่มี Does not apply

Work phone number เบอร์ที่ทำงาน (ถ้ามี)    หากไม่มี Does not apply

Email address อีเมล์

กด Next

–Passport Information–

6Passport info

Passport/Travel Document Type ชนิดพาสพอร์ต (ตอบ Regular หากเป็นบุคคลธรรมดา)

Passport Travel Document Number

เลขที่หนังสือเดินทางในพาสพอร์ต จะขึ้นต้นด้วยอักษรภาษาอังกฤษ+ตัวเลข เช่น AAxxxxxx

Passport Book Number ของไทยไม่มี Does not apply

Country/ Authority that Issued Passport/ Travel Document ประเทศที่ออกพาสพอร์ต

Where was the passport/ travel document issued?  ทำพาสพอร์ตที่ไหน

City และstate/province ใส่จังหวัดที่ทำไปเลย (เช่น Bangkok)     Country ประเทศ

passport info6.1

Issuance Date พาสพอร์ตออกวันที่เท่าไหร่                 Expiry date พาสพอร์ตหมดอายุวันที่เท่าไหร่

Q1 Have you ever lost a passport or had one stolen? คุณเคยทำพาสพอร์ตหาย/ถูกขโมย หรือไม่

(หากเคย  ☑Yes พร้อมระบุวันที่หาย และสาเหตุุ )

กด Next ▶

–Travel Information–

travel info8

Purpose of Trip to the U.S. จุดประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ (หากไปเที่ยว ตอบ Temp. Business Pleasure Visitor (B) )

Specify ประเภทวีซ่า (หากไปเที่ยว ตอบ Business and Tourism (Temporary Visitors B1/B2) )

Have you made specific travel plans? คุณได้เตรียมแผนเดินทางเที่ยวในครั้งนี้ไหม (ควรตอบ Yes)

Intended date of Arrival ไปถึงสนามบินที่อเมริกาวันที่เท่าไหร่ (วันแรก)

Length of stay in the U.S. จำนวนวันที่จะท่องเที่ยวในอเมริกา

Address where you will stay in the U.S. ที่อยู่ของที่พักระหว่างการท่องเที่ยว (ใส่ที่อยู่ของโรงแรมคืนแรกได้เลย)

travel info9

Zip code รหัสไปรษณีย์ของที่อยู่ที่พัก (ถ้ามี)

Q1 Person/ Entity Paying for your trip

ใคร/หน่วยงานใด ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางครั้งนี้ให้ – Self (ตัวเอง)  หรือ Other Person (บุคคลอื่น)

 ใส่ Surname นามสกุล  Given name ชื่อจริง  Telephone number เบอร์ติดต่อ  Email อีเมล์

(ถ้าไม่มี Does not apply)   Relationship to you ความสัมพันธ์ (ของคุณกับคนที่ออกค่าใช้จ่ายให้)

Q2 Is the address of the party paying for your trip the same as your home/mailing address?

ที่อยู่ของบุคคล/หน่วยงานที่ออกค่าใช้จ่ายให้ มีที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ของท่านหรือไม่ (หากไม่ใช่ กรอกที่อยู่ลงไป)

กด Next

–Travel Companions Information–

travel companions info10

Q1 Are there other persons traveling with you? มีใครเดินทางไปกับคุณด้วยหรือไม่

(หากมี จะต้องกรอกนามสกุล ชื่อจริง และความสัมพันธ์ด้านล่าง หากเดินทางคนเดียวตอบ No ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่ม)

Q2 Are you travelling as a part of a group or orgaisation?

คุณเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่ม/องค์กรใดๆในการเดินทางหรือไม่ (หากมีใส่ชื่อกลุ่ม/องค์กรนั้น หากไม่มีตอบ No )

กด Next

–Previous U.S. Travel Information–

11 US previous travel info

Q1 Have you been in the U.S.?

คุณเคยเดินทางเข้ามาในอเมริกามาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ใส่ Date arrived วันที่ และLength of stay จำนวนวันที่อยู่ในประเทศ)

Q2 Do you or did you ever hold a U.S. Driver’s License? คุณเคยมีใบขับขี่ของอเมริกาหรือไม่

Q3 Have you ever been issued a U.S. Visa? คุณเคยได้วีซ่าอเมริกามาก่อนหรือไม่ (ถ้าเคยจะมีให้ตอบต่อ)

Date Last Visa was Issue อันล่าสุดออกให้วันที่เท่าไหร่                 Visa Number เลข 8 หลัก สีแดงบนวีซ่า

Are you applying for the same type of Visa? สมัครวีซ่าประเภทเดิมใช่หรือไม่

Are you applying in the same country or location where the visa above was issued and

    is this country or location your place of principal of residence? คุณได้ทำวีซ่าที่เดิมหรือไม่ (ประเทศ)

Have you been ten printed? เคยสแกนลายนิ้วมือทั้ง 10 หรือไม่ (ให้ตอบ No ไปยังไงก็ถูกสแกนใหม่อยู่ดี)

 Has your U.S. Visa ever been lost or stolen? คุณเคยทำวีซ่าอเมริกา/โดนขโมยหรือไม่

Has your U.S. Visa ever been cancelled or revoked? วีซ่าอเมริกาของคุณเคยถูกยกเลิกหรือไม่

Q4 Have you ever been refused a U.S Visa or been refused admission to the USA, or withdrawn

your application? 

คุณเคยถูกปฏิเสธในการทำวีซ่า ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองหรือไม่ (ถ้าเคย ให้ระบุสาเหตุ)

Q5 Has anyone ever filed an immigration petition on your behalf with USA citizenship and immigration services? 

มีใครเคยยื่นคำร้องขอวีซ่าถาวรให้หรือไม่ (ตอบ No)

กด Next

–U.S. Point of Contact Information–

travel companions info10

Contact person หากมีเพื่อนหรือญาติอาศัยอยู่ในอเมริกา ให้กรอกนามสกุล ชื่อ ที่อยู่ เบอร์ หากไม่มี  Do not know

Organization name หากรู้จักบริษัท/มาติดต่อบริษัทใดๆ ให้กรอกชื่อ ความสัมพันธ์ ที่อยู่ หากไม่มี  Do not know

กด Next

–Family Information: Relatives–

Father’s Full Name and Date of Birth ข้อมูลของบิดา

Surname นามสกุล              Given names ชื่อจริง            Date of birth วันเกิด (หากจำไม่ได้  Do not know )

Is your father in the U.S. พ่อคุณอาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

Mother’s Full Name and Date of Birth ข้อมูลของมารดา

Surname นามสกุล              Given names ชื่อจริง            Date of birth วันเกิด (หากจำไม่ได้  Do not know )

Is your mother in the U.S. แม่คุณอาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

Q1 Do you have any immediate relatives not including parents in the USA?

คุณมีญาติใกล้ชิดหรือเพื่อน อาศัยอยู่ในอเมริกาหรือไม่

กด Next

–Present work/Education/Training Information–

15 present work

Primary Occupation อาชีพหลัก กดลูกศรสามเหลี่ยมเพื่อเลือกอาชีพของเรา

ยกตัวอย่าง เลือก Business 

business15       

Present employer or school name ชื่อบริษัทปัจจุบัน

Street Address (Line1) ที่อยู่บริษัท                Street Address (Line2) ไม่ต้องใส่

City อำเภอ/เขต                                        State/province จังหวัด           Postal zone รหัสไปรษณีย์

Phone number เบอร์ติดต่อ                  Country ประเทศ                        Start date  วันที่เริ่มทำงาน

Monthly Income รายได้ต่อเดือน        Briefly describe your duties อธิบายลักษณะงานสั้นๆ (สำคัญมาก)

กด Next

–Additional Work/Education/Training Information–

  

Q1 Do you belong to a clan or tribe? 

คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มชนหรือเผ่าพันธุ์ใดหรือไม่

Q2 List of Languages you speak

ภาษาที่คุณสามารถพูดได้ (หากมีมากกว่า 1 ให้กด +add another)

Q3 Have you traveled to any countries or regions within the last five years?

5 ปีที่ผ่านมาได้เดินทางไปต่างประเทศบ้างหรือไม่

Q4 Have you belonged to or worked for any professional, social or charitable organization?

คุณได้ทำงานในองค์กรเพื่อสังคมหรือการกุศลหรือไม่

Q5 Do you have any specialized skills or training such as firearms, explosives, nuclear,

biological or chemical experiences?

คุณมีทักษะหรือความสามารถเฉพาะเหล่านี้หรือไม่ การทำอาวุธปืน ระเบิดนิวเคลียร์ หรือ อาวุธชีวภาพ

Q6 Have you ever served in the military? คุณเคยผ่านการเกณฑ์ทหารหรือไม่

Q7 Have you ever served in, been a member of or been involved with a paramilitary

unit, rebel group or insurgent organization?

คุณเคยทำงาน/เป็นส่วนหนึ่งของกำลึงกึ่งทหาร กลุ่มต่อต้าน หรือกบฏหรือไม่

กด Next

–Security and Background: Part1-5–

ในส่วนนี้ จะเป็นคำถามตอบ Yes และ No ซึ่งจะมีอยู่ 5 ตอน (5parts)

ส่วนมากจะเป็นคำถามเกี่ยวกับการเคยกระทำความผิด เรื่องผิดกฏหมาย ติดยาเสพติด ก่อการร้ายฯ

ถ้าไม่เคยเข้าข่ายในการกระทำความผิดแบบนี้เลย ให้ตอบ No หมดเลยครับทั้ง 5 ตอน” 

16 security

Part1

Q1 คุณเคยเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่                 Q2 คุณมีปัญหาด้านสุขภาพจิตหรือจิตเภทที่อาจก่ออันตรายต่อผู้อื่นหรือไม่

Q3 คุณเคยติดยาเสพติดหรือไม่

Part2

Q1 คุณเคยโดนจับกุมในข้อหาอาชญากรรมหรือข้อหาอื่นในลักษณะเดียวกันหรือไม่

Q2 คุณเคยละเมิด หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อกบฏ หรือไม่

Q3 คุณมีจุดประสงต์ที่จะมาขายบริการทางเพศหรือทำการใดที่ผิดกฏหมายหรือคุณเคยโดนจับในข้อหานี้หรือไม่ในรอบ 10 ปี

Q4 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องคดีการฟอกเงินหรือไม่

Q5 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่

Q6 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทารุณกรรมหรือไม่

security3

Part 3

Q1 คุณมีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาก่อวินาศกรรมหรือสิ่งผิดกฎหมายหรือไม่

Q2 คุณต้องการมาหาพรรคพวกในการก่อการร้ายหรือไม่

Q3 คุณเคยให้เงินสนับสนุน/ความช่วยเหลือแก่กลุ่มก่อการร้ายหรือไม่

Q4 คุณเป็นสมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายหรือไม่

Q5 คุณเคยมีส่วนเกี่ยวข้องในการก่อความไม่สงบหรือไม่

Q6 คุณเคยว่าจ้างเยาวชน/เด็กเป็นนักรบติดอาวุธหรือไม่

Q7 คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลในการฆ่าล้างทางศาสนาหรือไม่

Q8 คุณเคยละเมิดสิทธิสตรี/เกี่ยวข้องการทำแท้งหรือไม่

Q9 คุณเคยมีส่วนร่วมในการค้าขายอวัยวะมนุษย์หรือไม่

security4

Part4

Q1 คุณเคยได้รับการช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือผู้อื่นในการทำวีซ่า หรืออพยพเข้าประเทศอเมริกา โดยผิดกฎหมายหรือไม่

security5

Part5

Q1 คุณเคยถือสิทธิเลี้ยงดูเด็กชาวอเมริกันนอกประเทศอเมริกาจากผู้ที่ได้รับสิทธิเลี้ยงดูอย่างถูกกฎหมายโดยศาลอเมริกาหรือไม่

Q2 คุณเคยลงคะแนนเสียงให้กับการละเมิดสิทธิในกฎหมายหรือข้อบังคับของอเมริกาหรือไม่

Q3 คุณเคยปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงภาษีในฐานะเป็นพลเมืองอเมริกันหรือไม่

กด Next

–Upload Photo–

หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาอัพโหลดรูปภาพวีซ่า โดยกดที่ Upload your photo

upload photo1         

กด Photo Cropping Tool (8) เพื่อเช็ครูปภาพที่ท่านถ่ายมากับร้านถ่ายรูปด้วยเครื่องมือตรวจสอบรูปถ่าย

*กรณีใครอยากถ่ายเอง ให้ดูหลักเกณฑ์รูปถ่ายด้วยตนเอง

ภาพทางขวามือจะเป็นการปรับแต่งรูปของเราให้พอดีกับที่ทางสถานทูตกำหนด เสร็จแล้วกด Save photo

หากรูปผ่านเกณฑ์แล้ว อัพโหลดรูปภาพ(9)

จากนั้นกด Next continue using this photo (10)

 pic qualification**หลักเกณฑ์ที่สำคัญของรูปที่จะนำมาใช้ในวีซ่า**

หากรูปที่เราเลือกนั้นผ่าน จะแสดงแบบนี้บนหน้าจอ

Photo passed quality standards รูปของเราผ่านแล้ว!

กด Next: continue using this photo

จะขึ้นมาให้เราคอนเฟิร์มรูปอีกครั้ง หากใครยังไม่พอใจกลับไปทำใหม่ได้  Choose a different photo

หากต้องการใช้รูปนี้กด Next: Review

–Recheck all information–

18 recheck

ขั้นตอนนี้จะเป็นการให้ผู้สมัครขอวีซ่านั้นตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่หน้าแรกที่เรากรอกจนถึงหน้าสุดท้าย

ท่านจะต้องเช็คอย่างละเอียดเพราะหลังจากหน้านี้เราจะไม่สามารถทำการกลับมาแก้ไขได้อีก**

หากมีข้อมูลตรงไหนผิด ให้กด edit เพื่อแก้ไข

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วกด submit 

–Sign and submit–

19 sign and submit

หน้าถัดไป จะมีคำถามว่าเราได้กรอกข้อมูลเองหรือไม่ หากกรอกเองตอบ Yes จากนั้นกรอกเลขที่พาสพอร์ต 

และตัวเลข(Captcha)ที่ปรากฏด้านขวามือ จากนั้นกด sign and submit application  และ Next confirmation

Confirmation

ปิ๊ง! อันนี้จะเป็นหน้าที่เราต้องปริ้นท์เพื่อไปยื่นขอวีซ่าที่สถานทูต ยังไม่ใช่วีซ่านะครับ

กด Print Confirmation และPrint Application เพื่อปริ้นท์ออกมา

และEmail confirmation ส่งสำเนานี้เข้าอีเมล์เราครับ

*หากติดปัญหาการกรอกข้อมูล สอบถามได้ที่เบอร์ 02-2054000 เจ้าหน้าที่จะช่วยตอบคำถามเรา

3. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

<ยื่นคำร้อง ชำระเงิน และจองวันนัดสัมภาษณ์วีซ่า>

กดเข้าไปที่เว็บยื่นคำร้องขอวีซ่าสหรัฐอเมริกา แล้วจะมี pop-up เด้งขึ้นมาว่านี่เป็นครั้งแรกในการทำวีซ่าหรือไม่

ให้กด Yes จากนั้นให้กดเปลี่ยนภาษาด้านมุมขวาบนเป็นภาษาไทยก่อน ซึ่งหน้าจอจะมีข้อความขึ้นมาว่าท่าน

ต้องการสมัครวีซ่าแบบชั่วคราวหรือถาวร ให้ตอบ วีซ่าชั่วคราว(14)

—หน้าต่อมาจะเป็นรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง อ่านเสร็จข้ามไปขั้นตอนที่ 4 ได้เลยหรือกดล็อกอินที่นี่

profile

ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบ เราจะต้องสร้างโปรไฟล์ใหม่ขึ้นมาก่อนโดยกดที่ผู้ใช้ใหม่ (15)

จะขึ้นมาให้เรากรอกอีเมล์ แนะนำว่าควรเป็นอีเมล์ที่ใช้ประจำเพราะทางสถานทูตจะส่งอีเมล์ตอบกลับมา

ส่วนชื่อและนามสกุล  ต้องเป็นภาษาอังกฤษ กรอกรหัสผ่าน และตัวเลขที่ปรากฏในกรอบ (captcha)

จากนั้นกด Submit (16)เป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างโปรไฟล์

ล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อทำการจองวันนัดสัมภาษณ์กันได้เลย!

interview

จากภาพ กดที่แถบด้านซ้าย การสมัครขอวีซ่าใหม่/นัดสัมภาษณ์วีซ่า(17)

กรอกรายละเอียดต่างๆ เช่น ชนิดวีซ่า สถานที่ที่จะไปสัมภาษณ์ ฯ ให้สมบูรณ์จนไปถึงรายการสุดท้ายคือ

การชำระค่าธรรมเนียม ให้กดคลิกเพื่อดูรายละเอียดวิธีการชำระเงินทั้งหมด (18) เพื่อปริ้นท์แบบฟอร์มการชำระเงิน

และใบนำฝากกรุงศรีอยุธยา

จากนั้นนำใบไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงศรีฯ (เก็บหลักฐานของเลข Receipt no. (19) และVirtual Account ID ไว้ด้วย)

วันถัดไปท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันชำระเงิน (ชำระเงินก่อนเที่ยงจะได้รับตอนเที่ยงในวันถัดไป หากชำระหลังเที่ยงจะได้รับช่วง

บ่ายในวันถัดไป) หลังจากได้รับอีเมล์แล้ว เราสามารถทำการนัดวันสัมภาษณ์ได้เลย

–นัดวันสัมภาษณ์–

visa appontment

ล็อกอินที่นี่ แล้วเราก็ทำการจองวันสัมภาษณ์วีซ่า ซึ่งจะสามารถเลือกได้ตามตารางที่ว่างอยู่ ในวันและเวลาที่ท่านสะดวก

เสร็จแล้วกดนัดสัมภาษณ์วีซ่า(20) เลือกเสร็จแล้วให้ปริ้นท์ใบยืนยันนัดสัมภาษณ์ไว้ด้วย

ส่วนด้านล่างจะมีคำแนะนำ และข้อห้ามต่างๆในการเข้าสถานทูต

—————————————————————————————————————————–

 

4. เตรียมเอกสารที่ต้องนำไปยื่นวันสัมภาษณ์

<เอกสารต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์วีซ่า ต้องเป็นภาษาอังกฤษ*เท่านั้น>

documents

*ท่านสามารถตรวจสอบเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่*

**แนะนำว่าตั๋วเครื่องบินและโรงแรมควรจองเป็นแบบ pay later หรือ free cancelation**

—————————————————————————————————————————–

 

5. การไปสัมภาษณ์ที่สถานทูต

<การเตรียมความพร้อม และกระบวนการการสัมภาษณ์>

ในที่สุดวันที่เรารอคอยก็มาถึง นี่เป็นด่านสุดท้ายของการขอวีซ่าอเมริกาแล้ว!

5.1) เตรียมความพร้อมล่วงหน้า

 • ตรวจสอบเอกสาร

  ว่าครบถ้วนหรือไม่ ใส่แฟ้มให้เรียบร้อย

 • นำสิ่งของติดตัวไปให้ได้น้อยที่สุด ตรวจสอบที่นี่
 • บัตรประชาชน

  (ใช้ฝากมือถือและกุญแจรถ ได้เพียงคนละชิ้น)

 • ตรวจสอบที่ตั้งสถานทูต

  ควรไปถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

กรุงเทพฯ

ลงBTSเพลินจิต ทางออก 5 หรือMRTลุมพินี แล้วต่อวินมอเตอร์ไซค์หรือแท็กซี่ไปที่หน้าสถานทูตได้เลย หรือ

ถ้าใครนำรถส่วนตัวไป สามารถจอดได้ที่ตึกสินธรตรงข้ามสถานทูต เสียค่าบริการประมาน 100บาท/1ชั่วโมง

**สามารถซื้อของในตึกนั้นในราคาที่ต้องจ่ายค่าจอด แล้วให้ทางร้านประทับตราได้

เชียงใหม่: นั่งรถแดงไปลงหน้ากงศุลฯ หรือถ้านำรถมา สามารถจอดได้ที่เทศบาลนครเชียงใหม่ หรือ

ตลาดข้างๆ

 • หากมาสายกว่าเวลานัด 1 ชั่วโมงจะต้องทำการจองคิวใหม่ในระบบอีกครั้ง แต่ไม่ต้องสมัครใหม่ (เลื่อนได้ 3 รอบเท่านั้น)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  5,440 บาท (เงินสด)

5.2) กระบวนการสัมภาษณ์

1. เข้าแถวต่อคิวช่องซ้ายสุด จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจกระเป๋า และเอกสารนัดหมาย

2. เสร็จแล้วเข้าไปในอาคารฝากสัมภาระและมือถือในล๊อกเกอร์ สแกนสัมภาระ และร่างกาย

3. นั่งรอเจ้าหน้าที่เรียกตามเวลานัดของเรา เตรียมบัตรคิว เอกสารDS-160 และพาสพอร์ตให้พร้อม

4. เจ้าหน้าที่เรียกคิว ตรวจสอบเอกสารที่เตรียมไว้ แล้วจะแปะtracking no. ของไปรษณีย์ที่จะส่งพาสพอร์ต

    กลับมาให้เรา ไม่เสียค่าบริการ (ห้ามหายเด็ดขาด)

5. ขึ้นบันไดไปต่อแถว เพื่อตรวจเอกสารอย่างละเอียดโดยเจ้าหน้าที่คนไทย

– รูปถ่าย หากไม่ผ่านจะมีตู้ถ่ายอัตโนมัติบริการ 120 บาท

– สแกนลายนิ้วมือทุกนิ้ว 2 ข้าง

6. ต่อคิวรอสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จะเป็นชาวต่างชาติทั้งหมด (พูดไทยได้บ้าง)

5.3) บทสัมภาษณ์ (ประมาน15นาที)

1.ส่วนใหญ่จะโดนถามจุดประสงค์การขอวีซ่า เดินทางไปไหนบ้าง กี่วัน ทำงานอะไร รายได้เท่าไหร่ฯ

2.หากเดินทางพร้อมกันหลายคนสามารถสัมภาษณ์พร้อมกันได้เลย จะถามถึงความสัมพันธ์

3.สามารถดูรวมประโยคสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาจากพันทิพ

        —————————————————————————————————————————–

6. รอรับผลสัมภาษณ์

<ตรวจสอบผล รอรับพาสพอร์ตคืนทางไปรษณีย์>

เราจะรู้ตอนนั้นทันทีเลยว่าวีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน

ถ้าผ่านเจ้าหน้าที่จะแจ้งว่าอีก2-3วันจะได้รับทางไปรษณีย์ (อาจจะเกินแล้วแต่ช่วงว่าคนเดินทางเยอะหรือไม่

แต่ไม่เกิน 7 วันทำการ)

ถ้าไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะคืนพาสพอร์ตให้เลย พร้อมชี้แจงเหตุผล

*ท่านสามารถตรวจสอบผลออนไลน์ได้ที่นี่

**หากไปรับเอง ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้

ได้รับวีซ่าส่งถึงบ้านแล้ว ก็รีบจัดกระเป๋า เตรียมออกท่องดินแดนแห่งสหรัฐอเมริกากันเลย!

 

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

ศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐอเมริกาผ่าน 2 ช่องทาง

เบอร์ติดต่อ 02-105-4110 หรือ

เขียนอีเมล์ไปที่ [email protected]

ในเวลาทำการ 8.00-20.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ของไทยและอเมริกา)

**ดูคำถามที่พบบ่อย (FAQ


ขอวีซ่าจีนและเอกสารที่ต้องใช้ | Billista


ใครกำลังจะไปเที่ยวประเทศจีน ห้ามพลาดวีดีโอนี้เลยนะคะ ^^
บิวใช้บริการบริษัทมีทรัพย์เอเจนซี ตามลิงค์นี้นะคะ
https://mesubtravel.com/
Instagram : https://www.instagram.com/bilgisbizzcuit/
Facebook : https://www.facebook.com/Billista.bill/
Billista China visa

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ขอวีซ่าจีนและเอกสารที่ต้องใช้ | Billista

ยื่นเอกสาร ทำได้ทันที ต่อวีซ่า 31 มีนาคม 2564 Visa 31 Mar 2021


ทำได้แล้ว ยื่นเอกสาร ทำได้ทันที Visa 31 Mar 2021
ให้บริการต่อวีซ่า 31 มีนาคม 256431 Mar 2021
ต่อได้อีก 1 ปี ถึง 31 มีนาคม 256531 Mar 2022
จะตรวจสุขภาพมาเองหรือให้เราพาไปตรวจให้ ทำครบ จบที่เดียว
https://www.passport.co.th/service/renewvisa2021/
ติดต่อรับบริการได้ที่
บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ โกลเบิ้ล อีเว้นท์ จำกัด.
https://www.passport.co.th/category/service/
ใบอนุญาตเลขที่ นจ.0036/2560
โทร 028215965
นนทบุรี (สี่แยกแคราย) กด1
https://lin.ee/6JMHpxg
รัชดาซอย22 (MRT รัชดา) กด2
https://lin.ee/s7oT5Hj
สมุทรปราการ บางพลี (รพ.บางนา2) กด3
https://lin.ee/5ieFkR4

ยื่นเอกสาร ทำได้ทันที ต่อวีซ่า 31 มีนาคม 2564 Visa 31 Mar 2021

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101


คำเตือน!!! นี่เป็นแค่การคิดเอาเองของพวกเรานะคะ สถานทูตไม่ได้บอก ดังนั้นไม่รับรองความถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ในการขอวีซ่าถ้าหากเป็นเยี่ยมเยียน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินส่วนตัวของเรามากนัก แต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว เงินในบัญชีของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการพิจารณาวีซ่า
วิธีการคำนวนแบบคร่าวๆ ที่พวกเราคิดเอาเองคือ
ขั้นแรก จำนวนวัน x 2400 บาท (60ยูโร) (ขึ้นกับสถานทูตด้วย แต่ตีเป็นประมาณนี้ไปก่อน)
จากนั้น บวกด้วยค่าเครื่องบิน (ที่แสดงกับสถานทูต) และบวกด้วยค่าโรงแรม (ที่แสดงกับสถานทูต)
ให้บวกเยอะๆเกินๆไว้ก่อน อาจจะเพิ่มไปอีกซัก 23หมื่น่ ก็ยิ่งดี
และนี่คือเงินขั้นต่ำที่คุณจำเป็นต้องมีในบัญชี ซึ่งไม่ใช่เป็นการโอนเข้าเพียงครั้งเดียวก่อนยื่นวีซ่า ต้องเป็นการเดินบัญชีแบบธรรมชาติ
หากคำนวนแล้วมีปริ่มๆ หรือน้อยกว่า ก็ต้องทำใจไว้เลย แต่ก็อย่าเพิ่งตัดใจ เราก็ยื่นเอกสารทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของได้ เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน กิจการ ฯลฯ
ทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นแค่การสันนิษฐานเบื้องต้น สถานทูตทุกแห่งจะพิจารณาเอกสารโดยรวม ไม่ใช่แค่เงินในบัญชี
สุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดี ได้รับวีซ่ากันทุกคนนะคะ

เอกสารประกอบวิดีโอ
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่
http://bit.ly/2IfCblA

ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^
Thank you for your support

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

GoNoGuide ขอวีซ่า

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101

วิธีการเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยี่ยมเยียน l GoNoGuide Tips #96


เอกสารของผู้เชิญ
1. สำเนา Passport
2. ตัวจริง และสำเนา หนังสือรับรองความรับผิดชอบและค่าใช้จ่าย
3. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนบ้าน
4. จดหมายเชิญ

เอกสารเพิ่มถ้าต้องการ
5. หลักฐานการเงิน
6. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)

เอกสารของผู้ยื่น
1. แบบฟอร์มขอวีซ่าจากเว็บสถานฑูต
2. ตัวจริง และ สำเนา Passport
3. สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ (สำคัญมาก) หลักฐานที่เชื่อมโยงแสดงว่าเป็นแฟน /ญาติ กันจริง
5. หลักฐานแสดงว่าจะกลับมาที่ประเทศไทยแน่นอน บางสถานฑูตไม่ได้บอกแต่แนะนำว่าควรมี

เอกสารเพิ่มถ้าต้องการ
6. หลักฐานการเงิน
7. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) บางสถานฑูตจะให้เตรียมเอกสารส่วนนี้ด้วย
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน (เอาแต่ใบจองยังไม่ต้องจ่ายก่อน)
9. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^
Thank you for your support

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

วิธีการเตรียมเอกสาร ขอวีซ่าเชงเก้น วีซ่าเยี่ยมเยียน l GoNoGuide Tips #96

แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ไม่ต้องจ้าง


แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ไม่ต้องจ้าง เพียงแค่ไปที่ฝ่ายทะเบียนของที่ว่าการอำเภอ ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็ทำได้แล้วค่ะ อำเภอจะทำการคัดทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้เวลาไม่นานค่ะ ค่าธรรมเนียมก็ถูกมากๆค่ะ

แปลเอกสารทำวีซ่าเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆ ไม่ต้องจ้าง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เอกสาร ทํา วีซ่า

See also  ทำอย่างไรดีเมื่อต้องทำงานกับเพื่อนร่วมงานแย่ๆ EP.2 | เพื่อน ร่วม งาน ไม่ ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *