17 thoughts on “HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ LOGO CHO NGƯỜI MỚI HỌC CHỈ VỚI 5 PHÚT | ADOBE ILLUSTRATOR LOGO #1 | Tập Hợp nội dung nhắc đến phần mềm thiết kế logo miễn phí đúng nhất

  1. Phương Anh Tống says:

    Hay nhưng có góp ý là trong phần bạn quay lại phần màn hình lúc đang hướng dẫn chi tiết nên bỏ cửa sổ quay mặt bạn đi, nó thực sự không có gì cần thiết mà lại che mất 1 phần màn hình làm người xem không thực sự tập trung vào màn hình chính.

  2. NAVIER Quân says:

    Rất hay nhưng theo em . Bác nên nhắm vào đối tượng chưa biết gì về AI để thức hiện TUT
    Và thực hiện hưỡng dẫn Khoa học một chút nữa thì sẽ rất nhiều người quan tâm

Leave a Reply

Your email address will not be published.