33 thoughts on “Mask | Công cụ vùng chọn trong premiere pro cc | LUCKY | Tập Hợp nội dung liên quan chọn vùng cùng màu trong photoshop đúng chuẩn

  1. Công Tuấn says:

    Xin hỏi mình sử dụng Premiere 17, khi bấm 1 trong 3 biểu tượng vẽ Mask, bấm vẽ trên clip thì không hiện các dấu vẽ mask, nên không thể điều chỉnh mask được. Làm sao để hiện các dấu điều chỉnh mask? Cám ơn!

  2. Kiên Vlogs says:

    bác ơi , Bác cho em hỏi , tại sao em vào mask rồi chon pen , sao nó không hiện lên đường màu xanh ạ, em muốn bật đường màu xanh để chon vùng cho dễ ạ, bác hướng dẫn em với ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.