[NEW] ความเครียดของพืช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วิชาชีววิทยา | หายเครียด – Sonduongpaper

หายเครียด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เพื่อน ๆ เคยเครียดกันบ้างไหม? แล้วเพื่อน ๆ มีวิธีรับมือกับความเครียดอย่างไรกันบ้าง? เราเชื่อว่าแต่ละคนก็คงมีวิธีคลายเครียดที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะนอนพักผ่อน เล่นเกมส์ ฟังเพลง หรือออกไปเที่ยว แต่เพื่อน ๆ รู้ไหมว่านอกจากมนุษย์ที่มีระบบประสาทและสมองที่พัฒนาดีมากแบบพวกเราแล้ว พืชและต้นไม้ต่าง ๆ ก็มีความเครียดได้เหมือนกัน! แล้วพืชเครียดได้อย่างไร? มีวิธีคลายเครียดเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า? น่าสงสัยมากเลยใช่ไหมล่ะ วันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่อง “ความเครียดของพืช” ไปพร้อม ๆ กัน 

 

Nội Dung Bài Viết

ความเครียดของพืช (Plant stress) คืออะไร

ความเครียดคือสภาวะหนึ่งที่เกิดขึ้นกับพืชเมื่อพืชต้องเผชิญกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต โดยพืชจะมีการตอบสนองต่อความเครียดด้วยกลไกและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

 

รูปแบบและสาเหตุของความเครียดของพืช

ความเครียดของพืชมีอยู่สองรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่

1.  ความเครียดจากปัจจัยทางกายภาพ (Abiotic stress) เช่น ปริมาณน้ำที่น้อยหรือภาวะแล้ง (Drought) การมีน้ำท่วมขังบริเวณรากเป็นเวลานาน ๆ (Water-logging) ความเค็มของดิน (Salinity) ความร้อน (Heat) ความเย็น (Cold) การขาดแคลนธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต (Mineral deficiency) หรือการสะสมของแร่ธาตุบางชนิดในดินมากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช (Mineral toxicity) 

2.  ความเครียดจากปัจจัยทางชีวภาพ (Biotic stress) เช่น การกัดกินโดยแมลง (Insects) การรุกรานของโรคพืชและเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค (Pathogen, microbe) การปล่อยสารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตโดยพืชในบริเวณใกล้เคียง (Alleopathy)

ปัจจัยเหล่านี้จะชักนำให้เกิดอนุมูลอิสระในพืช ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างและคุณสมบัติของเซลล์ เช่น เกิดการเหี่ยวของเซลล์ การสูญเสียคุณสมบัติของการเป็นเยื่อเลือกผ่าน การเสื่อมสภาพของโปรตีน และการผลิตสารชีวโมเลกุลต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อการเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด โดยการตอบสนองต่อสภาวะเครียดของพืชจะแตกต่างกันออกไปตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียด ยกตัวอย่างเช่น  

1.  ความเครียดจากภาวะแล้ง (Drought) เมื่อพืชได้รับความเครียดจากภาวะแล้ง (Drought) พืชจะตอบสนองโดยอาการใบเหี่ยว หากขาดน้ำนานมาก ๆ ก็จะแห้งและตายไป

2.  ความเครียดจากการมีน้ำท่วมขังบริเวณรากเป็นเวลานาน ๆ (Water-logging) จะทำให้รากพืชขาดออกซิเจน เมื่อพืชไม่สามารถดึงสารอาหารจากดินมาใช้ได้ก็จะเกิดอาการเหี่ยว รากเน่าและตายได้

3.  ความเครียดจากความเค็มของดิน (Salinity) ในระยะแรกพืชจะตอบสนองด้วยการหุบปากใบให้แคบลง ลดการเจริญเติบโตของเซลล์โดยเฉพาะบริเวณยอด เกิดอาการใบเหลืองและการตายของแผ่นใบ ซึ่งจะทำให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงได้ลดลง ต่อมาจะเริ่มลดการเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึม เกิดการเหี่ยวของเซลล์ และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด

 

การรับมือกับความเครียดในแบบของพืช

จากรูปแบบการตอบสนองต่อความเครียดของพืชเราจะจำแนกพืชออกเป็นสองชนิด ได้แก่ กลุ่ม Susceptibility คือพืชที่ไม่สามารถปรับตัวได้เมื่อได้รับความเครียด (ซึ่งมักจะตายไปในที่สุด) และกลุ่ม Adaptation คือพืชที่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้เมื่อเกิดภาวะเครียด โดยการปรับตัวนี้จะมีสองรูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ การหลบหนี (Escape) และการต้านทาน (Resistance)

1.  การหลบหนี (Escape) การหลบหนีของพืชไม่ใช่การวิ่งหนีแต่อย่างใด เพราะพืชไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ แต่พืชจะปรับวัฏจักรชีวิต (Life cycle) ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเจอสภาวะเครียดให้น้อยที่สุด เช่น พืชที่มีหัวใต้ดินบางชนิด เช่น เผือก มัน จะพักตัวอยู่ใต้ดินในฤดูแล้งในรูปของลำต้นสะสมอาหาร รวมไปถึงการพักตัวของเมล็ดพืชในฤดูแล้งเช่นกัน

2.  การต้านทาน (Resistance) เป็นการปรับตัวที่ทำให้พืชมีชีวิตรอดแม้ต้องอยู่ในสภาวะเครียด มีสองรูปแบบ คือ

2.1  การหลบหลีก (Avoidance) มักเป็นการปรับรูปลักษณ์ภายนอกหรือที่เราเรียกกันว่าการปรับตัวด้านสัณฐานวิทยา (Morphological adaptation) เพื่อให้สภาวะเครียดมีผลต่อพืชน้อยที่สุด เช่น  พืชที่มีถิ่นอาศัยอยู่ในสภาวะแห้งแล้งต้องปรับตัวเพื่อลดการสูญเสียน้ำ ยกตัวอย่างเช่น การเก็บสะสมน้ำในใบและลำต้นของพืชอวบน้ำ การเปลี่ยนใบเป็นหนามของกระบองเพชรเพื่อลดการสูญเสียน้ำ เป็นต้น

2.2  การอดทน (Tolerance) การปรับเปลี่ยนกลไกในการดำรงชีวิตหรือการปรับตัวด้านสรีรวิทยา (Physiological adaptation) ที่ทำให้พืชดำรงชีวิตในสภาวะเครียดได้ดียิ่งขึ้น เช่น การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) ในพืชที่ได้รับความเครียด หรือจะเป็นกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแบบ CAM (Crassulacean acid metabolism) ของพืชวงศ์​ Crassulaceae หรือกุหลาบหินที่เรารู้จักกันดี กุหลาบหินเป็นพืชที่อยูในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้ง จึงปิดปากใบในตอนกลางวันและเปิดปากใบในตอนกลางคืนที่อุณหภูมิเย็นกว่าเพื่อลดการคายน้ำ จากนั้นจึงตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากบรรยากาศในตอนกลางคืน เก็บสะสมไว้ในแวคิวโอลในรูปแบบของกรดมาลิค (Malic acid) ซึ่งเมื่อถึงเวลากลางวันที่ปากใบปิด คาร์บอนในกรดมาลิคจะจับกับออกซิเจนและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเข้าสู่วัฏจักรคาลวิน (Calvin cycle) เพื่อผลิตน้ำตาลต่อไป

 

เครียดได้ก็หายเครียดได้

หากสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตมากขึ้น ความเครียดของพืชก็จะลดลงและสามารถกลับมาเจริญเติบโตได้ตามปกติ โดยมีเงื่อนไขว่าความเครียดที่พืชได้รับนั้นต้องไม่รุนแรงเกินไป และได้รับเพียงระยะเวลาสั้น ๆ เท่านั้น แต่หากพืชได้รับความเครียดที่รุนแรงเป็นระยะเวลานานก็อาจทำให้โครงสร้างของพืชเสียหายอย่างถาวร และไม่สามารถเจริญเติบโตต่อได้แม้ความเครียดนั้นจะหายไปแล้วก็ตาม

See also  คลิปเต็ม กุหลาบดำ หลับกลางยก 4 VS หนึ่งล้านเล็ก ล่าสุด | ตีโต

ไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล่ะว่าพืชจะมีกลไกการตอบสนองต่อความเครียดที่หลากหลายและซับซ้อนขนาดนี้ กลไกการตอบสนองต่อความเครียดของพืชเหล่านี้นอกจากจะทำให้พืชมีชีวิตรอดอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแล้ว ยังนำไปสู่การทดลองและงานวิจัยอีกมากมายที่มีประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เช่น พืชทนเค็มสำหรับปลูกในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องดินเค็ม พืชที่ช่วยบำบัดดินด้วยการดูดซับสารเคมีหรือแร่ธาตุที่เป็นพิษ และอีกมากมาย

สำหรับเพื่อน ๆ ที่อ่านบทเรียนออนไลน์นี้จบแล้ว สามารถติดตามบทเรียนอื่น ๆ ในวิชาชีววิทยาเพิ่มได้ ลองอ่าน หมู่เลือดและการถ่ายเลือ ดูก่อนได้นะ ! หรือจะดาวน์โหลดแอป StartDee มาเรียนกันก็ได้ คลิกที่แบนเนอร์ด้านล่างเลย

Reference:

ความเครียดของพืช (plant stress). (2017, May 16). Retrieved February 14, 2020, from http://biology.ipst.ac.th/?p=3361

(n.d.). Retrieved February 14, 2020, from http://www.plantstress.com/Articles/index.asp

Isayenkov, S. V., & Maathuis, F. J. M. (2019). Plant Salinity Stress: Many Unanswered Questions Remain. , . doi: 10.3389/fpls.2019.00080

Gardiner, B., Berry, P., & Moulia, B. (2016). Review: Wind impacts on plant growth, mechanics and damage. , , 94–118. doi: 10.1016/j.plantsci.2016.01.006Gupta, K., Sengupta, A., Chakraborty, M., & Gupta, B. (2016). Hydrogen Peroxide and Polyamines Act as Double Edged Swords in Plant Abiotic Stress Responses. , . doi: 10.3389/fpls.2016.01343

 

[NEW] คำศัพท์ ”คลายเครียด” แปลว่าอะไร? | หายเครียด – Sonduongpaper

บริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ ติดโพย (PopThai)

บริการ ติดโพย (PopThai)
เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
(ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหนือคำหนึ่งๆ
ช่วยให้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเวบภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ความหมายของคำจะปรากฏขึ้นมาเมื่อท่านเอาเมาส์ไปวางบนคำหรือวลีที่มีอยู่ในพจนานุกรม
โดยไม่จำเป็นต้องกดปุ่มใดๆ

ดังตัวอย่างในรูปข้างล่างนี้

คุณสมบัติ / Features

 • แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ เพียงวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย
 • สนับสนุนเวบหลากภาษา (ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน)
 • ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน ในฐานข้อมูลของ Longdo ได้แก่
  Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น
 • แสดงได้ทั้งความหมายของคำเดี่ยว และคำผสม ได้อย่างถูกต้อง
  เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง),
  High school=โรงเรียนมัธยมปลาย

 • แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมได้ เช่น
  เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำว่า executed/abusing ซึ่งไม่มีในพจนานุกรม
  เครื่องจะแสดงความหมายของคำว่า execute/abuse ให้โดยอัตโนมัติ
 • เรียกใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม PopThai บน

  Longdo Toolbar

  เพื่อแนบความหมายหน้าจอที่เปิดชมอยู่ในขณะนั้น
 • แก้ไข Link ในหน้าที่แสดง เพื่อให้สามารถเปิดชม Link เหล่านั้นผ่านบริการ PopThai
  ได้ทันทีเช่นเดียวกัน
 • สนับสนุนบราวเซอร์ชั้นนำทั่วไป เช่น Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Konqueror, etc.
 • แสดง Link ให้ผู้ใช้ช่วยป้อนความหมายสำหรับคำที่ยังไม่มีอยู่ในพจนานุกรม
 • ใหม่: บริการ Vocabulary แสดงสรุปรายการคำศัพท์พร้อมความหมาย สำหรับพิมพ์ออกมาอ่านได้สะดวก
  วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Vocabulary แทน PopThai. (PopThai ในโหมดปกติ จะเหมาะกับการใช้งาน on-line
  หน้าจอคอมพิวเตอร็ ส่วนบริการ Vocabulary เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการพิมพ์รายการคำศัพท์และความหมายออกมาบนกระดาษไว้อ่าน off-line)
 • ใหม่: บริการ Pronunciation Guide แสดงคำอ่านของคำใน เว็บ หรือ text ที่ป้อนให้ ข้างบนคำนั้นๆ, นอกเหนือไป
  จากการแสดง pop-up ความหมาย. วิธีใช้งาน ให้เลือกตรงตัวเลือกบริการด้านบน ให้เป็น Pronunciation.
  ขณะนี้ใช้ได้กับภาษาอังกฤษ (แสดงคำอ่านภาษาอังกฤษ) และภาษาญี่ปุ่น (แสดง hiragana เหนือคันจิ). บริการนี้
  ใช้ extension ของ browser ที่ชื่อ Ruby ปัจจุบันมีแค่ IE browser ที่สนับสนุน ถ้าเป็น browser อื่นๆ จะเห็นคำอ่านปรากฎในวงเล็บแทน

วิธีใช้

ท่านสามารถป้อนเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์ที่ต้องการให้แนบความหมายนี้ ในช่องใส่ข้อความค้นหาปกติ

See also  วิธีเชคครีมบูทชี่ไวท์ของปลอม #ครีมบูทชี่ไวท์ของปลอม | ครีม บูท

หลังจากนั้นเลือกบริการที่ต้องการ (เช่น ถ้าป้อนข้อความ ให้เลือก PopThai (text) ถ้าป้อน URL ให้เลือก PopThai (URL)) ถ้าท่านไม่เลือกบริการ
ระบบจะเดาบริการที่ท่านต้องการ จากข้อความที่ท่านใส่เข้ามา (ว่าเป็นข้อความหรือเป็น URL) โดยอัตโนมัติ,
จากนั้นกด Submit เป็นอันเสร็จ

ในกรณีที่ท่านใส่ URL ระบบจะไปทำการดาวน์โหลดเนื้อหาของหน้านั้นๆ มาและแนบความหมาย พร้อมแก้ไขลิงค์ต่างๆ ให้เป็นผ่านบริการ PopThai เ
พื่อที่ว่าเมื่อท่านกดที่ลิงค์ใดๆ ต่อไปจากเพจนั้นๆ ก็จะมีการแนบความหมายมาให้ด้วยในทันที

เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ท่านสามารถใช้ PopThai ผ่าน Longdo Toolbar โดยเมื่อท่านเปิดดูเว็บไซต์ใดๆ อยู่ตามปกติ และต้องการใช้บริการ PopThai สำหรับ
หน้านั้นๆ สามารถทำได้ทันที โดยคลิกที่ปุ่ม PopThai บน Toolbar รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดอ่านที่ Longdo Toolbar

คำเตือน ในกรณีของ URL นี้ ถึงแม้ทางผู้ดูแลระบบลองดูจะได้ทำการทดสอบกับหลายเว็บไซต์
แล้วก็ตาม ยังมีบางเว็บไซต์ที่ข้อมูลเวลาที่ระบบไปโหลดมาจะแตกต่างจากที่ท่านเปิดดูโดยใช้ browser โดยตรง โปรดระวังด้วย และไม่ควรใช้กับหน้าเว็บไซต์ที่
ต้องการความถูกต้องสูง)

Problems & TODO

 • inflected word support (German)
 • support HTTP POST
 • other foreign language support (Japanese, French)


ก่อนบ่ายคลายเครียด | ก่อนบ่าย ฮายกฉาก | เสี่ยชัช สายช็อต | 2 พ.ย. 64


รายการ ก่อนบ่ายคลายเครียด
ทุกวันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 10.20 10.50 น.
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ก่อนบ่ายคลายเครียด | ก่อนบ่าย ฮายกฉาก | เสี่ยชัช สายช็อต | 2 พ.ย. 64

วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อ “หยุดคิดไม่ได้” “หยุดเครียดไม่ได้” “เหนื่อยไม่รู้สาเหตุ” | คำนี้ดี EP.447


3 ปัญหาคลาสสิกของคนทำงานอย่างเราๆ และไม่ว่าใครล้วนอยากกำจัดมัน นั่นคือ ความเครียด ความเหนื่อยล้า และความคิดที่แล่นวนในหัวไม่ยอมจบสิ้น ขอชวนย้อนไปฟัง 3 เอพิโสดนี้ด้วยกัน ถ้าคุณผู้ฟังจะได้ไอเดียอะไรดีๆ ไปจัดการให้ชีวิตมีความสุขขึ้นได้ เราจะดีใจมากเลย | EP.229 ทำอย่างไรให้ความเครียดกลายเป็นสิ่งดีๆ ในชีวิต | EP.228 เหนื่อยกับอะไรก็ไม่รู้ ทั้งที่วันๆ ก็ไม่ได้ทำอะไรมากมาย | EP.212 เลิกคิดไม่ได้ ตัดจบไม่เป็น
———————————————
THE STANDARD PODCAST : EYEOPENING FOR YOUR EARS
พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD
Website : https://www.thestandard.co/podcast
SoundCloud: https://soundcloud.com/thestandardpodcast
Spotify : https://open.spotify.com/show/7o7TF3zfPyoydhWxtGSzLC?si=Nb_LuV8NS3C9mJ6ePdXLA
Twitter : https://twitter.com/TheStandardPod
Facebook : https://www.facebook.com/thestandardth/
คำนี้ดี TheStandardPodcast TheStandardco TheStandardth

วิธีจัดการกับตัวเองเมื่อ “หยุดคิดไม่ได้” “หยุดเครียดไม่ได้” “เหนื่อยไม่รู้สาเหตุ” | คำนี้ดี EP.447

Beautiful Relaxing Music • Peaceful Piano Music \u0026 Guitar Music | Sunny Mornings by Peder B. Helland


Beautiful relaxing music by Peder B. Helland. Enjoy peaceful piano music and guitar music (\”Sunny Mornings\”) with birds singing in the background. Stream or download music from Soothing Relaxation: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL
💿 Track information:
Title: Sunny Mornings
Composer: Peder B. Helland
Index: ★151
Album: Sunny Mornings
Buy or stream this album: https://soothingrelaxation.com/products/sunnymorningsalbum
Buy this track: https://soothingrelaxation.com/products/sunnymorningsbeautifulrelaxingmusic151
License this track: https://soothingrelaxation.com/products/sunnymorningslicense
Sheet music: https://soothingrelaxation.com/products/sunnymornings
Follow Soothing Relaxation on…
Soothing Relaxation: https://soothingrelaxation.lnk.to/websiteYL
Facebook: https://soothingrelaxation.lnk.to/FacebookYL
Instagram: https://soothingrelaxation.lnk.to/InstagramYL
Spotify: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/spotify
Apple Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/applemusic
YouTube Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/youtubemusic
Amazon Music: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/amazonmusic
Deezer: https://soothingrelaxation.lnk.to/listenYL/deezer
Follow Peder B. Helland on…
Website: https://pederbhelland.lnk.to/websiteYL
Facebook: https://pederbhelland.lnk.to/facebookYL
Instagram: https://pederbhelland.lnk.to/instagramYL
Listen to our playlists on other music services: https://www.soothingplaylists.com/
Listen to more relaxing music: https://www.youtube.com/playlist?list=PLQ_PIlf6OzqL3BE0rB6clb9IzLLkkSKUF
Get a free music download and stay updated with our newsletter: https://soothingrelaxation.lnk.to/newsletterYL
📜 Message from the composer and creator of Soothing Relaxation:
\”I am a composer from Norway and I started this channel with a simple vision: to create a place that you can visit whenever you want to sit down and relax. I compose music that often can be described as sleep music, calm music, yoga music, study music, peaceful music, beautiful music and relaxing music. I love to compose music and I put a lot of work into it.
Thank you very much for listening and for leaving feedback. Every single day I am completely astonished by all your warm support and it really inspires me to work even harder on my music. If you enjoy my work, I would be very happy if you decided to subscribe and join our community. Have a wonderful day or evening!\”
Peder B. Helland, composer for Soothing Relaxation
© Copyright:
Music composed/arranged by Peder B. Helland.
Footage/photos licensed from:
• Pond5: azgek1, pavlas24, aflomotion
☀️ Relevant hashtags:
relaxingmusic, relax, soothingrelaxation, music, sleep

See also  bossini happy summer time 2015 By ออนซอนอุดร | bossini ไทย

Beautiful Relaxing Music • Peaceful Piano Music \u0026 Guitar Music | Sunny Mornings by Peder B. Helland

หายเครียด จิตใจสงบด้วยซิกิร Hilangkan Stress – Zikir Penenang Hati


ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ได้กล่าวว่า \”คำกล่าวที่ดียิ่งมีอยู่ 4 คำ จะไม่เป็นภัยแก่ท่าน ไม่ว่าท่านจะเริ่มคำไหนก่อนคือ
سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ العَظِيْمِ[ซุบฮานัลลอฮิ วะบิฮัมดิฮี, ซุบฮานัลลอฮิลอะซีม](มหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮฺ และการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺ และไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ และอัลลอฮฺเป็นผู้เกรียงไกรยิ่ง)\” 
(บันทึกโดยอิบนฺอันนัจญาร และอัดไดละมีย์และอิบนิฮิบบาน และอะหมัด)
แนะนำให้ฟังจนจบครับ อินชาอัลลอห์ จะช่วยให้จิตใจสงบ ไม่เครียด

หายเครียด จิตใจสงบด้วยซิกิร Hilangkan Stress - Zikir Penenang Hati

เสียงสั่งจิตปล่อยวางความเครียดสะสมขณะหลับฟังก่อนนอน | EP156


ฟังก่อนนอนทุกวันนะครับ^^
แจกฟรี! อีบุ๊ก 18 ความลับ!
เปลี่ยนคุณให้เป็นคนเจ้าเสน่ห์ [ทำยังไงให้ใครๆก็รักตั้งแต่แรกพบ]👉https://lin.ee/iwazNnx
ฟังฟรี! จิตวิทยาการพูดชนะใจคน
👉https://www.youtube.com/playlist?list=PLfdtkwJb5cVr68FikXL1rVSYCpCn0vGle
กดเข้ากลุ่มฟรี! พูดพิชิตใจแบบจ้าวเสน่ห์!
👉https://www.facebook.com/groups/astcharismasecrets/
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
ติดต่องาน 0621562868
Email : [email protected]
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
เครียดสะสมฟังก่อนนอนสั่งจิต
ครองใจคน,วิธีชนะมิตรและจูงใจคน,วิธีการพูดนำเสนอ
น่าฟัง,พูดอย่างไรให้จับใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้คนชอบเรา,วิธีการพูดโน้มน้าวจูงใจ,พูดยังไงให้คนรัก,พูดอย่างไรให้คนเชื่อ,พูดอย่างไรให้คนคล้อยตาม,พูดในที่ชุมชน,พูดอย่างไรให้ชนะใจคนฟัง,พูดอย่างไรให้ผู้ชายหลง,พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์,คุยอย่างไรให้ได้คบ,คุยอย่างไรให้ผู้ชายชอบ,คุยอย่างไรให้ผู้หญิงชอบ,คุยอย่างไรให้สนุก,คุยอย่างไรไม่ให้เบื่อ,เทคนิคคุยกับลุกค้า,เทคนิคพูดหน้ากล้อง,เทคนิคพูดขายของ,เทคนิคเล่าเรื่อง,เล่าเรื่องอย่างไรให้สะกดใจคน

เสียงสั่งจิตปล่อยวางความเครียดสะสมขณะหลับฟังก่อนนอน | EP156

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ หายเครียด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *