[NEW] [รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด! | ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า – Sonduongpaper

ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า: คุณกำลังดูกระทู้

Nội Dung Bài Viết

[รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุด!

รีวิวการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเกน) ของเยอรมันด้วยตัวเองแบบใหม่ที่ต้องยื่นผ่าน VFS GLOBAL  ในรอบล่าสุดเราได้วีซ่าเชงเก้น Multiple มา 2 ปีเต็มๆ! เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเยอรมันและประเทศอื่นๆในแถบยุโรป

สำหรับใครที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ : [รีวิว] ขอวีซ่าเพื่อการเยี่ยมเยียน (วีซ่าเชงเก้น) ของเยอรมันผ่าน VFS GLOBAL ล่าสุดปี 2020!

ในปัจจุบัน เขตเชงเก้นประกอบด้วย ประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ได้แก่ 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์ นั่นหมายความว่าการได้รับวีซ่าเชงเก้นเยอรมันจะทำให้เราท่องเที่ยวประเทศอื่นๆในเขตเชงเก้นได้ด้วย แต่ก็มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขอวีซ่าเชงเก้งเยอรมัน ดังนี้

 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาในการพำนักแต่ละประเทศไม่เท่ากัน การที่จะยื่นขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมันนั้น ประเทศเยอรมันจะต้องเป็นประเทศที่พำนักอยู่นานที่สุด เช่น แพลนเที่ยวเยอรมัน 5 วัน ออสเตรีย 3 วัน เชก 2 วัน 
 • กรณีเดินทางท่องเที่ยวหลายประเทศ และใช้ระยะเวลาพำนักแต่ละประเทศเท่ากัน สามารถขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมันได้ก็ต่อเมื่อเยอรมันประเทศแรกที่เดินทางเข้า เช่น บินไปยังเยอรมันและเที่ยวเยอรมัน 4 วัน ต่อจากนั้นเที่ยวออสเตรีย 4 วันและเชก 4 วัน

VFS GLOBAL

ในตอนนี้ สถานทูตเยอรมันได้มอบหมายให้บริษัท VFS GLOBAL ดำเนินการรับคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นแทนแล้ว สำหรับใครก็ตามที่ขอวีซ่าเชงเก้นไม่เกิน 90 วันสามารถยื่นขอวีซ่าผ่านทาง VFS GLOBAL ได้เลย สำหรับใครที่อยู่นานกว่า 90 วันต้องติดต่อสถานทูตเยอรมันโดยตรง
VFS GLOBAL จะทำการรับคำร้องขอวีซ่าทุกขั้นตอน ให้คำแนะนำในการเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์เพื่อการยื่นคำร้อง จัดเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า เก็บลายนิ้วมือ รวมถึงจัดส่งหนังสือเดินทางหลังการดำเนินการของแผนกวีซ่าของสถานทูตเยอรมัน

VFS Global

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมเอกสาร

เอกสารขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)ของประเทศเยอรมันที่เราเตรียม มีดังนี้

1.หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ชุด

– มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

– เป็นหนังสือเดินทางที่ออกมานานไม่เกิน 10 ปี

– ยังมีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 6 เดือน นับจากวันเดินทางออกนอกประเทศสมาชิกเชงเกน

2.หนังสือเดินทางเล่มเก่า

หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนาหนังสือเดินเล่มเก่าและวีซ่าที่เคยได้รับ 1 ชุด เราถ่ายวีซ่าทั้งหมดที่เคยได้ไม่ใช่เฉพาะวีซ่าเชงเก้น เจ้าหน้าที่ก็เก็บไปหมดทุกครั้งนะ

3.หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้แสดงเอกสารฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

4.แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกนที่กรอกข้อความครบถ้วน 1 ฉบับ 

กรอกแบบฟอร์มผ่านระบบ e-application VIDEX ที่ https://videx.diplo.de

สำหรับใครที่ยังงงๆกับการกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นลองเข้าไปดูที่เราเขียนไว้ที่นี่ได้ค่ะ :  แนะนำการกรอกแบบฟอร์ม VIDEX ขอวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน

เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้ Print ให้ลงวันที่และลงนามและนำมาใช้เป็นเอกสารในการยื่นขอวีซ่า 1 ฉบับ
-กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ยาว์ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าจะต้องถูกเซ็นต์โดยผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา-มารดา)
-ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง (ชื่อเมือง ถนน อื่นๆ) ในประเทศเยอรมันนี ต้องกรอกเป็นภาษาเยอรมัน
* อย่าลืมเซ็นลายเซ็นต์ในเอกสารทุกอย่างให้เหมือนกับลายเซ็นต์ที่ปรากฎในหนังสือเดินทาง

5.ฟอร์มข้อมูลต่างๆอีก ทั้งหมด 3 แบบฟอร์ม ให้ Print และลงนาม ได้แก่

6.รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก

– รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก จำนวน 2 ใบ รูปถ่ายสี โดยฉากหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

– ขนาด 3.5 ซม.x 4.5 ซม.

ที่ศูนย์ VFS GLOBAL มีบริการถ่ายรูปด้วยค่ะ เจ้าหน้าที่ที่เค้าเตอร์ถ่ายรูปจะมาหลัง 8.30 น. ถ้าใครนัดยื่นวีซ่าตอนเช้ามากๆก็ควรเตรียมมาเอง แต่แนะนำว่าให้เตรียมเอกสารรูปถ่ายมาให้พร้อมที่สุดก่อนวันยื่นดีกว่าค่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

7.หลักฐานการจองเที่ยวบิน (ขาไป-กลับ)

เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องระบุชื่อผู้สมัคร(ตรงตามหนังสือเดินทาง)

โดยปกติสามารถแจ้งทางบริษัททัวร์หรือ Agent ให้ช่วยออกเอกสารใบจองเที่ยวบินสำหรับทำวีซ่าให้ก่อนได้ค่ะ บางบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ามีก็ไม่ควรเกิน 200 บาท สำหรับใครที่ชำนาญแล้วสามารถจองสายการบินโดนตรง บางสายการบินจะให้เลือกแบบชำระเงินที่ธนาคาร พอจองเสร็จ ระบบจะส่งใบยืนยันการจอง เราก็พริ้นใบจองออกมาและนำไปยื่นขอวีซ่า ถ้าเราไม่ได้ชำระเงินในเวลาที่กำหนด ใบจองจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ เราค่อยจองใหม่หลังได้วีซ่าท่องเที่ยว(วีซ่าเชงเก้น)แล้วค่ะ ไม่แนะนำให้ซื้อตั๋วเครื่องบินจนกว่าจะได้รับวีซ่าท่องเที่ยว

อีกอย่างที่เราอยากแนะนำ คือ ควรขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวโดยบวกวันเพิ่มไปสัก 2-3 วันเผื่อกรณีฉุกเฉินต่างๆ เช่น สายการบินดีเลย์หรือเที่ยวบินยกเลิก เพราะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เคยขอวีซ่าเช้งเก้นมาก่อน ก็มักจะได้จำนวนวันที่ขอแบบเป๊ะๆ

8.แผนการเดินทางโดยละเอียด (Itinerary)

ในกรณีที่เดินทางไปในกลุ่มเชงเก้นหลายประเทศ จะต้องแสดงแผนการเดินทาง โดยจะต้องแสดงรายละเอียดยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางข้ามประเทศ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส หรือตั๋วเครื่องบิน

See also  5 อาหารเช้า อันตราย ระบบเผาผลาญพัง ลดพุง ยากมากๆ | FB LIVE | อาหารคลีน ราคาถูก

9.หลักฐานยืนยันการจองโรงแรมหรือที่พัก

เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดระยะเวลาการเดินทาง (ทุกวัน) ต้องระบุชื่อทุกคนที่เดินทางให้ตรงกับหนังสือเดินทาง

หลักๆ เราจองโรงแรมในยุโรปผ่าน Booking.com แต่สามารถจองผ่าน Agoda ก็ได้เช่นกัน โดยให้เลือกที่สามารถยกเลิกได้ไม่มีค่าธรรมเนียม เพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางจะได้ไม่เสียเงินไปฟรีๆ สำหรับใครที่จองผ่าน Booking.com เมื่อจองเสร็จให้เข้าไป manage booking ไปที่ edit guest/room detail เพิ่มชื่อสมาชิกที่เดินทางไปด้วยได้เลย

ในกรณีเดินทางกับบริษัทท่องเที่ยว ต้องมีจดหมายจากบริษัทท่องเที่ยว มีรายละเอียดการเดินทาง (กำหนดการเดินทาง โปรแกรม หลักฐานยืนยันการจองที่พัก) รวมถึงรายชื่อทั้งหมดของผู้ที่จะเดินทางไปกับ Group และหลักฐานการชำระเงินเต็มจำนวน

10.หลักฐานการทำงาน

– สำหรับพนักงาน/ลูกจ้าง: หนังสือรับรองการทำงาน ระบุระยะเวลาที่ลางาน ตำแหน่งงานปัจจุบันและเงินเดือน  จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯโดยมีหัวจดหมาย ลายเซ็นนายจ้างและตราประทับของบริษัท ที่อยู่และเบอร์ติดต่อของบริษัทอย่างชัดเจน (จดหมายควรเป็นภาษาอังกฤษ)

– สำหรับนักเรียนนักศึกษา : หนังสือรับรองสถานะการศึกษาจากสถาบันการศึกษา โดยแสดงตัวจริงและสำเนา

– สำหรับข้าราชการ: หนังสือรับรองการท่างานจากหน่วยงานภาษาอังกฤษ

– สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ: หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ประทับตราฯ และเซ็นรับรองทุกหน้า (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) หรือใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้าที่มีชื่อระบุ

– กรณีเกษียณอายุราชการ: จดหมายเกษียณอายุจากหน่วยงาน (ถ้ามี) ส่าเนาบัตรข้าราชการบำนาญ

– กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกียวกับหน้าทีการงานเป็นภาษาอังกฤษ

11.หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ (Travel Insurance)
หลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางตลอดระยะเวลาที่ขอพำนักวงเงินความคุ้มครอง 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,500,000 บาท ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลต่างๆในระหว่างที่พำนักอยู่ต่างประเทศ และต้องรวมบริการนำตัวกลับประเทศในกรณีเจ็บป่วยด้วย
รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทยที่เป็นที่ยอมรับของสถานทูต หรือจะทำประกันดังกล่าวกับบริษัทประกันในประเทศเยอรมนีก็ได้เช่นกัน

12. เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

สมุดบัญชีเงินฝากและใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงที่มีตราประทับและลายเซ็นของธนาคาร หรือหลักฐานการเงินอื่นๆที่เพียงพอในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง

กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ (Sponsor) ผู้ที่ออกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเกี่ยวข้องทางสายเลือด คือ พ่อ แม่ พี่ น้อง สามีและภรรยาเท่านั้น และจะต้องมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงว่าเป็นบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้ทั้งหมดพร้อมทั้งถ่ายสำเนาเอกสารเพื่ออ้างอิงความสัมพันธ์ เช่น ใบสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนสมรส 

 • หนังสือรับรองทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 • เอกสารทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน ฉบับจริงจากธนาคาร อัพเดทเป็นปัจจุบัน
 • หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น***

13. หลักฐานที่แสดงถึงภาระผูกพันหรือความสัมพันธ์ในประเทศไทย(ถ้ามี)

เช่น หลักฐานการถือครองอสังหาริมทรัพย์ (มีชื่อเป็นเจ้าของ) โฉนด สัญญาเช่า สมุดบัญชีเงินฝาก ทะเบียนสมรส สูติบัตรของบุตร

สำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี)

 • สูติบัตร
 • หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศคนเดียวหรือไปกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง เซ็นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 • กรณีที่ผู้ปกครองหย่าร้างกัน หรือ ไม่ได้สมรสจดทะเบียนจะต้องยื่นใบปกครองบุตรที่ออกจากทางอำเภอ (ฉบับสำเนา) ในกรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งเสียชีวิตจะต้องยื่นใบมรณะบัตรมาด้วย
 • กรณีที่ผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งหรือทั้งสองท่านไม่สามารถพาผู้เยาว์มาสมัครวีซ่าด้วยตัวเองในวันยื่นให้ทำหนังสือมอบอำนาจลงลายมือชื่อจากผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 • หลักฐานอำนาจปกครองบุตร (เช่น ทะเบียนสมรส ทะเบียนการหย่า ทะเบียนบ้าน)

หมายเหตุ *การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯเท่านั้น การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร*

สำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

จะต้องแสดงหลักฐานว่าได้รับอนุญาตให้พำนักระยะยาว ใบอนุญาตทำงาน(Work Permit)และ วีซ่าเพื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (re-entry visa) (ทั้งตัวจริงและสำเนา) จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วย

การจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

เมื่อเตรียมเอกสารครบแล้วก็ต้องจัดเรียงเอกสารในการขอวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น) ตามนี้ได้เลย

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • ใบจองเที่ยวบิน
 • หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หลักฐานทางการเงิน, สูติบัตร, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
 • หลักฐานการประกัน สุขภาพและอุบัติเหตุ

หมายเหตุ: ในบางกรณีทางสถานเอกอัครราชทูตฯอาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้อง

VFS Global

ขั้นที่ 2: การนัดหมาย (จองคิว) เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว

ทำการนัดหมายผ่านระบบออนไลน์เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)ได้ ที่นี่  

VFS Global

โดยสามารถเลือกวันได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08 :00 น. ถึง 17: 15 น. เมื่อจองคิวสำเร็จจะมีอีเมลล์คอนเฟิร์มวันและเวลานัดหมาย ให้พริ้นออกมาและนำไปในวันนัดด้วย

 •  ถ้าหากเดินทางท่องเที่ยวเป็นครอบครัวหรือเดินทางเป็นกลุ่ม แต่ละคนจะต้องนัดหมายรายบุคล เช่น หากเดินทางเป็นครอบครัว4 คนที่มีผู้ใหญ่ 2 คนและเด็ก 2 คน จะต้องทำการนัดหมาย 4 ครั้ง
 • หากไม่ได้ไปยื่นเอกสารในวันที่กำหนดหรือไปไม่ทัน ระบบจะไม่อนุญาตให้เลือกเวลาใหม่หรือยกเลิก โดยจะต้องรอจองคิวใหม่หลังจาก 24 ชั่วโมงไปแล้ว

ขั้นที่ 3: ยื่นเอกสาร

เมื่อถึงกำหนดตามคิวยื่นเอกสารตามที่ได้เลือกไว้ ให้เดินทางไปยื่นเอกสารได้ ที่นี่ : VFS.GLOBAL อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม

VFS Global

การเดินทางก็ง่ายมาก สามารถนั่ง MRT ไปลงที่สถานีสามย่าน (Samyan Station) ออกตรงทางออก 2 จะมีทางเชื่อมเข้าอาคารจามจุรีสแควร์ ตรงฝั่งพลาซ่า ขึ้นบันไดเลื่อนหรือลิฟต์ไปยังชั้น 4 ได้เลย

VFS Global

ควรมาก่อนเวลานัดหมาย เพราะ ทางเจ้าหน้าที่จะให้เข้าไปยังศูนย์ VFS GLOBAL ก่อนเวลานัดหมายประมาณ 10 นาที เพื่อรับบัตรคิวก่อนเข้าไปยื่นคำร้องขอวีซ่า หากท่านมาสายอาจไม่ได้รับสิทธิ์ให้ยื่นคำร้อง

เวลารับยื่นเอกสารขอวีซ่า : 08:00 – 17:15 (จันทร์ –ศุกร์)
เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อ VFS Global โดยตรง 
Call center: +66 2 118 7017
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขั้นตอนที่ 4 : ชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

1. ค่าธรรมเนียมวีซ่า

 • วีซ่าสำหรับผู้ใหญ่ 2,100 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็ก (อายุระหว่าง 6 – 12 ปี) 1,200 บาท
 • วีซ่าสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ (0 – 5 ปี) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า

บุคคลที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า:

 • คู่สมรสหรือคู่รักในสหภาพพลเรือนและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองเยอรมันโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส / สูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • ผู้ปกครองของผู้เยาว์ชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ . หลักฐานโดยสูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 • สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ EU / EER (โดยทั่วไปหากพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มประเทศ EU / EER หรือเยี่ยมเยียน)
 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่สถานกงสุลได้รับใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเกิดปีที่ 6 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในวันเกิด
 • นักเรียนโรงเรียน นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา
 • นักวิจัย
 • ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / ผู้เข้าร่วม < 25 ปีสำหรับงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 • ผู้แสดงสินค้าที่มีงานแสดงสินค้าพร้อมตั๋วเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ชื่อเต็มตามหนังสือเดินทาง)
 • นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน PASCH
 • บุคคลที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันสาธารณะของเยอรมัน / สหภาพยุโรปเมื่อค่าใช้จ่ายในการ-เดินทางและที่พักได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนสาธารณะของเยอรมัน / EU / UN

2. ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS GLOBAL 525 บาท

3. ค่าธรรมเนียมการบริการเสริม

 • ห้องรับรองพิเศษสำหรับวีไอพี 2,100 บาท
 • จัดเตรียมเอกสาร 955 บาท
 • การยื่นคำร้องขอวีซ่าทางไปรษณีย์ 820 บาท
 • EMS 210 บาท
 • SMS 60 บาท
 • จุดบริการอินเทอร์เน็ต 65 บาท/ 30 นาที
 • รูปถ่าย 4 ใบ 185 บาท
 • ถ่ายเอกสาร 15 บาท/หน้า
 • ปริ๊นท์เอกสาร 25 บาท/หน้า
  *ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
See also  วิธีทำเครื่องบินพัดลมสุดอัศจรรย์ | เครื่องบิน ไม้ ไอ ติ ม

ค่าธรรมเนียมของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันตาม Service ต่างๆนะคะ ค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เราจ่ายไปทั้งหมด 2,685 บาท ดังนี้

 • ค่าวีซ่า 2,100 บาท
 • ค่าบริการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่าน VFS 525 บาท
 • ค่า SMS 60 บาท
 • เราไปรับหนังสือเดินทางคืนด้วยตัวเองก็เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ขั้นที่ 5: ติดตามสถานะของวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)

หลังจากยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีแล้วติดตามสถานะคำร้องได้ที่นี่ : ตรวจสอบสถานะคำร้อง 
โดยกรอกหมายเลขอ้างอิงและนามสกุล

ในรูปเป็นตัวอย่างของเราเองที่เข้าไปเช็คสถานะหลังจากที่เอกสารถูกส่งไปที่สถานทูตและอยู่ในระหว่างการดำเนินการของสถานทูต

VFS Global

ระยะเวลาดำเนินการวีซ่า

ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าเชงเก้น)ของเยอรมันโดยปกติจะได้รับการตรวจสอบภายใน 15 วันทำการ ในบางกรณีอาจใช้เวลานานกว่านั้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนกำหนดเดินทาง

เราเคยขอวีซ่าผ่านสถานทูตเยอรมันมาหลายๆครั้ง ประทับใจเสมอ เพราะทุกครั้งเราได้เล่มเร็วมาก ไม่เกิน 5 วันทำการ เคยได้รับเล่มคืนเร็วสุด 2 วันทำการ คือไปสัมภาษณ์วันพุธเช้า วันศุกร์ตอนบ่ายเราได้ Passport ที่ส่งมาทาง EMS เรียบร้อยแล้ว

ครั้งนี้เราเลือกรับ SMS ด้วย เพราะอยากรู้ว่า VFS จะ Process นานเท่าไหร่ ระยะเวลาก็เร็วมากกกเหมือนเดิม สำหรับCase เราก็ตามนี้เลย

วันพุธ 8.00 น.: เราไปยื่นเอกสาร

วันพุธ 9.30 น. : มี SMS แจ้งว่า The application has been forwarded to the German Embassy.

วันพฤหัส 7.00 น. : The visa application is under process at German Embassy.

วันศุกร์ 9.00 น. : The application is now ready for pick up at VFS or wait for courier.

ขั้นที่ 6: รับเล่มคืน

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถรับเล่มคืน ได้ 2 แบบ คือ

1. รับเล่มคืนที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเยอรมัน VFS Global
เวลารับหนังสือเดินทางคืน : 08:00 – 17:15 (จันทร์–ศุกร์)
ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าภายใน 30 วัน กรณีที่เกินกำหนด 30 วัน หนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับไปยังสถานทูตเยอรมนี โดยสามารถติดต่อขอรับหนังสือเดินทางคืนที่สถานทูตได้ภายใน 1 เดือน

กรณีที่ให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • หนังสือมอบอำนาจฉบับจริงที่ลงลายเซ็นของผู้สมัคร (ลายเซ็นตรงกับหนังสือเดินทาง)
 • ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
 •  สำเนาบัตรประชาชนของผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจให้มารับหนังสือเดินทางแทน

2. บริการส่งทางไปรณีย์ EMS

ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถเลือกใช้บริการส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) โดยมีอัตราค่าบริการเพิ่มเติม 210 บาท หนังสือเดินทางจะถูกส่งไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ทาง VFS Global ได้รับหนังสือเดินทางคืนจากทางสถานทูต

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ ถ้าใครมีคำถาม,ข้อสงสัย คำแนะนำต่างๆ หรืออยากแชร์ประสบการณ์การขอวีซ่า สามารถติดต่อเรามาได้เลย ^^

[Update] ชวนเที่ยว 32 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า | ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า – Sonduongpaper

ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) |

5. กัมพูชา ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia) | อยู่ได้ 14 วัน

14. มาเก๊า หรือ เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Macao Special Administrative Region of the People’s Republic of China) | อยู่ได้  30 วัน


ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101


คำเตือน!!! นี่เป็นแค่การคิดเอาเองของพวกเรานะคะ สถานทูตไม่ได้บอก ดังนั้นไม่รับรองความถูกต้อง และไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
ในการขอวีซ่าถ้าหากเป็นเยี่ยมเยียน ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องเงินส่วนตัวของเรามากนัก แต่ถ้าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวแล้ว เงินในบัญชีของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการพิจารณาวีซ่า
วิธีการคำนวนแบบคร่าวๆ ที่พวกเราคิดเอาเองคือ
ขั้นแรก จำนวนวัน x 2400 บาท (60ยูโร) (ขึ้นกับสถานทูตด้วย แต่ตีเป็นประมาณนี้ไปก่อน)
จากนั้น บวกด้วยค่าเครื่องบิน (ที่แสดงกับสถานทูต) และบวกด้วยค่าโรงแรม (ที่แสดงกับสถานทูต)
ให้บวกเยอะๆเกินๆไว้ก่อน อาจจะเพิ่มไปอีกซัก 23หมื่น่ ก็ยิ่งดี
และนี่คือเงินขั้นต่ำที่คุณจำเป็นต้องมีในบัญชี ซึ่งไม่ใช่เป็นการโอนเข้าเพียงครั้งเดียวก่อนยื่นวีซ่า ต้องเป็นการเดินบัญชีแบบธรรมชาติ
หากคำนวนแล้วมีปริ่มๆ หรือน้อยกว่า ก็ต้องทำใจไว้เลย แต่ก็อย่าเพิ่งตัดใจ เราก็ยื่นเอกสารทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของได้ เช่น โฉนดที่ดิน บ้าน กิจการ ฯลฯ
ทั้งนี้ที่กล่าวมาทั้งหมด เป็นแค่การสันนิษฐานเบื้องต้น สถานทูตทุกแห่งจะพิจารณาเอกสารโดยรวม ไม่ใช่แค่เงินในบัญชี
สุดท้ายขอให้ทุกคนโชคดี ได้รับวีซ่ากันทุกคนนะคะ

เอกสารประกอบวิดีโอ
ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่
http://bit.ly/2IfCblA

ต้องการสนับสนุนเรา GoNoGuide Services / Support GoNoGuide
ดูรายละเอียดลิงค์นี้ค่ะ http://www.gonoguide.com/support/

อ๊อบกับจี๊ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆจากใจจริง ที่ให้การสนับสนุนนะคะ ^___^
Thank you for your support

ติดตาม GoNoGuide ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ
https://www.youtube.com/c/gonoguide?sub_confirmation=1

GoNoGuide ขอวีซ่า

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องมีเงินเท่าไหร่ ต้องโชว์เงินในบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ / GoNoGuide Tips #101

รีวิวกักตัว​ 1คืน​ ราคา3600บาท​ โรงแรม​ Ny.city​ บางบ่อ


รีวิวกักตัว​ 1คืน​ ราคา3600บาท​ โรงแรม​ Ny.city​ บางบ่อ

10 ประเทศที่น่าย้ายไป ขอสัญชาติมากที่สุด I PROD CHANNEL


10 ประเทศที่น่าย้ายไปขอสัญชาติ ที่มีรัฐสวัสดิการยอดเยี่ยม
และคงเป็นคำถามที่อยู่ในหัวของใครหลายคน
ว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถย้ายสัญชาติหรือไปหางานทำในต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นการขอทุนไปเรียนต่อ หรือใช้ทุนตัวเองแล้วหางานทำต่อ
หรือจะเป็นการแต่งงานกับคนสัญชาตินั้น ๆ
.
อย่าลืมกด Like + Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

See also  10 BỘ PHIM HÀI HÀN QUỐC hay quên sầu cho mọt phim cày cuối tuần | ครอบครัวนี้มีแต่รัก what happens to my family

10 ประเทศที่น่าย้ายไป ขอสัญชาติมากที่สุด I PROD CHANNEL

ราคา+วิธีจอง โรงแรม AQ กักตัว 1 คืน กรุงเทพ 3,400-4,900 บาท สำหรับกลุ่ม \”ยกเว้นกักตัว\” | GoNoGuide


จองโรงแรมกักตัว AQ 1 คืน กรุงเทพ นนทบุรี สมุทรปราการ
https://bit.ly/agodaaq
จองโรงแรม SHA Plus ภูเก็ต
https://bit.ly/agodaphuket
(affilated link)
สรุปวิธีทำเรื่องเข้าไทย
https://www.gonoguide.com/reopen/
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UCsY2aYmPTj7mpJXpZ1FU2MQ/join
🔼🔼🔼🔼🔼🔼🔼
ผู้สนับสนุนค่าขนม ขึ้นไป
มีตราอยู่หลังชื่อ เมื่อมีการคอมเม้นท์
ใส่อิโมจิ \”อ๊อบ เวอร์ชั่นหล่อกว่าตัวจริง\” ได้
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าเดินทาง ขึ้นไป
เหมือนค่าขนม
เพิ่ม ได้ดูวิดีโอสั้นที่ไม่ได้ตัดต่อ (Footage) และรูปภาพ อัพเดทแบบล่าสุด
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าโฆษณา ขึ้นไป
เหมือนค่าเดินทาง
เพิ่ม มีการโพสต์ชื่อช่องของผู้สนับสนุน ลงในยูทูปคอมมูนิตี้ สรุปสัปดาห์ละครั้ง พร้อมคำบรรยายช่อง และลิงค์ไปที่ช่อง
◾◾◾◾◾◾◾
ผู้สนับสนุนค่าโฆษณา(ใจป้ำ)
เหมือนทุกกลุ่ม
เพิ่ม มีการใส่ชื่อช่องของผู้สนับสนุน ลงในท้ายวิดีโอเกือบทุกอัน (~8090%)
◾◾◾◾◾◾◾
ปล. ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้สมัครก็ดูได้เหมือนเดิม แค่กดเข้ามาชม จิ้มไลค์ ฝากคอมเม้นท์ ก็ถือว่าสนับสนุนแล้ว
สำหรับคนที่อยากสนับสนุน GoNoGuide แต่ไม่รู้จะให้ยังไง ก็สมัครได้เลยครับ
➖➖➖
🚩สนับสนุน GoNoGuide https://www.gonoguide.com/support/
➖➖➖
🚩รวมลิงค์วิธีขอวีซ่า https://www.gonoguide.com/visa/
➖➖➖
🚩ข้อมูลการเดินทาง ช่วงโควิด https://www.gonoguide.com/reopen/
➖➖➖

ติดตาม GoNoGuide
💗Facebook GoNoGuide
https://www.facebook.com/gonoguide/
💗Website GoNoGuide
http://www.gonoguide.com/
💗Instagram GoNoGuide
https://www.instagram.com/gonoguide/
💗Youtube GoNoGuide
http://bit.ly/subsyt
💗Youtube GoNoGuide Trips
http://bit.ly/2N9xWJZ
💗GoNoGuide แฟนฝรั่ง กลุ่มเฉพาะแฟนต่างชาติ เยี่ยมเยียน
https://bit.ly/2OPxocR
💗Twitter @GoNoGuide
https://twitter.com/GoNoGuide
💗TikTok @GoNoGuide
https://www.tiktok.com/@gonoguide

GoNoGuide GoNoGuideReopen

ราคา+วิธีจอง โรงแรม AQ กักตัว 1 คืน กรุงเทพ 3,400-4,900 บาท สำหรับกลุ่ม \

เที่ยวต่างประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า | GNG Tips 247


=== ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า ===
1. อาร์เจนตินา 90 วัน
2. บาห์เรน 14 วัน
3. บราซิล 90 วัน
4. บูรไน 14 วัน
5. กัมพูชา 14 วัน
6. ชิลี 90 วัน
7. เอกวาดอร์ 90 วัน
8. จอร์เจีย 365 วัน
9. มณฑลไห่หนาน 30 วัน
10. ฮ่องกง 30 วัน
11. อินโดนิเซีย 30 วัน
12. ญี่ปุ่น 15 วัน
13. สาธารณรัฐเกาหลี 90 วัน
14. ลาว 30 วัน
15. มาเก๊า 30 วัน
16. มอลโกเลีย 30 วัน
17. มาเลเซีย 30 วัน
18. มัลดีฟส์ 30 วัน
19. พม่า 14 วัน
20. ปานามา 180 วัน
21. เปรู 90 วัน
22. ฟิลิปปินส์ 30 วัน
23. กาตาร์ 30 วัน
24. รัสเซีย 30 วัน
25. เซเชลส์ 30 วัน
26. สิงคโปร์ 30 วัน
27. แอฟริกาใต้ 30 วัน
28. ไต้หวัน 14 วัน (หมดเขต 31 ก.ค.62)
29. ตุรกี 30 วัน
30. วานูอาตู 30 วัน
31. เวียดนาม 30 วัน

=== ประเทศที่สามารถไปทำวีซ่าแบบ on arrival ได้ที่นู่นเลย (ง่าย จ่ายเงิน จบ) ===
1. โบลิเวีย 30 วัน
2. ฟิจิ 4 เดือน
3. จอร์แดน 30 วัน
4. คีร์กีซสถาน 15 วัน/ 1 เดือน
5. เนปาล 15/30/90 วัน
6. นีอูเอ 30 วัน
7. โอมาน 30 วัน
8. หมู่เกาะโซโลมอน 3 เดือน
9. ติมอร์เลสเต 30 วัน

สนับสนุน GNG http://www.gonoguide.com/support/

ติดตาม GNG
Facebook : https://www.facebook.com/gonoguide/
Website : http://www.gonoguide.com/
IG : https://www.instagram.com/gonoguide/
Subscribe ติดตามวิดีโอใหม่ๆ http://bit.ly/subsyt
ถามได้ทุกเรื่องที่ GNG Group http://bit.ly/gnggroup

เที่ยวต่างประเทศ GoNoGuide

เที่ยวต่างประเทศ ไม่ต้องขอวีซ่า | GNG Tips 247

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ประเทศไหนไม่ต้องขอวีซ่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *