[NEW] คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | วิธี แก้ อาการ อาหาร เป็น พิษ – Sonduongpaper

วิธี แก้ อาการ อาหาร เป็น พิษ: คุณกำลังดูกระทู้

จากอาการที่เข้าได้มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง เป็นอาการที่ให้ต้องคำนึงถึงโรคนี้เสมอ แม้ไม่ได้ประวัติการสัมผัสกับ thallium ก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 2 อาการผมร่วง และมี Mee’s line เป็นตัวช่วยการวินิจฉัย ระดับ thallium ในปัสสาวะถือว่ามีความจำเพาะปกติ มีความเข้มข้นไม่เกิน 1.5 ug/l แต่จะตรวจพบเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้น electrolyte อาจจะพบภาวะ metabolic alkalosis with hypokalemia การรักษา 1. การรักษาแบบประคับประคอง – ระวังและรักษาภาวะชัก และหมดสติ (coma) ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน – แก้ภาวะช็อค ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเสียสารน้ำ หรือเลือดจากระบบทางเดิน อาหาร – ระวังภาวะพร่อง potassium 2. การรักษาที่จำเพาะ 1. Prussian blud (ferric ferrocyanide) พิสูจน์ว่าช่วยเร่งการกำจัดสารออกจากร่างกาย สามารถใช้ได้ไม่ว่าผู้ป่วยได้รับสารพิษเข้าไปโดยวิธีใดก็ตาม และมีประโยชน์ทั้งในระยะเฉียบพลันหรือ subacute ขนาดที่ให้คือ 500 mg (1 capsule) ทางปากทุก 12 ชั่วโมง กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดได้ถึง 250 mg/kg/day หรือ 10 g ทุก 12 ชั่วโมง ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจากได้รับ thallium ใหม่ๆ การให้ครั้งแรก 3 g (6 capsule) ทางปากทันที เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย 2. การเร่งการปัสสาวะร่วมกับการใช้ potassium, BAL, EDTA ไม่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา และอาจจะมีอาการเลวลงในช่วงแรกของการให้การรักษาได้ Arsenics

การวินิจฉัย จากอาการที่เข้าได้มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร ปวดแสบปวดร้อนอย่างรุนแรง เป็นอาการที่ให้ต้องคำนึงถึงโรคนี้เสมอ แม้ไม่ได้ประวัติการสัมผัสกับ thallium ก็ตาม ในสัปดาห์ที่ 2 อาการผมร่วง และมี Mee’s line เป็นตัวช่วยการวินิจฉัย ระดับ thallium ในปัสสาวะถือว่ามีความจำเพาะปกติ มีความเข้มข้นไม่เกิน 1.5 ug/l แต่จะตรวจพบเฉพาะในช่วงแรกเท่านั้น electrolyte อาจจะพบภาวะ metabolic alkalosis with hypokalemia การรักษา 1. การรักษาแบบประคับประคอง – ระวังและรักษาภาวะชัก และหมดสติ (coma) ตลอดจนภาวะแทรกซ้อน – แก้ภาวะช็อค ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเสียสารน้ำ หรือเลือดจากระบบทางเดิน อาหาร – ระวังภาวะพร่อง potassium 2. การรักษาที่จำเพาะ 1. Prussian blud (ferric ferrocyanide) พิสูจน์ว่าช่วยเร่งการกำจัดสารออกจากร่างกาย สามารถใช้ได้ไม่ว่าผู้ป่วยได้รับสารพิษเข้าไปโดยวิธีใดก็ตาม และมีประโยชน์ทั้งในระยะเฉียบพลันหรือ subacute ขนาดที่ให้คือ 500 mg (1 capsule) ทางปากทุก 12 ชั่วโมง กรณีที่ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงสามารถเพิ่มขนาดได้ถึง 250 mg/kg/day หรือ 10 g ทุก 12 ชั่วโมง ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์หลังจากได้รับ thallium ใหม่ๆ การให้ครั้งแรก 3 g (6 capsule) ทางปากทันที เชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วย 2. การเร่งการปัสสาวะร่วมกับการใช้ potassium, BAL, EDTA ไม่มีรายงานว่ามีประสิทธิภาพในการรักษา และอาจจะมีอาการเลวลงในช่วงแรกของการให้การรักษาได้ Arsenics

2. การรักษาที่จำเพาะ 1. Vitamin K1 (phytonadione) สามารถต้านฤทธิ์ของ warfarin ในการสร้างแฟคเตอร์ใหม่ได้ ข้อบ่งใช้เมื่อมีความผิดปกติของ prothrombin time โดยให้ในขนาด 5-10 mg ทางหลอดเลือดดำ หรือใต้ผิวหนัง จะให้ vitamin K 1 ซ้ำเฉพาะเมื่อเป็น supercoumarin ข้อระวังคือ vitamin K3 (menadione) ใช้ไม่ได้ผล การให้ในผู้ป่วยที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วต้องให้ขนาดที่น้อยลง เมื่อพิจารณาให้ vitamin K1 ไปแล้ว ไม่สามารถใช้ prothrombin time เป็นเกณฑ์ในการบอกความรุนแรงของโรคได้อีก 2. Fresh frozen plasma เนื่องจาก vitamin K1 จะมีผลต่อแฟคเตอร์ที่สร้างใหม่เช่นกัน จึงไม่มีผลต่อเลือดในทันที ถ้ามีการตกเลือดเกิดขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องใช้ fresh frozen plasma หรือ fresh whole blood ช่วยด้วย

2. การรักษาที่จำเพาะ 1. Vitamin K1 (phytonadione) สามารถต้านฤทธิ์ของ warfarin ในการสร้างแฟคเตอร์ใหม่ได้ ข้อบ่งใช้เมื่อมีความผิดปกติของ prothrombin time โดยให้ในขนาด 5-10 mg ทางหลอดเลือดดำ หรือใต้ผิวหนัง จะให้ vitamin K 1 ซ้ำเฉพาะเมื่อเป็น supercoumarin ข้อระวังคือ vitamin K3 (menadione) ใช้ไม่ได้ผล การให้ในผู้ป่วยที่รับประทานยาป้องกันการแข็งตัวของเลือดอยู่แล้วต้องให้ขนาดที่น้อยลง เมื่อพิจารณาให้ vitamin K1 ไปแล้ว ไม่สามารถใช้ prothrombin time เป็นเกณฑ์ในการบอกความรุนแรงของโรคได้อีก 2. Fresh frozen plasma เนื่องจาก vitamin K1 จะมีผลต่อแฟคเตอร์ที่สร้างใหม่เช่นกัน จึงไม่มีผลต่อเลือดในทันที ถ้ามีการตกเลือดเกิดขึ้นแล้วจำเป็นจะต้องใช้ fresh frozen plasma หรือ fresh whole blood ช่วยด้วย

See also  โพสต์เขาเจ้าเมนต์ - ตรี ชัยณรงค์ 【 MV CUTDOWN】 | ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ บล็อกแชทเฟส รู้ได้ไง

เอกสารอ้างอิง  

 

     1. Done AK, Peart AS. Acute toxicities of arsenical herbicides. Clin Toxicol 1971; 4: 343-55.  

 

     2. Jones EC, Grown GH, Naiman SC. Prolong anticoagulation in rat poisoning. JAMA 1984; 252: 3005-7.  

  

     3. Saddique, Peterson CD. Thallium poisoning: a review. Vet human toxicol 1983; 25: 16-22.

 

[NEW] คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล | วิธี แก้ อาการ อาหาร เป็น พิษ – Sonduongpaper

เอกสารประกอบเรียบเรียง

  1. Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Weisman RS. Botulism. In: Goldfrank LR, Flomenbaum NE, Lewin NA, et al (eds). Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 5th ed. Connecticut: Appleton&Lasge, 1994:937-948.
  2. Ellenhorn MJ, Schonwald S, Orgog G, et al. Food Poisonings. In: Ellenhorn’s Medical Toxicology: Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1997:1054-7.
  3. Slovis CM. Food Poisoning. In: Haddad LM, Winchester JF (eds). Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose. 2 nd ed. Philadephia: W.B. Saunders Company, 1990:612-9.
  4. Shneerson JM. Botulism: a potentially common problem. Thorax 1989;44:901-2.
  5. Dimiteu D. Electrodiagnostic Medicine. Mosby: Philadephia, 1995.
  6. Lond BM. Food-borne illness. Lancet 1990;336:982-6.
  7. Critchley ER, Michel JD. Human botulism. Br J Hosp Med 1990;93:290-2.
See also  7 เคล็ดลับลดความดันโลหิต สำหรับคนเป็นโรคความดันสูง | เม้าท์กับหมอหมี EP.47 | ยาลดความดัน


อาหารเป็นพิษ วิธีแก้อาหารเป็นพิษ


วิธีแก้อาหารเป็นพิษเบื้องต้นด้วยตัวคุณเอง
อาหารเป็นพิษส่วนใหญ่ไม่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากนักและมักหายไปได้เองภายใน 1 สัปดาห์
โดยไม่ต้องเข้ารับการรักษา โดยในระหว่างนี้ เราสามารถรับประทานยาที่หาซื้อได้เอง
ควบคู่ไปกับการดูแลตนเองที่บ้าน เพื่อช่วยบรรเทาอาการให้หายดีขึ้นได้
แต่หากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง ควรไปพบแพทย์เพื่อรักษาอย่างถูกต้อง
วิธีแก้อาหารเป็นพิษ
ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษแต่ละรายจะมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันไป
แต่โดยส่วนใหญ่มักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสียเป็นน้ำหรือท้องเสียปนเลือด
ร่วมทั้งอาจมีอาการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ปวดท้อง ปวดเกร็งหน้าท้อง
เบื่ออาหาร อ่อนแรง ปวดศีรษะ มีไข้ เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้
อาจปรากฏขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหรือภายใน 1 วันหลังรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อโรค
แต่บางคนก็อาจทิ้งช่วงนานเป็นสัปดาห์
แม้อาการจากอาหารเป็นพิษจะดีขึ้นได้เองภายใน 23 วัน
แต่การดูแลตัวเองควบคู่ไปด้วยก็เป็นอีกทางที่อาจช่วยให้คุณรู้สึกดีได้เร็วขึ้น
และยังปลอดภัยจากภาวะขาดน้ำที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
โดยสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในช่วง 23 ชั่วโมงแรกหลังมีอาการเกิดขึ้น
พักผ่อนให้เพียงพอร่วมกับการดื่มน้ำ น้ำซุป หรือเครื่องดื่มเกลือแร่
เพื่อชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิด
เช่น ผลิตภัณฑ์จากนม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือคาเฟอีน น้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่มีฟอง
รวมถึงงดรับประทานอาหารรสจัดหรือของทอด
หากผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้วควรรับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยได้ง่ายและมีไขมันน้อย
เช่น โจ๊ก ข้าวต้ม กล้วย ขนมปังปิ้ง แครกเกอร์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ผู้ป่วยยังอาจแก้อาการอาหารเป็นพิษเบื้องต้นได้ด้วยการรับประทานยาสามัญ
ประจำบ้านที่มีราคาย่อมเยาและหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
ทั้งนี้ ผู้ป่วยควรอ่านฉลากยาให้ละเอียดและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัด
หากมีข้อสงสัยควรปรึกษาเภสัชกรก่อนใช้ยา
อย่างไรก็ตาม หากวิธีแก้อาหารเป็นพิษข้างต้นใช้ไม่ได้ผล
อาการป่วยยังคงอยู่หรือมีอาการอื่น ๆ เกิดขึ้น
ไม่ว่าจะอาเจียนต่อเนื่องหรืออาเจียนเป็นเลือด ควบคุมการถ่ายไม่ได้
อุจจาระปนเลือด ท้องเสียมากกว่า 3 วัน ปวดเกร็งหน้าท้องอย่างรุนแรง
มีไข้สูงกว่า 38 องศาเซลเซียส อ่อนแรง มองเห็นหรือพูดคุยได้ลำบาก
มีสัญญาณของภาวะขาดน้ำอย่างปากแห้ง อ่อนเพลีย
ปัสสาวะเพียงเล็กน้อย หรือไม่ปัสสาวะเลย ควรรีบไปพบแพทย์
เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ตรงจุด
เพราะผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีอาการจากแบคทีเรียบางชนิด
อาจจำเป็นต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ จึงจะหายเป็นปกติ
….
สินค้ายอดนิยม…
กรดไหลย้อน
https://refluxacids.com/
เบาหวาน
https://bit.ly/2YslDhO
ภูมิแพ้
https://bit.ly/3fQIeL1
ต่อมลูกหมาก
https://bit.ly/3hTYOLM
ไขมันเส้นเลือดการนอนหลับ
https://bit.ly/2VevBBy
ปวดกล้ามเนื้อข้อ
https://bit.ly/2Z4y2rt

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

อาหารเป็นพิษ วิธีแก้อาหารเป็นพิษ

580323 03หมอเขียวบรรยายอาหารเป็นยา อาหารรักษาโรค ณ ราชเมืองเรือ ราชธานีอโศก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๕๘


องค์ความรู้อาหารเป็นยา ของอาจารย์หมอเขียว มีการต่อยอด เป็นอาหารพลังพุทธย่ำยีมาร อาหารที่มีฤทธิ์เร็วแรงที่สุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=U0dGNkayQbY
และรีวิวหนังสือที่เกี่ยวข้องที่ https://www.youtube.com/watch?v=97eG9sW57Mw\u0026t=154s
หมอเขียว แพทย์วิถีธรรม วิชชาราม อานิสงส์ของศีล หมอเขียวทีวี ยาเม็ดที่8ธรรมะละบาปบำเพ็ญกุศลทำจิตใจให้ผ่องใส
หมอเขียวแฟนคลับ สื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์ ลดโรคลดยาลดค่าใช้จ่ายลดทุกข์ มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ ธรรมะสุขภาพ
หนังสือแพทย์วิถีธรรม อ่านได้ ดาวน์ดหลดฟรี
https://morkeaw.net/bookdownloadsandreviews/review
คู่มือสุขภาพพึ่งตนแพทย์วิถีธรรม ฝ่าวิกฤตโควิด 19 ฉบับย่อ (สถาบันวิชชาราม)
https://vijjaram.ac.th/selfcareguidebookincovid19era/
เนื้อหาเพิ่มเติม
หมวด_เสียงเพชรจากใจเพชร พาพ้นทุกข์
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqlKUw2InNBJkBdIJruLkFqE
รายการ ธรรมะพาพ้นทุกข์
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkj8CiUiIme6vXEAyIgl_n7
รวมหัวข้อบรรยาย ธรรมะพาพ้นทุกข์ ๒๕๖๔
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqlrmHxgn1qA2SG06fb4aHn
หัวข้อบรรยาย รายการธรรมะพาพ้นทุกข์ ๒๕๖๓
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkdQAiWWL_J9v6eiZagmEqr
รวมประเด็น สาระข่าวสาระธรรม
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJql9TEOqr_cO4D2YVYxdFw3J
\”แพทย์วิถีธรรม\” กับโควิด19
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkSxtZKnMGM2db2V3NCTJ
รวมเนื้อหาบรรยายบทความวิชาการ
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqk589BYzNn1gGhdwC2lmNBO
640307640403 ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ครั้งที่ 8
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkjwxMzECmj2tYzETjgrkY
640207640306 ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ครั้งที่ 7
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkaAyE6_QwG4erO6GcDBGiG
640110640206 ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ครั้งที่ 6
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnLOGJxU5TEweKXA7mImaPx
631213640109 ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรมออนไลน์ครั้งที่ 5
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnEQUZJ9P5vBakDHqqfdZFG
631112 ค่ายสุขภาพออนไลน์ครั้งที่ 4
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqlkPYyCPjS1Diomw6WmubA
ค่ายสุขภาพออนไลน์ครั้งที่ 3
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnXRY2Gf1zcFV_qEl32H3g1
6309 001 ค่ายสุขภาพดีวิถีธรรม ออนไลน์ ครั้งที่ 2
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqlnm1X5WqBtrLHsszo_wiLa
ค่ายสุขภาพออนไลน์ สิงหาคม ครั้งที่ 1
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqlssNHJ5KgtHvgvnWmNic3
หมวด_ศีลนำสุขมาให้
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmxcBwQwiLh_TvBfkFTag1p
หมวด_เนื้อสัตว์กับพุทธ
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqndqsx_5IvZgJ5o5PbN6k3o
หมวด_พลังปราณปัญญาแห่งพุทธ
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqn_8pZurigxoGJDhsKGSlT3
หมวด_สัมมาสมาธิจิตตั้งมั้นเสียสละด้วยใจบริสุทธิ์ลดกิเลสเป็นลำดับๆ ด้วยอปริหานิยธรรม ๗
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnUj4IoUDikImxhMbjXEBga
หมวด_กิเลสมารเชื้อโรคร้ายที่วงการแพทย์ไม่รู้
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmgGf4aL4uJF_ZScnzG_ir
เนื้อหาเพิ่มเติมโสดดีหรือมีคู่
640213.7 ความรักมี ๒ ด้าน แบบกิเลสและพุทธะ
https://youtu.be/b81Q_fdTfw
640213.8 การสมสู่เป็นทุกข์ ด้านร่างกาย
https://youtu.be/NXcHJCHndwc
640213.9 การสมสู่เป็นทุกข์ ด้านจิตใจ
https://youtu.be/K4MFhIRaV0
640213.10 พิจรณาทุกข์ให้ชัดๆ และการปฏิบัติให้พ้นทุกข์ในเรื่องความรักแบบพุทธะ
https://youtu.be/JTs1mdJDVnE
หมวดสัมภาษณ์จิตอาสา
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqnzn03xrA8Hwzp09fT5dIB
อาหารพลังพุทธปรับสมดุล
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkonea_ewlsdeMbvYCjjZIq
หมวด_เมนูอาหารสุขภาพหมอเขียวใครๆก็ทานได้
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqmEtTrA_wedSjQIKHOjC2g6
หมวด_กสิกรรมแบบไทยๆ Premaculture Baray Barayculture
https://youtube.com/playlist?list=PLbzpGbAUyJqkqnon1_mJOQn4v5gfI6kt

See also  LDL สูงอย่าตกใจให้ทำสิ่งนี้ | หมอศริน | คอเลสเตอรอล ใน เลือด สูง

580323 03หมอเขียวบรรยายอาหารเป็นยา อาหารรักษาโรค  ณ ราชเมืองเรือ ราชธานีอโศก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๕๘

Ep.30 ล้างสารพิษในร่างกาย ขจัดของเสีย ล้างพิษในเลือด Detoxify the body ❤️🍋💧


ฝากกดติดตามล้างสารพิษในร่างกายDetoxify
ส่วนผสม..💧🍋
1. น้ำมะนาว 1 ลูก ( ถ้าลูกใหญ่ )
2. น้ำร้อน 1 แก้ว

Ingredients .. 💧🍋
1. Juice of 1 lemon (if large)
2.1 cup hot water
ประโยชร์ที่ได้รับ!!!!
จากการดื่มน้ำมะนาวอุ่นทุกวันในตอนเช้า😊
การดื่มน้ำมะนาวอุ่นเป็นประจำจะช่วยฟอกเลือดและกระตุ้นการเติบโตของเซลล์เม็ดเลือดใหม่ มะนาวมีปริมาณวิตามินซีสูงและสรรพคุณเช่นเดียวกับสารต้านอนุมูลอิสระอื่นๆซึ่งจะทำให้ผิวพรรณปราศจากริ้วรอยและจุดด่างดำ นอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกาย ต้านเชื้อแบคทีเรีย และกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนในการบำรุงผิว
Benefits !!!!
From drinking warm lemonade every day in the morning 😊
Regular drinking of warm lemon water will help purify the blood and stimulate the growth of new blood cells. Lemons have a high content of vitamin C and healthy properties, just like any other antioxidants, it will help keep the skin free from wrinkles and dark spots. It also helps repair the body. It is Antibacterial and stimulates the production of collagen in the skin
❤️🥰

Ep.30 ล้างสารพิษในร่างกาย ขจัดของเสีย ล้างพิษในเลือด Detoxify the body ❤️🍋💧

อาหารเป็นพิษ จะทำอย่างไร


หากท่านประสบปัญหาหลังไปเที่ยว กินเลี้ยง เกิดอาหารเป็นพิษ
สาเหตุ
อาหารไม่สุก
เขื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับอาหาร
สารพิษหรือสารอินทรีย์จากตัวอาหาร เช่นเห็ด ผัก ผลไม้บางชนิด ปู ปลา กุ้ง หอย จากการแช่แข็ง
อาการ
เริ่มตั้งแต่หลังทานอาหาร 10 นาที 2 วัน
ถ่ายเหลว
ปวดท้อง
คลี่นไส้อาเจียน
อาเจียน
อาจเรื่มจากมีน้ำลายมาก พะอืด พะอม
เหนื่อยเพลีย
การรักษา
ดื่มผงเกลือแร่ ORS
สูครทำเกลือแร่ดื่มเอง น้ำต้มสุกที่อุ่นหรือเย็นแล้ว 750 ซีซี (1 ขวดน้ำปลา) + เกลือแกง 1 ช้อนชา + น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ เขย่าให้เข้ากันดื่มแทนน้ำ
การป้องกัน
ทานอาหารปรุงสุกใหม่ร้อนๆ
ล้างมือก่อนทานอาหาร และทุกครั้งหลังการขับถ่าย
ล้างผักสด ผลไม้ด่วยน้ำปริมาณมากๆหรือเปิดน้ำล้าง (สะอาดกว่าน้ำนิ่ง)
ไม่กินอาการสุๆดิบๆ
ไม่กินอาหารค้างคืน

อาหารเป็นพิษ จะทำอย่างไร

ภาวะอาหารเป็นพิษ


รายการพบหมอศิริราช เรื่อง ภาวะอาหารเป็นพิษ โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.อมร ลีลารัศมี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเเพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาวะอาหารเป็นพิษ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่Wiki

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ วิธี แก้ อาการ อาหาร เป็น พิษ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *