[NEW] พลังแห่งโปรตีน : โปรตีน สารอาหารสำคัญ | โปรตีน คือ – Sonduongpaper

โปรตีน คือ: คุณกำลังดูกระทู้

โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่มีชีวิตทุก ๆ เซลล์ และยังมีบทบาทสำคัญ


ในร่างกาย โปรตีนช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายและยังมีส่วนช่วยผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ


การได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากการทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะขณะที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้น


อ่านต่อเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรตีน ดังนี้

  • โปรตีนคืออะไร
  • โปรตีนประเภทต่าง ๆ ในอาหารมีอะไรบ้าง
  • บทบาทของโปรตีนต่อร่างกาย
  • คำแนะนำปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ
  • ความต้องการโปรตีนสำหรับผู้สูงวัย

Nội Dung Bài Viết

โปรตีนคืออะไร

โปรตีนคือสารอาหารหลักที่ร่างกายใช้เพื่อเสริมสร้าง ซ่อมแซม และรักษาเนื้อเยื่อในร่างกาย โปรตีนเป็น


ส่วนประกอบของทุก ๆ เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกาย โปรตีนประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนหลายชนิด


มาเรียงต่อกัน กรดอะมิโนมี 20 ชนิดที่ร่างกายต้องการ กรดอะมิโนจะรวมตัวกันเพื่อสร้างโปรตีนประเภทต่างๆ


กรดอะมิโนแบ่งเป็น กรดอะมิโนจำเป็นมี 8 ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงต้องได้รับจากการทานอาหาร


เท่านั้น ส่วนกรดอะมิโนไม่จำเป็นมี 12 ชนิด ร่างกายสามารถสร้างเองได้


โปรตีนในร่างกายของเรานั้นมีการย่อยสลายและสร้างใหม่อยู่ตลอด ร่างกายไม่ได้เก็บสะสมกรดอะมิโนไว้เหมือน


ที่เก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ดังนั้น ร่างกายจึงต้องการกรดอะมิโนทุกวัน เพื่อผลิตโปรตีนใหม่ทุกวัน


โปรตีนในอาหารที่เราทานเข้าไปจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนที่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนโปรตีนที่สลายไปใน


ร่างกายของเราได้

โปรตีนประเภทต่างๆ ในอาหารมีอะไรบ้าง

มีโปรตีนหลากหลายประเภทในอาหาร แบ่งเป็นโปรตีนสมบูรณ์และโปรตีนไม่สมบูรณ์ โปรตีนคุณภาพหรือ


โปรตีนสมบูรณ์ ระบุได้จากกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบ แหล่งของโปรตีนที่สมบูรณ์นั้นคือโปรตีนที่ให้


กรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมด แหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์มีคุณภาพมาจากสัตว์ (เช่น ไข่ นม เนื้อ เป็ดไก่ และปลา)


และอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง (เช่น เต้าหู้ เทมเป้) ประมาณ 75 % ของโปรตีนที่เราทานเข้าไปจากอาหารควรเป็น


โปรตีนที่สมบูรณ์ หรือควรเป็นโปรตีนคุณภาพสูง แหล่งของโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์คือแหล่งที่มีกรดอะมิโนจำเป็นต่ำ


โปรตีนจากพืชส่วนใหญ่ (เช่น พืชตระกูลถั่ว) เป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบทุกชนิด


โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์อาจนำมารวมกันได้ (เช่น ถั่วและข้าว นมและธัญพืช) เพื่อให้ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพเพียงพอ


และเทียบเคียงกับโปรตีนที่สมบูรณ์

โดยทั่วไป แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ได้แก่

เนื้อ เนื้อสัตว์ปีก และปลา

นมและผลิตภัณฑ์จากนม

ไข่

เต้าหู้

พืชตระกูลถั่ว (ถั่วแห้ง)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างปริมาณโปรตีนในอาหารต่าง ๆ

เนื้อที่หนัก 3 ออนซ์ มีโปรตีนประมาณ 21 กรัม

นม 1 ถ้วย มีโปรตีน 8 กรัม

ถั่วแห้ง 1 ถ้วย มีโปรตีน 16 กรัม

บทบาทของโปรตีนต่อร่างกาย

โปรตีน เป็นสารอาหารหลักประเภทหนึ่ง ทำงานหลายอย่างในร่างกาย การทานโปรตีนอย่างเพียงพอเป็น


สิ่งสำคัญเพื่อสร้าง รักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ


กระดูก และอวัยวะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากโปรตีน ฮอร์โมนหลายชนิดและเอ็นไซม์มากมายที่ทำหน้าที่


ควบคุมกระบวนการทำงานของร่างกาย และปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายประกอบขึ้นจากโปรตีน นอกจากนี้


โปรตีนยังถูกใช้เพื่อผลิตสารแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคด้วย หากคุณบริโภค


คาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ โปรตีนก็สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่ร่างกายได้

คำแนะนำปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ

คณะกรรมการโภชนาการและอาหารแห่งสถาบันการแพทย์ (Food and Nutrition Board of the Institute of


Medicine) แนะนำว่า ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยที่สุด 0.8 กรัม ต่อน้ำหนักร่างกายทุก ๆ


1 กิโลกรัม ต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับโปรตีนประมาณ 8 กรัมสำหรับน้ำหนักทุก ๆ 9 กิโลกรัม การทานโปรตีนเข้า


ไปในระดับนี้จะช่วยให้ร่างกายรักษาการสลายเนื้อเยื่ออย่างช้าๆ แผนผังด้านล่างระบุปริมาณโปรตีนหน่วยเป็น


กรัมต่อวันที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิง

ปริมาณสารอาหารที่แนะนำต่อวัน (RDA) ในส่วนของโปรตีน

ปริมาณโปรตีนเป็นกรัมต่อวันที่ร่างกายต้องการ

ผู้หญิงอายุ 19-70 ปีขึ้นไป46ผู้ชายอายุ 19-70 ปีขึ้นไป56

[NEW] พลังแห่งโปรตีน : โปรตีน สารอาหารสำคัญ | โปรตีน คือ – Sonduongpaper

โปรตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงาน โปรตีนเป็นส่วนหนึ่งของเซลล์ที่มีชีวิตทุก ๆ เซลล์ และยังมีบทบาทสำคัญ


ในร่างกาย โปรตีนช่วยซ่อมแซมและเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอของร่างกายและยังมีส่วนช่วยผลิตฮอร์โมนที่สำคัญ


การได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอจากการทานอาหารเป็นสิ่งสำคัญต่อร่างกาย โดยเฉพาะขณะที่เราเริ่มมีอายุมากขึ้น


อ่านต่อเพื่อศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรตีน ดังนี้

  • โปรตีนคืออะไร
  • โปรตีนประเภทต่าง ๆ ในอาหารมีอะไรบ้าง
  • บทบาทของโปรตีนต่อร่างกาย
  • คำแนะนำปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ
  • ความต้องการโปรตีนสำหรับผู้สูงวัย
See also  หลัก 5 อ.เพื่อสุขภาพ | YAO TODAY✨ | หลัก 5 อ

โปรตีนคืออะไร

โปรตีนคือสารอาหารหลักที่ร่างกายใช้เพื่อเสริมสร้าง ซ่อมแซม และรักษาเนื้อเยื่อในร่างกาย โปรตีนเป็น


ส่วนประกอบของทุก ๆ เซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะในร่างกาย โปรตีนประกอบขึ้นจากกรดอะมิโนหลายชนิด


มาเรียงต่อกัน กรดอะมิโนมี 20 ชนิดที่ร่างกายต้องการ กรดอะมิโนจะรวมตัวกันเพื่อสร้างโปรตีนประเภทต่างๆ


กรดอะมิโนแบ่งเป็น กรดอะมิโนจำเป็นมี 8 ชนิดซึ่งร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงต้องได้รับจากการทานอาหาร


เท่านั้น ส่วนกรดอะมิโนไม่จำเป็นมี 12 ชนิด ร่างกายสามารถสร้างเองได้


โปรตีนในร่างกายของเรานั้นมีการย่อยสลายและสร้างใหม่อยู่ตลอด ร่างกายไม่ได้เก็บสะสมกรดอะมิโนไว้เหมือน


ที่เก็บสะสมคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ดังนั้น ร่างกายจึงต้องการกรดอะมิโนทุกวัน เพื่อผลิตโปรตีนใหม่ทุกวัน


โปรตีนในอาหารที่เราทานเข้าไปจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโนที่สามารถนำมาใช้เพื่อทดแทนโปรตีนที่สลายไปใน


ร่างกายของเราได้

โปรตีนประเภทต่างๆ ในอาหารมีอะไรบ้าง

มีโปรตีนหลากหลายประเภทในอาหาร แบ่งเป็นโปรตีนสมบูรณ์และโปรตีนไม่สมบูรณ์ โปรตีนคุณภาพหรือ


โปรตีนสมบูรณ์ ระบุได้จากกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบ แหล่งของโปรตีนที่สมบูรณ์นั้นคือโปรตีนที่ให้


กรดอะมิโนจำเป็นทั้งหมด แหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์มีคุณภาพมาจากสัตว์ (เช่น ไข่ นม เนื้อ เป็ดไก่ และปลา)


และอาหารที่ทำจากถั่วเหลือง (เช่น เต้าหู้ เทมเป้) ประมาณ 75 % ของโปรตีนที่เราทานเข้าไปจากอาหารควรเป็น


โปรตีนที่สมบูรณ์ หรือควรเป็นโปรตีนคุณภาพสูง แหล่งของโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์คือแหล่งที่มีกรดอะมิโนจำเป็นต่ำ


โปรตีนจากพืชส่วนใหญ่ (เช่น พืชตระกูลถั่ว) เป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากมีกรดอะมิโนจำเป็นไม่ครบทุกชนิด


โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์อาจนำมารวมกันได้ (เช่น ถั่วและข้าว นมและธัญพืช) เพื่อให้ได้รับโปรตีนที่มีคุณภาพเพียงพอ


และเทียบเคียงกับโปรตีนที่สมบูรณ์

โดยทั่วไป แหล่งของโปรตีนคุณภาพดี ได้แก่

เนื้อ เนื้อสัตว์ปีก และปลา

นมและผลิตภัณฑ์จากนม

ไข่

เต้าหู้

พืชตระกูลถั่ว (ถั่วแห้ง)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างปริมาณโปรตีนในอาหารต่าง ๆ

เนื้อที่หนัก 3 ออนซ์ มีโปรตีนประมาณ 21 กรัม

นม 1 ถ้วย มีโปรตีน 8 กรัม

ถั่วแห้ง 1 ถ้วย มีโปรตีน 16 กรัม

บทบาทของโปรตีนต่อร่างกาย

โปรตีน เป็นสารอาหารหลักประเภทหนึ่ง ทำงานหลายอย่างในร่างกาย การทานโปรตีนอย่างเพียงพอเป็น


สิ่งสำคัญเพื่อสร้าง รักษาและซ่อมแซมเนื้อเยื่อของร่างกาย องค์ประกอบของร่างกาย เช่น ผิวหนัง กล้ามเนื้อ


กระดูก และอวัยวะต่าง ๆ ส่วนใหญ่ประกอบขึ้นจากโปรตีน ฮอร์โมนหลายชนิดและเอ็นไซม์มากมายที่ทำหน้าที่


ควบคุมกระบวนการทำงานของร่างกาย และปฏิกิริยาทางเคมีในร่างกายประกอบขึ้นจากโปรตีน นอกจากนี้


โปรตีนยังถูกใช้เพื่อผลิตสารแอนติบอดี้หรือภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคด้วย หากคุณบริโภค


คาร์โบไฮเดรตและไขมันไม่เพียงพอ โปรตีนก็สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้แก่ร่างกายได้

คำแนะนำปริมาณโปรตีนที่ร่างกายต้องการ

คณะกรรมการโภชนาการและอาหารแห่งสถาบันการแพทย์ (Food and Nutrition Board of the Institute of


Medicine) แนะนำว่า ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรได้รับโปรตีนอย่างน้อยที่สุด 0.8 กรัม ต่อน้ำหนักร่างกายทุก ๆ


1 กิโลกรัม ต่อวัน ซึ่งเทียบเท่ากับโปรตีนประมาณ 8 กรัมสำหรับน้ำหนักทุก ๆ 9 กิโลกรัม การทานโปรตีนเข้า


ไปในระดับนี้จะช่วยให้ร่างกายรักษาการสลายเนื้อเยื่ออย่างช้าๆ แผนผังด้านล่างระบุปริมาณโปรตีนหน่วยเป็น


กรัมต่อวันที่แนะนำ สำหรับผู้ใหญ่เพศชายและเพศหญิง

ปริมาณสารอาหารที่แนะนำต่อวัน (RDA) ในส่วนของโปรตีน

ปริมาณโปรตีนเป็นกรัมต่อวันที่ร่างกายต้องการ

ผู้หญิงอายุ 19-70 ปีขึ้นไป46ผู้ชายอายุ 19-70 ปีขึ้นไป56


🐠EP.257 รีวิวชิงหลิวมือใหม่ 💥ราคาไม่สร้างบ้าน 🎥อุปกรณ์ถ่ายทำ ยกเซ็ต โมชิ #FishingMoshi


สนับสนุนช่องเล็กๆนี้ได้ ที่
true money wallet ปวิตร บุญสม 0931874523
เลขบัญชี 3580819567
ธนาคารกรุงเทพ ปวิตร บุญสม เพื่อชื้ออุปกรณ์ และสนับสนุนการถ่ายทำครับ ขอขอบคุณครับรับชมวีดีโออื่นๆ และกดติดตาม ช่องของเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCkwDPT7aG2i6s7QYOozlkJg
แฟนเพจ Facebook Fanpang https://www.facebook.com/FishingMoshiFanpage107711130775882/
เสื้อFishing moshi รายละเอียดด้านนนี้ครับ https://www.facebook.com/FishingMoshi/posts/1285874498472457
facebook/ https://www.facebook.com/FishingMoshi (ส่วนตัว)
ติดต่อโฆษณา รีวิว
ID line 0931874523
เคดิส Music: TheFatRat Monody (feat. Laura Brehm) https://www.youtube.com/watch?v=B7xai5u_tnk
FREE download: https://app.box.com/s/vn27efe2sq4i58m…
Download on iTunes: http://goo.gl/dXl4af
Merchandise: https://thefatrat.shop/
The track is open source. Download the stems here: https://soundcloud.com/thefatrat/thef…
TheFatRat
Twitter: http://twitter.com/ThisIsTheFatRat
Facebook: http://on.fb.me/vGD5UT
Soundcloud: https://soundcloud.com/thefatrat
Laura Brehm:
Twitter: https://twitter.com/laurakbrehm
Facebook: https://www.facebook.com/laurabrehmmusic
Soundcloud: https://soundcloud.com/laurabrehm
YouTube: https://www.youtube.com/user/laurabrehm

See also  ตกขาวมีกลิ่นเหม็นเหมือนคาวปลา รักษาอย่างไร ซื้อยามาทานเองได้มั้ย by หมอดาราวดี | มีน้ําไหลออกจากช่องคลอดมีกลิ่น

เคดิส music Diviners Savannah (feat. Philly K) [NCS Release] https://www.youtube.com/watch?v=u1I9ITfzqFs
NCS: Music Without Limitations
NCS Spotify: http://spoti.fi/NCS
Free Download / Stream: http://ncs.io/savannah
Connect with NCS
• http://soundcloud.com/nocopyrightsounds
• http://instagram.com/nocopyrightsounds_
• http://facebook.com/NoCopyrightSounds
• http://twitter.com/NCSounds
• http://spoti.fi/NCS
Diviners
• https://soundcloud.com/divinersmusic
• https://www.facebook.com/divinersmusic
• https://twitter.com/divinersmusic
• https://instagram.com/divinersmusic
เคดิส music TheFatRat Fly Away feat. Anjulie on all platforms: https://lnk.to/tfrflyaway
https://www.youtube.com/watch?v=cMg8KaMdDYo
Follow TheFatRat for more free music: https://www.youtube.com/thefatrat
music Close To The Sun
https://youtu.be/OJdG8wsU8cw \u0026 my earlier music here https://www.youtube.com/playlist?list…
Close To The Sun is 👉 copyright FREE on YouTube. Please credit the artists and link to this song.
Subscribe for more FREE MUSIC here https://www.youtube.com/thefatrat
Check out my SOCIALS, MERCH, STREAMING and song STEMS here https://linktr.ee/TheFatRat
Listen to Close To The Sun here https://lnk.to/closetothesun
////////////////////////////
Follow Anjulie https://www.youtube.com/channel/UCIBn…
Art by Kenji Gonzales
Animation by myself
////////////////////////////
Submit your demos to my label The Arcadium via LabelRadar
Send your creations featuring TheFatRat’s or The Arcadium’s music to [email protected]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

🐠EP.257 รีวิวชิงหลิวมือใหม่ 💥ราคาไม่สร้างบ้าน 🎥อุปกรณ์ถ่ายทำ ยกเซ็ต โมชิ #FishingMoshi

ทึ่ง📍 โปรตีนจากพืช🥑 โปรตีนต้านมะเร็ง : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | BEANHEALTHY


ทึ่ง📍 โปรตีนจากพืช🥑 โปรตีนต้านมะเร็ง : หมอบุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | BEANHEALTHY

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0956400461, 0619935579, 0919900355
Line : @wellnessworld
FB: www.facebook.com/wellnessatresort
www.wellnessworld.co.th

ทึ่ง📍 โปรตีนจากพืช🥑 โปรตีนต้านมะเร็ง : นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ | BEANHEALTHY

เสริมสุขภาพด้วย “เวย์โปรตีน” ดีจริงหรือ? : คลิป MU [by Mahidol]


กระแสความนิยมรับประทานโปรตีนชนิดพิเศษ หรือ “เวย์โปรตีน” ยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะในกลุ่มนักออกกำลังกายที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ แต่จริง ๆ แล้ว เวย์โปรตีน มีประโยชน์ต่อสุขภาพจริงหรือไม่?
ช่อง YouTube : Mahidol Channel : http://www.youtube.com/mahidolchannel
Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel
Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/th
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

เสริมสุขภาพด้วย “เวย์โปรตีน” ดีจริงหรือ? : คลิป MU [by Mahidol]

เวย์โปรตีน คืออะไร ? คลิปนี้มีคำตอบ WHEY PROTEIN


WHEY PROTEIN มาจากไหน และมีอะไรบ้าง .
FITWHEY เวย์โปรตีน Whey เวย์โปรตีนคืออะไร
เวปขายอาหารเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ลดไขมันอันดับ 1 ของเมืองไทย https://www.fitwhey.com/product/promo…
Update โปรล่าสุด FITWHEY เสนอให้คุณประหยัดและคุ้มได้มากกว่า ไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเป็น เพิ่มน้ำหนัก สร้างกล้าม ลดห่วงยาง เรามีครบ ตกมื้อละ 20 กว่าบาท มีเก็บเงินปลายทางและผ่อน 0%
สงสัยอยากถาม อยากปรึกษามีตัวช่วยตลอด 24 ชั่วโมง ตอบเร็วใส่ใจกี่โมงก็ตอบ
คุยกับเราทาง inbox ได้เลย http://m.me/fitwhey
ใช้ใจแลกใจ..FITWHEY เพื่อนแท้ของคุณ สั่งง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน เคล็ดลับเพื่อนแท้ของคนที่ออกกำลังกาย
สงสัยตรงไหนถาม inbox มาได้เลย วัตถุดิบและผลิตในอเมริกา

See also  เพิ่มอกโต กระชับ เด้ง ฟู ด้วย 4 ท่าที่ดีสุด ไม่พึ่งศัลยกรรม เห็นผลจริง ทำได้ที่บ้าน | ออก กํา ลังกา ย เพิ่ม หน้าอก

เวย์โปรตีน คืออะไร ? คลิปนี้มีคำตอบ WHEY PROTEIN

🐠EP.252​ ขอแค่เชื่อมั่น… ความลำบากนั้น​ ก็แค่เรื่องเล็กน้อย💥 #FishingMoshi


สนับสนุนช่องเล็กๆนี้ได้ ที่
true money wallet ปวิตร บุญสม 0931874523
เลขบัญชี 3580819567
ธนาคารกรุงเทพ ปวิตร บุญสม เพื่อชื้ออุปกรณ์ และสนับสนุนการถ่ายทำครับ ขอขอบคุณครับรับชมวีดีโออื่นๆ และกดติดตาม ช่องของเราได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCkwDPT7aG2i6s7QYOozlkJg
แฟนเพจ Facebook Fanpang https://www.facebook.com/FishingMoshiFanpage107711130775882/
เสื้อFishing moshi รายละเอียดด้านนนี้ครับ https://www.facebook.com/FishingMoshi/posts/1285874498472457
facebook/ https://www.facebook.com/FishingMoshi (ส่วนตัว)
ติดต่อโฆษณา รีวิว
ID line 0931874523
เคดิส Music: TheFatRat Monody (feat. Laura Brehm) https://www.youtube.com/watch?v=B7xai5u_tnk
FREE download: https://app.box.com/s/vn27efe2sq4i58m…
Download on iTunes: http://goo.gl/dXl4af
Merchandise: https://thefatrat.shop/
The track is open source. Download the stems here: https://soundcloud.com/thefatrat/thef…
TheFatRat
Twitter: http://twitter.com/ThisIsTheFatRat
Facebook: http://on.fb.me/vGD5UT
Soundcloud: https://soundcloud.com/thefatrat
Laura Brehm:
Twitter: https://twitter.com/laurakbrehm
Facebook: https://www.facebook.com/laurabrehmmusic
Soundcloud: https://soundcloud.com/laurabrehm
YouTube: https://www.youtube.com/user/laurabrehm

เคดิส music Diviners Savannah (feat. Philly K) [NCS Release] https://www.youtube.com/watch?v=u1I9ITfzqFs
NCS: Music Without Limitations
NCS Spotify: http://spoti.fi/NCS
Free Download / Stream: http://ncs.io/savannah
Connect with NCS
• http://soundcloud.com/nocopyrightsounds
• http://instagram.com/nocopyrightsounds_
• http://facebook.com/NoCopyrightSounds
• http://twitter.com/NCSounds
• http://spoti.fi/NCS
Diviners
• https://soundcloud.com/divinersmusic
• https://www.facebook.com/divinersmusic
• https://twitter.com/divinersmusic
• https://instagram.com/divinersmusic
เคดิส music TheFatRat Fly Away feat. Anjulie on all platforms: https://lnk.to/tfrflyaway
https://www.youtube.com/watch?v=cMg8KaMdDYo
Follow TheFatRat for more free music: https://www.youtube.com/thefatrat
music Close To The Sun
https://youtu.be/OJdG8wsU8cw \u0026 my earlier music here https://www.youtube.com/playlist?list…
Close To The Sun is 👉 copyright FREE on YouTube. Please credit the artists and link to this song.
Subscribe for more FREE MUSIC here https://www.youtube.com/thefatrat
Check out my SOCIALS, MERCH, STREAMING and song STEMS here https://linktr.ee/TheFatRat
Listen to Close To The Sun here https://lnk.to/closetothesun
////////////////////////////
Follow Anjulie https://www.youtube.com/channel/UCIBn…
Art by Kenji Gonzales
Animation by myself
////////////////////////////
Submit your demos to my label The Arcadium via LabelRadar
Send your creations featuring TheFatRat’s or The Arcadium’s music to [email protected]

🐠EP.252​ ขอแค่เชื่อมั่น... ความลำบากนั้น​ ก็แค่เรื่องเล็กน้อย💥 #FishingMoshi

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โปรตีน คือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *