[NEW] ความเครียดของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา | หาย เครียด – Sonduongpaper

หาย เครียด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เพื่อน ๆ เคยเครียดกันบ้างไหม? แล้วเพื่อน ๆ มีวิธีรับมือกับความเครียดอย่างไรกันบ้าง? เราเชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีวิธีคลายเครียดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะนอนพักผ่อน เล่นเกมส์ ฟังเพลง หรือออกไปเที่ยว แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่านอกจากมนุษย์ที่มีระบบประสาทและสมองที่พัฒนาดีมากแบบพวกเราแล้ว พืชและต้นไม้ต่าง ๆ ก็มีความเครียดได้เหมือนกัน! แล้วพืชเครียดได้อย่างไร? มีวิธีคลายเครียดเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า? น่าสงสัยมากเลยใช่ไหมล่ะ วันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่อง “ความเครียดของพืช” ไปพร้อม ๆ กัน 

 

Nội Dung Bài Viết

ความเครียดของพืช (Plant stress) คืออะไร

ความเครียดคือสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพืชเมื่อพืชต้องเผชิญกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยพืชจะมีการตอบสนองต่อความเครียดด้วยกลไกและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

 

รูปแบบและสาเหตุของความเครียดของพืช

ความเครียดของพืชมีอยู่สองรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่

1.  ความเครียดจากปัจจัยทางกายภาพ (Abiotic stress) เช่น ปริมาณน้ำที่น้อยหรือภาวะแล้ง (Drought) การมีน้ำท่วมขังบริเวณรากเป็นเวลานาน ๆ (Water-logging) ความเค็มของดิน (Salinity) ความร้อน (Heat) ความเย็น (Cold) การขาดแคลนธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต (Mineral deficiency) หรือการสะสมของแร่ธาตุบางชนิดในดินมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช (Mineral toxicity) 

2.  ความเครียดจากปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic stress) เช่น การกัดกินโดยแมลง (Insects) การรุกรานของโรคพืชและเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen, microbe) การปล่อยสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยพืชในบริเวณใกล้เคียง (Alleopathy)

ปัจจัยเหล่านี้จะชักนำให้เกิดอนุมูลอิสระในพืช ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์ เช่น เกิดการเหี่ยวของเซลล์ การสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่าน การเสื่อมสภาพของโปรตีน และการผลิตสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด โดยการตอบสนองต่อสภาวะเครียดของพืชจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ยกตัวอย่างเช่น  

1.  ความเครียดจากภาวะแล้ง (Drought) เมื่อพืชได้รับความเครียดจากภาวะแล้ง (Drought) พืชจะตอบสนองโดยอาการใบเหี่ยว หากขาดน้ำนานมาก ๆ ก็จะแห้งและตายไป

2.  ความเครียดจากการมีน้ำท่วมขังบริเวณรากเป็นเวลานาน ๆ (Water-logging) จะทำให้รากพืชขาดออกซิเจน เมื่อพืชไม่สามารถดึงสารอาหารจากดินมาใช้ได้ก็จะเกิดอาการเหี่ยว รากเน่าและตายได้

3.  ความเครียดจากความเค็มของดิน (Salinity) ในระยะแรกพืชจะตอบสนองด้วยการหุบปากใบให้แคบลง ลดการเจริญเติบโตของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณยอด เกิดอาการใบเหลืองและการตายของแผ่นใบ ซึ่งจะทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ลดลง ต่อมาจะเริ่มลดการเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม เกิดการเหี่ยวของเซลล์ และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด

 

การรับมือกับความเครียดในแบบของพืช

จากรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดของพืชเราจะจำแนกพืชออกเป็นสองชนิด ได้แก่ กลุ่ม Susceptibility คือพืชที่ไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อได้รับความเครียด (ซึ่งมักจะตายไปในที่สุด) และกลุ่ม Adaptation คือพืชที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้เมื่อเกิดภาวะเครียด โดยการปรับตัวนี้จะมีสองรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ การหลบหนี (Escape) และการต้านทาน (Resistance)

1.  การหลบหนี (Escape) การหลบหนีของพืชไม่ใช่การวิ่งหนีแต่อย่างใด เพราะพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่พืชจะปรับวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเจอสภาวะเครียดให้น้อยที่สุด เช่น พืชที่มีหัวใต้ดินบางชนิด เช่น เผือก มัน จะพักตัวอยู่ใต้ดินในฤดูแล้งในรูปของลำต้นสะสมอาหาร รวมไปถึงการพักตัวของเมล็ดพืชในฤดูแล้งเช่นกัน

2.  การต้านทาน (Resistance) เป็นการปรับตัวที่ทำให้พืชมีชีวิตรอดแม้ต้องอยู่ในสภาวะเครียด มีสองรูปแบบ คือ

2.1  การหลบหลีก (Avoidance) มักเป็นการปรับรูปลักษณ์ภายนอกหรือที่เราเรียกกันว่าการปรับตัวด้านสัณฐานวิทยา (Morphological adaptation) เพื่อให้สภาวะเครียดมีผลต่อพืชน้อยที่สุด เช่น  พืชที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสภาวะแห้งแล้งต้องปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บสะสมน้ำในใบและลำต้นของพืชอวบน้ำ การเปลี่ยนใบเป็นหนามของกระบองเพชรเพื่อลดการสูญเสียน้ำ เป็นต้น

2.2  การอดทน (Tolerance) การปรับเปลี่ยนกลไกในการดำรงชีวิตหรือการปรับตัวด้านสรีรวิทยา (Physiological adaptation) ที่ทำให้พืชดำรงชีวิตในสภาวะเครียดได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ในพืชที่ได้รับความเครียด หรือจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ CAM (Crassulacean acid metabolism) ของพืชวงศ์​ Crassulaceae หรือกุหลาบหินที่เรารู้จักกันดี กุหลาบหินเป็นพืชที่อยูในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง จึงปิดปากใบในตอนกลางวันและเปิดปากใบในตอนกลางคืนที่อุณหภูมิเย็นกว่าเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นจึงตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศในตอนกลางคืน เก็บสะสมไว้ในแวคิวโอลในรูปแบบของกรดมาลิค (Malic acid) ซึ่งเมื่อถึงเวลากลางวันที่ปากใบปิด คาร์บอนในกรดมาลิคจะจับกับออกซิเจนและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเข้าสู่วัฏจักรคาลวิน (Calvin cycle) เพื่อผลิตน้ำตาลต่อไป

 

เครียดได้ก็หายเครียดได้

หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตมากขึ้น ความเครียดของพืชก็จะลดลงและสามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าความเครียดที่พืชได้รับนั้นต้องไม่รุนแรงเกินไป และได้รับเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่หากพืชได้รับความเครียดที่รุนแรงเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้โครงสร้างของพืชเสียหายอย่างถาวร และไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้แม้ความเครียดนั้นจะหายไปแล้วก็ตาม

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะว่าพืชจะมีกลไกการตอบสนองต่อความเครียดที่หลากหลายและซับซ้อนขนาดนี้ กลไกการตอบสนองต่อความเครียดของพืชเหล่านี้นอกจากจะทำให้พืชมีชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแล้ว ยังนำไปสู่การทดลองและงานวิจัยอีกมากมายที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เช่น พืชทนเค็มสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม พืชที่ช่วยบำบัดดินด้วยการดูดซับสารเคมีหรือแร่ธาตุที่เป็นพิษ และอีกมากมาย

สำหรับเพื่อน ๆ ที่อ่านบทเรียนออนไลน์นี้จบแล้ว สามารถติดตามบทเรียนอื่น ๆ ในวิชาชีววิทยาเพิ่มได้ ลองอ่าน หมู่เลือดและการถ่ายเลือ ดูก่อนได้นะ ! หรือจะดาวน์โหลดแอป StartDee มาเรียนกันก็ได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเลย

Reference:

ความเครียดของพืช (plant stress). (2017, May 16). Retrieved February 14, 2020, from http://biology.ipst.ac.th/?p=3361

(n.d.). Retrieved February 14, 2020, from http://www.plantstress.com/Articles/index.asp

Isayenkov, S. V., & Maathuis, F. J. M. (2019). Plant Salinity Stress: Many Unanswered Questions Remain. , . doi: 10.3389/fpls.2019.00080

Gardiner, B., Berry, P., & Moulia, B. (2016). Review: Wind impacts on plant growth, mechanics and damage. , , 94–118. doi: 10.1016/j.plantsci.2016.01.006Gupta, K., Sengupta, A., Chakraborty, M., & Gupta, B. (2016). Hydrogen Peroxide and Polyamines Act as Double Edged Swords in Plant Abiotic Stress Responses. , . doi: 10.3389/fpls.2016.01343

See also  การคุมสมาธิเบื้องต้น หลวงพ่อฤาษีลิงดำ | นิยาม ความ ดี

 

[Update] คำศัพท์ ”คลายเครียด” แปลว่าอะไร? | หาย เครียด – Sonduongpaper

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)


The Others – อย่าคิดมาก (DON’T WORRY) – Official MV


The Others อย่าคิดมาก (DON’T WORRY)
Produced By UrboyTJ
Composed By Four 25 Hours, UrboyTJ, Mindset
Arranged By UrboyTJ
Guitar By Chonlatas Chansiri
Lyrics By UrboyTJ, Mindset
Verse1:
ก็เกิดมาหนึ่งครั้งทำอะไรก็ทำ
ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเค้าเจ็บช้ำ ทำอะไรก็ทำ
อยู่ตรงนี้นะ holla at your boy
รอเธออยู่ตรงนี้นะ holla at your boy
ก็อย่างที่บอกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทำอะไร
มันมีบางอย่างที่ทำให้เป็นแบบนี้ไม่ต้องกังวลอะไร
ไม่มีอะไรนะที่จะ hold you down
เธอเข้าใจนะ imma slow you down
Prehook:
Don’t worry be happy cuz you know
I got you girl ไม่เห็นว่าเธอต้องไปกังวลอะไร
Hook:
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากมาย
หนักหัวสมองซะปล่าว
Slow it down. อย่าคิดมากเลย
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดวุ่นวาย
เธอไม่ต้องไปคิดหนัก
แค่อกหัก แต่ชีวิตมันยังสวยงาม
Verse2:
จะคิดมากไปทำไม มันก็มีทั้งดีทั้งร้าย
คนที่ไม่รักก็มี คนที่รักก็มีมากมาย
มันเป็นเรื่องธรรมดา just live your life ดีกว่า
นั่งชิลกันไปเพลินๆ smoking weed and let it burn
ไม่ต้องไปคิดอะไร just let it burn burn burn
แต่ถึงยังไงยังไง ชีวิตก็เป็นของเรา
Prehook:
Don’t worry be happy cuz you know
I got you girl ไม่เห็นว่าเธอต้องไปกังวลอะไร
Hook:
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากมาย
หนักหัวสมองซะปล่าว
Slow it down. อย่าคิดมากเลย
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดวุ่นวาย
เธอไม่ต้องไปคิดหนัก
แค่อกหัก แต่ชีวิตมันยังสวยงาม
Hook:
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดมากมาย
หนักหัวสมองซะปล่าว
Slow it down. อย่าคิดมากเลย
ไม่ต้องคิดมากมาย ไม่ต้องไม่ต้องไปคิดวุ่นวาย
เธอไม่ต้องไปคิดหนัก
แค่อกหัก แต่ชีวิตมันยังสวยงาม
TheOthers

See also  20 เสื้อผ้าประหยัดพื้นที่พับความคิด | พับผ้าไม่ให้ยับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

The Others - อย่าคิดมาก (DON'T WORRY) - Official MV

เครียดมากๆฟังคลิปนี้ \”ธรรมะแก้เครียดแก้โรคจิต\” พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต


ถ้าดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อ ถ้ามีคลิปใหม่มาจะได้ดูได้ทันนะครับ
ขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม กดติดตามช่อง ปลดล็อค ฟังธรรม ได้ที่ลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCksA8_qZsu_MSa8QdKhTbGw

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุพุทธวงศ์โพธิญาณ
เพื่อค่อมองค์เดิมซึ่งชำรุด สถานที่บ้านหนองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัย(ทิพย์บูรพา) ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0488201484 ท่านสามรถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่เพจ มูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัยทิพย์บูรพา ตามลิ้งค์นี้ ติดต่อสอบถามผ่านเพจได้เลย https://www.facebook.com/Bhuddhaphumi/
Buddhism is the world’s fourthlargest religion with over 520 million followers, or over 7% of the global population, known as Buddhists. Buddhism encompasses a variety of traditions, beliefs and spiritual practices largely based on original teachings attributed to the Buddha and resulting interpreted philosophies. Buddhism originated in ancient India as a Sramana tradition sometime between the 6th and 4th centuries BCE, spreading through much of Asia. Two major extant branches of Buddhism are generally recognized by scholars: Theravada (Pali: \”The School of the Elders\”) and Mahayana (Sanskrit: \”The Great Vehicle\”).
Most Buddhist traditions share the goal of overcoming suffering and the cycle of death and rebirth, either by the attainment of Nirvana or through the path of Buddhahood. Buddhist schools vary in their interpretation of the path to liberation, the relative importance and canonicity assigned to the various Buddhist texts, and their specific teachings and practices.[9][10] Widely observed practices include taking refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha, observance of moral precepts, monasticism, meditation, and the cultivation of the Paramitas (virtues).
Theravada Buddhism has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia such as Myanmar and Thailand. Mahayana, which includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Shingon and Tiantai (Tendai), is found throughout East Asia.
Vajrayana, a body of teachings attributed to Indian adepts, may be viewed as a separate branch or as an aspect of Mahayana Buddhism. Tibetan Buddhism, which preserves the Vajrayana teachings of eighthcentury India, is practiced in the countries of the Himalayan region, Mongolia, and Kalmykia.

See also  [Update] 10 ประเทศ ตามล่า แสงเหนือ ต้องไปโดนสักครั้งในชีวิต ! | ไปดูแสงเหนือ - Sonduongpaper

เครียดมากๆฟังคลิปนี้ \

ฟังธรรมะคลายเครียด ฝึกสมาธิเจริญสติ สลายความเครียด เครียดจากการทำงาน แก้จิตฟุ้งซ่าน หดหู่ ซึมเศร้า


กดแชร์คลิป ฟังธรรมะคลายเครียด ฝึกสมาธิเจริญสติ สลายความเครียด เครียดจากการทำงาน แก้จิตฟุ้งซ่าน หดหู่ ซึมเศร้า เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลที่ท่านรัก อย่าลืมกดติดตาม (และกดกระดิ่ง) เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ
ธรรมะสวัสดีครับ คุณเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่เผชิญกับปัญหา สิ่งที่ทำให้เราทุกข์และเครียดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายนั้นส่วนใหญ่มาจากความคิดฟุ้งซ่านของเราเอง ยิ่งคิดยิ่งเกิดความรู้สึกทางลบต่อสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล กลัว โกรธ และหากยังไม่รู้ตัวว่ากำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความคิดก็จะยิ่งคิดตอกย้ำและเชื่อว่าสิ่งที่คิดนั้นเป็นความจริง แถมยังปรุงแต่งต่อไปจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความคิดของเรา สุดท้ายก็ส่งผลออกมาเป็นพฤติกรรม ความเครียดมากมายที่ยิ่งทำให้เราออกจากปัญหาไม่ได้เสียที เพราะมันทำให้เราเสียพลังงาน พลังกาย พลังใจ ไปกับความคิดจนขาดสติปัญญาที่จะมองเห็นและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
ขออนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ ทุกท่าน ที่ให้คติธรรม และข้อคิด ในการดำเนินชีวิต และขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม ในการจัดทำคลิบนี้ และรับชมคลิบนี้ ฝากกดติดตามช่องธรรมะดีดี เพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปธรรมะต่อไปด้วยนะครับ สาธุครับ
\”ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข
ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต
อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ\”
ฟังธรรมะคลายเครียด ฝึกสมาธิเจริญสติ สลายความเครียด เครียดจากการทำงาน แก้จิตฟุ้งซ่าน หดหู่ ซึมเศร้า https://youtu.be/YyXeSfULT5k
ธรรมะสอนการใช้ชีวิต ฟังธรรม ฟังสบาย การใช้ชีวิต แนวทางการปฎิบัติตน https://youtu.be/zJvrpdqXE9s
ฟังธรรมะก่อนนอนได้บุญมาก ฟังธรรมก่อนนอน เกิดอานิสงส์ใหญ่ ธรรมะพระพุทธเจ้า https://youtu.be/8rdiKHLX1ps
ฟังธรรมะ เรื่อง กฏแห่งกรรม ธรรมะสอนใจ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน https://www.youtube.com/watch?v=B5O5wcRVFOY
ธรรมะยามเช้า มรณสติดีอย่างไร ธรรมะประจำวัน รู้เพื่อวันนี้ ไม่ใช่รู้เพื่อวันสุดท้าย https://youtu.be/Uu1fE7DpKAE
ธรรมะก่อนนอนปล่อยวางว่างสบาย ฟังธรรมะปล่อยวาง ทำให้ชีวิตเรามีความสุข https://youtu.be/WGl9oa6LUiw
ธรรมะสอนใจความรัก ธรรมะกับความรัก ชีวิตคู่ ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต ฟังก่อนนอน https://youtu.be/kOG4w_rHS38
ฟังธรรมะสอนชีวิต ธรรมะสอนใจ ฟังก่อนนอน ธรรมะเตือนสติ https://youtu.be/fM0qp7LlqFI
ธรรมะสอนใจคนทำงาน ธรรมะกับการทำงาน ธรรมะเตือนสติ สอนใจ แนวทางชีวิต ฟังธรรมก่อนนอน https://youtu.be/jLvNIq5wWLM
ธรรมะสอนใจคนท้อแท้ ธรรมะสอนใจ ธรรมเตือนใจ ให้กำลังใจตัวเอง ฟังก่อนนอน แนวทางชีวิต https://youtu.be/9IT669AAgdk
ธรรมะรักษาใจ ฟังก่อนนอน แนวทางชีวิต สอนใจ ธรรมะเตือนสติ ดีต่อใจ https://youtu.be/jvg0DANkngU
ธรรมะยามเช้า ธรรมะสอนใจคนทำงาน ทำงานอยู่กับปัจจุบัน ใจปล่อยวาง https://www.youtube.com/watch?v=RIz9mwSeZXY
ธรรมสอนใจกรรมเรื่องคู่ ธรรมะสอนใจ ความรัก ทุกข์เพราะรัก แก้กรรมความรัก https://www.youtube.com/watch?v=XP1cjAwjnjs
ธรรมะประจำวัน ทำดีอย่างไร ธรรมะเตือนใจ ธรรมะก่อนนอน https://www.youtube.com/watch?v=ku6molRk1L4
ธรรมะปลงกับชีวิต ปล่อยวาง ไม่ยึดติด ไม่ทุกข์ ธรรมะเตือนสติ แนวทางชีวิต สอนใจ https://www.youtube.com/watch?v=jB_JLESGPFc
ธรรมะฝันดี ธรรมะฝันดี ฟังธรรมะสอนใจ ธรรมะสั้นๆ ในการดำเนินชีวิต ธรรมดีต่อใจ https://www.youtube.com/watch?v=x2AexzbtuSg
ธรรมะดับทุกข์ ทุกข์และความดับ ธรรมะสอนใจ ธรรมะก่อนนอน https://www.youtube.com/watch?v=R3Aqn9MySEc
ธรรมะคลายเครียด คลายความเครียด วิธีแก้เครียด ธรรมะสอนใจ ธรรมะเตือนสติ https://www.youtube.com/watch?v=WAgBMxZ5JF0
ธรรมะสอนใจเรื่องพ่อแม่ ธรรมะ ธรรมะสอนใจ ฟังธรรม วิธีใช้หนี้พ่อแม่ ทำแล้วชีวิตเจริญ https://www.youtube.com/watch?v=tLP8RrIQGPU
ธรรมะตอนเช้า ฟังธรรม ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต ธรรมดีต่อใจ ธรรมะเตือนสติ https://www.youtube.com/watch?v=E9pRFTOoic
ธรรมะเตือนสติ ธรรมะสอนใจ แนวทางชีวิต เตือนสติให้ตัวเอง https://www.youtube.com/watch?v=8DA4je_oebs
ปล่อยวาง ธรรมะสอนใจ ฝึกละความยึดติด คลายทุกข์ คลายกังวล https://www.youtube.com/watch?v=CO2ofJ72FC8
ฟังธรรมะก่อนนอน ความทุกข์ในชีวิต จะเสียเวลาไปเพื่ออะไร ฟังธรรมะ ธรรมะก่อนนอน เพื่อมีสติ
https://www.youtube.com/watch?v=9NSjaZp4DVU
\”ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัย อำนวยอวยชัยให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน และการดำรงชีวิต อยู่ก็มีชัย ไปก็มีโชค โดยถ้วนหน้าทุกท่านทุกคน เทอญ\”
Subscribe กดติดตามช่องธรรมะดีดี https://www.youtube.com/channel/UCe_oQnkYifJ008_Ua2uVW_A
Facebook: https://www.facebook.com/ThammaMusic/
Twiter: https://twitter.com/thamma2019
ธรรมะสอนการใช้ชีวิต ฟังธรรมะคลายเครียด ธรรมะ ธรรมะดีดี ธรรมะสอนใจ สมาธิ เจริญสติ สลายความเครียด ฟังธรรม

ฟังธรรมะคลายเครียด ฝึกสมาธิเจริญสติ สลายความเครียด เครียดจากการทำงาน แก้จิตฟุ้งซ่าน หดหู่ ซึมเศร้า

เพลงหลับลึก ใน5นาทีที่ทำด้วยนักจิตบำบัด แก้นอนไม่หลับด้วย Delta waves คลื่นหลับลึก


เสียงคลื่น Delta waves ช่วยในการหลับลึก หลับสนิททั้งคืน โดยแต่ละคนอาจใช้เวลาสั้นยาวไม่เท่ากัน แต่จะหลับได้ง่ายขึ้นเมื่อหัดทำจิตใจให้ผ่อนคลายและดึงสติกลับมาทุกครั้งที่กำลังคิดไปถึงเรื่องอื่น กลับมาฟังเพลงนี้ซ้ำๆ ทุกคืนคุณจะนอนหลับได้เร็วขึ้นโดยไม่รู้ตัว
หากชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่องของเรา คุณสามารถเลี้ยงกาแฟเราได้นะคะ
เราจะได้ตาสว่างยันเช้าเพื่อทำเพลงให้พวกคุณได้นอนหลับสบาย ^^
เลี้ยงกาแฟเราได้ที่นี่ค่ะ https://www.buymeacoffee.com/KateVP
เพลงนี้ทำโดยคุณ Loula Taylor นักจิตบำบัดที่มีใบรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกา
Nice to meet you!
I’m a professional scriptwriter and a voice artist and I lead meditation as well as helpful hypnosis at The Awareness Center in Carborro North Carolina. I am a certified Hypnotist with a certificate in Regression Hypnosis.
เพลงกล่อมนอน เพลงกล่อมนอนผู้ใหญ่ เพลงหลับลึก

เพลงหลับลึก ใน5นาทีที่ทำด้วยนักจิตบำบัด แก้นอนไม่หลับด้วย Delta waves คลื่นหลับลึก

ถ้าคุณเครียดอยู่…ฟังคลิปนี้ให้จบ


ความเครียด
เกิดขึ้นได้ กับ ทุกคน
และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
.
ซึ่งถ้าหากเรารับมือไม่ได้
แน่นอนมันเกิดผลเสียมหาศาล
.
จริงๆแล้วความเครียด
เราสามารถควบคุมได้
ถ้าหากเรารู้วิธี
ซึ่ง วิธีการนั้น อยู่ในคลิปนี้แล้วครับ
.
.
► สามารถติดตามฌองได้ที่..
• 📷 INSTAGRAM ‣ https://www.instagram.com/chong.napat/?hl=th
• 🔵 FACEBOOK ‣ https://www.facebook.com/chongcharisofficial
• 🔴 YOUTUBE ‣ http://www.youtube.com/c/ChongCharis

ถ้าคุณเครียดอยู่...ฟังคลิปนี้ให้จบ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆWiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หาย เครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *